Gemeente

Nijmegen krijgt mobiele walstroomgenerator op biogas voor binnenvaart

Persberichten - vr, 2016-04-08 08:18
Binnenvaartschippers die Nijmegen aandoen, kunnen voortaan gebruik maken van een mobiele walstroomgenerator op biogas. Schepen gebruiken walstroom voor hun elektriciteitsbehoefte in plaats van de eigen dieselgenerator. Het gaat om een demonstratieproject van Mobiele Stroom BV in samenwerking met de gemeente.
Categorieën: Gemeente

Het zesde roze woensdag persbericht Giro

Persberichten - do, 2016-04-07 08:22
In aanloop naar de Giro in mei sturen we wekelijks een persbericht met informatie over side events en andere Giro-gerelateerde activiteiten.
Categorieën: Gemeente

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg - 13 (Meijhorst 60-10)

Inspraak - wo, 2016-04-06 08:14
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 30 maart 2016 het bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg - 13 (Meijhorst 60-10) gewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Oud West 2015

Inspraak - wo, 2016-04-06 07:11
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 30 maart 2016 het bestemmingsplan Nijmegen Oud West 2015 gewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan en definitief besluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder Nijmegen Oud West 2015 - 1 (Rozenbuurt)

Inspraak - wo, 2016-04-06 06:36
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 30 maart 2016 het bestemmingsplan Nijmegen Oud West 2015 - 1 (Rozenbuurt) ongewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Nijmegen werkt aan 'slim' riool

Persberichten - di, 2016-04-05 14:14
De gemeente Nijmegen gaat rioolonderhoud en de opvang van water ‘slimmer’ maken. Ook gaat de gemeente onderzoeken hoe afvalwater gebruikt kan worden om energie en grondstoffen te winnen. In het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2023 streeft de gemeente ernaar om effectief onderhoud van het riool te combineren met duurzame maatregelen. Die moeten er aan bijdragen dat de stad nog duurzamer wordt en goed is voorbereid op de wereldwijde klimaatverandering die onder meer veranderende hoeveelheden neerslag tot gevolg heeft.
Categorieën: Gemeente

Waalbrug krijgt toch fietspad in twee richtingen

Persberichten - di, 2016-04-05 14:05
De Waalbrug krijgt bij het groot onderhoud volgend jaar toch een fietspad in twee richtingen aan de westkant. Eerder bleek dat een uitbreiding van de Waalbrug aan de kant van het centrum technisch niet mogelijk was. Omdat het fietspad het sluitstuk is van de snelfietsroute Rijnwaalpad, is onderzocht of het toch mogelijk is een breder fietspad in twee richtingen te realiseren. Door bussen en hulpdiensten met voorrang op de brug te laten invoegen vanaf de noordelijke busbaan en vervolgens te laten meerijden met het autoverkeer tussen de bogen, kan de huidige busbaan worden ingezet als fietspad in twee richtingen en kan ook het voetpad breder worden gemaakt. Aan het fietspad aan de oostkant verandert niets.
Categorieën: Gemeente

Waalbrug straalt na renovatie ook 's avonds

Persberichten - di, 2016-04-05 13:56
De gemeente Nijmegen grijpt het groot onderhoud aan de Waalbrug aan om de aanlichting van de Waalbrug aan te pakken. De huidige spots maken plaats voor nieuwe energiezuinige LED verlichting die zowel in wit als in kleur kan aanstralen. Met de nieuwe spots wordt de bijzondere constructie van de brug beter zichtbaar en krijgt het icoon van de stad ook ’s avonds de aandacht die het verdient. Met RGB-spots (rood/geel/blauw) kan de brug incidenteel in iedere gewenste kleur worden aangelicht. Zo kan letterlijk kleur worden gegeven aan bijzondere momenten in de stad. Het verlichtingsplan wordt de komende periode verder uitgewerkt.
Categorieën: Gemeente

Sluiting Stadswinkel vanwege verhuizing naar Mariënburg 30

Persberichten - di, 2016-04-05 09:38
De Stadswinkel van de gemeente Nijmegen is vanaf 2 mei gevestigd op Mariënburg 30, naast de bibliotheek. In verband met de verhuizing is de huidige Stadswinkel op Mariënburg 75 gesloten op 27 april (Koningsdag), 28 april en 29 april.
Categorieën: Gemeente

