Gemeente

Organisatie Special Olympics 2016 naar Nijmegen, Wijchen en Groesbeek

Persberichten - zo, 2014-06-15 18:25
De gemeenten Nijmegen, Wijchen en Groesbeek organiseren in 2016 de Special Olympics Nationale Spelen. Dit werd bekend gemaakt tijdens de sluitingsceremonie van de Nationale Spelen 2014, op zondag 15 juni in Heerenveen.
Categorieën: Gemeente

Overleg over Market Garden

Persberichten - vr, 2014-06-13 14:59
Vandaag, vrijdag 13 juni, hebben burgemeester Bruls en vertegenwoordigers van Stichting Operatie Market Garden 2014 (OMG2014) overleg gevoerd over de herdenking van Market Garden binnen de stadsgrenzen van Nijmegen, komende september.Onderwerp van gesprek was de wijze waarop Nijmegen een bijdrage kan leveren aan de tocht met historische voertuigen, die in september gepland staat langs de Market Gardenroute van België naar Nijmegen.
Categorieën: Gemeente

Werk aan de weg

Persberichten - vr, 2014-06-13 13:32
De gemeente Nijmegen werkt de komende periode op verschillende plekken in de stad aan de weg. Hierbij een overzicht.
Categorieën: Gemeente

Informatiemarkt Fietsdiefstal op station Nijmegen

Persberichten - vr, 2014-06-13 13:10
Op maandagmiddag 16 juni 2014 is er een Informatiemarkt Aanpak Fietsdiefstal op het plein voor station Nijmegen. Burgemeester Bruls opent deze om 12.15 uur; de markt sluit om 19.00 uur. Fietsers kunnen er hun fiets gratis laten controleren en graveren en maken daarbij kans op een gratis fietsslot van 75 euro. Sinds 2013 is het aantal gestolen fietsen fors gedaald.
Categorieën: Gemeente

Zilveren Waalbrugspeld voor Henk Teunissen

Persberichten - vr, 2014-06-13 12:55
De heer H.J.A. Teunissen (75 jaar) ontving op 13 juni de Zilveren Waalbrugspeld. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn verdiensten voor Dierenparkje De Kleine Kern gedurende 25 jaar
Categorieën: Gemeente

Commissie Waalsprong

Raadsnieuws - do, 2014-06-12 14:32
Vergadering 24 juni
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 25-6

Raadsnieuws - do, 2014-06-12 07:29
Bekijk de agenda & stukken
Categorieën: Gemeente

Archeologisch onderzoek bij voormalig Verpleeghuis Margriet

Persberichten - wo, 2014-06-11 13:30
Archeologen van de gemeente Nijmegen voeren vanaf deze week archeologisch onderzoek uit op de locatie van het voormalig Verpleeghuis Margriet aan de Dr. Claas Noorduijnstraat. De archeologen verwachten Romeinse resten aan te treffen uit de 1e tot aan de 4e eeuw na Christus.
Categorieën: Gemeente

Omgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) Tijdelijke werkhaven (Oosterhoutse Waarden)

Inspraak - wo, 2014-06-11 12:23
Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen heeft op 20 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van MNO Vervat BV voor het aanleggen van een tijdelijke werkhaven, inclusief 9 afmeerpalen, laad- en loskade, de aanleg van een werkweg en kadeverharding en kappen van 2 wilgen in / bij het binnenwater parallel aan de Waal (Oosterhoutse Waarden). De aanvraag is ingeboekt onder zaaknummer Z13.040887. Het project wordt geplaatst op de percelen kadastraal bekend, gemeente Nijmegen, sectie D, nummers 17,20 en 916.
Categorieën: Gemeente

Start aanpak stationsomgeving Nijmegen Heyendaal

Persberichten - vr, 2014-06-06 14:06
Op 16 juni beginnen de gemeente Nijmegen en ProRail met het opknappen van de omgeving van het station Nijmegen Heyendaal aan de zijde van de Verlengde Groenestraat. Er komt onder andere een bredere groenstrook, meer stallingsruimte voor fietsen en de toegankelijkheid verbetert.
Categorieën: Gemeente

