Over het Willemskwartier

Geplaatst op: 17 december 2010, laatste aanpassing: 1 september 2016

Het Willemskwartier in Nijmegen is van een prettige volksbuurt, gebouwd in 1917.
Een fors deel van de wijk is op de schop gegaan in de jaren '70, ook de laatste tien, vijftien jaar: oude woningen die niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen, worden de komende jaren gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Een groot aantal andere woningen is opgeknapt. Het aloude volkskarakter van deze wijk is niet vergeten. Een flink aantal sociale huurwoningen zijn 'teruggebouwd' en, om te voldoen aan de eisen van de moderne tijd en om het eenzijdige karakter van deze typische volkswijk een beetje te doorbreken, is flink wat ruimte geschapen voor nieuwe bewoners: voor koopwoningen.

2005
Omdat het Willemskwartier een echte volkswijk was zijn er altijd al vele initiatieven geweest om het leven aangenamer te maken. En nog steeds. Zo zijn er vele bewonersgroepen, welzijnsorganisaties, activiteitencommissies en initiatiefgroepen werkzaam.
De Wijkraad Willemskwartier is een bewonersvertegenwoordiging van bewoners voor de gemeente Nijmegen. De Wijkraad heeft veel leden, eigenlijk is iedere bewoner gewenst lid...de bestuursleden (actieve wijkbewoners) behartigen de belangen van bewoners naar de gemeente en naar Portaal. De Wijkraad is opgericht op verzoek van de gemeente.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de totstandkoming van  Voorzieningenhart 't Hert. Dit is een centrale locatie in de wijk waarin alle buurtgebonden activiteiten en organisaties zoveel mogelijk worden opgenomen. Instanties en clubs in één en hetzelfde gebouw komen te zitten, in 't Hert. Ook de basisschool Het Kleurrijk zit er. opgenomen.
't Hert is bedoeld als een werkelijk centraal ontmoetingspunt binnen het Willemskwartier. Het spreekt voor zich dat de Wijkraad en het 't Hert nauw met elkaar verstrengeld zullen zijn. Meer informatie over het Voorzieningenhart vindt u dan ook onder de knop VZH 't Hert.

Al met al is er in 2015 voldoende reden om speciaal voor het Willemskwartier in Nijmegen een wijkwebsite op te zetten. Het is de bedoeling dat elke inwoner van het Willemskwartier, en welke geïnteresseerde dan ook, op deze site alle informatie over de activiteiten van en in het Willemskwartier kan vinden. Het is de moeite waard om deze site regelmatig te bezoeken!

2016
Wij schrijven 2015, voorzieningenhart 't Hert is vijf jaar oud en de laatste Portaal nieuwbouwwoningen in de Jan Luykenstraat zijn gereed. Einde nieuwbouw- of herstructureringsproject van gemeente Nijmegen en Portaal.
De wijk is niet af want er wacht nieuwbouw in de 'kuil' aan de De Génestetlaan alwaar hoogbouw met wat kleinere huurwoningen verrijzen zal (2016-2017, door Stuworld).
 

Er verschijnt 15 september 2016 een nieuw 'magazine' in het Willemskwartier over de wijk, wordt bij u thuis bezorgd. 
Dit blad gaat specifiek over een gedenkteken voor de oude wijk om slachtoffers uit de periode 'Nijmegen Frontstad' te gedenken, 

Hierna wordt in oktober het eerste wijkblad sinds lang bezorgd.
Het is een onafhankelijk wijkblad van en voor wijkbewoners uit stadsdeel Nijmegen-Midden.
Meer info alhier in september.
 

2017
100-jarig bestaan van het Willemskwartier!
Her en der is men al bezig met plannetjes dit eens goed te vieren.