Gemeente

Zandzuiger gaat binnendijks

Persberichten - ma, 2014-10-13 12:05
De zandzuiger die de nevengeul bij Lent graaft, start vandaag met het middendeel van het projectgebied. Daarmee zijn de graafwerkzaamheden voor de circa. 3,5 km lange geul ruim over de helft. Vanochtend is de zandzuiger uit het water getild en over de Oosterhoutsedijk naar het middengebied gereden. De drijvende zandveredelingsinstallatie die zand en grind scheidt, blijft ten westen van de spoorbrug liggen, zodat hij bereikbaar blijft voor de schepen die het materiaal afvoeren. Een persleiding zorgt ervoor dat het zand en het grind vanaf de zandzuiger bij deze installatie komen.
Categorieën: Gemeente

Werk aan de weg

Persberichten - vr, 2014-10-10 13:49
De gemeente Nijmegen werkt de komende periode, met name in de herfstvakantie, op verschillende plekken aan de weg in de stad. Hierbij een overzicht van de werkzaamheden.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 15-10

Raadsnieuws - wo, 2014-10-08 14:04
Bekijk de agenda & stukken
Categorieën: Gemeente

Bestemmingsplan Skaeve Huse

Raadsnieuws - wo, 2014-10-08 14:01
Vervolg debat 19 november
Categorieën: Gemeente

Beleidskader Wmo

Raadsnieuws - wo, 2014-10-08 13:32
Vervolg debat Wmo 15 oktober
Categorieën: Gemeente

Minister Bussemaker start Coming Out Day in Nijmegen

Persberichten - wo, 2014-10-08 11:29
Op vrijdag 10 oktober ondertekenen 40 grote Nederlandse gemeenten de intentieverklaring ‘Regenboogsteden’. Met deze verklaring spreken de wethouders uit dat zij zich inspannen om de sociale acceptatie van de lhbt-ers te vergroten en het thema een vaste plaats geven binnen hun gemeente.
Categorieën: Gemeente

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Valburg – 16 (Windturbines A15), milieueffectrapport en partiële herziening Structuurvisie Nijmegen 2013

Inspraak - wo, 2014-10-08 07:40
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 1 oktober 2014 het bestemmingsplan Buitengebied Valburg – 16 (Windturbines A15), gewijzigd vastgesteld. Voor een overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsvoorstel en bijbehorende stukken.
Categorieën: Gemeente

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Oud West – 15 (Spreeuwenstraat 11)

Inspraak - wo, 2014-10-08 07:23
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 1 oktober 2014 het bestemmingsplan Nijmegen Oud West – 15 (Spreeuwenstraat 11) ongewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

24uur Nijmeegse Geschiedenis in teken van Vriend en Vijand

Persberichten - ma, 2014-10-06 14:04
In het weekend van 24 t/m 26 oktober staat de Nijmeegse binnenstad in het teken van de rijke geschiedenis van de oudste stad van Nederland. Vierentwintig uur lang, verdeeld over drie dagen, organiseren tal van organisaties, instellingen, verenigingen en individuen spannende historische activiteiten rondom het thema Vriend en Vijand. 24uur Nijmeegse Geschiedenis wordt gehouden in het kader van de Maand van de Geschiedenis, het grootste historische evenement van Nederland. Traditiegetrouw vindt de opening plaats in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis in de Marienburgkapel.
Categorieën: Gemeente

Werk aan de weg

Persberichten - vr, 2014-10-03 07:22
De gemeente Nijmegen werkt de komende periode op verschillende plekken aan de weg in de stad. Hierbij een overzicht van de meest in het oog springende werkzaamheden.
Categorieën: Gemeente

Stadsbrug ‘De Oversteek’ wint de Nationale Staalprijs 2014

Persberichten - do, 2014-10-02 15:22
De Nijmeegse stadsbrug De Oversteek heeft de Nationale Staalprijs 2014 heeft gewonnen in de categorie Infrastructuur. Dat werd vandaag bekend gemaakt tijdens de Nationale Staalbouwdag in Katwijk aan Zee. Het project is uitgevoerd door Bouwcombinatie Stadsbrug Nijmegen v.o.f. bestaande uit BAM Civiel bv en Max Bögl Nederland b.v. Het ontwerp is van de Belgisch Luxemburgse architecten- en ingenieurscombinatie Laurent Ney en Chris Poulissen. De Oversteek werd gekozen uit de 31 inzendingen in de categorie Infrastructuur’.
Categorieën: Gemeente