Standplaatsen welkom in rivierpark

Persberichten - vr, 2016-04-01 13:14
Om ervoor te zorgen dat de standplaatsen voor mobiele verkoopplekken ook echt toegevoegde waarde hebben voor dit bijzondere gebied in de stad, stelt de gemeente wel een aantal speciale eisen. De op de locatie aanwezige ruimtelijke kenmerken en functies (bestaand of gepland) geven richting aan een aantal selectiecriteria. Zo moeten de plaatsen op de Lentse Warande zich richten op urban loungen en recreëren en die op Veur Lent bijdragen aan de beleving van de rivier.
Categorieën: Gemeente

Noodopvang in voormalig belastingkantoor

Persberichten - vr, 2016-04-01 11:29
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen heeft besloten positief te reageren op een verzoek van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) om noodopvang te realiseren voor 500 vluchtelingen in het voormalig belastingkantoor aan de Stieltjesstraat. Het is de bedoeling dat de vluchtelingen kort na de zomer hun intrek nemen in het pand.
Categorieën: Gemeente

Goffertpark wordt nog idyllischer

Persberichten - wo, 2016-03-30 14:15
Vrijdag 1 april gaan kinderen van de NSV2 samen met wethouder Harriët Tiemens en initiatiefnemer Arjan Vernhout - in het kader van het programma Groen Verbindt - in het Goffertpark twee bloemenweides (idylles) inzaaien met wilde bloemenzaden. Het Goffertpark is wel groen, maar niet echt bloemrijk. Zeker nu er een prachtige bijenstal aan het Goffertpark is toegevoegd. Iedereen weet dat bijen en vlinders het moeilijk hebben, dat steden ‘verstenen’ en dat heel veel planten die zo belangrijk zijn voor vlinders en bijen steeds moeilijker te vinden zijn. Het omvormen van monotone gazons naar duurzame en nectarrijke bloemenweides kan de bijen helpen.
Categorieën: Gemeente

Goffertpark wordt nog idylischer

Persberichten - wo, 2016-03-30 14:15
Vrijdag 1 april gaan kinderen van de NSV2 samen met wethouder Harriët Tiemens en initiatiefnemer Arjan Vernhout - in het kader van het programma Groen Verbindt - in het Goffertpark twee bloemenweides (idylles) inzaaien met wilde bloemenzaden. Het Goffertpark is wel groen, maar niet echt bloemrijk. Zeker nu er een prachtige bijenstal aan het Goffertpark is toegevoegd. Iedereen weet dat bijen en vlinders het moeilijk hebben, dat steden ‘verstenen’ en dat heel veel planten die zo belangrijk zijn voor vlinders en bijen steeds moeilijker te vinden zijn. Het omvormen van monotone gazons naar duurzame en nectarrijke bloemenweides kan de bijen helpen.
Categorieën: Gemeente

Nijmegen maakt werken in de bijstand lonend

Persberichten - wo, 2016-03-30 12:02
Mensen met een bijstandsuitkering en een parttime baan, mogen naast hun bijstandsuitkering een deel van de inkomsten houden. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit besloten om mensen in de bijstand te stimuleren om te gaan werken in deeltijd.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 13 apr

Raadsnieuws - wo, 2016-03-30 08:38
Bekijk de agenda & stukken
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 30 mrt

Raadsnieuws - wo, 2016-03-30 08:38
Bekijk de agenda & stukken
Categorieën: Gemeente

Het vijfde roze woensdag persbericht Giro

Persberichten - wo, 2016-03-30 06:54
In aanloop naar de Giro in mei sturen we wekelijks een persbericht met informatie over side events en andere activiteiten / berichten die iets met de Giro te maken hebben.
Categorieën: Gemeente

Nijmegen investeert in startup ecosysteem

Persberichten - di, 2016-03-29 14:32
Nijmegen wil het potentieel op het gebied van startende ondernemers en startups maximaal verzilveren. Daarom investeert de gemeente Nijmegen tot en met 2019 € 400.000,- in verbeterde faciliteiten om startups en starters te laten floreren. In samenspraak met partners in de stad is een meerjarig uitvoeringsprogramma opgesteld, dat nu door het college is vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Rivierpark Nijmegen geopend

Persberichten - di, 2016-03-29 09:06
Gisteren is in Nijmegen -na een bouwperiode van drie jaar- het nieuwe Rivierpark feestelijk in gebruik genomen. Verspreid over de middag kwamen duizenden mensen kennismaken met het nieuwe stukje Nijmegen aan de Waal.
Categorieën: Gemeente

Raad ruilt kennis uit

Raadsnieuws - di, 2016-03-29 07:40
Wissel raad Arnhem-Nijmegen
Categorieën: Gemeente
Inhoud syndiceren