Gemeente

Aanwijzingsbesluit beschermd rijksmonument (Keizer Karelplein 32H)

Inspraak - wo, 2014-08-27 09:14
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op grond van artikel 3 van de Monumentenwet 1988 en per besluit d.d. 30 juli 2014 het pand Keizer Karelplein 32H aangewezen als beschermd rijksmonument.
Categorieën: Gemeente

College gaat voor burgerwindpark

Persberichten - di, 2014-08-26 10:58
Het college van B&W heeft vandaag het bestemmingsplan vastgesteld dat de komst van een burgerwindpark ten zuiden van de A15 mogelijk maakt. Stichting Wiek II, een initiatief van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie en Izzy Projects uit Nijmegen, wil op die locatie vijf windturbines realiseren. Bedrijven en burgers uit Nijmegen en omgeving zorgen voor financiering van de turbines en delen na realisatie in de opbrengst.
Categorieën: Gemeente

Nijmegen organiseert zorg en ondersteuning in de wijk

Persberichten - di, 2014-08-26 10:44
Het college van B&W heeft het beleidskader Wmo&Jeugd ‘Voor Mekäör, zorg en welzijn dichtbij’ vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. In dit beleidskader staat hoe Nijmegen de zorg en ondersteuning voor inwoners gaat regelen vanaf 2015. De gemeente krijgt er vanaf die datum veel nieuwe taken bij, zoals de begeleiding en dagbesteding van Nijmegenaren (de nieuwe wet Maatschappelijke Ondersteuning). Ook krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor alle hulp, zorg en ondersteuning aan jeugdige Nijmegenaren en hun ouders (de nieuwe Jeugdwet).
Categorieën: Gemeente

Nieuwe interactieve bereikbaarheidskaart van Nijmegen biedt meer informatie over parkeren

Persberichten - ma, 2014-08-25 18:00
De gemeente Nijmegen heeft een nieuwe interactieve kaart op het gebied van mobiliteit gemaakt. De kaart is te vinden op www.nijmegen.nl/kaart. Er staat veel overzichtelijke informatie op over parkeren, niet alleen in het centrum, maar ook in de wijken met parkeervergunningen.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 3-9

Raadsnieuws - zo, 2014-08-24 11:52
Bekijk de agenda
Categorieën: Gemeente

Vergaderschema

Raadsnieuws - zo, 2014-08-10 06:01
Bekijk de planning van 2014
Categorieën: Gemeente

Zomerreces gemeenteraad

Raadsnieuws - zo, 2014-08-10 04:14
Volgende vergadering 3-9
Categorieën: Gemeente

Afscheid Hayke Veldman

Raadsnieuws - ma, 2014-08-04 17:08
Installatie Fleur Kossen
Categorieën: Gemeente

Nederlands-Indische middag in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Persberichten - ma, 2014-08-04 08:08
Wat is Indisch? Is Indisch het zelfde als Indonesisch? Wie waren ‘die’ mensen? Waar zijn ze nu? Wat wordt er in Nijmegen herdacht op 14 augustus? Voor wie een antwoord wil op deze vragen, is er op zaterdag 9 augustus 2014 de Nederlands Indische middag in het huis van de Nijmeegse Geschiedenis.
Categorieën: Gemeente

Regionaal Archief Nijmegen start voorverkiezing voor ‘Stuk van het Jaar’

Persberichten - vr, 2014-08-01 09:47
Het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) start op 1 augustus met de voorverkiezing van het mooiste of meest bijzondere archiefstuk uit zijn collectie. Dit gebeurt in aanloop naar de landelijke online verkiezing ‘Stuk van het Jaar’, die in oktober voor de tweede keer plaatsvindt. De verkiezing sluit aan bij het thema van de Maand van de Geschiedenis: ‘Vriend & vijand’.Via Facebook en het weblog van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis kan iedereen stemmen op een van de vijf genomineerde Nijmeegse stukken. Stemmen kan tot 1 september. Het archiefstuk met de meeste stemmen gaat door naar de landelijke verkiezing.
Categorieën: Gemeente

