Gemeente

Stijging verkoop kavels Nijmeegse Waalsprong

Persberichten - vr, 2015-01-09 11:04
In de Waalsprong zijn afgelopen jaar in totaal 453 bouwrijpe kavels verkocht voor woningbouw. Dat is een stijging van circa 40 procent ten opzichte van 2013 en het hoogste aantal in de afgelopen 10 jaar.
Categorieën: Gemeente

Koninklijke onderscheidingen voor de heer V. de Jong en mevrouw M. Postma

Persberichten - do, 2015-01-08 11:55
De heer V. de Jong (65) en mevrouw M. Postma (65) hebben donderdag 8 oktober 2015 de versierselen behorende bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Zij kregen deze Koninklijke onderscheidingen voor hun grote verdiensten voor de patiëntenzorg in Hatert.
Categorieën: Gemeente

Koninklijke onderscheidiingen voor de heer V. de Jong en mevrouw M. Postma

Persberichten - do, 2015-01-08 11:55
De heer V. de Jong (65) en mevrouw M. Postma (65) hebben donderdag 8 oktober 2015 de versierselen behorende bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Zij kregen deze Koninklijke onderscheidingen voor hun grote verdiensten voor de patiëntenzorg in Hatert.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpomgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) Nijmegen Kanaalhavens – 1 (Dar terrein)

Inspraak - wo, 2015-01-07 08:05
Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen heeft op 21 oktober 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van DAR N.V. voor de aanleg van een in/uitrit en 2 passeervoorzieningen ten behoeve van een nieuwe ontsluiting voor inzamel- en veegwagens van het Dar-terrein via De Biezen op het perceel kadastraal bekend Gemeente Neerbosch, sectie G nummer 954. Plaatselijk bekend als Kanaalstraat 401 te Nijmegen.
Categorieën: Gemeente

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Oost – 2 (Frans Halsstraat Paulus Potterstraat)

Inspraak - wo, 2015-01-07 07:52
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 17 december 2014 het bestemmingsplan Nijmegen Oost – 2 (Frans Halsstraat Paulus Potterstraat) ongewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Prins Mauritssingel

Inspraak - di, 2015-01-06 14:05
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Prins Mauritssingel aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
Categorieën: Gemeente

Rekenkamer

Raadsnieuws - di, 2015-01-06 10:27
Onderzoeksplan 2015
Categorieën: Gemeente

Toine Tax Nijmegenaar van het Jaar 2014

Persberichten - ma, 2015-01-05 19:46
Toine Tax, directeur van Doornroosje, is ‘Nijmegenaar van het jaar 2014’ geworden . Een stadsbrede jury verkoos hem boven de andere genomineerden Eric Hendriks/Hanneke van Stokkom en Doro Krol. Burgemeester Bruls en Rob Jaspers, Nijmegenaar van het jaar 2013, maakten vanavond de winnaar bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Nijmegen.
Categorieën: Gemeente

Ontwerp-monumentenvergunning Monumentenwet 1988, Multitainmentcenter

Inspraak - di, 2014-12-23 12:29
Burgemeester en Wethouders van Nijmegen maken het volgende bekend:
Categorieën: Gemeente

Nijmegen ontvangt rijkssubsidies voor onderhoud monumenten

Persberichten - ma, 2014-12-22 14:58
De gemeente Nijmegen ontvangt ruim 700.000 euro BRIM subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor het onderhoud van de Nijmeegse Rijksmonumenten. Voor het onderhoud van gebouwen krijgt de gemeente 489.226 euro; voor het onderhoud van groene rijksmonumenten is 218.000 euro beschikbaar. Het geld wordt verspreid over de periode 2015 t/m 2020 uitgekeerd.
Categorieën: Gemeente

Arnhem-Nijmegen haalt internationaal fietscongres Velo-city binnen

Persberichten - do, 2014-12-18 11:11
De gemeenten Arnhem en Nijmegen mogen in 2017 het internationale fietscongres Velo-city organiseren. Dat maakte de European Cyclists’ Federation (ECF) vandaag bekend. Daarmee laten de gemeenten de steden Lissabon en Stockholm, overgebleven kanshebbers in de eindfase van de uitverkiezing, met nipte voorsprong achter zich.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 14-1

