Gemeente

Digitaal geschiedenislokaal biedt historische bronnen voor onderwijs

Persberichten - do, 2015-01-22 13:26
In Tilburg, Nijmegen en Haarlem wordt op donderdag 22 januari een nieuw fenomeen gelanceerd: het digitale geschiedenislokaal. Speciaal voor het onderwijs is per stad een website ontwikkeld met lokale historische bronnen, zoals foto’s en documenten. De Nijmeegse historische bronnen op geschiedenislokaal024.nl zijn afkomstig uit de collectie van het Regionaal Archief Nijmegen.
Categorieën: Gemeente

Opdracht arbeidsmarktregio en Werkbedrijf: Werk is de uitkomst!

Persberichten - wo, 2015-01-21 13:54
In het strategisch beleidskader ‘Werk is de uitkomst!’stelt het college van B en W de gemeenteraad voor om samen met de regio aan de slag te gaan met de uitdagingen op de regionale arbeidsmarkt. Daarnaast krijgt de gemeenteraad de keuze om te bepalen met welke extra opdrachten het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen aan de slag moet gaan om meer mensen aan werk te helpen. Hiervoor is totaal € 3,4 miljoen euro beschikbaar.
Categorieën: Gemeente

Rioolheffing gemeente Nijmegen toegestaan volgens Hoge Raad

Persberichten - vr, 2015-01-16 13:06
De manier waarop de gemeente Nijmegen de rioolheffing toepast is toegestaan. Die uitspraak deed de Hoge Raad vandaag. Sinds 2006 is de gemeentelijke regelgeving over de dekking van de kosten, die de gemeente maakt voor het gemeentelijk rioleringsstelsel, onderwerp van diverse bezwaar- en beroepsprocedures.
Categorieën: Gemeente

Zilveren Waalbrugspeld voor de heer H.P. Eggelaar

Persberichten - vr, 2015-01-16 11:12
De heer H.P. (Bert) Eggelaar (64) ontving op 16 januari 2015 de Zilveren Waalbrugspeld. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn verdiensten als vrijwilliger bij museum De Stratemakerstoren.
Categorieën: Gemeente

Beeldkwaliteitplan Novio Tech Campus

Inspraak - wo, 2015-01-14 08:59
Burgemeester en wethouders hebben op 6 januari 2015 het Beeldkwaliteitplan Novio Tech Campus voor inspraak vrijgegeven. Na de inspraakperiode zal het beeldkwaliteitplan ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 28-1

Raadsnieuws - wo, 2015-01-14 08:35
Bekijk de agenda & stukken
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Goffert Winkelsteeg – 4 (NTC)

Inspraak - wo, 2015-01-14 07:55
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Goffert Winkelsteeg – 4 (NTC) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
Categorieën: Gemeente

Regionaal Archief en Bibliotheek De Mariënburg organiseren gecombineerde rondleiding

Persberichten - di, 2015-01-13 16:36
Tot en met juni van dit jaar organiseren het Regionaal Archief Nijmegen en de Bibliotheek De Mariënburg gecombineerde publieksrondleidingen. De gratis rondleidingen vinden iedere derde donderdag van de maand plaats van 19.00 tot ongeveer 20.00 uur.
Categorieën: Gemeente

Stijging verkoop kavels Nijmeegse Waalsprong

Persberichten - vr, 2015-01-09 11:04
In de Waalsprong zijn afgelopen jaar in totaal 453 bouwrijpe kavels verkocht voor woningbouw. Dat is een stijging van circa 40 procent ten opzichte van 2013 en het hoogste aantal in de afgelopen 10 jaar.
Categorieën: Gemeente

Koninklijke onderscheidingen voor de heer V. de Jong en mevrouw M. Postma

Persberichten - do, 2015-01-08 11:55
De heer V. de Jong (65) en mevrouw M. Postma (65) hebben donderdag 8 oktober 2015 de versierselen behorende bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Zij kregen deze Koninklijke onderscheidingen voor hun grote verdiensten voor de patiëntenzorg in Hatert.
Categorieën: Gemeente

Koninklijke onderscheidiingen voor de heer V. de Jong en mevrouw M. Postma

Persberichten - do, 2015-01-08 11:55
De heer V. de Jong (65) en mevrouw M. Postma (65) hebben donderdag 8 oktober 2015 de versierselen behorende bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Zij kregen deze Koninklijke onderscheidingen voor hun grote verdiensten voor de patiëntenzorg in Hatert.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpomgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) Nijmegen Kanaalhavens – 1 (Dar terrein)

Inspraak - wo, 2015-01-07 08:05
Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen heeft op 21 oktober 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van DAR N.V. voor de aanleg van een in/uitrit en 2 passeervoorzieningen ten behoeve van een nieuwe ontsluiting voor inzamel- en veegwagens van het Dar-terrein via De Biezen op het perceel kadastraal bekend Gemeente Neerbosch, sectie G nummer 954. Plaatselijk bekend als Kanaalstraat 401 te Nijmegen.
Categorieën: Gemeente

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Oost – 2 (Frans Halsstraat Paulus Potterstraat)

Inspraak - wo, 2015-01-07 07:52
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 17 december 2014 het bestemmingsplan Nijmegen Oost – 2 (Frans Halsstraat Paulus Potterstraat) ongewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Prins Mauritssingel

Inspraak - di, 2015-01-06 14:05
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Prins Mauritssingel aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
Categorieën: Gemeente

Rekenkamer

Raadsnieuws - di, 2015-01-06 10:27
Onderzoeksplan 2015
Categorieën: Gemeente

Toine Tax Nijmegenaar van het Jaar 2014

Persberichten - ma, 2015-01-05 19:46
Toine Tax, directeur van Doornroosje, is ‘Nijmegenaar van het jaar 2014’ geworden . Een stadsbrede jury verkoos hem boven de andere genomineerden Eric Hendriks/Hanneke van Stokkom en Doro Krol. Burgemeester Bruls en Rob Jaspers, Nijmegenaar van het jaar 2013, maakten vanavond de winnaar bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Nijmegen.
Categorieën: Gemeente

Ontwerp-monumentenvergunning Monumentenwet 1988, Multitainmentcenter

Inspraak - di, 2014-12-23 12:29
Burgemeester en Wethouders van Nijmegen maken het volgende bekend:
Categorieën: Gemeente

Nijmegen ontvangt rijkssubsidies voor onderhoud monumenten

Persberichten - ma, 2014-12-22 14:58
De gemeente Nijmegen ontvangt ruim 700.000 euro BRIM subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor het onderhoud van de Nijmeegse Rijksmonumenten. Voor het onderhoud van gebouwen krijgt de gemeente 489.226 euro; voor het onderhoud van groene rijksmonumenten is 218.000 euro beschikbaar. Het geld wordt verspreid over de periode 2015 t/m 2020 uitgekeerd.
Categorieën: Gemeente

Arnhem-Nijmegen haalt internationaal fietscongres Velo-city binnen

Persberichten - do, 2014-12-18 11:11
De gemeenten Arnhem en Nijmegen mogen in 2017 het internationale fietscongres Velo-city organiseren. Dat maakte de European Cyclists’ Federation (ECF) vandaag bekend. Daarmee laten de gemeenten de steden Lissabon en Stockholm, overgebleven kanshebbers in de eindfase van de uitverkiezing, met nipte voorsprong achter zich.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 14-1

Raadsnieuws - do, 2014-12-18 08:35
Bekijk de agenda
Categorieën: Gemeente
Inhoud syndiceren