Gemeente

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Oost (bestuurlijke lus)

Inspraak - 9 hours 8 min geleden
Burgemeester en wethouders van Nijmegen maken bekend dat de gemeenteraad van Nijmegen op 17 september 2014 het bestemmingsplan Nijmegen Oost gewijzigd heeft vastgesteld. Dit besluit volgt op de tussenuitspraak (bestuurlijke lus) van 16 april 2014 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze tussenuitspraak gaat over het vaststellingsbesluit van 26 juni 2013 van het genoemde bestemmingsplan.
Categorieën: Gemeente

Omgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) Nijmegen Groenewoud Kwakkenberg – 2 (Verlengde Groenestraat – Heyendaalseweg)

Inspraak - 9 hours 34 min geleden
Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen heeft een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van ProRail B.V., Moreelsepark 3, 3511 EP te Utrecht voor het uitbreiden van de bestaande fietsenstallingen op de locatie Verlengde Groenestraat / Heyendaalseweg (kadastraal bekend gemeente: Hatert, Sectie: B, Perceelnr.: 5101 en 5108)
Categorieën: Gemeente

besluit vaststelling ‘Beeldkwaliteitscriteria Brugkwartier Waalfront’

Inspraak - 9 hours 40 min geleden
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, bij besluit d.d. 17 september jl., de ‘Beeldkwaliteitscriteria Brugkwartier Waalfront’ vastgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan is een actualisatie van en vervangt de (algemene) criteria uit de Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit voor zover deze betrekking hebben op het Brugkwartier. Concreet wordt het beeldkwaliteitsplan gebuikt bij de begeleiding van het ontwerpproces en de toetsing van de bouwplannen in dit gebied.
Categorieën: Gemeente

Verwijdering tijdelijke brug Lentse Lus

Persberichten - di, 2014-09-30 13:01
In de nacht van vrijdag 3 oktober op zaterdag 4 oktober wordt de tijdelijke brug over de Prins Mauritssingel, ter hoogte van station Nijmegen Lent, verwijderd. Vanaf vrijdag 3 oktober 19.00 uur wordt de tijdelijke brug afgesloten voor alle fietsers en voetgangers. Zij kunnen vanaf dit tijdstip gebruik maken van de gelijkvloerse oversteek ter hoogte van de Laauwikstraat.
Categorieën: Gemeente

Atlas WO2 toont Nijmegen in oorlogsjaren

Persberichten - di, 2014-09-30 12:53
Vanaf deze week is een schat aan informatie over de geschiedenis van Nijmegen in de periode 1940-1945 online te bekijken. De Atlas WO2 maakt 70 jaar na dato de impact van de oorlogsgebeurtenissen en de frontstadperiode inzichtelijk door onder andere gebeurtenissen, slachtoffers en oorlogsschade te presenteren op een kaart. De Atlas is ontwikkeld door het Regionaal Archief Nijmegen en de werkgroep Oorlogsdoden Nijmegen.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 1-10

Raadsnieuws - di, 2014-09-30 12:52
Bekijk de agenda & volg live
Categorieën: Gemeente

Vijf Nijmegenaren naar Syrië vertrokken

Persberichten - di, 2014-09-30 07:32
Afgelopen week is bekend geworden dat vijf Nijmegenaren vertrokken zijn naar Syrië om zich daar aan te sluiten bij een jihadistische groepering. Het gaat om een gezin met twee jonge minderjarige kinderen en een vijfde persoon. Het is voor de eerste maal dat vanuit Nijmegen mensen zijn vertrokken.
Categorieën: Gemeente

Kunstwerk Kastanjedroom naar Kastanjehof

Persberichten - do, 2014-09-25 11:31
Het kunstwerk Kastanjedroom heeft een nieuwe plek gekregen op de Kastanjehof. Het kunstwerk van kunstenaar Karel Lanters was oorspronkelijk gemaakt voor het Valkhofpark. Lanters gaf samen met Merijn Hilte, toen de stadsdichter van Nijmegen, een nieuwe betekenis aan de restanten van twee oude kastanjebomen.
Categorieën: Gemeente

Definitief besluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder bestemmingsplan Nijmegen Waalfront-2 (Brugkwartier)

Inspraak - do, 2014-09-25 09:27
In het kader van het bestemmingsplan Nijmegen Waalfront-2 (Brugkwartier) hebben Burgemeester en Wethouders van Nijmegen conform de Wet geluidhinder een Besluit Hogere Waarde(n) vastgesteld. Hierin is een Hogere Waarde voor wegverkeer en industrielawaai vastgelegd en is aangegeven onder welke akoestische voorwaarden de woningen en andere geluidsgevoelige functies kunnen worden gerealiseerd.
Categorieën: Gemeente

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Ooyse Schependom – 1 (Ooysedijk 5-13) en definitief besluit Hogere waarde(n) Wet geluidhinder

Inspraak - wo, 2014-09-24 07:57
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 17 september 2014 het bestemmingsplan Nijmegen Ooyse Schependom – 1 (Ooysedijk 5-13) ongewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Ooyse Schependom – 1 (Ooysedijk 5-13)

