Fase 2

Geplaatst op: 19 juli 2010, laatste aanpassing: 7 december 2014

 

Brederostraat-Noord

Met de oplevering van Kentalis in november 2014 is de straat voltooid.
Van de bouw hebben we inmiddels enkele filmpjes, hieronder.
(Zie ook ons youtube-kanaal hier).

Voor de inrichting omgeving ná Brederostraat / 2012 kijk hier.

2014

NOVEMBER
Kentalis heeft eindelijk haar woningen kunnen bouwen en de eerste bewoners zitten in december in hun prachtige verblijven.

Blok 1 (zie september 2013, hieronder) heeft als adres Tollensstraat (ipv. Schonckstraat) en Spieghelhof (ipv Brederostraat), dit omdat nummering anders niet meer klopte.
 

2013

SEPTEMBER
Eerste paal voor Blok 1 (Schonckstraat / Ruusbroecstraat) wordt in de grond geschroefd. Blok 2 is nog niet helemaal verkocht.
Geen nieuws over de bouw van Kentalis, Brederostraat.
UPDATE december 2014:
Met de oplevering van Kentalis in november 2014 is de straat voltooid.
Blok 1 (zie november 2014) heeft als adres Tollensstraat (ipv. Schonckstraat) en
Spieghelhof (ipv Brederostraat).

 

JUNI
Een eerste blok, Blok 1 met 7 woningen,  is verkocht en dat viert Portaal met een 'BouwStart'-feestje op het terrein aan de Ruusbroecstraat.

MEI
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft Portaal extra (leen)ruimte gegeven. Besloten is dat in Nijmegen drie projecten voor huurwoningen rond de zomer in uitvoering gaan: Kentalis in het Willemskwartier en woningen Nachtegaalplein en niaNesto.

JANUARI
Aannemer Van Grunsven heeft bouwketen verzet zodat de riolering Ruusbroecstraat kan worden aangesloten.
We hebben nog géén exacte datum start bouw Kentalis.

Bouw Ruusbroecstraat start in 2013 per blok, indien verkocht.
(Portaal staakt bijna alle nieuwbouw) 

 

2012
SEPTEMBER
Kentalis zal mogelijk in de lente 2013 drie woningen aan de Brederostraat bouwen (op de foto hieronder: rechts) en ook vier woningen aan de Spieghelstraat.


JUNI/JULI
Volop opleveringen, vanaf Schonckstraat (mei) via Brederostraat (juni) naar de Hofdijkstraat.

 

MEI


APRIL
16 april is de eerste oplevering van vier woningen van dit project: die woningen staan in de Schonckstraat, die nu opnieuw wordt bestraat.

Ná de Schonckstraat volgen, in mei, de woningen en bestrating in de Brederostraat.

 

MAART
Glasvezelkabels worden op het bouwterrein gelegd.
Bouw is halverwege;

FEBRUARI

Brederostraat heeft zojuist de pannen op het dak,
Hofdijkstraat heeft daken gekregen.

 
2011
Kentalis wordt wat later gebouwd aan de Brederostraat in zeven woningen
waarvan vier in de Spieghelstraat en drie in de Brederostraat. Start bouw nog steeds onbekend; maart 2012 ? NB. eerder heette het: Viataal).
Glasvezelnet in aanleg: kijk bij  www.g-3.nl.

Bouw Brederostraat (en Hofdijk-, Schonck-, Spieghel- en Thijm-straat):

NOVEMBER
dakpannen erop, steigers weg; Schonckstraat

OKTOBER
de eerste daken komen op de huizen : hoogste punt bereikt!  (Schonckstraat)

Ondertussen, in de Hofdijkstraat:


AUGUSTUS
De bouw loopt voorspoedig, aan de ene kant staan de zoldermuren, aan de Hofdijkstraat worden de eerste muren gelijmd. In september begint de metselaar:

 

JULI
Aangezien de aannemer in 'een rondje' bouwt is nu, juni 2011, van alles te zien op het bouwterrein: stort fundering, plaatsen vloerdelen begane grond, oprichten van de muren, de eerste verdieping-vloeren en daarop ook al de zoldervloeren.

