Gemeente

Herdenking bombardement Nijmegen

Persberichten - vr, 2017-02-17 12:07
Op woensdag 22 februari aanstaande vindt de jaarlijkse herdenking van het bombardement op Nijmegen plaats. De herdenkingsplechtigheden vinden plaats in de Sint-Stevenskerk en bij het monument De Schommel aan het Raadhuishof.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 15/2

Raadsnieuws - wo, 2017-02-15 09:21
agenda en stukken
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond

Raadsnieuws - wo, 2017-02-15 09:21
Volgende 8 maart
Categorieën: Gemeente

Nijmegen ziet af van verondiepen waterplassen Waalsprong

Persberichten - di, 2017-02-14 14:32
De drie waterplassen die de gemeente Nijmegen momenteel realiseert in De Waalsprong worden niet verondiept. Dit besluit werd al eerder genomen voor de Lentse Plas . Het college van B&W wil nu ook geen verondieping meer in de Oosterhoutse en de Zandse Plas. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over het voorstel.
Categorieën: Gemeente

Nieuwe start samen met markt

Persberichten - di, 2017-02-14 08:05
De gemeente Nijmegen wil samen met de marktkooplieden een nieuwe start maken richting de toekomst. Zowel de herziening van de formele processen als de visie voor de toekomst zal snel ter hand worden genomen. Dat zijn de belangrijkste conclusies na een onderzoek door bureau Berenschot naar de gang van zaken rond de markt.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avonden

Raadsnieuws - ma, 2017-02-13 13:58
Planning 2017
Categorieën: Gemeente

Politiecijfers 2016 voor Nijmegen gepresenteerd

Persberichten - vr, 2017-02-10 12:37
De criminaliteit in Nijmegen in 2016 laat een voortzetting zien van een trend die al enkele jaren gaande is: een over het algemeen gunstige ontwikkeling op veel criminaliteitsterreinen. Dit blijkt uit de Nijmeegse politiecijfers, die vrijdag 10 februari door burgemeester Bruls en politiechef Teunissen zijn gepresenteerd.
Categorieën: Gemeente

Volgen politieke avond

Raadsnieuws - vr, 2017-02-10 09:12
Live of achteraf
Categorieën: Gemeente

Deel Graafseweg krijgt andere rijwegindeling

Persberichten - di, 2017-02-07 14:35
Het wegprofiel op de Graafseweg wordt aangepast op het gedeelte tussen de Arend Noorduijnstraat en de Rozenstraat. Op dit weggedeelte gaat het aantal rijstroken staduitwaarts terug van twee naar één; de fiets krijgt hier juist meer ruimte. De maatregel sluit aan op het Nijmeegse mobiliteitsbeleid Nijmegen Duurzaam Bereikbaar: verkeer dat niet perse in het centrum hoeft te zijn, moet zoveel mogelijk via de S100 rijden (De Oversteek, Energieweg en Neerbosscheweg). Binnen de S100 wordt zoveel mogelijk ruimte gecreëerd voor de fiets en het openbaar vervoer. Zo kunnen we voorkomen dat de stad dichtslibt en de leefbaarheid onder druk komt te staan.
Categorieën: Gemeente

Waardering ondernemersklimaat en bedrijfsomgeving in de lift

Persberichten - di, 2017-02-07 12:40
Ondernemers en instellingen zijn positief over het vestigingsklimaat in Nijmegen: zij waarderen dit met een 6,7, tegen een 6,5 in 2014. Ook de waardering voor hun bedrijfsomgeving is hoger: van een 6,9 in 2014 naar een 7,1. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Monitor Vestigingsklimaat van de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Nijmegen.
Categorieën: Gemeente

Nijmegen en MOJO werken opnieuw samen aan grote concerten in Goffertpark

Persberichten - di, 2017-02-07 12:35
De gemeente Nijmegen en MOJO in samenwerking met Event Design Holland willen ook de komende vijf jaar topacts laten optreden in het Goffertpark. Daarom sluiten de gemeente en de concert- en evenementenorganisator een nieuwe overeenkomst voor grootschalige optredens tot 2022. De samenwerking bracht onder meer de Red Hot Chili Peppers, Bruce Springsteen, Muse en Coldplay naar Nijmegen. Dit jaar staan Guns ‘n’ Roses en Robbie Williams in het Nijmeegse stadspark.
Categorieën: Gemeente

