Gemeente

Foto’s en films gezocht van oorlogsschade aan Stevenskerk

Persberichten - do, 2015-03-12 11:06
Stichting Stevenskerk zoekt in samenwerking met het Regionaal Archief Nijmegen beeldmateriaal van de Stevenskerk uit de periode van vlak na het bombardement van februari 1944.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 18-3

Raadsnieuws - wo, 2015-03-11 14:35
Bekijk de agenda & volg live
Categorieën: Gemeente

Gemeente zorgt voor subsidie energiebesparing bij oude woningen

Persberichten - di, 2015-03-10 14:33
Al bijna tien procent van de Nijmeegse huiseigenaren heeft in de afgelopen vier jaar met subsidie de eigen woning verbeterd. Om thuis energie te besparen hebben ruim 3.400 woningeigenaren gebruik gemaakt van de gemeentelijke Premieregeling of van de provinciale isolatieregeling. Bij al deze woningen zijn maatregelen getroffen als dak-, gevel- of vloerisolatie of het plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers. Nu de provinciale regeling stopt, neemt de gemeente het over.
Categorieën: Gemeente

besluit vaststelling beeldkwaliteitplan Mercuriuspark

Inspraak - di, 2015-03-10 14:32
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, bij besluit d.d. 4 maart 2015 het beeldkwaliteitplan Mercuriuspark vastgesteld. Het bedrijventerrein Mercuriuspark is gelegen in Nijmegen-West, tussen de Waalbandijk, Mercuriusstraat, Kanaalstraat en de Koopvaardijweg. In het beeldkwaliteitplan zijn de uitgangspunten van de gewenste beeldkwaliteit vastgelegd voor het bedrijventerrein Mercuriuspark. In het beeldkwaliteitplan worden uitspraken gedaan over de verkavelingsopzet en de beeldkwaliteitseisen van de gebouwen en (private) buitenruimte.
Categorieën: Gemeente

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Mercuriuspark

Inspraak - di, 2015-03-10 13:29
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 4 maart 2015 het bestemmingsplan Nijmegen Mercuriuspark vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Dorp Lent – 40 (Smitjesland 5)

Inspraak - di, 2015-03-10 13:19
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Dorp Lent – 40 (Smitjesland 5) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
Categorieën: Gemeente

Minister Kamp opent warmtenet Nijmegen

Persberichten - ma, 2015-03-09 17:21
Vandaag heeft minister Henk Kamp het Warmtenet in Nijmegen geopend. Hij deed dat samen met burgemeester Hubert Bruls, schoolkinderen en vertegenwoordigers van de vijf partijen die het Warmtenet Nijmegen hebben mogelijk gemaakt. Minister Kamp kreeg een informatiepakket van kinderen uit de Waalsprong. De kinderen hebben het informatiepakket vanochtend in de wijk uitgedeeld. Zo weten de bewoners dat hun huizen milieuvriendelijk verwarmd worden met restwarmte van de afvalenergiecentrale ARN. Daarmee zorgt elk huishouden voor 70 procent minder CO2-uitstoot. Alle huishoudens in de Waalsprong kregen voor de start van het warmtenet Nijmegen ook een afvalzak. De verwerking van één volle zak met restafval zorgt nu voor zeven douchebeurten.
Categorieën: Gemeente

Afscheid raadsgriffier

Raadsnieuws - vr, 2015-03-06 08:36
Tine Mientjes
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 4-3

Raadsnieuws - wo, 2015-03-04 14:35
Bekijk de agenda
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Dorp Lent – 39 (Vossenpelssestraat 67)

Inspraak - wo, 2015-03-04 08:53
In het kader van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Dorp Lent – 39 (Vossenpelssestraat 67) hebben Burgemeester en Wethouders van Nijmegen conform de Wet geluidhinder een ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Dorp Lent – 39 (Vossenpelssestraat 67)

Inspraak - wo, 2015-03-04 08:34
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Dorp Lent – 39 (Vossenpelssestraat 67) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Ooyse Schependom – 2 (Ooyse Sluispad 2-4)