JUNI

 

 


MEI

 

 

 

 

Deze maand zijn bekistingen voor de fundering aangebracht en gestort, eerste leidingen in de kruipruimte gelegd en ook arriveren de eerste vloeren op 16 mei:

de eerste vloerplaten

Eind mei staan de eerste (binnen-)muren er al.
Tegelijkertijd zijn de eerste palen voor het appartementencomplex gestort.

 

APRIL

Deze week worden enkele schroefpalen geboord en de bouwputten uitgezet.
Nog 7 woningen te koop. Momenteel worden de funderingen gestort.


eerste bouwkeet plaatsen

(Ondertussen is de voorbereiding voor de bouw aan de Stoppendaalstraat, huurappartementen, ook begonnen).

FEBRUARI
Grondwerk wordt gedaan om de bouw van eengezinswoningen, koop én huur, snel te kunnen starten.
Portaal is gestart met de 'bouw ' van 73 eengezinswoningen aan de Brederostraat-Noord in het Willemskwartier. Er is vertrouwen dat alle woningen van het project worden verkocht. De start bouw is goed voor het Willemskwartier als wijk en goed voor huurders die terug willen keren naar hun wijk.

Straten die verticaal lopen zijn: links de Hofdijkstraat, midden de Brederostraat en rechts de Schonckstraat

Overigens worden in 2011 óók huurappartementen gebouwd aan de nieuwe Stoppendaalstraat (kaart boven). Van de koopwoningen in het eerste deel van Brederostraat-noord, is 60% verkocht. Portaal heeft er vertrouwen in dat alle koopwoningen worden verkocht
In totaal gaat het om 51 koop- en 22 huurwoningen. Het bouwplan ligt in het verlengde van Brederostraat-zuid, waar Portaal eind 2009 meer dan 50 eengezinswoningen opleverde. Alle huurwoningen zijn toegewezen aan zogenoemde terugkeerders, die tijdelijk uit het Willemskwartier moesten verhuizen vanwege de sloop van hun huis. Ook terugkeerders uit andere fasen van het totale project in het Willemskwartier vinden hier hun nieuwe huurwoning.
Portaal heeft nog eengezinswoningen te koop aan de Brederostaat-Noord en de Hofdijkstraat. Meer informatie vindt u op www.hetwillemskwartier.nl.

21 december kwamen de eerste palen in de grond: met de schroefboormachine

Brederostraat-Noord, Schonckstraat en gedeelten van Hofdijkstraat, Spieghelstraat en Thijmstraat vormen fase 2.
Zie ook
fase 1
fase 3
fase 4

 2010
DECEMBER
Dus tóch: in december 2010 wil aannemer van Grunsven alle palen in de grond rammen. In 2011 start dan de bouw. Portaal heeft via de makelaars 60% (30 stuks) van de huizen weten te verkopen. Goed nieuws in meerdere opzichten omdat deze verkoop in het Willemskwartier ver boven de gemiddelde verkoop elders in Nijmegen ligt. Kijk, en die subsidie (zie hieronder: juni) nemen ze mooi mee!
Van Grunsven bouwde eerder al voor Portaal in het Willemskwartier project Dichtersplein en Fase 1 (Brederostraat-Zuid).

NOVEMBER
Portaal lijkt géén gebruik van de subsidie te maken, die in december vervalt. Er wordt vooralsnog in 2010 niet gebouwd. In 2011?
fotomontage fase 2

JULI
We hoopten op nieuws van Portaal-Vastgoed: dat er -tig woningen verkocht zijn en er per ... gebouwd gaat worden. Echter, nog geen teken van leven.

JUNI
Portaal ontvangt voor een gedeelte van dit nieuwbouwproject een subsidie van het rijk:
het gaat om 51 koop-en huurwoningen tussen Brederostraat (met 24 huurwoningen) en Schonckstraat (met 6 huur-woningen). Het andere gedeelte met alleen koopwoningen en een VIATAAL-vestiging (inmiddels: Kentaal)blijft braak liggen.
En dat braakliggend terrein ontsiert de wijk nu alweer anderhalf jaar. Daaraan wil Portaal, zo lijkt het, nog eens de Ruusbroecstraat, Hofdijkstraat en Tollensstraat toevoegen omdat dat gebied (fase 3) gesloopt gaat worden...'t wordt er per saldo niet fraaier op met steeds meer braakliggend terrein en steeds minder woningen.

