Gemeente

Politieke Avonden 2016

Raadsnieuws - di, 2016-08-30 12:58
Bekijk de planning
Categorieën: Gemeente

Iconen en Symbolen

Persberichten - ma, 2016-08-29 10:53
Zaterdag 10 en zondag 11 september Open Monumentendag 2016 Nijmegen biedt bij de 30e editie van de Open Monumentendag meer dan 50 gratis geopende monumenten en spannende programma’s voor volwassenen en kinderen. Het thema is Iconen en Symbolen. Met rondleidingen in iconen voor de stad als de Limos en De Vereeniging en buiten in het nieuwe Rivierpark en Dukenburg. Kinderen kunnen kanoën in de gracht van fort Beneden Lent en monumentjes maken in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.
Categorieën: Gemeente

Gemeente akkoord met fusie coffeeshops

Persberichten - vr, 2016-08-26 11:43
Twee coffeeshops in Nijmegen gaan per 1 september fuseren. Labda Labda uit Bottendaal en ’t Kunsje uit het centrum gaan samen. Burgemeester Bruls heeft een nieuwe vergunning verleend.
Categorieën: Gemeente

Gemeente Nijmegen promoot deelname aan Fietstelweek

Persberichten - do, 2016-08-25 12:21
De gemeente Nijmegen start vandaag samen met de provincie Gelderland de promotie van de Fietstelweek in Nijmegen en in Gelderland. Een promotieteam vraagt aan de deelnemers van de Nijmeegse Fietsvierdaagse om de Fietstel-app te downloaden. De gemeente verzoekt Nijmeegse fietsliefhebbers om zoveel mogelijk andere fietsers te vragen mee te doen met de fietstelweek. Vanaf 2 september zet de gemeente social media in en verdeelt prijzen voor het delen van berichten.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpomgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) Nijmegen Kanaalhavens - 6 (Zendmast KPN)

Inspraak - wo, 2016-08-17 09:05
Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen heeft op 30 mei 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van KPN BV voor het realiseren van een nieuwe antennemast ten behoeve van antennes voor het KPN DVBT signaal aan de Ambachtsweg te Nijmegen.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Midden 2015 - 2 (Veldstraat 4)

Inspraak - di, 2016-08-16 10:00
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Midden 2015 - 2 (Veldstraat 4) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbestemmingsplan Groot Oosterhout - 5 (Brede School en sportvoorziening Grote Boel)

Inspraak - di, 2016-08-02 07:53
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Groot Oosterhout - 5 (Brede School en sportvoorziening Grote Boel) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
Categorieën: Gemeente

Bekendmaking Monumentenwet 1988, infrastructurele werkzaamheden Hunnerpark

Inspraak - di, 2016-08-02 06:41
Burgemeester en Wethouders van Nijmegen maken bekend dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 5 juli 2016 het voornemen bekend heeft gemaakt een vergunning te willen verlenen voor het vernieuwen van bestaande verharding fietspad en busbaan en het verplaatsen van twee straatkolken op het perceel met de kadastrale aanduiding Nijmegen sectie B-6200 (Rijksmonument nummer 395952 / locatie Hunnerpark) te Nijmegen.
Categorieën: Gemeente

Eerste tijdelijke initiatief Waalkade van start

Persberichten - do, 2016-07-21 12:17
Vooruitlopend op de aanpak van de Waalkade wordt binnenkort een tijdelijk initiatief op de Waalkade gerealiseerd. De Stichting Zen.nl legt eind deze maand een zentuin aan ter hoogte van de Grotestraat. Deze tuin is bedoeld om een natuurlijk rustpunt te vormen te midden van de drukte van de stad. Iedereen die langs de Waal wil zitten om van het uitzicht te genieten is van harte welkom tussen zons- op en ondergang. De stichting Zen.nl verzorgt het beheer en dagelijkse onderhoud van de tuin. Het is de bedoeling dat de tuin een jaar blijft liggen totdat het oostelijk deel van de Waalkade (op z’n vroegst in het najaar van 2017) op de schop gaat.
Categorieën: Gemeente

Gebied Vasim en CP Kelco moet bruisende hot spot worden

Persberichten - wo, 2016-07-20 11:34
Als het aan de gemeente Nijmegen ligt, wordt het gebied van de Vasim en CP Kelco in de toekomst een bruisende plek vol cultuur, ambacht en vrije tijdsbesteding (leisure). Na de zomer start een proces om de ambitie voor dit NYMA-kwartier samen met partijen in de stad vorm te geven. Het college heeft nu eerst een aantal basisrandvoorwaarden vastgesteld, waarbinnen de toekomstige ontwikkeling van het gebied moet plaatsvinden.
Categorieën: Gemeente

