Gemeente

Vervolg kamerverhuurbeleid

Raadsnieuws - wo, 2016-10-12 08:13
16 november
Categorieën: Gemeente

Dossier Hilckmann

Raadsnieuws - di, 2016-10-11 11:27
Deels opheffing geheimhouding
Categorieën: Gemeente

Foto-expositie Syrische Nijmegenaar

Persberichten - ma, 2016-10-10 13:52
Zaterdag 15 oktober start de foto-expositie van Mohammad Abdelazez, een Syrische journalist die een tijd in Heumensoord woonde. De foto’s tonen de oude Romeinse stad Serjilla in Syrië. De tentoonstelling wordt, na de opening door burgemeester Bruls, ingeleid door professor van Houtum met een lezing over Europese grenzen en migratie. De lezing vindt plaats op zaterdag 15 oktober om 13.00 uur in het Huis van Nijmeegse Geschiedenis in de Mariënburgkapel. De foto’s zijn een maand lang gratis te bekijken.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 2/11

Raadsnieuws - ma, 2016-10-10 10:50
Bekijk de agenda & stukken
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 2 november

Raadsnieuws - ma, 2016-10-10 10:50
Bekijk de agenda & stukken
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 12/10

Raadsnieuws - ma, 2016-10-10 10:50
Bekijk de agenda & stukken
Categorieën: Gemeente

Coming Out Dag 2016: gemeenten hangen regenboogvlag uit

Persberichten - vr, 2016-10-07 08:21
De gemeente Nijmegen hangt op 11 oktober de regenboogvlag uit voor Coming Out Dag, samen met zeker 45 gemeenten, het ministerie van OCW en Movisie. Deze dag benadrukt dat iedereen het hele jaar door zichzelf moet kunnen zijn.
Categorieën: Gemeente

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan en definitief besluit Hogere Waarde(n) Wet geluidhinder Nijmegen Woonpark Oosterhout 2013 - 1 (Woning naast Oude Groenestraat 60)

Inspraak - wo, 2016-10-05 07:49
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 28 september 2016 het bestemmingsplan Nijmegen Woonpark Oosterhout 2013 - 1 (Woning naast Oude Groenestraat 60) gewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Zilveren Waalbrugspelden voor André Bronzwaer en Gerard op het Veld

Persberichten - ma, 2016-10-03 08:19
De heren mr. A.K.F.M. (André) Bronzwaer (73) en drs. G.J.J. (Gerard) op het Veld (70) zijn voorgedragen voor een Zilveren Waalbrugspeld voor hun jarenlange verdiensten als bestuursleden van de Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek (NSvK).
Categorieën: Gemeente

Start ideeëncompetitie Langs de Waal

Persberichten - vr, 2016-09-30 14:50
De gemeente Nijmegen is op zoek naar ideeën om reuring te brengen in de nog te ontwikkelen gebieden van de Waalsprong. Daarom worden creatieve geesten, ondernemers, pioniers en andere geïnteresseerden uitgenodigd mee te doen aan de ideeëncompetitie. Er zijn negen bijzondere locaties geselecteerd voor tijdelijke initiatieven. De inschrijving start op 1 oktober.
Categorieën: Gemeente

Waalbrug na renovatie weer 'als vroeger'

Persberichten - vr, 2016-09-30 13:43
De Nijmeegse Waalbrug wordt bij de renovatie in 2018 en 2019 zoveel mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat. De gemeente Nijmegen grijpt de werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan om een aantal beeldbepalende elementen, die in het verleden verloren zijn gegaan, weer terug te brengen. Het gaat hierbij om de halfronde balkons aan de westkant en de borstweringen op de landhoofden. De huidige leuningen met spijlen worden vervangen door dichte leuningen met glas en staal, die geïnspireerd zijn op de oorspronkelijke leuningen. De glazen platen in de leuningen zorgen er bovendien voor dat fietsers op de brug minder last hebben van de wind. De openbare verlichting -die aan vervanging toe is- maakt plaats voor soortgelijke hangverlichting als er in het verleden heeft gehangen.
Categorieën: Gemeente

Stadsbegroting

Raadsnieuws - vr, 2016-09-30 12:00
Bekijk deze hier
Categorieën: Gemeente

Nepbrief Zwarte Piet

Persberichten - do, 2016-09-29 12:20
Ondernemers en scholen in Nijmegen ontvingen een brief van de gemeente Nijmegen waarin werd opgeroepen het Sinterklaasfeest en met name Zwarte Piet niet traditioneel vorm te geven. Deze brief is een vervalsing.
Categorieën: Gemeente

Jongerencentrum Staddijk sluit, maar budget jongeren Dukenburg blijft

Persberichten - wo, 2016-09-28 09:08
Het college van burgemeester en wethouders heeft na overleg met het bestuur van de stichting Staddijk besloten het jongerencentrum Staddijk op 1 april 2017 te sluiten. Jongerencentrum Staddijk doet dienst als jongerenactiviteitencentrum en verhuurt ruimten. De laatste jaren is de bezettingsgraad laag en jongeren vinden de weg naar Staddijk niet. Het budget dat vrijvalt door het beëindigen van de subsidie aan de stichting komt ten goede aan een nieuwe vorm van ondersteuning van jongeren tussen 16 en 23 jaar in Dukenburg. Voor de vaste huurders van ruimten in het pand aan de Staddijk 41 wordt een alternatief gezocht.
Categorieën: Gemeente

Onderzoek markt van start

Persberichten - di, 2016-09-27 12:22
Deze week start het onderzoek naar de gang van zaken rond de markt. De gemeente heeft hiervoor het onafhankelijke bureau Berenschot in de arm genomen.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 28/9

Raadsnieuws - di, 2016-09-27 07:50
Bekijk de agenda & stukken
Categorieën: Gemeente

Pilot Vroegsignalering: Samen schulden vroegtijdig te lijf

Persberichten - ma, 2016-09-19 08:18
De gemeente Nijmegen wil mensen met betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk kunnen helpen. De gemeente heeft met energiebedrijf NUON, drinkwaterbedrijf Vitens, zorgverzekeraars CZ en VGZ en de woningcorporaties Talis, Portaal, Mooiland, De Gemeenschap, WoonGenoot en Standvast afspraken gemaakt om vroegsignalering van betalingsproblemen mogelijk te maken. Op maandag 19 september tekenen deze partijen hiervoor een convenant, in aanwezigheid van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op 1 oktober 2016 gaat de pilot Vroegsignalering van start in vijf Nijmeegse wijken: centrum, midden, Lindenholt, Hatert en Noord). De pilot loopt een jaar.
Categorieën: Gemeente

Huldiging Nijmeegse Olympische en Paralympische Rio-sporters op 25 september

Persberichten - vr, 2016-09-16 09:59
Op zondag 25 september worden de Nijmeegse Rio-sporters gehuldigd. Burgemeester Bruls ontvangt de Olympiërs en Paralympiërs op het podium op Kelfkensbos. De Olympische sporters hebben voor een prachtige sportzomer gezorgd en Nijmeegse inwoners worden van harte uitgenodigd om hen te bedanken met een Nijmeegs applaus.
Categorieën: Gemeente

Kamerverhuur in Nijmegen

Raadsnieuws - do, 2016-09-15 07:40
Wat vindt u?
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 14/9

Raadsnieuws - wo, 2016-09-14 07:50
Bekijk de agenda & stukken
Categorieën: Gemeente
Inhoud syndiceren