Gemeente

College van B&W Nijmegen aan de slag tijdens NLdoet

Persberichten - do, 2017-03-09 12:20
Het college van burgemeester en wethouders doet ook dit jaar mee met NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Op zaterdag 11 maart gaat het college van 10.00 tot 13.00 uur aan de slag voor Stichting In Paradisum op het 19e eeuwse kerkhof aan de Dorpsstraat in Neerbosch-Oost.
Categorieën: Gemeente

Hengstdal wordt eerste aardgasloze wijk in Nijmegen

Persberichten - do, 2017-03-09 08:47
De gemeente Nijmegen heeft in het kader van de Green Deal Hengstdal aangewezen als pilotwijk om ‘van het gas’ te gaan. Het gasnet in de wijk staat op de nominatie om in de komende jaren te worden vervangen. Dat biedt een goede gelegenheid om te onderzoeken welke duurzame warmtevoorziening als vervanging van het gas kan dienen. Woningcorporaties, netbeheerder en warmtebedrijf onderzochten welke Nijmeegse wijk hiervoor als eerste in aanmerking zou kunnen komen.
Categorieën: Gemeente

Definitief besluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder Tweede Oude Heselaan 169 – 171

Inspraak - wo, 2017-03-08 14:47
In het kader van de omgevingsvergunning Tweede Oude Heselaan 169 - 171 Nijmegen (zaaknummer omgevingsvergunning W.Z16.103454.01) hebben Burgemeester en Wethouders van Nijmegen conform de Wet geluidhinder een Besluit Hogere Waarde(n) vastgesteld (10 maart 2017 en kenmerk PK40/HW2016321). Hierin is voor vijf woningen de maximale geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai vastgelegd.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 8/3

Raadsnieuws - wo, 2017-03-08 14:21
agenda en stukken
Categorieën: Gemeente

DOE-MARKT in het Willemskwartier

Persberichten - wo, 2017-03-08 14:20
Op zondag 12 maart is er van 12.00 tot 17.00 uur in voorzieningenhart `t Hert een informatiemarkt over eten, bewegen en gezondheid voor de wijkbewoners van het Willemskwartier.
Categorieën: Gemeente

Gemeente Nijmegen wil gebouwen beter toegankelijk maken

Persberichten - di, 2017-03-07 13:53
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten extra te willen investeren in het toegankelijk maken van Nijmeegse wijk-, sportaccommodaties en dienstgebouwen. Eerdere investeringen op toegankelijkheid hebben al gezorgd voor een basis die voldoet aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit. De volgende stap wordt nu genomen in het nog beter toegankelijk maken van maatschappelijk vastgoed. Nijmegen kiest voor het hanteren van Nederlandse Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITS) als norm voor de toegankelijkheid.
Categorieën: Gemeente

Te gast bij de gemeenteraad

Raadsnieuws - zo, 2017-02-26 08:43
29 maart
Categorieën: Gemeente

Nijmegen stookt wijzer

Persberichten - vr, 2017-02-24 08:46
De gemeente Nijmegen lanceert als eerste gemeente in Nederland de Stookwijzer, een website waarmee ze haar inwoners bewuster wil maken wanneer het stoken van hout het minste overlast veroorzaakt. Houtkachels, open haarden of barbecues zorgen voor fijn stof in de lucht, wat schadelijk is voor de gezondheid. Eén op de tien Nederlanders heeft bovendien last van geurhinder door houtkachels. De Stookwijzer is te vinden op www.stookwijzer.nu
Categorieën: Gemeente

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Groenewoud Kwakkenberg

Inspraak - wo, 2017-02-22 13:51
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 15 februari 2017 het bestemmingsplan Nijmegen Groenewoud Kwakkenberg gewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbeheersverordening Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o.

Inspraak - wo, 2017-02-22 13:35
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.38 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, de ontwerpbeheersverordening Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbeheersverordening Nijmegen Vossenpels Midden-Noord

Inspraak - wo, 2017-02-22 13:26
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.38 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, de ontwerpbeheersverordening Nijmegen Vossenpels Midden-Noord aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
Categorieën: Gemeente

Steun in de rug voor zichtbaar maken Nijmeegs erfgoed

Persberichten - di, 2017-02-21 14:48
De gemeente Nijmegen ondersteunt ideeën en projecten van particulieren om het Nijmeegs erfgoed zichtbaar en beleefbaar te maken. Voor 2017 is in totaal € 12.000,- beschikbaar voor plannen die dit jaar worden uitgevoerd. Per project wordt een bijdrage tot € 3.000,- verleend.
Categorieën: Gemeente

Nijmeegse bijstandsgerechtigden positief over bijstandsexperiment

Persberichten - di, 2017-02-21 14:36
Nijmeegse bijstandsgerechtigden staan open voor een experiment met de bijstand. Dat blijkt uit een vragenlijst die de gemeente heeft voorgelegd aan alle bijstandgerechtigden. Bijna 400 mensen hebben gereageerd op de vragenlijst.
Categorieën: Gemeente

Herdenking bombardement Nijmegen

Persberichten - vr, 2017-02-17 12:07
Op woensdag 22 februari aanstaande vindt de jaarlijkse herdenking van het bombardement op Nijmegen plaats. De herdenkingsplechtigheden vinden plaats in de Sint-Stevenskerk en bij het monument De Schommel aan het Raadhuishof.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 15/2

Raadsnieuws - wo, 2017-02-15 09:21
agenda en stukken
Categorieën: Gemeente

Nijmegen ziet af van verondiepen waterplassen Waalsprong

Persberichten - di, 2017-02-14 14:32
De drie waterplassen die de gemeente Nijmegen momenteel realiseert in De Waalsprong worden niet verondiept. Dit besluit werd al eerder genomen voor de Lentse Plas . Het college van B&W wil nu ook geen verondieping meer in de Oosterhoutse en de Zandse Plas. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over het voorstel.
Categorieën: Gemeente

Nieuwe start samen met markt

Persberichten - di, 2017-02-14 08:05
De gemeente Nijmegen wil samen met de marktkooplieden een nieuwe start maken richting de toekomst. Zowel de herziening van de formele processen als de visie voor de toekomst zal snel ter hand worden genomen. Dat zijn de belangrijkste conclusies na een onderzoek door bureau Berenschot naar de gang van zaken rond de markt.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avonden

Raadsnieuws - ma, 2017-02-13 13:58
Planning 2017
Categorieën: Gemeente

Politiecijfers 2016 voor Nijmegen gepresenteerd

Persberichten - vr, 2017-02-10 12:37
De criminaliteit in Nijmegen in 2016 laat een voortzetting zien van een trend die al enkele jaren gaande is: een over het algemeen gunstige ontwikkeling op veel criminaliteitsterreinen. Dit blijkt uit de Nijmeegse politiecijfers, die vrijdag 10 februari door burgemeester Bruls en politiechef Teunissen zijn gepresenteerd.
Categorieën: Gemeente

Volgen politieke avond

Raadsnieuws - vr, 2017-02-10 09:12
Live of achteraf
Categorieën: Gemeente
Inhoud syndiceren