Gemeente

Eerste tijdelijke initiatief Waalkade van start

Persberichten - do, 2016-07-21 12:17
Vooruitlopend op de aanpak van de Waalkade wordt binnenkort een tijdelijk initiatief op de Waalkade gerealiseerd. De Stichting Zen.nl legt eind deze maand een zentuin aan ter hoogte van de Grotestraat. Deze tuin is bedoeld om een natuurlijk rustpunt te vormen te midden van de drukte van de stad. Iedereen die langs de Waal wil zitten om van het uitzicht te genieten is van harte welkom tussen zons- op en ondergang. De stichting Zen.nl verzorgt het beheer en dagelijkse onderhoud van de tuin. Het is de bedoeling dat de tuin een jaar blijft liggen totdat het oostelijk deel van de Waalkade (op z’n vroegst in het najaar van 2017) op de schop gaat.
Categorieën: Gemeente

Gebied Vasim en CP Kelco moet bruisende hot spot worden

Persberichten - wo, 2016-07-20 11:34
Als het aan de gemeente Nijmegen ligt, wordt het gebied van de Vasim en CP Kelco in de toekomst een bruisende plek vol cultuur, ambacht en vrije tijdsbesteding (leisure). Na de zomer start een proces om de ambitie voor dit NYMA-kwartier samen met partijen in de stad vorm te geven. Het college heeft nu eerst een aantal basisrandvoorwaarden vastgesteld, waarbinnen de toekomstige ontwikkeling van het gebied moet plaatsvinden.
Categorieën: Gemeente

Koninklijke onderscheiding voor Johan Willemstein

Persberichten - ma, 2016-07-18 07:48
De heer J.G. (Johan) Willemstein (63) ontvangt op 16 juli 2016 de versierselen behorende bij de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt deze Koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor de wandelsport in het algemeen en de Vierdaagse in het bijzonder.
Categorieën: Gemeente

Aanpassing fietspaden en rioolwerkzaamheden rond Keizer Traianusplein

Persberichten - do, 2016-07-14 15:44
In de periode van 25 juli tot 21 augustus is de omgeving van het Keizer Traianusplein verminderd bereikbaar. De gemeente werkt in die periode aan de verbetering van fietspaden op en rondom het plein. De paden worden aangepast zodat het Rijn-Waalpad (snelle fietsroute) tussen Arnhem en Nijmegen vanaf de Waalbrug straks doorloopt tot aan de universiteitscampus Heijendaal. Dit project wordt gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden aan het riool en de berging van regenwater. Op die manier heeft de omgeving niet twee keer overlast.
Categorieën: Gemeente

Nijmegen investeert in een rijke ontwikkelomgeving voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar

Persberichten - di, 2016-07-12 21:52
De komende jaren investeert Nijmegen extra in de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. De gemeente Nijmegen wil samen met de organisaties voor kinderopvang, onderwijs, ouders en de kinderen zelf, intensiever samenwerken om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden.
Categorieën: Gemeente

Nijmegen maakt studeren voor vluchtelingen mogelijk

Persberichten - di, 2016-07-12 21:49
Nijmeegse hogeropgeleide vluchtelingen met een verblijfsstatus krijgen steun tijdens hun studie en bij het vinden van een baan. De gemeente sluit hiervoor een convenant met het UAF, de stichting die vluchteling-studenten ondersteuning biedt tijdens hun studie in Nederland.
Categorieën: Gemeente

Nijmegen wil minder roet in de lucht

Persberichten - di, 2016-07-12 21:48
De gemeente Nijmegen gaat voor 40 procent minder roet in de lucht in het jaar 2020 ten opzichte van 2014. Om dit te bereiken wordt er een roetreductienorm vastgesteld. Deze Nijmeegse roetreductienorm heeft als doel om de luchtkwaliteit te verbeteren. Met het vaststellen van de norm worden maatregelen uitgewerkt om deze doelstelling te bereiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het stimuleren van schonere scheepvaart op de Waal en het bewuster omgaan met houtstook.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avonden 2016

Raadsnieuws - di, 2016-07-12 12:58
Bekijk de planning
Categorieën: Gemeente

Bekendmaking Monumentenwet 1988 ontwerpbesluit plaatsing Stauferstele in Valkhofpark

