Gemeente

Nijmegen hijst de regenboogvlag voor Coming Out Day

Persberichten - do, 2015-10-08 10:14
Op 12 oktober hangt op een groot aantal locaties in Nijmegen de regenboogvlag voor de landelijke Coming Out Dag. Deze dag bedrukt dat iedereen het hele jaar door zichzelf moet kunnen zijn. De regenboogvlag symboliseert dit voor lesbische, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. In Nijmegen wordt de vlag gehesen op het stadhuis, op een groot aantal scholen voor voortgezet onderwijs en bij het ROC.
Categorieën: Gemeente

Informatieavond ontwerp bestemmingsplan Nijmegen Oud West 2015

Inspraak - di, 2015-10-06 12:50
Binnenkort wordt het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Oud West 2015 ter inzage gelegd. Daaraan voorafgaand vindt op maandag 19 oktober aanstaande in het voorzieningenhart De Biezantijn (Waterstraat 146, Nijmegen) een informatieavond plaats over het ontwerp bestemmingsplan. U bent van harte welkom op deze gemeentelijke informatiebijeenkomst. De avond begint om 19.30 uur (ontvangst vanaf 19.15 uur). Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de behandeld ambtenaar, de heer Muntjewerff, telefoon 024-3292896.
Categorieën: Gemeente

Nijmegen stuurt op resultaat huishoudelijke hulp: een schoon en net huis

Persberichten - di, 2015-10-06 09:32
De contracten van de gemeente Nijmegen met aanbieders voor huishoudelijke hulp lopen af op 1 juni. Het college van burgemeester en wethouders wil dat Nijmegenaren die dat nodig hebben, kunnen blijven rekenen op hulp bij het huishouden. In de nieuwe aanbesteding wil het college anders gaan sturen op resultaat. Niet op minuten en vierkante meters, maar op een schoon en net huis.
Categorieën: Gemeente

€ 2,5 miljoen Europese subsidie voor re-integratieprojecten in de regio

Persberichten - do, 2015-10-01 16:57
Nijmegen heeft als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen ruim € 2,5 miljoen subsidie binnengehaald uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het geld zal worden gebruikt voor re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. Daarnaast gaat een deel van het ESF-geld naar (ex)leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het PraktijkOnderwijs (PO). Scholen en de gemeente Nijmegen – namens de arbeidsmarkt regio – hebben op woensdag 30 september een samenwerkingsovereenkomst hierover getekend.
Categorieën: Gemeente

Stadswaard tijdelijk niet toegankelijk

Persberichten - do, 2015-10-01 16:55
Vanaf maandag 5 oktober zal de Stadswaard tijdelijk niet toegankelijk zijn. Op die dag start een onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE’s). Het onderzoek zal naar verwachting zo’n twee weken duren. Na afronding van de werkzaamheden kan het terrein weer veilig worden betreden.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 4/11

Raadsnieuws - do, 2015-10-01 15:38
Stadsbegroting 2016
Categorieën: Gemeente

Jonkerbosplein mogelijke nieuwe locatie Eyup Sultan Moskee

Persberichten - wo, 2015-09-30 15:41
De Turkse Eyup Sultan Moskee uit de Vondelstraat in Nijmegen wil een nieuwe moskee met voorzieningen bouwen. Het college van B&W is van plan om het parkeerterrein aan de Neerbosscheweg (bij het Jonkerbosplein) aan te wijzen als locatie voor de nieuwe moskee met voorzieningen. Maar voordat zij een definitief besluit over de locatie neemt, gaat de gemeente eerst nog over de plannen in gesprek met omwonenden en andere betrokkenen.
Categorieën: Gemeente

Wegwerkzaamheden op verschillende locaties in de stad

Persberichten - wo, 2015-09-30 13:49
De gemeente Nijmegen werkt de komende periode op verschillende locaties in de stad aan de weg. Hierbij een globaal overzicht van de werkzaamheden.
Categorieën: Gemeente

Nijmegen graaft: bijzondere vondsten bij archeologische opgraving

Persberichten - wo, 2015-09-30 09:46
Bij de opgraving bij de Valkhofheuvel in Nijmegen zijn archeologen gestuit op resten van een groot stenen huis uit de vroeg 14e eeuw. Mogelijk zijn er ook resten gevonden van de 13e eeuwse Veerpoort. Ook op de Valkhofheuvel zijn bijzondere vondsten gedaan: achter meerdere bakstenen muren zijn de resten aangetroffen van wat waarschijnlijk de oorspronkelijke onderdelen van de twaalfde eeuwse Valkhofburcht zijn.
Categorieën: Gemeente

