Gemeente

Blauwalg in vijver Vossendijk

Persberichten - wo, 2014-07-23 14:27
In het water van de vijver bij sportpark Vossendijk (bij de Winkelsteegseweg) is blauwalg gevonden. De gemeente plaatst er op 23 juli waarschuwingsborden en raadt mensen af om er te zwemmen of van het water te drinken. Dat geldt ook voor honden.
Categorieën: Gemeente

Schapen ‘maaien’ gras nieuwe groene dijk in Lent

Persberichten - wo, 2014-07-16 12:48
Het gras op de kersverse groene dijk in Lent wordt de komende week gekortwiekt met behulp van schapen. De schapen grazen het gras heel kort waardoor er een dichtere en stevigere grasmat ontstaat. In de toekomst gaat het waterschap maaien met behulp van machines, maar die geven nu nog een grotere kans op beschadigingen aan de nog kwetsbare grasmat. De schapen grazen ongeveer een week en gaan dan weer weg.
Categorieën: Gemeente

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Brakkenstein – 1 (Kloostertuin – Hofgebouw)

Inspraak - wo, 2014-07-16 08:23
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 9 juli 2014 het bestemmingsplan Nijmegen Brakkenstein – 1 (Kloostertuin – Hofgebouw) ongewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Gemeentenieuws De Brug 16 juli 2014

Gemeentenieuws - di, 2014-07-15 14:06
Let op: in verband met de intocht van de Vierdaagseis de Stadswinkel op vrijdag 18 juli de hele dag gesloten.
Categorieën: Gemeente

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen De Stelt

Inspraak - di, 2014-07-15 07:38
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 9 juli 2014 het bestemmingsplan Nijmegen De Stelt gewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Definitief besluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder bestemmingsplan Nijmegen De Stelt

Inspraak - di, 2014-07-15 07:29
In het kader van het bestemmingsplan Nijmegen De Stelt hebben Burgemeester en Wethouders van Nijmegen conform de Wet geluidhinder een Besluit Hogere Waarde(n) vastgesteld. Hierin is de maximale geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai vastgelegd en is aangegeven onder welke akoestische voorwaarden geluidsgevoelige functies (zoals woningen) kunnen worden gerealiseerd.
Categorieën: Gemeente

Herinrichting kruising Neerbosscheweg – IJpenbroekweg – Hogelandseweg

Persberichten - ma, 2014-07-14 11:05
Eind juli start de herinrichting van de kruising Neerbosscheweg–IJpenbroekweg –Hogelandseweg. Onder de projectnaam Poort Neerbosch wordt deze kruising opnieuw ingericht om de verkeersdoorstroming te verbeteren. Ook komt er een fietstunnel voor de snelfietsroute Nijmegen-Beuningen en een P&R-locatie
Categorieën: Gemeente

Herinrichting kruising Neerbosscheweg – IJpenbroekweg – Hogelandseweg

Persberichten - vr, 2014-07-11 08:22
Eind juli start de herinrichting van de kruising Neerbosscheweg–IJpenbroekweg –Hogelandseweg. Onder de projectnaam Poort Neerbosch wordt deze kruising opnieuw ingericht om de verkeersdoorstroming te verbeteren. Ook komt er een fietstunnel voor de snelfietsroute Nijmegen-Beuningen en een P&R-locatie.
Categorieën: Gemeente

Zomerreces gemeenteraad

Raadsnieuws - do, 2014-07-10 04:14
Volgende vergadering 3-9
Categorieën: Gemeente

Afscheid Hayke Veldman

Raadsnieuws - wo, 2014-07-09 17:08
Installatie Fleur Kossen
Categorieën: Gemeente

Gewijzigde openingstijden informatieboot ‘Nijmegen omarmt de Waal’

Persberichten - wo, 2014-07-09 16:06
De informatieboot ‘Nijmegen omarmt de Waal’ krijgt gewijzigde openingstijden. Met ingang van 21 juli is de boot op dinsdag, woensdag en donderdag alleen nog maar open voor groepen op afspraak. Op zaterdagen en zondagen tussen 13.00 en 17.00 uur is het informatiecentrum aan de Waalkade open voor iedereen die nieuwsgierig is naar de grote waalprojecten in Nijmegen. De informatieboot ligt aan de Waalkade, tegenover het casino.
Categorieën: Gemeente

Besluit Hogere Waarde Wet Geluidhinder Reconstructie Prins Mauritssingel

Inspraak - wo, 2014-07-09 14:58
Gemeente Nijmegen wil een vrijliggende busbaan aanleggen vanaf het Keizer Augustusplein tot aan de splitsing Prins Mauritssingel-Graaf Alardsingel. De busbaan komt te liggen tussen de Prins Mauritssingel en de spoorlijn Nijmegen-Arnhem.
Categorieën: Gemeente

Gewijzigd vastgesteld facetbestemmingsplan Archeologie

Inspraak - wo, 2014-07-09 14:48
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 25 juni 2014, het facetbestemmingsplan Archeologie gewijzigd vastgesteld. Voor een overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsvoorstel.
Categorieën: Gemeente

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Centrum Binnenstad – 3 (Stratemakerstoren)

Inspraak - wo, 2014-07-09 14:37
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 25 juni 2014 het bestemmingsplan Nijmegen Centrum Binnenstad – 3 (Stratemakerstoren) gewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg – 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)

Inspraak - wo, 2014-07-09 14:23
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 25 juni 2014 het bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg – 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20) gewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Oud West – 15 (Spreeuwenstraat 11)

Inspraak - wo, 2014-07-09 13:38
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Oud West – 15 (Spreeuwenstraat 11) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
Categorieën: Gemeente

Energiebesparing gemeentelijke gebouwen krijgt extra impuls

Persberichten - di, 2014-07-08 14:22
Het energiezuiniger maken van de gemeentelijke gebouwen is succesvol. In 2014 wordt niet alleen flink minder energie verbruikt, maar ook 400.000 euro bespaard. Het stadhuis, parkeergarage Eiermarkt en verschillende andere gebouwen zijn aangepakt. Reden voor de gemeente om ook de komende jaren flink te investeren. De investeringen betalen zichzelf terug.
Categorieën: Gemeente

Energiebesparing bij Nijmeegse sportverenigingen

Persberichten - di, 2014-07-08 14:17
Twintig Nijmeegse sportverenigingen hebben gebruik gemaakt van een energiescan die de gemeente heeft aangeboden. Ze besparen daarmee in totaal zo’n € 25.000 per jaar. De energierekening is één van de hoogste kostenposten van sportverenigingen. Om deze kosten te verlagen heeft de gemeente Nijmegen aan alle sportverenigingen met een eigen accommodatie een energiescan aangeboden.
Categorieën: Gemeente

Gemeentenieuws De Brug van 9 juli 2014

Gemeentenieuws - di, 2014-07-08 13:36
In De Brug van 9 juli leest u het gemeentenieuws met daarin onder andere:
Categorieën: Gemeente
Inhoud syndiceren