Rivierpark wint De Nederlandse Bouwprijs 2017

Persberichten - di, 2017-02-07 09:09
Het rivierpark Nijmegen heeft De Nederlandse Bouwprijs 2017 gewonnen in de categorie Civiele Kunstwerken. Dat werd maandagavond 6 februari bekend gemaakt. Bij het waterveiligheidsproject Ruimte voor de Waal is de dijk 350 meter landinwaarts gelegd en is een nevengeul gegraven. Hierdoor is Nijmegen beter beschermd tegen hoogwater. maar is er ook in het hart van de stad een bijzonder rivierpark ontstaan met een eiland in de Waal. De jury constateert dat “Nijmegen erin is geslaagd met groot vakmanschap een enorme meerwaarde voor stad en ommelanden te creëren.”
Categorieën: Gemeente

Genomineerden Nijmeegse sportprijzen 2016

Persberichten - di, 2017-01-31 16:11
De 12 genomineerden voor de Nijmeegse Sportprijzen 2016 zijn bekend. Nijmegenaren konden tot 4 januari hun sporthelden voordragen. Zij kunnen vanaf vandaag tot en met 15 februari stemmen op de genomineerden. De stemmen van het publiek bepalen samen met het oordeel van een jury wie de prijzen winnen. Op vrijdagavond 10 maart worden de winnaars in vier categorieën bekendgemaakt in de Jan Massinkhal.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 1/2

Raadsnieuws - di, 2017-01-31 15:33
agenda en stukken
Categorieën: Gemeente

Betere verkeerssituatie bij verplaatsing AH Groenestraat

Persberichten - di, 2017-01-31 14:05
Vestiging van de AH op het voormalige Smit Draad terrein aan de Groenestraat leidt tot een verbetering van de verkeerssituatie. Dat blijkt uit het geactualiseerde verkeersonderzoek van een extern onderzoeksbureau, dat het college van B&W naar de gemeenteraad heeft gestuurd.
Categorieën: Gemeente

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Lindenholt - 1 (woonwagens Ackerbroekweg)

Inspraak - di, 2017-01-31 13:01
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 18 januari 2017 het bestemmingsplan Nijmegen Lindenholt - 1 (woonwagens Ackerbroekweg) ongewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

City Deal energietransitie, gezondheid en voeding

Persberichten - ma, 2017-01-30 16:03
De sectoren energie, voeding en gezondheid kenmerken de bedrijvigheid in de stedelijke regio’s Arnhem-Nijmegen, Apeldoorn en Ede. Om deze sectoren een extra impuls te geven gaan de steden met de provincie Gelderland, een tiental regionale partners en de rijksoverheid samenwerken. Via vernieuwende proeftuinen en slimme combinaties bundelen de partijen hun krachten in deze Gelrestad-samenwerking, zodat het profiel van de gehele regio sterker wordt. Zij doen daarvoor óók een beroep op medewerking van het rijk. De deal is maandagmiddag 30 januari getekend in Nijmegen.
Categorieën: Gemeente

Nieuwsbrief gemeenteraad

Raadsnieuws - wo, 2017-01-25 13:48
Meld je aan
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Hogere Waarde Wet geluidhinder Nijmegen Bottendaal Galgenveld - 5 (Groesbeekseweg 146)

Inspraak - wo, 2017-01-25 11:04
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Bottendaal Galgenveld - 5 (Groesbeekseweg 146) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
Categorieën: Gemeente

Omgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) Nijmegen Kanaalhavens – 5 (LNG bunkeren van Truck to Ship)

Inspraak - wo, 2017-01-25 07:18
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend aan ENGIE Energie Nederland N.V. voor het LNG bunkeren van binnenvaartschepen per tankauto bij de bestaande kade op de locatie Hollandiaweg 11 te Nijmegen.
Categorieën: Gemeente
Inhoud syndiceren