Gemeente

Geluidsbelastingkaart gemeente Nijmegen 2017

Inspraak - wo, 2017-07-19 10:03
Gemeente Nijmegen heeft in 2012 haar eerste geluidsbelastingkaart opgesteld. Op basis van deze kaart is in 2013 het actieplan Geluid 2013-2018 vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Stadsdeel Dukenburg krijgt Wijkvegers

Persberichten - wo, 2017-07-19 09:17
Voor een gerichte aanpak van zwerfafval in Dukenburg zet de gemeente Nijmegen samen met Dar een team Wijkvegers in. Onder het motto 'Nijmegen schoon, heel gewoon'. De pilot gaat in het najaar van start en duurt een half jaar. Daarna wordt bekeken wat het effect van de Wijkvegers is op het zwerfafval in het Stadsdeel. Het is de bedoeling om het team van wijkvegers in te vullen met de zogenaamde participatiebanen binnen Dar.
Categorieën: Gemeente

Zilveren Waalbrugspeld voor Ronald Goorden

Persberichten - wo, 2017-07-19 07:56
De heer R. (Ronald) Goorden (40) is voorgedragen voor een Zilveren Waalbrugspeld voor zijn jarenlange verdiensten voor de evenementendienstverlening van het Rode Kruis Nederland, afdeling Nijmegen e.o.
Categorieën: Gemeente

Graafseweg afgesloten in vakantieperiode

Persberichten - vr, 2017-07-14 10:09
Vanaf woensdag 26 juli tot en met zondag 3 september vinden werkzaamheden plaats aan de Graafseweg op het gedeelte tussen het Keizer Karelplein en de Rozenstraat. In verband hiermee is de weg tussen de Arend Noorduijnstraat en de Rozenstraat en de kruising met de Willemsweg afgesloten voor autoverkeer. Voor fietsers en voetgangers blijft de weg wel toegankelijk. Voor bestemmingsverkeer is de weg nog bereikbaar tot aan de Burghardt van den Berghstraat/Arend Noorduijnstraat en tot aan de Rozenstraat. In de laatste week van augustus wordt de weg geasfalteerd en wordt de belijning aangebracht. Dan is de Graafseweg afgesloten vanaf het Keizer Karelplein tot en met de Rozenstraat.
Categorieën: Gemeente

Zomerreces raad

Raadsnieuws - do, 2017-07-13 08:33
Volgende PA op 13/9
Categorieën: Gemeente

Nieuwe busroutes in de binnenstad

Persberichten - wo, 2017-07-12 13:51
Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om in de toekomst de grote bussen niet meer door de Burchtstraat te laten rijden. Er zijn drie varianten voor de routes van deze bussen in de binnenstad. Het college heeft een voorkeur voor de variant waarbij op termijn alle bussen over de singels gaan. De komende tijd haalt het college nog verder advies op.
Categorieën: Gemeente

Industrieel NYMA wordt plaats voor creatief ondernemerschap en vermaak

Persberichten - wo, 2017-07-12 09:37
‘Een bruisende plek met vermaak voor iedereen in een industriële sfeer. Waar creatieve ondernemers samenwerken vanuit de principes van circulaire economie: We Play – We Create – We Share.’ Dat is de visie van de gemeente Nijmegen voor NYMA, het gebied met daarin de Vasim en de voormalige NYMAfabriek aan het water in Nijmegen-West.
Categorieën: Gemeente

Zomernota

Raadsnieuws - wo, 2017-07-12 06:18
Vastgesteld op 5 juli
Categorieën: Gemeente

Belangrijk regiostation Nijmegen Heyendaal krijgt stevige facelift

Persberichten - di, 2017-07-11 14:32
Provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen gaan samen station Nijmegen Heyendaal verbeteren. Het derde drukste station van de regio krijgt onder andere een nieuwe oversteek over het spoor, een betere entree én de perrons worden verbreed voor meer capaciteit. Zo komt over een aantal jaren een einde aan overvolle perrons en volle trappen. Op korte termijn komt er al tijdelijke verlichting door een extra trap en de verplaatsing van de chipkaartpaaltjes.
Categorieën: Gemeente

Belangrijk regiostation Nijmegen-Heyendaal krijgt stevige facelift

Persberichten - di, 2017-07-11 14:32
Provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen gaan samen station Nijmegen-Heyendaal verbeteren. Het derde drukste station van de regio krijgt onder andere een nieuwe oversteek over het spoor, een betere entree én de perrons worden verbreed voor meer capaciteit. Zo komt over een aantal jaren een einde aan overvolle perrons en volle trappen. Op korte termijn komt er al tijdelijke verlichting door een extra trap en de verplaatsing van de chipkaartpaaltjes.
Categorieën: Gemeente

Toekomstvisie Nijmeegse centrummarkt

Persberichten - di, 2017-07-11 13:53
Heldere afspraken over de marktlocatie, verruiming van de mogelijkheden om koopwaren aan te bieden en afstemming met evenementen. En in de toekomst organiseren marktkooplieden mogelijk zelf hun markt. Dat zijn de belangrijkste punten uit de Toekomstvisie voor de markt. De toekomstvisie is samen met marktkooplieden, ondernemers en bewoners in de binnenstad en belangenverenigingen opgesteld.
Categorieën: Gemeente

Afspraken samenwerking beheer en ontwikkeling Rivierpark; gemeente Nijmegen eerste aanspreekpunt