Buizen Warmtenet gaan onder de Waal door

Persberichten - do, 2014-06-05 11:52
Morgen, vrijdag 6 juni, wordt één van de twee buizen van het Warmtenet onder de Waal doorgetrokken. Het werk start, ijs en weder dienende, om ca 8.00 uur als de buizen in kranen worden gehangen. Vervolgens zal deze trekoperatie de hele dag in beslag nemen. Het is een traject van ruim een kilometer, dus de klus is naar verwachting aan het begin van de avond geklaard. Het traject loopt van de noordoever van de Waal naar het terrein van GDF SUEZ (Elektrabel) in Nijmegen West.
Categorieën: Gemeente

Gemeenten regio Nijmegen kopen gezamenlijk in bij aanbieders AWBZ- en Jeugdzorgpartijen

Persberichten - wo, 2014-06-04 14:52
De negen gemeenten in de Regio Nijmegen (*) trekken samen op bij de inkoop en aanbesteding van nieuwe taken in de Wmo- en jeugdzorg per 2015. De negen colleges van B&W stelden hiervoor vandaag het ‘Inkoop- en subsidiemodel Transitie Jeugd en AWBZ regio Nijmegen’ vast. Het uitgangspunt voor de negen gemeenten is dat zij lokaal inkopen wat lokaal kan, en regionaal inkopen waar dat nodig is. Vanaf 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en behandeling van volwassenen, ouderen en mensen met een beperking, en krijgen zij de jeugdzorg onder hun hoede. De overgang van deze taken gaat gepaard met een forse budgetkorting van het Rijk.
Categorieën: Gemeente

Tentoonstelling Karel de Grote en Nijmegen

Persberichten - wo, 2014-06-04 12:26
Van 7 juni tot en met 26 oktober is in museum De Stratemakerstoren de tentoonstelling Karel de Grote en Nijmegen te zien. De tentoonstelling die plaatsvindt in het kader van het Karel de Grote Jaar belicht de aanwezigheid van Karel de Grote in Nijmegen aan de hand van historische documenten. Daarnaast besteedt de tentoonstelling aandacht aan de organisaties die zich naar Keizer Karel vernoemd hebben. Van deze organisaties zullen diverse objecten te zien zijn.
Categorieën: Gemeente

Nieuw raadsinformatiesysteem

Raadsnieuws - wo, 2014-06-04 10:48
voor vergaderstukken
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 11/6

Raadsnieuws - wo, 2014-05-28 14:29
agenda & stukken
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 11-6

Raadsnieuws - wo, 2014-05-28 14:29
agenda & stukken
Categorieën: Gemeente

Ontwerpomgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) Nijmegen Ruimte voor de Waal - 2 (Padenstructuur)

Inspraak - wo, 2014-05-28 10:15
Voor het project Ruimte voor de Waal - Nijmegen (Dijkteruglegging Lent) moet de padenstructuur op de westelijke landtong worden aangepast.
Categorieën: Gemeente

Stadsrekening 2013

Raadsnieuws - do, 2014-05-22 07:46
Debat Besluitronde 11 juni
Categorieën: Gemeente

Pilot bewegwijzering snelfietsroutes van start

Persberichten - wo, 2014-05-21 11:36
De Stadsregio Arnhem Nijmegen start eind mei met een pilot voor bewegwijzering langs snelfietsroutes in de gemeenten Overbetuwe, Beuningen, Duiven en Nijmegen-Noord. Deze nieuwe, paarsgekleurde fietswegwijzers komen in diverse uitvoeringsvormen op een aantal locaties te staan. In een evaluatie wordt onderzocht hoe fietsers de nieuwe bewegwijzering waarderen en op welke wijze de wegwijzers definitief vorm moeten krijgen langs alle snelfietsroutes in de regio. Er is ook landelijke aandacht: bij succes worden de wegwijzers toonaangevend in meerdere regio’s.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpomgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) Nijmegen Groenewoud Kwakkenberg – 2 (Verlengde Groenestraat – Heyendaalseweg)

Inspraak - di, 2014-05-20 09:45
Burgemeester en Wethouders van Nijmegen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen aan ProRail B.V., t.a.v. de heer W. van Minderhout, Moreelsepark 3, 3511 EP te UTRECHT voor het uitbreiden van de bestaande fietsenstallingen op de locatie Verlengde Groenestraat / Heyendaalseweg (kadastraal Gemeente: Hatert, Sectie: B, Perceelnr.: 5101 en 5108).
Categorieën: Gemeente
Inhoud syndiceren