Gemeente

Gemeente Nijmegen op zoek naar erfgoedprojecten

Persberichten - 3 hours 14 min geleden
Wat zie je van de Nijmeegse geschiedenis in de stad? En wat mis je, of wil je meer zien? Met deze vragen wil de gemeente weten wat Nijmegenaren vinden van de zichtbaarheid en beleving van de Nijmeegse geschiedenis. Daarnaast nodigt de gemeente iedereen uit om met een goed initiatief te komen om de Nijmeegse geschiedenis te laten leven. Goede ideeën kunnen tot 3000 euro ondersteuning krijgen.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 9/12

Raadsnieuws - 8 hours 40 min geleden
Bekijk de agenda & stukken
Categorieën: Gemeente

Bewoners krijgen nieuw systeem voor parkeren bezoek

Persberichten - ma, 2015-11-30 15:42
Vanaf 1 januari regelen bewoners in de betaald-parkerengebieden het parkeren van hun bezoek op een nieuwe manier. Een papieren kaartje is niet meer nodig. Bewoners kunnen hun bezoek aan- en afmelden via www.nijmegen.nl/parkeervergunning of bellen met de gemeente.
Categorieën: Gemeente

Meld hindernissen op looproutes in de vernieuwde Bel & Herstel app

Persberichten - wo, 2015-11-25 16:18
De Bel & Herstel app heeft vanaf vandaag een nieuwe meldcategorie: voor hindernissen op looproutes. De gemeente Nijmegen vraagt inwoners en organisaties te melden wat er verbeterd kan worden op looproutes van huis naar voorzieningen.
Categorieën: Gemeente

Veilig Thuis Gelderland-Zuid werkt wachtlijsten weg

Persberichten - wo, 2015-11-25 13:48
Veilig Thuis Gelderland-Zuid (VTGZ) heeft vanaf december dit jaar geen wachtlijst meer. Dit is een van de resultaten van de verbetermaatregelen waar VTGZ deze zomer mee van start ging. De spoedeisende meldingen zijn sinds de start in 2015 steeds direct opgepakt, maar voor niet-urgente meldingen ontstond een wachtlijst. VTGZ heeft het afgelopen halfjaar hard gewerkt aan een aantal verbetermaatregelen die aansluiten bij de bevindingen van de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg. Deze Inspecties voerden in 2015 een onderzoek uit naar de kwaliteit van alle Veilig Thuis-locaties in het land.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avonden 2015 en 2016

Raadsnieuws - di, 2015-11-24 13:58
Bekijk de planning
Categorieën: Gemeente

Veel jeugdleden Openbare Bibliotheek Gelderland-Zuid

Persberichten - di, 2015-11-24 09:17
Veel Nijmeegse jeugd is lid van de bibliotheek. Het percentage bibliotheekleden onder de 18 jaar steeg van 72,8% in 2011 naar 89,6% in 2014. In totaal gaat het om 25.741 jongeren. Daarmee ligt het percentage jeugdleden ruim boven het landelijk gemiddelde van 64,6 procent. Het aantal volwassen daalt, maar ligt met 12,6 procent boven het landelijke cijfer van 12,4 procent. Bibliotheekgebruikers zijn relatief vaak maatschappelijk betrokken en actief op het gebied van cultuur en educatie.
Categorieën: Gemeente

Omgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) Nijmegen Kanaalhavens – 1 (Dar terrein)

Inspraak - di, 2015-11-24 07:08
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning, met zaaknummer Z13.034159, hebben verleend aan mw. M.A.W. Mulders (KAM coördinator) namens DAR N.V. Kanaalstraat 401 6541 XK NIJMEGEN voor de aanleg van een uitrit en 2 passeervoorzieningen ten behoeve van een nieuwe ontsluiting voor inzamel- en veegwagens van het Dar-terrein via De Biezen op de locatie Kanaalstraat 401 te Nijmegen (perceel Gemeente Neerbosch, sectie G nummer 954).
Categorieën: Gemeente

Ontwerpomgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) Nijmegen Oud West - 17 (Woonappartementen Fenikshof)

Inspraak - di, 2015-11-24 07:05
Burgemeester en Wethouders van Nijmegen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen aan What’s Next B.V., gevestigd te Dinxperlo (correspondentieadres: Anholtseweg 18, 7091 HA) voor nieuwbouw van woonstudio’s met een gezamenlijke ruimte (centraal wonen) aan de Fenikshof (achter Sperwerstraat) (kadastraal gemeente Neerbosch, sectie: I, perceelnr.: 2992 en 2993). De aanvraag is ingeboekt onder nummer Z14.044713
Categorieën: Gemeente

Kinderen ontwerpen Nijmeegse Kunstbus

Persberichten - ma, 2015-11-23 12:49
Op vrijdag 27 november 2015 gaan 25 kinderen van basisschool de Kleine Wereld (Newtonstraat 50) samen met ontwerper Marga van den Heuvel aan de slag om de Kunstbus van Cultuur en School Nijmegen om te toveren tot een rijdend kunstwerk. Wethouder van Kunst en Cultuur, Bert Velthuis, komt de kinderen tussen 11.00 en 12.00 uur een handje helpen.
Categorieën: Gemeente