Persberichten - di, 2017-07-11 12:22
Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Nijmegen hebben op 11 juli een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling en het beheer van het Rivierpark Nijmegen. Daarin staan afspraken over de samenwerking bij zaken als vegetatie- en natuurbeheer, evenementen en horeca, het gebruik van de Spiegelwaal en het Watersportcentrum, toegankelijkheid en hoogwaterveiligheid. Alle partijen behouden hun eigen verantwoordelijkheid en werken nauw samen. Ook is afgesproken dat de gemeente Nijmegen als gebiedsregisseur optreedt en het eerste aanspreekpunt is voor bewoners, gebruikers, bezoekers, initiatiefnemers en bedrijven.
Categorieën: Gemeente

Nijmegen gaat experimenteren met bijstand

Persberichten - di, 2017-07-11 09:42
Nijmegen gaat definitief experimenteren met de bijstand. Op woensdag 5 juli besloot de gemeenteraad van Nijmegen al om geld vrij te maken voor het experiment. Op 10 juli kreeg de gemeente definitieve goedkeuring van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Het experiment gaat 1 december 2017 van start.
Categorieën: Gemeente

Nijmegen doet aangifte fraude tegen Rigtergroep

Persberichten - ma, 2017-07-10 13:28
Gemeente Nijmegen heeft de Rigtergroep vandaag geïnformeerd over een definitieve stop van nieuwe cliënten en de herbeoordeling van de zorg aan de huidige 40 cliënten van de 5 Nijmeegse locaties voor Beschermd Wonen. Uit onderzoek bij de Rigtergoep blijkt dat het Persoons Gebonden Budget (PGB) van de huidige bewoners niet gebruikt wordt voor de zorg waarvoor zij zijn geïndiceerd. De daadwerkelijke zorgverlening door de Rigtergroep is structureel minder en het persoonsgebonden budget wordt oneigenlijk gebruikt, zo blijkt uit onderzoek. De gemeente Nijmegen heeft aangifte van fraude gedaan.
Categorieën: Gemeente

Koninklijke Onderscheiding voor Youri Uil

Persberichten - vr, 2017-07-07 15:22
Youri Uil (15) ontving vrijdag 7 juli 2017 de Koninklijke erepenning voor menschlievend hulpbetoon in brons. Youri kreeg deze onderscheiding vanwege het redden van een oudere vrouw op 18 mei 2017.
Categorieën: Gemeente

17 gemeenten kopen elektriciteit lokaal en duurzaam in

Persberichten - vr, 2017-07-07 09:21
Wind, zon en water laten straks lantaarnlicht branden in duizenden straten in Gelderland Zeventien gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen gaan binnen vijf jaar voor hun elektriciteit gebruik maken van duurzame energiebronnen in de eigen regio. Energie uit wind, zon en water laat straks het lantaarnlicht branden in duizenden straten. De bescheiden schaal keert terug: deze Europese aanbesteding is gewonnen door de lokale Nijmeegse energieleverancier De Groene Stroomfabriek die in samenwerking met de stichting Wiek II nieuwe wind- en zonneparken gaat realiseren.
Categorieën: Gemeente

Muurschildering Bloemerstraat in de maak

Persberichten - wo, 2017-07-05 14:01
Vanaf komende vrijdag verschijnt een bijzondere vogel op de muur van café van Deelen aan de Bloemerstraat. Het ontwerp is in nauwe samenspraak met Blossom, The Big Draw Nijmegen, bewoners en de uitbater van café van Deelen gekozen uit drie ontwerpen. Het is gemaakt door Super A en Collin van der Sluijs. Kunstenaars die in de internationale top meedraaien van street artists.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpomgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) Bloemerstraat 133

Inspraak - wo, 2017-07-05 12:13
Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen heeft op een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Beleggings- en beheersmaatschappij Dornick bv voor het bouwen van een woon-/zorggebouw met supermarkt en kelder. De aanvraag is ingeboekt onder zaaknummer Z12.002469.02. De nieuwbouw wordt geplaatst op het perceel Bloemerstraat 133 te Nijmegen, kadastraal bekend, gemeente Nijmegen, sectie C, nummer 7456
Categorieën: Gemeente

Handen ineen voor groene beweging

Persberichten - vr, 2017-06-30 14:03
Nijmegen is in 2018 als eerste stad van Nederland European Green Capital. Vandaag zijn het manifest en het programma van Green Capital 2018 gepresenteerd. 87 Publieke en private partijen uit de regio Nijmegen slaan handen ineen met als resultaat een jaar vol duurzame activiteiten, evenementen en groene routes. “De oprechte betrokkenheid van inwoners, kennisinstellingen en bedrijven is de ijzersterke basis van waaruit Nijmegen als middelgrote stad al jarenlang werkt aan een groene, toekomstgerichte stad. Daar kunnen heel veel steden iets van leren en dat is dus zelfs tot op het Europees niveau doorgedrongen” aldus Burgemeester Bruls.
Categorieën: Gemeente

Omgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) Nijmegen Oud West – 5 (Oude Graafseweg bouw 2 woningen)

Inspraak - wo, 2017-06-28 12:53
Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen heeft op 4 november 2016 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van Deton B.V. gevestigd aan de Kerkstraat 120 te Zeeland voor het bouwen van twee woningen en het aanleggen van twee inritten nabij Oude Graafseweg 194 te Nijmegen.
Categorieën: Gemeente
Inhoud syndiceren