Gemeente

BEKENDMAKING Monumentenwet 1988, inrichting openbare ruimte bij Cinemec

Inspraak - di, 2015-07-28 08:22
Burgemeester en Wethouders van Nijmegen maken het volgende bekend:
Categorieën: Gemeente

Herdenkingsplaquettes De Oversteek geplaatst

Persberichten - vr, 2015-07-17 12:13
Sinds vrijdag 17 juli hangen aan de noord- en zuidzijde op het fiets/wandelpad van De Oversteek twee plaquettes die tekst en uitleg geven over deze bijzondere plek. De borden geven een toelichting op de heldhaftige Waalcrossing uit september 1944, het lichtkunstwerk Lights Crossing, de Sunset March en het Waalmonument op de Oosterhoutsedijk. De borden zijn gemaakt in opdracht van de gemeente Nijmegen.
Categorieën: Gemeente

Nijmegen koopt 25 meter lange regenboogvlag als symbool voor tolerantie

Persberichten - vr, 2015-07-17 11:58
Op Roze Woensdag hangt er een nieuwe, 25 meter lange regenboogvlag aan de St. Stevenstoren. Wethouder Bert Frings heeft ervoor gezorgd dat Nijmegen nu een eigen vlag heeft. De vlag staat symbool voor de Nijmeegse tolerantie voor lesbiënnes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders.
Categorieën: Gemeente

Gemeentegarantie voor Pro College, Conexus en Scholengroep Rijk van Nijmegen

Persberichten - do, 2015-07-16 13:22
De gemeente Nijmegen staat garant voor de leningen die de schoolbesturen aangaan voor de renovatie en nieuwbouw van het Pro College aan de Dennenstraat, de NSG Groenewoud, basisschool De Buut en SBO De Windroos. Met een gemeentegarantie op zak, wordt bij leningen bij de Staat een lager rentepercentage in rekening gebracht. Minder rente betalen betekent meer budget voor goede onderwijshuisvesting voor leerlingen én voor modern onderwijs in een eigentijds gebouw.
Categorieën: Gemeente

Zomerreces

Raadsnieuws - wo, 2015-07-15 21:38
Volgende PA 9 september
Categorieën: Gemeente

Zomernota

Raadsnieuws - wo, 2015-07-15 18:07
Vastgesteld op 8 juli
Categorieën: Gemeente

Vergaderschema 2015

Raadsnieuws - wo, 2015-07-15 12:58
Bekijk de planning
Categorieën: Gemeente

Nieuwsbrief gemeenteraad

Raadsnieuws - wo, 2015-07-15 12:48
Meld je aan
Categorieën: Gemeente

Gemeente Nijmegen bereikt akkoord over verhuizing Slachthuis Nijmegen

Persberichten - wo, 2015-07-15 11:21
Vertrek biedt ruimte voor verdere ontwikkeling Waalfront.Verhuizing slachthuis naar Cuijk is rond, werkgelegenheid van circa 460 mensen blijft voor de regio behouden.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpomgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) Nijmegen Oost - 6 (Hobbemastraat 2)

Inspraak - wo, 2015-07-15 08:28
Burgemeester en Wethouders van Nijmegen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen aan Bavaria N.V., gevestigd te Lieshout (correspondentieadres: De Stater 1, 5737 RV) voor het overkappen van een binnenplaats aan de Hobbemastraat 2, kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie A, nummer 7571. De aanvraag is ingeboekt onder nummer Z14.036407.
Categorieën: Gemeente

Nijmegen trekt 1 miljoen uit voor onderhoud monumenten

Persberichten - di, 2015-07-14 12:09
De gemeente Nijmegen trekt de komende vier jaar in totaal 1 miljoen euro uit voor onderhoud aan monumenten die in eigendom zijn van de gemeente. Voor 2015 wordt 250.000 euro uitgetrokken voor de meest noodzakelijke aanpassingen. In de volgende drie jaar komt jaarlijks nog eens 250.000 euro beschikbaar voor de vervolgaanpak.
Categorieën: Gemeente