Inspraak - di, 2016-07-12 09:18
Burgemeester en Wethouders van Nijmegen maken bekend dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 5 juli 2016 het voornemen bekend heeft gemaakt een vergunning te willen verlenen voor het plaatsen van een zogenaamde Stauferstele (een gedenkteken) op het perceel met de kadastrale aanduiding Nijmegen sectie C-8777 (Rijksmonument nummer 5395952 / locatie Valkhof) te Nijmegen.
Categorieën: Gemeente

Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER Hof van Holland-Woenderskamp-Broodkorf

Inspraak - ma, 2016-07-11 07:25
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen maken op grond van artikel 7.9 Wet Milieubeheer bekend, dat de “Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER Hof van Holland-Woenderskamp-Broodkorf” vanaf 14 juli 2016 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt.
Categorieën: Gemeente

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Bottendaal Galgenveld - 4 (hoek Groesbeekseweg-Heyendaalseweg)

Inspraak - ma, 2016-07-11 07:00
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 6 juli 2016 het bestemmingsplan Nijmegen Bottendaal Galgenveld - 4 (hoek Groesbeekseweg-Heyendaalseweg) gewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Zilveren waalbrugspeld voor Berry van Run

Persberichten - do, 2016-07-07 18:51
De heer Bernard Petrus Cornelis (Berry) van Run (63) heeft een Zilveren Waalbrugspeld ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor (vaak kwetsbare) leerlingen in Nijmegen en omgeving.
Categorieën: Gemeente

Zomernota 2016

Raadsnieuws - do, 2016-07-07 11:46
Het vervolg....
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 13 juli

Raadsnieuws - do, 2016-07-07 07:50
Bekijk de agenda & stukken
Categorieën: Gemeente

Resultaten aanpak ‘Nijmegen schoon, heel gewoon‘: aanzienlijk minder zwerfafval rond afvalcontainers

Persberichten - wo, 2016-07-06 10:14
Met borden, afvalcoaches en promotieteams werkten Dar en de gemeente Nijmegen de afgelopen maanden aan vermindering van zwerfvuil rondom afvalcontainers onder het motto ‘Nijmegen schoon, heel gewoon.‘
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet gedluidhinder Nijmegen Woonpark Oosterhout 2013 - 1 (Woning naast Oude Groenestraat 60)

Inspraak - wo, 2016-07-06 07:52
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Woonpark Oosterhout 2013 - 1 (Woning naast Oude Groenestraat 60) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
Categorieën: Gemeente

Pendelbusje Station - Plein 1944

Persberichten - di, 2016-07-05 15:17
Van woensdag 6 juli tot en met zaterdag 9 juli van 10.00-18.00 uur rijdt er een pendelbusje continu op en neer tussen station Nijmegen en Plein 1944. Naar schatting rijdt het busje elk kwartier; het maakt geen stops onderweg. Reizigers worden via de informatiepanelen op het Stationsplein en Plein 1944 op deze service geattendeerd.
Categorieën: Gemeente

Koninklijke onderscheiding voor Tjeu Verstappen

Persberichten - ma, 2016-07-04 08:32
De heer M.H.M. (Tjeu) Verstappen (69) ontving op 3 juli 2016 de versierselen behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt deze koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor de G-hockey commissie NMHC en de Centrale Cliëntenraad bij Stichting De Driestroom.
Categorieën: Gemeente

Uitreiking Vrede van Nijmegen Penning op 18 november 2016

Persberichten - di, 2016-06-28 15:17
De tweejaarlijkse uitreiking van de Vrede van Nijmegen Penning zal in 2016 plaatsvinden op 18 november. Plaats van handeling is de Sint Stevenskerk. De penning gaat deze keer naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
Categorieën: Gemeente

Leerlingen Canisius College maken tentoonstelling over 100e Vierdaagse

Persberichten - di, 2016-06-28 11:02
100X100X100 project in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Voor de 100ste Vierdaagse hebben 100 4havo leerlingen van het Canisius College de 100 meest aansprekende foto’s uitgekozen van de Vierdaagse. Ook hebben de leerlingen historische Vierdaagse foto’s opnieuw in scene gezet en gefotografeerd. Het resultaat hiervan wordt de hele maand juli tentoongesteld in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.
Categorieën: Gemeente
Inhoud syndiceren