Spieghelstraat

Geplaatst op: 16 juli 2010, laatste aanpassing: 24 januari 2016

De Spieghelstraat (naar de Maerlantstraat toe) is in 2014 opnieuw bestraat met de klinkers uit de Tollensstraat.
Een klein speelparkje is aangelegd op de hoek van de Spieghelstraat en Hofdijkstraat.
Het pleintje is nu groen geworden. In januari kwam het speeltoestel speeltoestel. Bewoners hebben uitvoerig met gemeente kunnen overleggen over de inrichting.

 

 

Spieghelstraat

2015
JUNI
Volgende maand wordt het blok woningen in de Spieghelstraat / Ds ter Haarstraat opgeleverd.

 

2014
DECEMBER
De Spieghelstraat, Tollensstraat, Beetsplein, Anna Bijnstraat en de Thijmstraat  worden opnieuw ingericht, rioolhuisaansluitingen  vervangen.  Hofdijkstraat en Spieghelstraat zijn al gereed. Hieronder het defititieve ontwerp voor het 'Spieghelparkje' op de hoek Spieghelstraat / Hofdijkstraat, waar eerst het parkeerplein was:

'Spieghelparkje'

Ds. ter Haarstraat volgt nu (voor de Kerst tot na Nieuwjaar).
Ontwerpen vind u hier

 OKTOBER

Dit jaar zijn in de herfst de nieuwe woningen van Kentalis aan de Spieghelstraat en Brederostraat gereedgekomen.

 

2013

NOVEMBER
Bouw Kentalis start in november 2013.
 

JANUARI

Nieuwbouw Kentalis: Portaal leent geld voor bouwproject Kentalis. Er kunnen straks 24 personen wonen die slecht horen, doof en/of blind zijn. Zij krijgen begeleiding. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft Portaal extra (leen)ruimte gegeven. Besloten is dat in Nijmegen drie projecten voor huurwoningen op korte termijn in uitvoering gaan: Kentalis in het Willemskwartier en Nachtegaalplein en niaNesto.

Oudbouw: het groot onderhoud Spieghelstraat is gereed. Ziet er prachtig uit.

 

 

2012
                                    

De helft van deSpieghelstraat  is gesloopt ten behoeve van nieuwbouw (voor de inrichting omgeving kijk hier); er komt onder andere nieuwbouw voor Kentalis.

De resterende, oude woningen aan de Spieghelstraat worden opgeknapt (foto's 2012). Per stuk worden de woningen bekeken (november 2011). Start werkzaamheden augustus 2012 (deel Hofdijkstraat) en maart 2012 (samen met de Ds. Ter Haarstraat en een stukje Ruusbroecstraat).

 

 

 

Kentalis wordt  later, véél later -lente 2013- aan de Brederostraat (drie woningen) en in de Spieghelstraat (vier stuks), dit omdat Kentalis de Wylerberg moet verlaten.
NB. eerder heette Kentalis: Viataal.

 


dit is de stijl van de te bouwen woningen voor Kentalis (Spieghelstraat)

 

 

Skelterracen in de Spieghelstraat, september 2012

 

2011

Woningen bouwplan 'Ruusbroecstraat' zijn gesloopt. Resteren twee blokken voor groot onderhoud.

2010
december
In fase 2 Brederostraat-Noord is 60% van de woningen zijn verkocht (30 stuks) dus deze maand zal de aannemer (Van Grunsven) de palen in de grond laten slaan. Ook Kentalis (v/h Viataal) zal er bouwen (aan de Brederostraat en Spieghelstraat).

2009
Plannen Oost is verdeeld in Fase 1, 2, 3, en 4. Deze fases vindt u onder de knop Plannen Oost.

Het VZH (Voorzieningenhart) maakt geen deel uit van de woningbouwplannen van Portaal, het betreft hier een gemeentelijk project.

Documentaire van tien minuten over de laatste bewoners van de Brederostraat (opname: november 2006)

Nieuwe plannen


Onderzoek van Portaal heeft nu (december 2009) duidelijk gemaakt dat de oude woningen in het middengebied (oudbouw tussen de Groenestraat, Willemsweg en Tollenstraat) de komende 20 jaar niet gesloopt zal worden: Portaal gaat gedurende deze tijd per blok groot onderhoud uitvoeren. Vocht. tocht, ventilatie en technische gebreken zullen aan de orde komen. Bewoners worden verzocht mee te denken over de aanpak van het groot onderhoud, in 2010 zal Portaal een plan van aanpak hebben.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Ruud Maassen, 0800 -767 82 25. 


Beetsplein, oudbouw
 

2008
In mei 2008 informeert Portaal de bewoners in een nieuwsbrief over een onderzoek naar de toekomst van deze woningen. Niets staat nog vast. In december 2008 zal Portaal de huurders informeren over de uitkomsten van hun onderzoek. Meer informatie: 0800-7678225.

Inmiddels (het was crisis) is de informatie aan bewoners uitgesteld tot eind 2009.

In augustus 2008 heeft Portaal een tweede nieuwsbrief gepresenteerd.

|

Als u gaat verhuizen, is het natuurlijk handig om te weten welke woningen beschikbaar zijn. Kijk daarvoor op http://www.entree.nu/.