Gemeente

Ontwerp omgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) Tijdelijke werkhaven (Oosterhoutse Waarden)

Inspraak - wo, 2014-04-16 06:28
Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen heeft op 20 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van MNO Vervat BV voor het aanleggen van een tijdelijke werkhaven, inclusief 9 afmeerpalen, laad- en loskade, de aanleg van een werkweg en kadeverharding en kappen van 2 wilgen in / bij het binnenwater parallel aan de Waal (Oosterhoutse Waarden).
Categorieën: Gemeente

Nijmegen werkt met Marikenniveau in openbare ruimte

Persberichten - di, 2014-04-15 13:58
Nijmegen wil klantgericht en kostenbewust omgaan met het werk in de openbare ruimte. In de nieuwe aanpak ‘geef ze de (openbare) ruimte’, wordt de aanpak van de openbare ruimte meer dan voorheen afgestemd met Nijmegenaren. In wijkbeheerplannen bepalen Nijmegenaren samen met de gemeente welk werk gedaan wordt in de wijk. Het uitvoeringsbudget wordt daarmee meer ingezet op delen van de openbare ruimte die inwoners belangrijk vinden. De gemeente Nijmegen zorgt voor één basisniveau van onderhoud, het ‘Marikenniveau’.
Categorieën: Gemeente

Zilveren Waalbrugspeld voor Marcel Claassen

Persberichten - di, 2014-04-15 12:54
De heer M.M. Claassen (66 jaar) ontving op 14 april de Zilveren Waalbrugspeld. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn verdiensten voor de Stichting Nijmegen Blijft in Beeld gedurende dertig jaar.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Brakkenstein - 1 (Kloostertuin – Hofgebouw)

Inspraak - do, 2014-04-10 14:53
In het kader van het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Brakkenstein - 1 (Kloostertuin – Hofgebouw) (zie Openbare bekendmakingen onder Ruimtelijke ordening) hebben Burgemeester en Wethouders van Nijmegen conform de Wet geluidhinder een ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Brakkenstein – 1 (Kloostertuin – Hofgebouw)

Inspraak - do, 2014-04-10 14:33
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Brakkenstein – 1 (Kloostertuin – Hofgebouw) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
Categorieën: Gemeente

Preventief bestrijden eikenprocessierups is effectief

Persberichten - wo, 2014-04-09 07:55
De gemeente Nijmegen start medio april 2014 met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups, dit jaar drie weken eerder dan vorig jaar. Het gaat om een biologische bestrijdigingsmethode.Deze nieuwe aanpak, die twee jaar geleden is gestart, blijkt na monitoring een effectieve bestrijdingsmethode.
Categorieën: Gemeente

Kruising Groenestraat-Muntweg wordt vernieuwd

Persberichten - wo, 2014-04-09 07:43
Het kruispunt Groenestraat-Muntweg-Wezenlaan gaat in de meivakantie op de schop. De gemeente Nijmegen gaat aan de westzijde bij voormalig café De Munt verkeersgeleiders en vrijliggende fietspaden aanleggen. Ook worden de verkeerslichten gekoppeld aan die van het kruispunt Groenestraat-Dobbelmanweg. De werkzaamheden zijn afgestemd met de wijkraad Hazenkamp.
Categorieën: Gemeente

Nijmegen sluit 2013 financieel positief af

Persberichten - wo, 2014-04-09 07:26
Burgemeester en wethouders hebben het boekjaar 2013 afgesloten met een door de accountant goedgekeurde jaarrekening die een klein overschot van 0,7 miljoen euro laat zien. Het college heeft een bedrag van 25 miljoen euro opzij gezet voor toekomstige risico’s. Hierbij gaat het voornamelijk om mogelijke tegenvallers bij projecten waarvoor de gemeente in eerdere jaren grond heeft gekocht zoals in de Waalsprong. De bezuinigingsoperatie waar B&W vanaf hun aantreden in 2010 mee bezig zijn, verloopt voorspoedig. De geplande besparing van 37 miljoen is nagenoeg volledig gehaald.
Categorieën: Gemeente

Zorgcentrum Nieuw Doddendaal blijft voorlopig open

Persberichten - do, 2014-04-03 07:44
Gemeente Nijmegen, de ZZG zorggroep en Portaal hebben een overbruggingsplan gemaakt voor de huisvesting van bewoners van Nieuw Doddendaal. De 35 bewoners met een verblijfsindicatie voor beschermd wonen kunnen er blijven wonen. ZZG huurt de locatie tot en met 1 april 2016.
Categorieën: Gemeente

Archieven woningbouwverenigingen Nijmegen openbaar

Persberichten - di, 2014-04-01 13:44
Archieven van 100 jaar volkshuisvesting zijn vanaf nu door iedereen te bekijken. Bouwtekeningen, foto’s, huurboekjes en beleidsstukken van Woningvereniging Nijmegen (en opvolger Portaal) zijn onlangs overgedragen aan het Regionaal Archief Nijmegen. Daarmee wordt een belangrijk stuk Nijmeegse geschiedenis toegankelijk voor het publiek.
Categorieën: Gemeente