Samenstelling raad

Raadsnieuws - do, 2014-10-02 10:47
Wie zijn de raadsleden?
Categorieën: Gemeente

College akkoord met bestemmingsplanherziening zorgwoningen Skaeve Huse

Persberichten - do, 2014-10-02 08:26
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de bestemmingsplanherziening, die nodig is voor de vestiging van de zorgwoningen Skaeve Huse aan de Stadbroekseweg, vast te laten stellen door de gemeenteraad. De afgelopen maanden zijn de zienswijzen onderzocht en beoordeeld. Dit heeft de nodige tijd gekost, omdat er onderzoek is gedaan naar de spuitzone van de naastgelegen tuinderij. De zienswijzen die zijn ingediend geven geen aanleiding om van de bestemmingsplanherziening af te zien. De gemeenteraad zal in november 2014 een besluit nemen over de bestemmingsplan-herziening en daarmee de komst van de acht Skaeve Huse in Nijmegen.
Categorieën: Gemeente

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Oost (bestuurlijke lus)

Inspraak - wo, 2014-10-01 07:05
Burgemeester en wethouders van Nijmegen maken bekend dat de gemeenteraad van Nijmegen op 17 september 2014 het bestemmingsplan Nijmegen Oost gewijzigd heeft vastgesteld. Dit besluit volgt op de tussenuitspraak (bestuurlijke lus) van 16 april 2014 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze tussenuitspraak gaat over het vaststellingsbesluit van 26 juni 2013 van het genoemde bestemmingsplan.
Categorieën: Gemeente

Omgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) Nijmegen Groenewoud Kwakkenberg – 2 (Verlengde Groenestraat – Heyendaalseweg)

Inspraak - wo, 2014-10-01 06:40
Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen heeft een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van ProRail B.V., Moreelsepark 3, 3511 EP te Utrecht voor het uitbreiden van de bestaande fietsenstallingen op de locatie Verlengde Groenestraat / Heyendaalseweg (kadastraal bekend gemeente: Hatert, Sectie: B, Perceelnr.: 5101 en 5108)
Categorieën: Gemeente

besluit vaststelling ‘Beeldkwaliteitscriteria Brugkwartier Waalfront’

Inspraak - wo, 2014-10-01 06:33
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, bij besluit d.d. 17 september jl., de ‘Beeldkwaliteitscriteria Brugkwartier Waalfront’ vastgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan is een actualisatie van en vervangt de (algemene) criteria uit de Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit voor zover deze betrekking hebben op het Brugkwartier. Concreet wordt het beeldkwaliteitsplan gebuikt bij de begeleiding van het ontwerpproces en de toetsing van de bouwplannen in dit gebied.
Categorieën: Gemeente

Verwijdering tijdelijke brug Lentse Lus

Persberichten - di, 2014-09-30 13:01
In de nacht van vrijdag 3 oktober op zaterdag 4 oktober wordt de tijdelijke brug over de Prins Mauritssingel, ter hoogte van station Nijmegen Lent, verwijderd. Vanaf vrijdag 3 oktober 19.00 uur wordt de tijdelijke brug afgesloten voor alle fietsers en voetgangers. Zij kunnen vanaf dit tijdstip gebruik maken van de gelijkvloerse oversteek ter hoogte van de Laauwikstraat.
Categorieën: Gemeente

Atlas WO2 toont Nijmegen in oorlogsjaren

Persberichten - di, 2014-09-30 12:53
Vanaf deze week is een schat aan informatie over de geschiedenis van Nijmegen in de periode 1940-1945 online te bekijken. De Atlas WO2 maakt 70 jaar na dato de impact van de oorlogsgebeurtenissen en de frontstadperiode inzichtelijk door onder andere gebeurtenissen, slachtoffers en oorlogsschade te presenteren op een kaart. De Atlas is ontwikkeld door het Regionaal Archief Nijmegen en de werkgroep Oorlogsdoden Nijmegen.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 1-10

Raadsnieuws - di, 2014-09-30 12:52
Bekijk de agenda & volg live
Categorieën: Gemeente

Vijf Nijmegenaren naar Syrië vertrokken

Persberichten - di, 2014-09-30 07:32
Afgelopen week is bekend geworden dat vijf Nijmegenaren vertrokken zijn naar Syrië om zich daar aan te sluiten bij een jihadistische groepering. Het gaat om een gezin met twee jonge minderjarige kinderen en een vijfde persoon. Het is voor de eerste maal dat vanuit Nijmegen mensen zijn vertrokken.
Categorieën: Gemeente
Inhoud syndiceren