Gemeente

Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Hof van Holland - Centrumgebied

Inspraak - wo, 2016-12-21 08:23
Burgemeester en wethouders hebben op 13 december 2016 besloten om het beeldkwaliteitsplan Hof van Holland - Centrumgebied voor inspraak vrij te geven. Na de inspraakperiode zal het beeldkwaliteitsplan ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Hof van Holland - Centrumgebied

Inspraak - wo, 2016-12-21 08:15
In het kader van het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Hof van Holland - Centrumgebied hebben Burgemeester en Wethouders van Nijmegen conform de Wet geluidhinder een ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Hof van Holland - Centrumgebied

Inspraak - wo, 2016-12-21 07:17
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Hof van Holland - Centrumgebied aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens - 4 (CP Kelco)

Inspraak - wo, 2016-12-21 06:48
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens - 4 (CP Kelco) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 21/12

Raadsnieuws - wo, 2016-12-21 06:33
Bekijk de agenda & volg live
Categorieën: Gemeente

Koninklijke onderscheiding voor Gerard Zweers

Persberichten - ma, 2016-12-19 12:44
De heer G.Th.C.D. (Gerard) Zweers (70) ontvangt op 17 december 2016 de versierselen behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt deze Koninklijke Onderscheiding voor zijn verdiensten voor het Creatief Centrum Nijmegen-Zuid (CCN-Z) en zwemclub De Ward te Bemmel.
Categorieën: Gemeente

Zilveren Waalbrugspeld voor Frans Houtbeckers

Persberichten - ma, 2016-12-19 12:33
De heer F.M.G. (Frans) Houtbeckers (71) is voorgedragen voor een Zilveren Waalbrugspeld voor zijn jarenlange verdiensten als vrijwilliger bij de Stichting GAST.
Categorieën: Gemeente

Versnelling woningbouw, meer inbreng huurders en toename duurzame huurwoningen

Persberichten - wo, 2016-12-14 10:26
Huurdersorganisaties belangrijke stem in nieuwe prestatieafspraken sociale woningbouw
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Midden 2015 - 1 (Kolpingbuurt) en ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet geluidhinder en Beeldkwaliteitsplan

Inspraak - wo, 2016-12-14 08:48
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Midden 2015 - 1 (Kolpingbuurt) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
Categorieën: Gemeente

Vroegschoolse eduatie Nijmegen is voorbeeld in Nederland

Persberichten - di, 2016-12-13 13:20
De aanpak en de kwaliteit van de Nijmeegse voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een voorbeeld voor Nederland, zo oordeelt de onderwijsinspectie. De vroegschoolse educatie is er voor kinderen van 2 tot 6 jaar die extra aandacht nodig hebben om achterstanden, op onder andere taal, in te halen. Zij verbeteren hiermee hun kansen in hun schoolloopbaan. In Nijmegen bereiken we 95 procent van de kinderen die extra aandacht nodig heeft. De complimenten gaan naar Nijmegen vanwege de hoge kwaliteit van de educatie en de unieke samenwerking tussen scholen, kinderopvang, ouders en gemeente.
Categorieën: Gemeente

Inschrijvingen voor Velo-city 2017 geopend

Persberichten - di, 2016-12-13 10:46
Alles over fietsen van het fietsland bij uitstek, gecombineerd met innovatieve ideeën uit alle delen van de wereld. De inschrijving voor Velo-city 2017, de grootste fietsconferentie ter wereld, is geopend.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 14/12

Raadsnieuws - di, 2016-12-13 09:10
Bekijk de agenda & volg live
Categorieën: Gemeente

Koopstromenonderzoek regio Arnhem-Nijmegen: dynamiek in het regionale winkellandschap

Persberichten - di, 2016-12-06 13:52
Het gaat goed met het winkelaanbod in de regio. De binnensteden van Arnhem en Nijmegen zijn de winkelgebieden waar de meeste bestedingen plaatsvinden als het gaat om in niet-dagelijkse boodschappen. Consumenten doen hun dagelijkse boodschappen meestal in de buurt, in hun eigen woonplaats. De consument waardeert de aanwezigheid van bepaalde winkels en producten in de regio.
Categorieën: Gemeente

Jan Zoetelief nieuwe wethouder Economie, Werk & Inkomen

Persberichten - do, 2016-12-01 10:08
Drs. Jan Zoetelief (60) is door de gemeenteraad benoemd tot wethouder Economie, Werk & Inkomen. Zoetelief neemt namens de Verenigde Senioren Partij (VSP) zitting in het college als opvolger van wethouder Tankir, die in oktober zijn portefeuille heeft neergelegd.
Categorieën: Gemeente

Uitreiking Kinderlintjes 2016

Persberichten - wo, 2016-11-30 11:01
Op woensdag 30 november 2016 reikte burgemeester Bruls de Nijmeegse Kinderlintjes uit. Dit gebeurde vanaf 10.00 uur in het stadhuis. Het is de elfde keer dat de lintjes uitgereikt werden. Er zijn dit jaar 8 lintjes.
Categorieën: Gemeente

Ideeën gezocht voor herontwikkeling industrieel erfgoed NYMA

Persberichten - wo, 2016-11-30 10:58
Op dinsdag 13 december vindt een kick-off bijeenkomst plaats voor de ambitiefase van NYMA: de herontwikkeling van gebouwen en terreinen van De Vasim en CP Kelco aan de Winselingseweg in Nijmegen. Ondernemers, wijkbewoners en professionals die belangstelling hebben voor dit gebied, zijn welkom om hun ideeën en wensen voor de toekomst te delen met eigenaar gemeente Nijmegen.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Bemmel 1978-9 (Stationsweg 28)

Inspraak - wo, 2016-11-30 08:48
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Bemmel 1978-9 (Stationsweg 28) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
Categorieën: Gemeente

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Westkanaaldijk 2016

Inspraak - wo, 2016-11-30 08:10
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 16 november 2016 het bestemmingsplan Nijmegen Westkanaaldijk 2016 gewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Start van Fiets mee voor je buurt! Anders reizen voor een wijkdoel

Persberichten - di, 2016-11-29 11:56
Op 29 november start het project ‘Fiets mee voor je buurt!’ in Nijmegen-West. Deelnemers kunnen door te fietsen automatisch een financiële bijdrage van de gemeente leveren aan het kerstdiner op 27 december a.s. in de WIJkfabriek. Deze kerstviering is een initiatief van wijkbewoners en wordt georganiseerd door ‘Gratis kan je elkaar helpen’ en de WIJkfabriek. Meer informatie kunt u lezen op de Facebookpagina van Wijkfabriek Wolfskuil. De app Ring-Ring® houdt de fietsbewegingen bij. De gemeente hoopt dat dit project een bijdrage levert aan het terugdringen van de vertragingen in de spits, doordat meer mensen gaan fietsen. Het project wordt later ook in andere wijken ingevoerd.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 30/11

Raadsnieuws - di, 2016-11-29 09:10
Bekijk de agenda & stukken
Categorieën: Gemeente
Inhoud syndiceren