Beeldkwaliteitplan Kinderdorp Neerbosch 2014

Inspraak - di, 2014-04-01 13:37
Burgemeester en wethouders hebben op 1 april 2014 besloten om het Beeldkwaliteitplan Kinderdorp Neerbosch 2014 voor inspraak vrij te geven. Na de inspraakperiode zal het beeldkwaliteitplan ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.
Categorieën: Gemeente

Archieven Woningbouwvereniging Nijmegen openbaar

Persberichten - di, 2014-04-01 10:25
Archieven van 100 jaar volkshuisvesting zijn vanaf nu door iedereen te bekijken. Bouwtekeningen, foto’s, huurboekjes en beleidsstukken van Woningvereniging Nijmegen (en opvolger Portaal) zijn onlangs overgedragen aan het Regionaal Archief Nijmegen. Daarmee wordt een belangrijk stuk Nijmeegse geschiedenis toegankelijk voor het publiek.
Categorieën: Gemeente

Inschrijving Nijmegen graaft! begonnen

Persberichten - do, 2014-03-27 11:09
Wie altijd al zelf heeft willen deelnemen aan een archeologische opgraving, krijgt nu de kans. Onder het motto Nijmegen graaft! nodigt de gemeente Nijmegen iedereen uit om van 14 april tot en met 18 mei mee te doen aan de zoektocht naar restanten van een Romeins tempelcomplex. Belangstellenden kunnen vanaf nu een plaats in de opgravingsput reserveren.
Categorieën: Gemeente

Karel de Grote Jaar officieel van start

Persberichten - wo, 2014-03-26 10:25
Het Nijmeegse Karel de Grote Jaar gaat zondag 30 maart officieel van start met een bijeenkomst in Museum het Valkhof. In 2014 is het 1200 jaar geleden dat Karel de Grote stierf. Dat feit wordt op verschillende plaatsen in Europa uitgebreid herdacht. Ook in de Keizer Karelstad Nijmegen zijn diverse activiteiten gepland. Tot eind oktober zijn er onder meer tentoonstellingen, rondleidingen, lezingen en educatieve activiteiten. En niet te vergeten: Keizer Karel zelf laat in deze maanden geregeld in Nijmegen zijn gezicht zien...
Categorieën: Gemeente

Nijmegen koploper duurzaamheid

Persberichten - di, 2014-03-25 16:19
Nijmegen is het beste in duurzaamheid. De stad is landelijk koploper blijkt uit de nieuwste editie van de Lokale Duurzaamheidsmeter. Woensdag 26 maart huldigt staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld wethouder Jan van der Meer tijdens een feestelijke bijeenkomst bij de VNG in Den Haag.
Categorieën: Gemeente

27 maart installatie nieuwe gemeenteraad

Raadsnieuws - di, 2014-03-25 10:22
Op donderdag 27 maart om 20.00 uur wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Deze vergadering is openbaar, maar houd u er rekening mee dat er grote belangstelling is vanuit de familie en vriendenkring van de (nieuwe) raadsleden. Voor hen zijn er plekken gereserveerd in de raadzaal. U kunt de installatievergadering ook live volgen via internet. Na afloop van deze installatievergadering is er een receptie in de Schepenhal in het stadhuis waar u kennis kunt maken met de (nieuwe) raadsleden. U bent van harte welkom!
Categorieën: Gemeente

26 maart afscheid raadsleden

Raadsnieuws - di, 2014-03-25 10:21
Woensdag 26 maart nemen we afscheid van de huidige gemeenteraad. 17 raadsleden nemen dan voor het laatst hun plek in de raadzaal in. Dit afscheid vindt plaats vanaf 20.00 uur in de raadzaal in het Stadhuis. U kunt deze vergadering ook live volgen via internet.
Categorieën: Gemeente

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen

Raadsnieuws - di, 2014-03-25 10:02
Woensdagavond 19 maart was een spannende avond: ruim 400 mensen waren erbij in het stadhuis, waar burgemeester Bruls omstreeks 0.30 uur de uitslag bekend maakte.SP behaalde de meeste stemmen, op de voet gevolgd door GroenLinks. Beide partijen behaalden 8 zetels, gevolgd door D66 met 7 zetels. De opkomst in Nijmegen was 54.64%, meer dan het landelijke gemiddelde. Bekijk de uitslagen
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Valburg – 16 (Windturbines), milieueffectrapport en partiële herziening Structuurvisie Nijmegen 2013

Inspraak - ma, 2014-03-24 07:50
Van 27 maart 2014 tot en met 7 mei 2014 liggen het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Valburg – 16 (Windturbines), het milieueffectrapport (MER) ‘Windpark A15 Nijmegen/Overbetuwe’ inclusief bijbehorende stukken ter inzage.
Categorieën: Gemeente

Burgemeester en wethouders Nijmegen doen aangifte tegen Wilders

Persberichten - za, 2014-03-22 13:42
Het college van burgemeester en wethouders gaat gezamenlijk aangifte doen tegen PVV-leider Geert Wilders vanwege discriminatie.
Categorieën: Gemeente
Inhoud syndiceren