Gemeente

Geen Green Capital Award 2016 voor Nijmegen

Persberichten - di, 2014-06-24 11:18
Nijmegen is er niet in geslaagd de titel Green Capital of Europe 2016 in de wacht te slepen. Dit is vandaag bekend gemaakt tijdens de finale van de European Green Capital Award in Kopenhagen. De Sloveense hoofdstad Ljubljana ging met de prijs aan de haal.
Categorieën: Gemeente

Waalkade eind van de week weer open

Persberichten - ma, 2014-06-23 09:41
Komende vrijdag 27 juni komt er een eind aan de werkzaamheden op de westelijke Waalkade. De afgelopen anderhalf jaar is de instabiele damwand vervangen en is de openbare ruimte opnieuw ingericht. Uiterlijk vrijdagavond om 24.00 uur wordt de rijweg weer opengesteld voor het verkeer.
Categorieën: Gemeente

Samenstelling raad

Raadsnieuws - zo, 2014-06-22 10:47
Wie zijn de raadsleden?
Categorieën: Gemeente

Grootse herdenking Market Garden in Nijmegen

Persberichten - vr, 2014-06-20 09:46
Burgemeester Bruls heeft vanmorgen het programma gepresenteerd voor de herdenking van 70 jaar Market Garden in Nijmegen op 20 en 21 september Dat weekend is het exact 70 jaar geleden dat in en rond Nijmegen hevig gevochten werd in het kader van Operatie Market Garden. Een belangrijk onderdeel van deze operatie was de heldhaftige Waalcrossing van de Amerikaanse 82st Airborne Division, die plaatsvond op 20 september en die de bevrijding van Nijmegen inluidde.
Categorieën: Gemeente

Nijmegen gaat voor Green Capital

Persberichten - di, 2014-06-17 14:38
Op maandag 23 juni laat een Nijmeegse delegatie onder leiding van burgemeester Bruls in Kopenhagen aan de Europese Commissie zien waar de duurzame kracht van Nijmegen zit. Samen met twee scholieren, zangeres Janne Schra en betrokken Nijmegenaren. Daarmee wil Nijmegen de finale van de European Green Capital Award 2016 winnen.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpomgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) Buitengebied Dorp Lent – 38 (Watersingel Hoge Bongerd)

Inspraak - di, 2014-06-17 12:30
Voor het project Ruimte voor de Waal – Nijmegen (Dijkteruglegging Lent) wordt onder andere het volgende onderdeel gerealiseerd: de Gewijzigde Uitvoering Watersingel. Hiervoor is een besluit nodig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het project Ruimte voor de Waal - Nijmegen maakt onderdeel uit van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Op de voorbereiding en bekendmaking van dit besluit is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent onder andere dat een ieder gedurende een periode van zes weken zienswijzen naar voren kan brengen over het ontwerpbesluit.
Categorieën: Gemeente

Werkzaamheden Ruimte voor de Waal Nijmegen halverwege

Persberichten - ma, 2014-06-16 14:28
De uitvoering van de dijkverlegging bij Lent is deze maand op de helft. Sinds de start in januari 2013 is de aanblik van de noordoever van de Waal bij Nijmegen ingrijpend veranderd. Ongeveer de helft van de circa 3,5 km lange nevengeul is gegraven en aan de oostkant van het plangebied siert een gloednieuwe dijk het landschap. Verder wordt hard gebouwd aan drie nieuwe bruggen en een nieuwe kade. Bij het afgegraven talud van de oude Waalbrug is vorige week gestart met het storten van de pijlers van de Verlengde Waalbrug. Hiermee liggen de werkzaamheden op schema. Op 31 december 2015 moeten de waterveiligheidswerkzaamheden, die deel uitmaken van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat, gereed zijn.
Categorieën: Gemeente

Organisatie Special Olympics 2016 naar Nijmegen, Wijchen en Groesbeek

Persberichten - zo, 2014-06-15 18:25
De gemeenten Nijmegen, Wijchen en Groesbeek organiseren in 2016 de Special Olympics Nationale Spelen. Dit werd bekend gemaakt tijdens de sluitingsceremonie van de Nationale Spelen 2014, op zondag 15 juni in Heerenveen.
Categorieën: Gemeente

Overleg over Market Garden

Persberichten - vr, 2014-06-13 14:59
Vandaag, vrijdag 13 juni, hebben burgemeester Bruls en vertegenwoordigers van Stichting Operatie Market Garden 2014 (OMG2014) overleg gevoerd over de herdenking van Market Garden binnen de stadsgrenzen van Nijmegen, komende september.Onderwerp van gesprek was de wijze waarop Nijmegen een bijdrage kan leveren aan de tocht met historische voertuigen, die in september gepland staat langs de Market Gardenroute van België naar Nijmegen.
Categorieën: Gemeente

Werk aan de weg

Persberichten - vr, 2014-06-13 13:32
De gemeente Nijmegen werkt de komende periode op verschillende plekken in de stad aan de weg. Hierbij een overzicht.
Categorieën: Gemeente