{C}{C}{C}

MEI
Geliefd nieuwbouwproject met mooie woningen, maar de crisis stopte de verkoop even,
daarom worden de
PRIJZEN VERLAAGD
met € 25.000.
De nieuwe verkoopprijzen liggen nu tussen € 206.000 en € 335.000.
Kijk ook eens op de pagina van makelaar Janssen.


het terrein wordt bouwklaar gemaakt

2009

NOVEMBER
Iedereen wil wel bouwen, maar omdat de banken voorzichtig zijn met hypotheekverstrekking kunnen kopers geen geld krijgen en wordt op Bredero-Noord niet gebouwd omdat er niet genoeg verkocht wordt.
Portaal heeft wel geld zat maar moet daar dan ook voorzichtig mee omgaan: van de nieuwbouwgelden worden weer nieuwe sociale huurwoningen betaald. Ook voor Portaal dreigt de komende jaren een financieel somberder scenario door de crisis...

Viataal (Kentalis) gaat hier ook bouwen


OKTOBER
Het ziet er niet positief uit voor de nieuwbouw:
Portaal gaat niet bouwen.

BREDEROSTRAAT NOORD

Ooit gaat hier op de Brederostraat gebouwd worden. Als er voldoende woningen verkocht zijn.
Wanneer? Dat blijft voorlopig even de vraag.
Het terrein bouwklaar maken duurt tot ongeveer 1 november.
De sloop van Ruusbroecstraat, Tollensstraat en Ds. ter Haarstraat
(fase 3) is ondertussen één jaar uitgesteld (begin zomer 2011).


De gebroeders van Venrooij leggen nu de riolering aan en maken het terrein bouwklaar, duurt tot ongeveer 1 november. De enorme bult grond komt van het VZH af. Daar gaat óók nog eens een kelder de bodem in waardoor er nóg meer zand naar de Brederostraat komt, deze maand. Wanneer er tenminste geen verontreiniging in zit, de bemonstering vond pas vrijdag 9 oktober plaats.
De dieplepel komt vrijdag 16 oktober graven.

Het gaat dan om in totaal nog eens drieduizend kuub. Past allemaal in de Brederostraat, omdat daar ongeveer evenveel (verontreinigde) grond was afgevoerd naar de Grondbank.

De sloop Ruusbroecstraat, Tollensstraat en Ds. ter Haarstraat is één jaar uitgesteld (begin zomer 2011).
 

SEPTEMBER
Hier ontstaat een groot probleem:
er wordt niet gebouwd als er niet genoeg huizen zijn verkocht. Inmiddels is het zo ver: te weinig belangstelling van kopers. Dus worden er, behalve de koopwoningen, ook geen nieuwe huurwoningen gebouwd.
Er ligt nu een groot braakliggend terrein midden in de wijk. Maar Portaal wil wel doorgaan met slopen: het volgende terrein ligt ernaast.
Fase 3: de woningen (Ruusbroecstraat/Tollensstraat) worden gesloopt terwijl Fase 2 nog niet eens bebouwd is.JULI

De westelijke helft van het terrein heeft nieuwe grond gekregen.
De oostelijke helft heeft nog een vervuiling van vijfhonderd kuub.


De mechanische zeef voor het laatste werk, in west,

JUNI 2009

17 juni konden aspirant kopers zich melden op het terrein Brederostraat-Noord. Er moeten 16 eengezinswoningen verkocht zijn wil de bouw zijn aanvang krijgen, en dat is nog niet het geval. Hopelijk start de bouw dit najaar: we hebben het dan over het westelijk deel van het terrein (aan de kant van de Hofdijkstraat). Ook Viataal wordt hier gebouwd (Spieghelstraat).
Dit houdt in dat het oostelijk deel (Schonckstraat) in 2009 braak blijft liggen...

Er is veel meer grond afgegraven dan oorspronkelijk gedacht. De ene helft van het terrein is gesaneerd en van schone grond voorzien. Op dit moment wordt de andere helft gesaneerd. Hier is bijna geen zinkverontreiniging, maar des te meer huisvuil en sintels.