Inspraak - wo, 2015-03-04 08:18
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Ooyse Schependom – 2 (Ooyse Sluispad 2-4) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Brakkenstein – 4 (Kloostertuin – voormalige drukkerij)

Inspraak - wo, 2015-03-04 07:28
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Brakkenstein – 4 (Kloostertuin – voormalige drukkerij) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
Categorieën: Gemeente

Voorzitter Europees Parlement bij dodenherdenking Nijmegen

Persberichten - di, 2015-03-03 14:38
Voorzitter Europees Parlement bij dodenherdenking NijmegenTijdens de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei zal Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement, in Nijmegen aanwezig zijn. De heer Schulz houdt in de Stevenskerk een toespraak.
Categorieën: Gemeente

Winnaars Sportprijzen 2014 Nijmegen

Persberichten - za, 2015-02-28 20:48
Vijftien genomineerde sporters en sportploegen waren samen met familie, clubgenoten en sportverenigingen in de Jan Massinkhal voor de 'Nijmeegse Sportprijs 2014'. De sportprijzen werden uitgereikt in de categorieën sporter van het jaar, sportploeg van het jaar, jeugdsportprijs, jeugdsportprijs voor teams, gehandicapten sportprijs, sport initiatiefprijs en een Oevreprijs.
Categorieën: Gemeente

Regio Nijmegen verlengt contracten voor Huishoudelijke Hulp

Persberichten - di, 2015-02-24 17:27
De gemeenten in de regio Nijmegen, met uitzondering van gemeente Heumen, verlengen de contracten voor Huishoudelijke Hulp bij de aanbieders Verian, TSN en T-zorg en een aantal kleine lokale aanbieders. In 2013 werden de partijen voor Huishoudelijke Hulp gecontracteerd en is de mogelijkheid tot verlenging afgesproken.
Categorieën: Gemeente

Bewonersvergunning parkeren vanaf 1 april digitaal

Persberichten - di, 2015-02-24 15:37
De gemeente Nijmegen gaat vanaf 1 april a.s. de bewonersparkeervergunning en meerdagenkaarten voor ondernemers digitaal aanbieden. Klanten kunnen 7 dagen per week, 24 uur per dag hun vergunning aanvragen, wijzigen of beëindigen zonder naar het loket te hoeven. Een aanvraag via het loket blijft ook mogelijk.
Categorieën: Gemeente

Grote brand met 5 ernstig gewonden in seniorenflat Nijmegen

Persberichten - vr, 2015-02-20 11:26
Vanmorgen rond 5.30 uur is brand uitgebroken in een pand aan de O.C. Huismanstraat in Nijmegen. Rond 9.00 uur was de brand onder controle. De brand is ontstaan in een cafetaria en heeft de bovengelegen seniorenwoningen getroffen. Er zijn 15 mensen naar ziekenhuizen gebracht, waarvan 5 mensen ernstig gewond. Zo’n 35 mensen zijn daarnaast door de brandweer uit het gebouw gehaald en met lichte klachten opgevangen. Zij hadden geen verdere medische zorg nodig.
Categorieën: Gemeente

Herdenking bombardement van Nijmegen

Persberichten - wo, 2015-02-18 13:02
Op zondag 22 februari 2015 is het 71 jaar geleden dat Nijmegen getroffen werd door een bombardement. De stad stond in brand en de binnenstad werd verwoest. Bijna 800 mensen kwamen om door dit drama en talloze mensen raakten gewond. Nijmegen staat hier op zondag 22 februari 2015 bij stil.
Categorieën: Gemeente

Archief maakt collectie Tweede Wereldoorlog goed toegankelijk

Persberichten - wo, 2015-02-18 08:37
Vanaf 3 maart is de collectie ‘Tweede Wereldoorlog’ van het Regionaal Archief Nijmegen weer voor iedereen toegankelijk. Met de 71ste herdenking van het bombardement op Nijmegen en de 70ste verjaardag van de bevrijding van Nederland in mei in het vooruitzicht is deze bijzondere en veel geraadpleegde collectie beter toegankelijk gemaakt.
Categorieën: Gemeente
Inhoud syndiceren