Veur Lent krijgt tastbare herinnering aan Knodsenburg

Persberichten - di, 2015-07-14 11:52
Het nieuwe stadseiland Veur Lent krijgt een blijvende herinnering aan het zestiende eeuwse Fort Knodsenburg dat daar tot het einde van de achttiende eeuw heeft gestaan. De contouren van de binnenring van het fort zullen tastbaar en zichtbaar op de noordoever van het eiland worden teruggebracht door middel van grondwallen, trappartijen en een plek aan het water met de originele fundamenten. Het is de bedoeling dat de visualisatie bij de oplevering van het project, in december dit jaar, gerealiseerd is.
Categorieën: Gemeente

Namen Ruimte voor de Waal bekend

Persberichten - do, 2015-07-09 13:10
De nieuwe namen voor het gebied van Ruimte voor de Waal zijn bekend. Uit de 944 inzendingen die dit voorjaar binnenkwamen in het kader van een namenprijsvraag koos de jury, de namen ‘Spiegelwaal’ en ‘De Lentloper’ voor respectievelijk nevengeul en ‘promenadebrug’. De winnaars van de prijsvraag verdienen met hun inzending allebei een ballonvaart voor twee personen. Voor de overige plekken in het gebied zijn namen gezocht die aansluiten bij bestaande namen of bij de historie van het gebied.
Categorieën: Gemeente

Bekendmaking nieuwe namen Ruimte voor de Waal

Persberichten - di, 2015-07-07 13:53
Op donderdag 9 juli om 15.00 uur worden de winnende namen en de prijswinnaars van de namenprijsvraag voor Ruimte voor de Waal bekend gemaakt door Burgemeester Hubert Bruls en Joke Cuperus, HID Rijkswaterstaat. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Categorieën: Gemeente

Zilveren Waalburgspeld voor Thijs Moonen

Persberichten - zo, 2015-07-05 13:08
Thijs Moonen (51) ontving op 5 juli 2015 de Zilveren waalbrugspeld. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn verdiensten voor gymnastiek- en turnvereniging De Hazenkamp.
Categorieën: Gemeente

Zilveren waalbrugspeld voor mevrouw G.J. Vanlier

Persberichten - do, 2015-07-02 12:52
Truus Vanlier (71) ontving op 2 juli 2015 de Zilveren Waalbrugspeld. Zij krijgt de onderscheiding voor haar verdiensten voor Slachtofferhulp Nederland afd. Nijmegen.
Categorieën: Gemeente

Ongewijzigd vastgesteld partiële herziening Nijmegen De Stelt - 1 (Partiële herziening)

Inspraak - wo, 2015-07-01 06:45
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 24 juni 2015 de partiële herziening Nijmegen De Stelt - 1 (Partiële herziening) ongewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Wijkagenten van start in Nijmegen

Persberichten - di, 2015-06-30 15:05
Woensdag 1 juli 2015 starten de nieuwe wijkagenten in Nijmegen. Het aantal wijkagenten groeit in de komende tijd van ongeveer 20 naar 38. Op 1 juli zijn er 30 benoemd. De overige benoemingen volgen de tweede helft van het jaar.
Categorieën: Gemeente

Ruim baan voor Giro d'Italia

Persberichten - di, 2015-06-30 14:11
Van 30 april tot en met 9 mei 2016 heeft de Giro d’Italia in principe voorrang boven andere activiteiten, zo heeft het college van B en W besloten. Het besluit is nodig om de voorbereiding van het wielerevenement in het hemelvaartweekend van 2016 mogelijk te maken.
Categorieën: Gemeente

Rijstroken Waalbrug twee weken eerder open dan gepland

Persberichten - ma, 2015-06-29 13:52
Vanaf aanstaande vrijdagochtend 3 juli kan het autoverkeer op de Waalbrug weer gebruik maken van alle vier de rijstroken. Om 07.00 gaat de weg open. De verkeershinder op de brug duurt daarmee twee weken korter dan gedacht.
Categorieën: Gemeente
Inhoud syndiceren