Koninklijke onderscheiding voor Friedl Nolle

Persberichten - zo, 2015-11-22 13:20
Mevrouw E.A. (Friedl) Nolle (80) ontvangt op 22 november 2015 de versierselen behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij krijgt deze Koninklijke onderscheiding voor haar verdiensten voor de stichting Pelita en de werkgroep Masoek Sadja Nijmegen gedurende 15 jaar.
Categorieën: Gemeente

Gast van de Raad

Raadsnieuws - zo, 2015-11-22 11:43
Een keer op bezoek bij de raad?
Categorieën: Gemeente

Uitreiking Nijmeegse Kinderlintjes 2015

Persberichten - vr, 2015-11-20 11:05
Op vrijdag 20 november reikte de burgemeester Bruls om 10.00 uur in het stadhuis de Nijmeegse Kinderlintjes uit. Het is de tiende keer dat dit gebeurt. Er zijn dit jaar tien lintjes uitgereikt.
Categorieën: Gemeente

BEKENDMAKING Monumentenwet 1988, inrichting openbare ruimte bij het Multitainmentcenter Cinemec

Inspraak - do, 2015-11-19 07:58
Burgemeester en Wethouders van Nijmegen maken bekend dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 8 oktober 2015 de vergunning heeft verleend voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de inrichting van de openbare ruimte bij het Multitainmentcenter (ontgraven wadi’s, plaatselijk ophogen ten behoeve van visualisatie historisch landschap en aanbrengen beplanting) op de percelen met de kadastrale aanduiding: E 2223, 89, 86 (Rijksmonumentnummer 515197), Zwartepad-Prins Mauritssingel-Dorpensingel te Nijmegen.
Categorieën: Gemeente

Bekendmaking Monumentenverordening

Inspraak - do, 2015-11-19 06:24
Burgemeester en Wethouders van Nijmegen maken bekend dat de raad van de Gemeente Nijmegen bij besluit 137/2015 d.d. 11 november 2015 de volgende panden als beschermd bouwhistorie monument heeft aangewezen:
Categorieën: Gemeente

Verlengde Waalbrug wint de Betonprijs 2015

Persberichten - wo, 2015-11-18 19:05
De Nijmeegse Verlengde Waalbrug heeft de Betonprijs 2015 gewonnen in de categorie Bruggen en Viaducten. Dat werd vanavond bekend gemaakt. Het project is uitgevoerd door aannemerscombinatie i-Lent, bestaande uit Dura Vermeer Divisie Infra BV en Ploegam BV, in opdracht van de Gemeente Nijmegen. Het ontwerp is van Zwarts & Jansma Architecten. Witteveen+Bos was betrokken als constructeur.
Categorieën: Gemeente

Koninklijke onderscheiding voor Leo Bongers

Persberichten - wo, 2015-11-18 13:25
De heer L.B. (Leo) Bongers (68) ontvangt op 18 november 2015 de versierselen behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt deze Koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor de vrijwillige politie gedurende 34 jaar en zijn inzet als voorzitter/penningmeester van de personeelsvereniging van PGEM/Electrabel gedurende 35 jaar.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Midden 2015

Inspraak - wo, 2015-11-18 12:03
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Midden 2015 aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
Categorieën: Gemeente

Stadswinkel verhuist in voorjaar naar Mariënburg 30

Persberichten - di, 2015-11-17 13:58
In het voorjaar van 2016 verhuist de Stadswinkel naar het pand van de gemeente aan de Mariënburg 30 (naast de bibliotheek). Hiermee wil de gemeente de dienstverlening verbeteren; vanaf dat moment vinden Nijmegenaren hier alle gemeentelijke loketten onder één dak. Op 30 november start de verbouwing van het gebouw de Mariënbeurs, aan de Mariënburg 30. Het pand gaat daarvoor dicht en de afdelingen en loketten verhuizen tijdelijk naar de huidige Stadswinkel (Mariënburg 75).
Categorieën: Gemeente

Vier gemeenten verbeteren toeleiding zorg voor migrantenjeugd met psychische problematiek en licht verstandelijke beperking (lvb)

Persberichten - di, 2015-11-17 12:18
Op donderdagmiddag 19 november 2015 vindt in Nijmegen met ca 200 professionals uit 34 gemeenten het afsluitende congres plaats van het EIF-project. Dit is een Europees project in vier gemeenten om de toeleiding tot de jeugd-ggz en –lvb structureel te verbeteren voor kwetsbare migrantenjeugd. In het project is met 20 lokale samenwerkingspartners 2 jaar lang geïnvesteerd in het netwerk rondom de jongere, vooruitlopend op de transitie in de jeugdzorg en regierol van de gemeente. Ruim 500 professionals in wijken en op scholen zijn getraind in cultuursensitief werken en vroegsignalering van ggz- en lvb-problematiek bij migrantenjeugd, 1000 migrantenouders zijn voorgelicht en aan 500 gezinnen is extra ondersteuning dan wel vroege (ggz-)hulp geboden. Op het congres staat de overdracht van de ontwikkelde aanpakken centraal, om de problematiek eerder te onderkennen en sneller effectieve hulp te bieden.
Categorieën: Gemeente
Inhoud syndiceren