Gemeente

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Oost - 7 (Ahornstraat-Lijsterbesstraat)

Inspraak - wo, 2017-06-28 12:35
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Oost - 7 (Ahornstraat-Lijsterbesstraat) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen West – 4 (Symfoniestraat 208)

Inspraak - wo, 2017-06-28 12:28
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen West – 4 (Symfoniestraat 208) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
Categorieën: Gemeente

Nijmeegse speeltuinen rookvrij

Persberichten - wo, 2017-06-28 11:23
Vanaf 1 juli is het roken op het speelterrein in de gemeentelijke speeltuinen niet meer toegestaan. In de speeltuinen De Leemkuil en Brakkefort is ‘niet roken’ straks de nieuwe huisregel. Hiermee wil de gemeente kinderen beschermen tegen het schadelijke meeroken en slecht voorbeeldgedrag.
Categorieën: Gemeente

Nijmegen investeert extra in goede start peuters

Persberichten - di, 2017-06-27 13:30
In 2017 investeert Nijmegen € 100.000,- extra in twee extra startgroepen voor peuters. Startgroepen zijn een beproefd concept in de voorschoolse educatie. Peuters met een taal- en of ontwikkelingsachterstand krijgen in de startgroep begeleiding om de stap naar het basisonderwijs vloeiender te laten verlopen. Of een kind een (risico op) achterstand heeft, wordt bepaald door het consultatiebureau van de GGD. Het budget gaat net als bij startgroep De Wieken, naar twee extra leerkrachten bij Het Octaaf en de Prins Mauritsschool.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 5/7

Raadsnieuws - di, 2017-06-27 08:33
agenda en stukken
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 28/6

Raadsnieuws - zo, 2017-06-25 11:57
Agenda en stukken
Categorieën: Gemeente

Van ‘stenen’ plein, naar groen beweeg- en speelplein

Persberichten - vr, 2017-06-23 08:03
Op donderdag 22 juni opende wethouder Renske Helmer-Englebert het nieuwe beweeg- en speelplein van De Nutsschool Lankforst. De winnaar van de prijsvraag Pimp je Schoolplein van de gemeente Nijmegen kreeg in 2016, 10.000 euro om het plein groener en beweegvriendelijker in te richten. Met dit bedrag en een extra subsidie van “Groen Verbindt” is het ‘stenen’ plein omgetoverd tot een groen beweeg- en speelplein.
Categorieën: Gemeente

Regenboogsteden willen doorgaan

Persberichten - vr, 2017-06-23 07:22
Tijdens Roze Zaterdag 2017 hebben Oss en ’s-Hertogenbosch namens 45 gemeenten, waaronder Nijmegen, de verklaring 'Van Regenboog Naar Horizon' overhandigd aan het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen.
Categorieën: Gemeente

Vacature

Raadsnieuws - wo, 2017-06-21 13:02
voorzitter Rekenkamer
Categorieën: Gemeente

Definitief besluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder bestemmingsplan Nijmegen Woenderskamp

Inspraak - wo, 2017-06-21 08:17
In het kader van het bestemmingsplan Nijmegen Woenderskamp hebben Burgemeester en Wethouders van Nijmegen conform de Wet geluidhinder een Besluit Hogere Waarde(n) vastgesteld. Hierin is vastgelegd en is aangegeven onder welke akoestische voorwaarden woningen kunnen worden gerealiseerd.
Categorieën: Gemeente

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Woenderskamp

Inspraak - wo, 2017-06-21 07:35
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 14 juni 2017 het bestemmingsplan Nijmegen Woenderskamp gewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Gewijzigd vastgestelde beheersverordening Nijmegen Vossenpels Midden-Noord

Inspraak - wo, 2017-06-21 07:28
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 14 juni 2017 de beheersverordening Nijmegen Vossenpels Midden-Noord gewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Besluit gewijzigde vaststelling beeldkwaliteitsplan Kolpingbuurt Nijmegen (ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Midden 2015 - 1 (Kolpingbuurt))

Inspraak - wo, 2017-06-21 07:24
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, bij besluit d.d. 14 juni 2017 het beeldkwaliteitsplan Kolpingbuurt Nijmegen gewijzigd vastgesteld. De Kolping is gelegen in Nijmegen-midden (Goffert) ten noordwesten van het Goffertpark. De buurt wordt naast de spoorlijn Nijmegen-Den Bosch (noordzijde) begrensd door de Muntweg (zuidzijde) en de Muntmeesterlaan (westzijde).
Categorieën: Gemeente

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015 - 1 (Kolpingbuurt)

Inspraak - wo, 2017-06-21 06:59
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 14 juni 2017 het bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015 - 1 (Kolpingbuurt) gewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Definitief besluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder bestemmingsplan ‘Nijmegen Midden 2015 - 1 (Kolpingbuurt)’

Inspraak - wo, 2017-06-21 06:55
In het kader van het bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015 - 1 (Kolpingbuurt) hebben Burgemeester en Wethouders van Nijmegen conform de Wet geluidhinder een Besluit Hogere Waarde(n) vastgesteld. Hierin is de maximale geluidsbelasting vanwege het weg- en railverkeerslawaai vastgelegd en is aangegeven onder welke akoestische voorwaarden woningen kunnen worden gerealiseerd.
Categorieën: Gemeente

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Laauwik – 4 (Woning naast Visveldsestraat 3b)

Inspraak - wo, 2017-06-21 06:49
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 14 juni 2017 het bestemmingsplan Laauwik – 4 (Woning naast Visveldsestraat 3b) ongewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens – 4 (CP Kelco)

Inspraak - wo, 2017-06-21 06:39
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 14 juni 2017 het bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens - 4 (CP Kelco) ongewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Hof van Holland- Centrumgebied

Inspraak - di, 2017-06-20 14:44
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 14 juni 2017 het bestemmingsplan Nijmegen Hof van Holland- Centrumgebied gewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Definitief besluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder bestemmingsplan Nijmegen Hof van Holland - Centrumgebied

Inspraak - di, 2017-06-20 13:31
In het kader van het bestemmingsplan Nijmegen Hof van Holland- Centrumgebied hebben Burgemeester en Wethouders van Nijmegen conform de Wet geluidhinder een Besluit Hogere Waarde(n) vastgesteld. Hierin is vastgelegd en is aangegeven onder welke akoestische voorwaarden woningen kunnen worden gerealiseerd.
Categorieën: Gemeente

Definitief besluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder

Inspraak - di, 2017-06-20 13:31
In het kader van het bestemmingsplan Nijmegen Hof van Holland- Centrumgebied hebben Burgemeester en Wethouders van Nijmegen conform de Wet geluidhinder een Besluit Hogere Waarde(n) vastgesteld. Hierin is vastgelegd en is aangegeven onder welke akoestische voorwaarden woningen kunnen worden gerealiseerd.
Categorieën: Gemeente
Inhoud syndiceren