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Brakkenstein - 4 (Kloostertuin - voormalige drukkerij)

Inspraak - di, 2015-09-29 12:51
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 23 september 2015 het bestemmingsplan Nijmegen Brakkenstein - 4 (Kloostertuin - voormalige drukkerij) gewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Oost - 4 (Hugo de Grootstraat 41, Basisschool de Buut)

Inspraak - di, 2015-09-29 12:03
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 23 september 2015 het bestemmingsplan Nijmegen Oost - 4 (Hugo de Grootstraat 41, Basisschool de Buut) ongewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Nijmeegse aanpak Uniek Sporten nu ook van start in Beuningen

Persberichten - di, 2015-09-29 11:51
Vanaf 2 oktober is Uniek Sporten ook in de gemeente Beuningen hét sportloket op het gebied van aangepast sporten. Nijmegen startte met deze aanpak in maart van dit jaar. Door de krachten te bundelen in één loket willen partijen uit de zorg, het onderwijs, sportaanbieders en regiogemeenten mensen met een beperking structureel aan het sporten of bewegen krijgen. Op vrijdag 2 oktober geeft wethouder Geert Hendriks van de gemeente Beuningen samen met wethouder Renske Helmer-Englebert van de gemeente Nijmegen het startsein voor de regionale samenwerking.
Categorieën: Gemeente

Vergaderschema

Raadsnieuws - zo, 2015-09-27 12:58
Bekijk de planning
Categorieën: Gemeente

Onderzoek autodelen in Nijmegen

Persberichten - vr, 2015-09-25 11:40
Hoe staan Nijmegenaren tegenover ‘autodelen’, het gezamenlijk gebruiken van een auto? Wat houdt hen tegen en wat maakt dat ze meedoen? Dit laat de gemeente Nijmegen uitzoeken in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen.
Categorieën: Gemeente

Zware vrachtwagens uit voorzorg niet meer over Waalbrug Nijmegen

Persberichten - vr, 2015-09-25 09:09
Vanaf woensdag 30 september mogen zware vrachtwagens niet meer over de Nijmeegse Waalbrug rijden. Uit recent onderzoek van Rijkswaterstaat naar de actuele draagkracht van de brug kwam naar voren dat het betonnen wegdek niet langer voldoet aan de wettelijke minimumeisen. Dat levert geen acute veiligheidsproblemen op. Maar om verdere verslechtering van het wegdek te voorkomen, mag zwaar vrachtverkeer tot na het groot onderhoud geen gebruik maken van de brug.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 23-9

Raadsnieuws - di, 2015-09-22 06:38
Bekijk de agenda & volg live
Categorieën: Gemeente

Vluchtelingen Heumensoord

Raadsnieuws - ma, 2015-09-21 16:52
bespreking raad 23-9
Categorieën: Gemeente

Koninklijke onderscheiding voor de heer Piet Schwering

Persberichten - zo, 2015-09-20 16:27
De heer P.H.B. Schwering (65) ontving zondag 20 september 2015 de versierselen behorende bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg deze Koninklijke onderscheiding voor zijn grote verdiensten voor het St. Nicolaasinternaat.
Categorieën: Gemeente

Koninklijke onderscheiding voor de heer Bas Bongers en een Zilveren Waalbrugspeld voor de heer Paul Zoete

Persberichten - zo, 2015-09-20 09:56
De heer S.P.H.J. Bongers (49) ontving zondag 20 september 2015 de versierselen behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer P.R. Zoete (73) ontving de Zilveren Waalbrugspeld. Zij kregen deze onderscheidingen voor hun grote verdiensten voor Parochie De Goede Herder.
Categorieën: Gemeente

Bouw opvang vluchtelingen kan van start na akkoord bestuursovereenkomst

Persberichten - vr, 2015-09-18 13:55
Vanaf vandaag zullen de bouwactiviteiten op Heumensoord van start gaan. Dat kan omdat de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Nijmegen en Heumen een bestuursovereenkomst hebben afgesloten met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Binnen nu en twee weken worden de eerste vluchtelingen verwacht.
Categorieën: Gemeente
Inhoud syndiceren