Nieuw Canonvenster over Nijmegen in de Eerste Wereldoorlog

Persberichten - ma, 2014-07-28 13:57
Vanaf vrijdag 1 augustus is er een nieuw canonvenster te zien in het Huis van de Nijmeegse geschiedenis. Het gaat over de Eerste Wereldoorlog in Nijmegen. De jaren 1914-1918 horen tot een bijzondere, maar dusverre onderbelichte periode in de lokale geschiedenis.
Categorieën: Gemeente

Blauwalg in vijver Vossendijk

Persberichten - wo, 2014-07-23 14:27
In het water van de vijver bij sportpark Vossendijk (bij de Winkelsteegseweg) is blauwalg gevonden. De gemeente plaatst er op 23 juli waarschuwingsborden en raadt mensen af om er te zwemmen of van het water te drinken. Dat geldt ook voor honden.
Categorieën: Gemeente

Schapen ‘maaien’ gras nieuwe groene dijk in Lent

Persberichten - wo, 2014-07-16 12:48
Het gras op de kersverse groene dijk in Lent wordt de komende week gekortwiekt met behulp van schapen. De schapen grazen het gras heel kort waardoor er een dichtere en stevigere grasmat ontstaat. In de toekomst gaat het waterschap maaien met behulp van machines, maar die geven nu nog een grotere kans op beschadigingen aan de nog kwetsbare grasmat. De schapen grazen ongeveer een week en gaan dan weer weg.
Categorieën: Gemeente

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Brakkenstein – 1 (Kloostertuin – Hofgebouw)

Inspraak - wo, 2014-07-16 08:23
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 9 juli 2014 het bestemmingsplan Nijmegen Brakkenstein – 1 (Kloostertuin – Hofgebouw) ongewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Gemeentenieuws De Brug 16 juli 2014

Gemeentenieuws - di, 2014-07-15 14:06
Let op: in verband met de intocht van de Vierdaagseis de Stadswinkel op vrijdag 18 juli de hele dag gesloten.
Categorieën: Gemeente

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen De Stelt

Inspraak - di, 2014-07-15 07:38
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 9 juli 2014 het bestemmingsplan Nijmegen De Stelt gewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Definitief besluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder bestemmingsplan Nijmegen De Stelt

Inspraak - di, 2014-07-15 07:29
In het kader van het bestemmingsplan Nijmegen De Stelt hebben Burgemeester en Wethouders van Nijmegen conform de Wet geluidhinder een Besluit Hogere Waarde(n) vastgesteld. Hierin is de maximale geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai vastgelegd en is aangegeven onder welke akoestische voorwaarden geluidsgevoelige functies (zoals woningen) kunnen worden gerealiseerd.
Categorieën: Gemeente

Herinrichting kruising Neerbosscheweg – IJpenbroekweg – Hogelandseweg

Persberichten - ma, 2014-07-14 11:05
Eind juli start de herinrichting van de kruising Neerbosscheweg–IJpenbroekweg –Hogelandseweg. Onder de projectnaam Poort Neerbosch wordt deze kruising opnieuw ingericht om de verkeersdoorstroming te verbeteren. Ook komt er een fietstunnel voor de snelfietsroute Nijmegen-Beuningen en een P&R-locatie
Categorieën: Gemeente

Herinrichting kruising Neerbosscheweg – IJpenbroekweg – Hogelandseweg

Persberichten - vr, 2014-07-11 08:22
Eind juli start de herinrichting van de kruising Neerbosscheweg–IJpenbroekweg –Hogelandseweg. Onder de projectnaam Poort Neerbosch wordt deze kruising opnieuw ingericht om de verkeersdoorstroming te verbeteren. Ook komt er een fietstunnel voor de snelfietsroute Nijmegen-Beuningen en een P&R-locatie.
Categorieën: Gemeente
Inhoud syndiceren