Gemeente

Naluisteren politieke avond

Raadsnieuws - za, 2016-04-30 08:12
11 mei jl
Categorieën: Gemeente

Reactie van de gemeente Nijmegen op de uitspraak in het kort geding Gemeente Nijmegen versus Hilckmann

Persberichten - do, 2016-04-28 14:37
Wij zijn tevreden met de uitspraak van de rechter omdat bijna al onze vorderingen blijven. Dat betekent dat we nu weer stappen kunnen zetten in dit proces en dat Hilckmann ons van alle benodigde informatie moet voorzien.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpomgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) Landschapszone – 5 (buitenfoyer CineMec)

Inspraak - do, 2016-04-28 09:37
Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen heeft op 21 juli 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Taxon Groep 2 B.V. voor het bouwen van een buitenfoyer.
Categorieën: Gemeente

Het negende rose woensdag persbericht

Persberichten - do, 2016-04-28 08:11
In aanloop naar de Giro in mei sturen we wekelijks een persbericht met informatie over side events en andere Giro-gerelateerde activiteiten.
Categorieën: Gemeente

Nijmeegse Cultuurprijzen voor striptekenaar Mark Retera en illustrator Esther Aarts

Persberichten - di, 2016-04-26 13:02
De Karel de Grote Oeuvreprijs 2016 en de Cultuur Stimuleringsprijs Stad Nijmegen zijn op voordracht van de adviescommissie Cultuurprijzen toegekend aan de striptekenaar Mark Retera en de illustrator Esther Aarts. De prijzen worden uitgereikt op 9 september 2016 tijdens het internationale Big Draw tekenfestival dat van 8-10 september in Nijmegen plaatsvindt.
Categorieën: Gemeente

Lintjesregen in Nijmegen

Persberichten - di, 2016-04-26 12:15
Burgemeester Bruls reikt op 26 april ter gelegenheid van Koningsdag de volgende Nijmegenaren een Koninklijke Onderscheiding uit.
Categorieën: Gemeente

Nijmegen krijgt OndernemersPunt

Persberichten - ma, 2016-04-25 13:32
Op 2 mei start het OndernemersPunt. Hier kunnen ondernemers met al hun vragen aan de gemeente terecht. Variërend van hoe vraag ik een terrasvergunning aan, wat mag er volgens het bestemmingsplan, tot aan hoe kom ik aan kapitaal of overbrug ik een financieel moeilijke periode. Het OndernemersPunt start op 2 mei in de vernieuwde Stadswinkel, Mariënburg 30.
Categorieën: Gemeente

Het achtste roze woensdag persbericht Giro

Persberichten - do, 2016-04-21 09:24
In aanloop naar de Giro in mei sturen we wekelijks een persbericht met informatie over allerlei activiteiten die met de Giro te maken hebben.
Categorieën: Gemeente

College stelt alternatief voor &Pas voor

Persberichten - wo, 2016-04-20 11:43
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om het geld voor de &Pas terug te geven aan de minima. Hierdoor kunnen minima meedoen aan activiteiten op het gebied van sport, vrije tijd, cultuur en cursussen. Als de gemeenteraad dit ook een goed plan vindt, betekent het dat er geen &Pas komt.
Categorieën: Gemeente

Stadsrekening Nijmegen: negatief resultaat, maar wel beter voorbereid op de toekomst

Persberichten - di, 2016-04-19 14:07
De gemeente Nijmegen sluit het boekjaar 2015 af met een negatief resultaat van 29,4 miljoen euro. Vorig jaar was er nog een plus van 10,1 miljoen. Het tekort is vooral een gevolg van de extra financiële buffers die de gemeente aanlegt om verliezen op de grondexploitatie in de Waalsprong en glastuinbouwgebied Bergerden op te vangen. Dat staat in de Stadsrekening 2015. Daarin legt het college van burgemeester en wethouders beleidsinhoudelijk en financieel verantwoording af over het afgelopen jaar.
Categorieën: Gemeente

Versnelde bouw extra sociale huurwoningen

Persberichten - di, 2016-04-19 12:38
In de komende tweeënhalf jaar gaat de gemeente Nijmegen versneld woningen bouwen. Het gaat om (tijdelijke) woningen met een lage huur voor zo'n 500 personen. Er zijn hiervoor verschillende locaties in beeld, verspreid door de stad.
Categorieën: Gemeente