Inspraak - wo, 2014-09-24 07:57
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 17 september 2014 het bestemmingsplan Nijmegen Ooyse Schependom – 1 (Ooysedijk 5-13) ongewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Waalfront-2 (Brugkwartier)

Inspraak - wo, 2014-09-24 06:41
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 17 september 2014 het bestemmingsplan Nijmegen Waalfront-2 (Brugkwartier) gewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Oost – 2 (Frans Halsstraat-Paulus Potterstraat)

Inspraak - wo, 2014-09-24 06:05
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Oost – 2 (Frans Halsstraat-Paulus Potterstraat) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
Categorieën: Gemeente

Proef digitale informatiepanelen aan stadsrand

Persberichten - di, 2014-09-23 14:13
Vanaf 27 september start de gemeente Nijmegen een proef van twee maanden waarbij vier van de zeven digitale route-informatiepanelen (DRIPs) aan de stadsrand een schema van de S100 tonen. Vooral in de spits kan dat handig zijn voor automobilisten om de beste route te kiezen. Dat heeft als effect dat het verkeer in de hele stad beter doorstroomt. De gemeente vraagt automobilisten om hun ervaringen te delen via Twitter of mail.
Categorieën: Gemeente

Bermwerkzaamheden Prins Mauritssingel stad inwaarts

Persberichten - vr, 2014-09-19 15:29
In de berm van de Prins Mauritssingel stad inwaarts vinden werkzaamheden plaats tussen de Ovatonde en de splitsing bij Lent. Tussen de Ovatonde en de Vrouwe Udasingel legt de gemeente met subsidie van de Stadsregio Arnhem Nijmegen een vrijliggende busbaan aan volgens de eisen voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV).
Categorieën: Gemeente

Tijdelijk kruispunt Neerbosscheweg-IJpenbroekweg/Hogelandseweg

Persberichten - vr, 2014-09-19 15:22
In de avond en nacht van vrijdag 26 september tot en met zaterdag 27 september 11.00 uur vinden werkzaamheden plaats op de kruising Neerbosscheweg-IJpenbroekweg/Hogelandseweg, Poort Neerbosch genoemd. De kruising blijft in alle richtingen toegankelijk voor verkeer. Vanaf 27 september rijdt het verkeer over een tijdelijke kruising, zodat de reconstructie van de oude kruising uitgevoerd kan worden. De nieuwe kruising is in april 2015 gereed.
Categorieën: Gemeente

Samen besparen op energie: Start Energieplein Nijmegen

Persberichten - do, 2014-09-18 11:48
Op zaterdag 27 september start het Energieplein Nijmegen. Met dit initiatief wil de gemeente Nijmegen samen met woningeigenaren flink gaan besparen op de energierekening door het energiezuiniger maken van woningen. Het Energieplein komt langs en ondersteunt groepen bewoners, geeft tips en wijst de weg in subsidieland. Energieplein start in de wijken Hees en Heseveld.
Categorieën: Gemeente

Archeologisch onderzoek communicatiepost WOII

Persberichten - do, 2014-09-18 09:30
Aan de vooravond van de herdenking 70 jaar Market Garden doen archeologen van de gemeente Nijmegen onderzoek naar een communicatiepost aan de Lentse zijde van de Waal. Het lijkt te gaan om een van oorsprong Duitse positie, die in september 1944 is gebruikt door de Amerikanen, nadat zij erin waren geslaagd om de Waal over te steken. Latere troepen die vanaf de Waalbrug door de uiterwaarden richting Oosterhout zijn getrokken, zouden hier een tijdelijke (communicatie)post ingericht hebben. Eerder zijn al her en der in het gebied draadspoelen aangetroffen, waarvan draden naar de post toelopen. Van de post zelf is al een geïmproviseerd kacheltje en een vloer gevonden. Deze week wordt de communicatiepost verder onderzocht.
Categorieën: Gemeente

Koninklijke onderscheiding voor de heer L.W.M.G. (Bart) Vaessen

Persberichten - do, 2014-09-18 08:22
De heer L.W.M.G. Vaessen (63), woonachtig in Haps gemeente Cuijk, heeft de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Hij heeft de Koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn betekenis voor de Nijmeegse samenleving in het algemeen en de culturele sector in het bijzonder.
Categorieën: Gemeente

NOS maakt uitzending over Waalcrossing komende zondag

Persberichten - wo, 2014-09-17 15:08
Als onderdeel van een tweeluik over Operatie Market Garden maakt de NOS op zondagmiddag tussen 16.15 en 18.00 uur een live-uitzending vanuit Nijmegen. In de uitzending besteedt de NOS onder andere aandacht aan de heldhaftige Waalcrossing van Amerikaanse militairen van september 1944. Deze wordt eerder die middag nagespeeld door de Koninklijke Landmacht en militairen van de huidige 82nd Airborne Division, samen met drie crossers uit 1944. Daarnaast zijn er reportages en achtergronden over Market Garden en is er aandacht voor de herdenking in Oosterbeek.
Categorieën: Gemeente
Inhoud syndiceren