Informatiemarkt Fietsdiefstal op station Nijmegen

Persberichten - vr, 2014-06-13 13:10
Op maandagmiddag 16 juni 2014 is er een Informatiemarkt Aanpak Fietsdiefstal op het plein voor station Nijmegen. Burgemeester Bruls opent deze om 12.15 uur; de markt sluit om 19.00 uur. Fietsers kunnen er hun fiets gratis laten controleren en graveren en maken daarbij kans op een gratis fietsslot van 75 euro. Sinds 2013 is het aantal gestolen fietsen fors gedaald.
Categorieën: Gemeente

Zilveren Waalbrugspeld voor Henk Teunissen

Persberichten - vr, 2014-06-13 12:55
De heer H.J.A. Teunissen (75 jaar) ontving op 13 juni de Zilveren Waalbrugspeld. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn verdiensten voor Dierenparkje De Kleine Kern gedurende 25 jaar
Categorieën: Gemeente

Commissie Waalsprong

Raadsnieuws - do, 2014-06-12 14:32
Vergadering 24 juni
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 25-6

Raadsnieuws - do, 2014-06-12 07:29
Bekijk de agenda & stukken
Categorieën: Gemeente

Archeologisch onderzoek bij voormalig Verpleeghuis Margriet

Persberichten - wo, 2014-06-11 13:30
Archeologen van de gemeente Nijmegen voeren vanaf deze week archeologisch onderzoek uit op de locatie van het voormalig Verpleeghuis Margriet aan de Dr. Claas Noorduijnstraat. De archeologen verwachten Romeinse resten aan te treffen uit de 1e tot aan de 4e eeuw na Christus.
Categorieën: Gemeente

Omgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) Tijdelijke werkhaven (Oosterhoutse Waarden)

Inspraak - wo, 2014-06-11 12:23
Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen heeft op 20 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van MNO Vervat BV voor het aanleggen van een tijdelijke werkhaven, inclusief 9 afmeerpalen, laad- en loskade, de aanleg van een werkweg en kadeverharding en kappen van 2 wilgen in / bij het binnenwater parallel aan de Waal (Oosterhoutse Waarden). De aanvraag is ingeboekt onder zaaknummer Z13.040887. Het project wordt geplaatst op de percelen kadastraal bekend, gemeente Nijmegen, sectie D, nummers 17,20 en 916.
Categorieën: Gemeente

Start aanpak stationsomgeving Nijmegen Heyendaal

Persberichten - vr, 2014-06-06 14:06
Op 16 juni beginnen de gemeente Nijmegen en ProRail met het opknappen van de omgeving van het station Nijmegen Heyendaal aan de zijde van de Verlengde Groenestraat. Er komt onder andere een bredere groenstrook, meer stallingsruimte voor fietsen en de toegankelijkheid verbetert.
Categorieën: Gemeente

Buizen Warmtenet gaan onder de Waal door

Persberichten - do, 2014-06-05 11:52
Morgen, vrijdag 6 juni, wordt één van de twee buizen van het Warmtenet onder de Waal doorgetrokken. Het werk start, ijs en weder dienende, om ca 8.00 uur als de buizen in kranen worden gehangen. Vervolgens zal deze trekoperatie de hele dag in beslag nemen. Het is een traject van ruim een kilometer, dus de klus is naar verwachting aan het begin van de avond geklaard. Het traject loopt van de noordoever van de Waal naar het terrein van GDF SUEZ (Elektrabel) in Nijmegen West.
Categorieën: Gemeente

Gemeenten regio Nijmegen kopen gezamenlijk in bij aanbieders AWBZ- en Jeugdzorgpartijen

Persberichten - wo, 2014-06-04 14:52
De negen gemeenten in de Regio Nijmegen (*) trekken samen op bij de inkoop en aanbesteding van nieuwe taken in de Wmo- en jeugdzorg per 2015. De negen colleges van B&W stelden hiervoor vandaag het ‘Inkoop- en subsidiemodel Transitie Jeugd en AWBZ regio Nijmegen’ vast. Het uitgangspunt voor de negen gemeenten is dat zij lokaal inkopen wat lokaal kan, en regionaal inkopen waar dat nodig is. Vanaf 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en behandeling van volwassenen, ouderen en mensen met een beperking, en krijgen zij de jeugdzorg onder hun hoede. De overgang van deze taken gaat gepaard met een forse budgetkorting van het Rijk.
Categorieën: Gemeente

Tentoonstelling Karel de Grote en Nijmegen

Persberichten - wo, 2014-06-04 12:26
Van 7 juni tot en met 26 oktober is in museum De Stratemakerstoren de tentoonstelling Karel de Grote en Nijmegen te zien. De tentoonstelling die plaatsvindt in het kader van het Karel de Grote Jaar belicht de aanwezigheid van Karel de Grote in Nijmegen aan de hand van historische documenten. Daarnaast besteedt de tentoonstelling aandacht aan de organisaties die zich naar Keizer Karel vernoemd hebben. Van deze organisaties zullen diverse objecten te zien zijn.
Categorieën: Gemeente
Inhoud syndiceren