Het afgegraven gedeelte aan de Hofdijkstraat dat wordt gesaneerd

MEI

De sloop lag even stil wegens het gevonden zink en de te nemen maatregelen: het correct aanmelden van de bodemverontreiniging bij de Provincie. Dit is inmiddels gebeurd en het zink en het asbest worden momenteel afgevoerd. De sloper heeft dus het werk op het terrein Brederostraat hervat.
Op het sloopterrein Brederostraat Noord wordt in juni tweeduizend kubieke meter vervuilde grond afgevoerd. Daar zit vooral zink in, en dat is niet goed. De aannemer graaft voor dat doel de vervuilde grond tot op het witte zand helemaal af. Deze grond wordt naar de Grondbank gebracht en gereinigd. Daarna komt schone grond terug. Filmpje!

Hier is de voorlopige plattegrond van de nieuwbouw.


MAART

Portaal: Nieuwsbrief Maart 2009.

interview Fase 2. Inmiddels gesloopt, start bouw: 2010?

18 maart, woensdagavond vanaf half acht, was er op de school aan de Tollensstraat 1 de presentatie van het voorlopig ontwerp van het appartementencomplex aan de Tollensstraat (waar nu de parkeerplek van de gymzaal ligt) en van de nieuwbouw van VIATAAL, (aan het Spieghelhofje). Van die bijeenkomst hebben we een filmpje!

Ondertussen staat er bij het terrein een bord met plaatjes van hoe het gaat worden. Daar hebben we deze foto's van gemaakt:

Ergens in april start in de Goffertboerderij de verkoop van de woningen Brederostraat-Noord, fase 2.

21 maart was het 'openingsfeest' van de Brederostraat. Was leuk! Filmpje!


FEBRUARI

De nog te bouwen woningen in de Brederostraat verkopen schijnbaar goed, ondanks de kredietcrisis stegen de prijzen ervan deze week ineens van 220.000 naar 235.000 euro (makelaardij Janssen).
In februari organiseert Portaal een soort openingsfeestje en start van verkoop van de  nieuwbouw op de Brederostraat. Info volgt.

JANUARI

Van de Wijkraad Willemskwartier verscheen dit filmpje met informatie over de woningen op de Brederostraat-Noord (en dit filmpje over Brederostraat-Zuid).

DECEMBER 2008

De laatste woningen zijn gesloopt.


Hier gaan enkele ex-woningen van de Brederostraat richting puinbreker

NOVEMBER

De Brederostraat is inmiddels gesloopt. De Hofdijkstraat volgt. De sloper is inmiddels ook begonnen aan de Schonckstraat.


De Schonckstraat

OKTOBER

Wat foto's van het dichtplanken van de woningen.

Sloopbedrijf RGS uit Rijssen begon maandag 13 oktober in de Schonckstraat met het plaatsen van hekken, verwijderen van asbest en dakpannen. De sloop van het eerste huis (aan de Brederostraat) is op 28 oktober begonnen. In de eerste helft van december ligt alles plat.

dichtgeplankte Brederostraat, november 2008

Brederostraat, 5 oktober 2008

Inmiddels (oktober 2008) is de eerste woning, Brederostraat nummer 46, gesloopt.

In december 2008 ligt deze straat en ook de Schonckstraat, Hofdijkstraat en Spieghelstraat, plat. De creche (Willemijntje) en DHD zijn dan eveneens verdwenen, terwijl de gymzaal nog een jaar blijft staan (tot 2009).


DHD wordt, evenals de creche, in november gesloopt

Bij Brederostraat-Noord waren er een paar problemen met betrekking tot de start van de urgentieperiode en over de hoogte van de verhuisvergoeding. Het ontwerp van de nieuwe huizen was verrassend goed (zie hieronder).