Raadsnieuws - do, 2014-12-18 08:35
Bekijk de agenda
Categorieën: Gemeente

Afspraken over toekenning Wmo-maatwerkvoorziening, PGB en eigen bijdrage in 2015

Persberichten - wo, 2014-12-17 14:38
Gemeenten zijn in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning én in de Jeugdwet vanaf 2015 verantwoordelijk voor de toekenning van voorzieningen aan Nijmegenaren. De regels voor de toekenning van deze voorzieningen zijn door het College van B&W vastgesteld. Het biedt een afwegingskader voor professionals die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van voorzieningen. Het doel blijft, zoals vastgesteld in het nieuwe Wmo-beleid, dat maatwerk altijd mogelijk blijft. Het college van B&W heeft daarnaast de berekening van de hoogte van de eigen bijdrage voor voorzieningen en de PGB-tarieven vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Nieuwe toezichthouder uitvoering Wmo bij GGD Gelderland-Zuid

Persberichten - wo, 2014-12-17 14:32
Gemeenten zijn in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 per 1 januari zelf verantwoordelijk voor de inspectie op de uitvoering van de Wmo. De gemeente Nijmegen heeft besloten daarvoor een toezichthoudend ambtenaar aan te stellen bij GGD-Gelderland-Zuid. Deze doet onderzoek naar calamiteiten en houdt toezicht op de kwaliteit van instellingen waarmee de gemeente in het kader van de Wmo een subsidie- of contractrelatie heeft.
Categorieën: Gemeente

Continuïteit dagbesteding Ouderen in 2015

Persberichten - wo, 2014-12-17 14:27
Het college van B&W zal in 2015 de huidige aanbieders van de dagbesteding voor ouderen blijven subsidiëren. De basisdagbesteding voor ouderen komt vanaf volgend jaar vanuit de AWBZ naar de Wmo. Door de huidige aanbieders te subsidiëren wordt zorg- continuïteit gegarandeerd die voor 2015 verplicht is en die het college van B&W ook wenselijk vindt. De aanbieders van dagbesteding voor ouderen hebben zich georganiseerd in een Netwerk Dagbesteding Ouderen Nijmegen.
Categorieën: Gemeente

Nieuwe raadsgriffier

Raadsnieuws - wo, 2014-12-17 14:18
Mirande Heffels benoemd
Categorieën: Gemeente

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan en definitief besluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder Nijmegen Centrum - Binnenstad - 8

Inspraak - wo, 2014-12-17 11:08
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 3 december 2014 het bestemmingsplan Nijmegen Centrum - Binnenstad - 8 gewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpomgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) Nijmegen Ruimte voor de Waal – 3 (Invaarbeveiliging)

Inspraak - wo, 2014-12-17 08:33
Voor het project Ruimte voor de Waal - Nijmegen (Dijkteruglegging Lent) wordt onder andere het volgende onderdeel gerealiseerd: de Invaarbeveiliging. Voor dat onderdeel is een besluit nodig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Categorieën: Gemeente

Wie wordt de Nijmegenaar van het Jaar 2014?

Persberichten - di, 2014-12-16 15:22
Op 5 januari 2015 wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Nijmegen de ‘Nijmegenaar van het jaar 2014’ bekend gemaakt. Met deze prijs, die deze keer voor de zevende keer wordt uitgereikt, wil de gemeente Nijmegenaren eren die afgelopen jaar een bijzondere prestatie met uitstraling voor de hele stad leverden. De kandidaten die deze keer in aanmerking komen voor de eretitel ‘Nijmegenaar van het Jaar’ zijn Eric Hendriks en Hanneke van Stokkom (als duo), Doro Krol en Toine Tax.
Categorieën: Gemeente

CineMec bouwt duurzaam Multi Media Center in de Waalsprong

Persberichten - di, 2014-12-16 15:00
De Waalsprong krijgt een eigen Multi Media Center. Vandaag tekenden wethouder Bert Velthuis en directeur CineMec Gerben Kuipers het contract voor de overdracht van bijna 25.000 vierkante meter grond. CineMec bouwt het Multi Media Center bijna klimaatneutraal.
Categorieën: Gemeente
Inhoud syndiceren