Nieuwe gevel voor vernieuwde Stadswinkel op Mariënburg 30

Persberichten - di, 2016-04-19 12:12
De Stadswinkel van de gemeente Nijmegen is vanaf 2 mei gevestigd op Mariënburg 30, naast de bibliotheek. Het pand wordt momenteel verbouwd. Een nieuw gevelontwerp zorgt voor een meer uitnodigende entree met roltrappen, trap en lift. Ook wordt de ruimte met verschillende balies voor inwoners en ondernemers opnieuw ingericht. Vanwege de verhuizing is de huidige Stadswinkel op Mariënburg 75 gesloten op 27 april (Koningsdag), 28 april en 29 april.
Categorieën: Gemeente

Dukenburg pakt groot uit met Koningsspelen op 22 april

Persberichten - di, 2016-04-19 11:59
Ruim 1800 leerlingen en studenten van basisscholen, voortgezet onderwijs, ROC, HAN en Radboud Universiteit doen mee aan de Koningsspelen op vrijdag 22 april op sportpark Staddijk. Dukenburg bestaat dit jaar 50 jaar en ook met Koningsdag wordt groot uitgepakt.De officiële start van de Koningsspelen is een fietsracetocht en een gezamenlijke dans.
Categorieën: Gemeente

Dukenburg pakt groot uit met Koningspelen op 22 april

Persberichten - di, 2016-04-19 11:59
Ruim 1800 leerlingen en studenten van basisscholen, voortgezet onderwijs, ROC, HAN en Radboud Universiteit doen mee aan de Koningsspelen op vrijdag 22 april op sportpark Staddijk. Dukenburg bestaat dit jaar 50 jaar en ook met Koningsdag wordt groot uitgepakt.De officiële start van de Koningsspelen is een fietsracetocht en een gezamenlijke dans.
Categorieën: Gemeente

Zilveren waalbrugspeld voor Hans Slavenburg

Persberichten - ma, 2016-04-18 13:45
De heer J.H. (Hans) Slavenburg (75) ontvangt voor zijn verdiensten voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk voor onder andere Vluchtelingenwerk en de Raad voor Levensbeschouwing en Religie de Zilveren waalbrugspeld.
Categorieën: Gemeente

De Ronde van Nijmegen omarmt Giro Unico!

Persberichten - do, 2016-04-14 09:05
Op zondag 15 mei organiseren de SONS 2016, de Giro d’ Italia, de Ronde van Nijmegen en Uniek Sporten een wielerevenement voor mensen met een beperking; de Giro Unico! Met dit evenement, waar diverse aangepaste sporten aan deelnemen, willen de organisaties een blijvende impuls geven aan het aangepast sporten in de regio Nijmegen. De organisaties mikken op een jaarlijks wielerevenement om mensen met een beperking te stimuleren om meer te bewegen.
Categorieën: Gemeente

Het zevende roze woensdag persbericht Giro

Persberichten - do, 2016-04-14 07:43
In aanloop naar de Giro in mei sturen we wekelijks een persbericht met informatie over side events en andere activiteiten die met de Giro te maken.
Categorieën: Gemeente

Omgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) Nijmegen Oud West - 17 (Woonappartementen Fenikshof)

Inspraak - wo, 2016-04-13 07:24
Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen heeft een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van What’s Next B.V., gevestigd te Dinxperlo (correspondentieadres: Anholtseweg 18, 7091 HA) voor nieuwbouw van woonstudio’s met een gezamenlijke ruimte (centraal wonen) aan de Fenikshof (achter Sperwerstraat) (kadastraal bekend gemeente: Neerbosch, sectie: I, perceelnr.: 2993)
Categorieën: Gemeente

Hulp bij het huishouden: voor iedereen anders

Persberichten - di, 2016-04-12 12:01
Nijmegenaren die huishoudelijke hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) hebben, krijgen vanaf juni 2016 te maken met een andere werkwijze. Hulp bij het huishouden wordt niet meer geleverd volgens een standaard aantal uren en vaste taken. Samen met de zorgaanbieder maakt de klant een persoonlijk plan van aanpak voor een schoon en leefbaar huis. Verder is er keuze uit een groter aantal aanbieders, naast de huidige leveranciers Tzorg, Vérian, Acteon, Huize Rosa en het Dienstencentrum OBG.
Categorieën: Gemeente

Ontwerp Gemeentelijk Rioleringsplan Nijmegen 2017-2023

Inspraak - di, 2016-04-12 06:55
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 april 2016 het Ontwerp Gemeentelijk Rioleringsplan Nijmegen 2017-2023 vastgesteld.
Categorieën: Gemeente
Inhoud syndiceren