Gevels Brederostraat-Noord

Enkele gevels van fase 2

De toekomstige bewoners hadden nog wel wat wensen, en Portaal heeft gezegd deze wensen te zullen onderzoeken.
De Wijkraad heeft officieel protest aangetekend bij Portaal tegen het verdwijnen van twee huurwoningen en twee koopwoningen: dit om de behuizing van zorginstelling Viataal te kunnen realiseren. Eerder kon dit gebeuren zónder verlies van woningen.
Op 10 september werd hierover overleg gevoerd met directeur Kip:

In juni bleek dat Portaal in Brederostraat-Noord twee nieuwbouw huurwoningen minder beschikbaar heeft. Er komen ook twee nieuwbouw koopwoningen minder. Die moeten ruimte geven aan het nieuwe pand van Viataal waar kinderen en jongeren die blind zijn of doof, of niet kunnen praten, in komen. In september hebben we hierover met de directie gepraat. De terugkeergarantie die geldt voor alle bewoners van sloopwoningen van alle vier de Fases (dus tot en met de Jan Luykenstraat) blijft verzekerd. Wanneer er minder nieuwe huurwoningen blijken te zijn dan het aantal bewoners dat naar het Willemskwartier wil terugkeren, zullen koopwoningen omgezet worden in huurwoningen. Dat gebeurt in Fase III (Ruusbroecstraat).

Ook belangrijk: de Wijkraad heeft een discussiestuk geschreven over verleden, heden en toekomst van het Willemskwartier. Dit stuk plaatst de ontwikkeling van het Willemskwartier in een historisch kader. Daaruit kunnen we conclusies trekken over hoe het nu verder moet met onze wijk. We geven toe, dit is bepaald geen hapklare tekst, maar voor iedereen die betrokken is bij het Willemskwartier verplichte kost.

Veel minder zeker is de toekomst. Zolang het aantal oudbouw woningen in het Willemskwartier groter is dan het aantal nieuwbouw woningen, kan Portaal zich gemakkelijk houden aan de gemeentelijke Wijkvisie. Die bepaalt dat er minimaal 40% huurwoningen in het Willemskwartier beschikbaar moeten blijven. Maar wat gebeurt er wanneer er de komende maanden plannen ontwikkeld worden om alle overige oudbouw ook te vervangen door nieuwbouw? Daar wilde de directie zich niet vastleggen op de toezegging dat die 40% huurwoningen die er dan zullen zijn, ook allemaal sociale huurwoningen zullen zijn en blijven, d.i. woningen dus met een huur beneden de huurtoeslaggrens. Wat het aantal sociale huurwoningen betreft houdt de directie vooralsnog graag de handen vrij om die ook in Hatert of Nijmegen-Noord te realiseren.
Voor de toekomst van het Willemskwartier kan dit betekenen dat de wijk een wijk van koopwoningen en dure huurhuizen wordt. De Willemskwartierder met een laag inkomen, moet dan uitwijken naar Hatert of Nijmegen-Noord.

Als de sloop begint, in oktober 2008, maken we uiteraard een nieuwe diaserie.

Zicht op Brederostraat-Noord

Uitzicht op Brederostraat-Noord

3 maart aanstaande vond op Groot Nijeveld een Portaal-presentatie plaats over het voorlopig ontwerp (V.O.) van de woningen die in Fase 2 gebouwd gaan worden. Hier komt ook een blokje woningen voor VIATAAL, evenals een blokje met twee beneden- en vier bovenwoningen. Er komen maar liefst zeventien verschillende bouwtypen. De tekeningen kunt u bekijken in de etalage van de Wijkpost.

Vergadering 3 maart

De bewonersavond in basisschool Groot Nijeveld: presentatie voorlopig ontwerp

Geveltekeningen staan hier.

En deze verschillende woningtypen kunt u ook hier bekijken (allemaal in het pdf-formaat):

Woningtype 1a
Woningtype 1b
Woningtype 1c
Woningtype 1d
Woningtype 1e
Woningtype 2a
Woningtype 2b
Woningtype 2c
Woningtype 2e
Woningtype 2f
Woningtype 2g
Woningtype 3a
Woningtype 4a
Woningtype 4b
Woningtyoe 4c
Woningtype 5a
Woningtype 5b/5c

 voorbeeld bouwtekening

In de verte Brederostraat-Noord, het volgende slachtoffer van de  sloopmachines

Sloopterrein Brederostraat-Zuid, op de achtergrond de woningen van fase 2, Brederostraat-Noord