Koninklijke onderscheiding voor Johan Willemstein

Persberichten - ma, 2016-07-18 07:48
De heer J.G. (Johan) Willemstein (63) ontvangt op 16 juli 2016 de versierselen behorende bij de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt deze Koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor de wandelsport in het algemeen en de Vierdaagse in het bijzonder.
Categorieën: Gemeente

Aanpassing fietspaden en rioolwerkzaamheden rond Keizer Traianusplein

Persberichten - do, 2016-07-14 15:44
In de periode van 25 juli tot 21 augustus is de omgeving van het Keizer Traianusplein verminderd bereikbaar. De gemeente werkt in die periode aan de verbetering van fietspaden op en rondom het plein. De paden worden aangepast zodat het Rijn-Waalpad (snelle fietsroute) tussen Arnhem en Nijmegen vanaf de Waalbrug straks doorloopt tot aan de universiteitscampus Heijendaal. Dit project wordt gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden aan het riool en de berging van regenwater. Op die manier heeft de omgeving niet twee keer overlast.
Categorieën: Gemeente

Nijmegen investeert in een rijke ontwikkelomgeving voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar

Persberichten - di, 2016-07-12 21:52
De komende jaren investeert Nijmegen extra in de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. De gemeente Nijmegen wil samen met de organisaties voor kinderopvang, onderwijs, ouders en de kinderen zelf, intensiever samenwerken om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden.
Categorieën: Gemeente

Nijmegen maakt studeren voor vluchtelingen mogelijk

Persberichten - di, 2016-07-12 21:49
Nijmeegse hogeropgeleide vluchtelingen met een verblijfsstatus krijgen steun tijdens hun studie en bij het vinden van een baan. De gemeente sluit hiervoor een convenant met het UAF, de stichting die vluchteling-studenten ondersteuning biedt tijdens hun studie in Nederland.
Categorieën: Gemeente

Nijmegen wil minder roet in de lucht

Persberichten - di, 2016-07-12 21:48
De gemeente Nijmegen gaat voor 40 procent minder roet in de lucht in het jaar 2020 ten opzichte van 2014. Om dit te bereiken wordt er een roetreductienorm vastgesteld. Deze Nijmeegse roetreductienorm heeft als doel om de luchtkwaliteit te verbeteren. Met het vaststellen van de norm worden maatregelen uitgewerkt om deze doelstelling te bereiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het stimuleren van schonere scheepvaart op de Waal en het bewuster omgaan met houtstook.
Categorieën: Gemeente

Bekendmaking Monumentenwet 1988 ontwerpbesluit plaatsing Stauferstele in Valkhofpark

Inspraak - di, 2016-07-12 09:18
Burgemeester en Wethouders van Nijmegen maken bekend dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 5 juli 2016 het voornemen bekend heeft gemaakt een vergunning te willen verlenen voor het plaatsen van een zogenaamde Stauferstele (een gedenkteken) op het perceel met de kadastrale aanduiding Nijmegen sectie C-8777 (Rijksmonument nummer 5395952 / locatie Valkhof) te Nijmegen.
Categorieën: Gemeente

Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER Hof van Holland-Woenderskamp-Broodkorf

Inspraak - ma, 2016-07-11 07:25
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen maken op grond van artikel 7.9 Wet Milieubeheer bekend, dat de “Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER Hof van Holland-Woenderskamp-Broodkorf” vanaf 14 juli 2016 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt.
Categorieën: Gemeente

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Bottendaal Galgenveld - 4 (hoek Groesbeekseweg-Heyendaalseweg)

Inspraak - ma, 2016-07-11 07:00
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 6 juli 2016 het bestemmingsplan Nijmegen Bottendaal Galgenveld - 4 (hoek Groesbeekseweg-Heyendaalseweg) gewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Zilveren waalbrugspeld voor Berry van Run

Persberichten - do, 2016-07-07 18:51
De heer Bernard Petrus Cornelis (Berry) van Run (63) heeft een Zilveren Waalbrugspeld ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor (vaak kwetsbare) leerlingen in Nijmegen en omgeving.
Categorieën: Gemeente

Zomernota 2016

Raadsnieuws - do, 2016-07-07 11:46
Het vervolg....
Categorieën: Gemeente
Inhoud syndiceren