Gemeente

Eiermarktgarage dicht van 4 - 6 april

Persberichten - do, 2017-03-30 11:18
De apparatuur van de parkeergarage Eiermarkt wordt tussen 4 en 6 april vervangen door moderne apparatuur met nieuwe mogelijkheden. Ook de toegang tot de garage verandert. De slagboom bij de ingang wordt vervangen door een snelroldeur. De huidige apparatuur is verouderd. Op dinsdag 4, woensdag 5 en donderdag 6 april is de garage afgesloten om de werkzaamheden uit te voeren.
Categorieën: Gemeente

Afscheid raadsleden

Raadsnieuws - do, 2017-03-30 10:26
Rob Jetten en Lisa Westerveld
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbestemmingsplan Laauwik - 4 (Woning naast Visveldsestraat 3b)

Inspraak - wo, 2017-03-29 06:41
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Laauwik - 4 (Woning naast Visveldsestraat 3b) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 29/3

Raadsnieuws - di, 2017-03-28 13:20
agenda en stukken
Categorieën: Gemeente

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015 - 3 (AH/voormalig Smitdraadterrein) en omgevingsvergunning voor het bouwen

Inspraak - wo, 2017-03-22 10:19
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 8 maart 2017 het bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015 - 3 (AH/voormalig Smitdraadterrein) gewijzigd vastgesteld. Daarnaast is een omgevingsvergunning verleend ex artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het bouwen van een bouwwerk, zijnde een supermarkt en een tweetal dagwinkels.
Categorieën: Gemeente

City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad

Persberichten - wo, 2017-03-22 10:03
Maandagavond 20 maart heeft de gemeente Nijmegen samen met de steden Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Tilburg en Zoetermeer en de ministeries van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de “City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad” gelanceerd. Met deze City Deal gaan de betrokken ministeries en steden op een nieuwe manier samenwerken om criminaliteit en overlast te voorkomen door het sociale domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden.
Categorieën: Gemeente

Wij zijn Droomstad Nijmegen

Persberichten - di, 2017-03-21 15:28
Nijmegen heeft ze: inwoners, bedrijven en organisaties met vernieuwende en inspirerende ideeën. Ideeën die de stad leuker, leefbaarder maar bovenal meer verbonden maken. Vanaf 30 maart is er ook een digitaal platform waar iedereen deze ideeën, dromen en initiatieven kan zien en elkaar kan ontmoeten en helpen: Wij zijn Droomstad Nijmegen. Op donderdag 30 maart is de aftrap met de bijeenkomst ‘Dromen en Verbinden’.
Categorieën: Gemeente

Nijmegen past oversteek Muntweg aan

Persberichten - di, 2017-03-21 13:29
Fietsers die de Muntweg oversteken ter hoogte van de Muntmeesterlaan krijgen geen voorrang meer op het autoverkeer. Het kruispunt krijgt daarom een andere inrichting met onder meer een brede middenberm waar fietsers kunnen wachten.
Categorieën: Gemeente

Nijmegen is Nationale Onderwijsstad 2017/2018

Persberichten - di, 2017-03-21 10:08
Met ingang van 1 oktober draagt Nijmegen een jaar lang de titel van Nationale Onderwijsstad 2017/2018. Zij is hiertoe verkozen door de Stichting Nationale Onderwijsweek vanwege het brede scala aan onderwijsvoorzieningen in Nijmegen en de prioriteit die de stad geeft aan de ontwikkeling van jonge mensen. Doorslaggevend was de verbinding van het Nijmeegse onderwijsbeleid met het thema van de Nationale Onderwijsweek 2017: gelijke kansen.
Categorieën: Gemeente

Winnaars ideeëncompetitie Rivierpark en Hof van Holland bekend

Persberichten - ma, 2017-03-20 08:48
Van een Romeinse gezichtshelm als uitkijkpost, een miniatuur Waal met nevengeul tot een strandpaviljoen met stadsstrand. De winnende inzendingen van de ideeëncompetitie voor het rivierpark en de aangrenzende Waalspronggebieden zijn bekend. Wethouder Bert Velthuis reikte op vrijdag 17 maart de prijzen aan de winnaars uit.
Categorieën: Gemeente

Dag van de Leerplicht: wethouder spreekt met leerlingen ROC over onderwijscarrière

Persberichten - wo, 2017-03-15 15:50
Op donderdag 16 maart is de Dag van de Leerplicht met dit jaar als thema ‘Deel je verhaal’. ‘Leerplicht klinkt streng maar het doel is dat leerlingen naar school gaan en ook kunnen gaan. Het passende onderwijs is eigenlijk een recht in plaats van een plicht’ benadrukt wethouder Helmer-Englebert van onderwijs. Zij gaat vandaag om 9.00 uur in gesprek met een aantal leerlingen van de Entree-opleiding van het ROC Nijmegen. Leerlingen vertellen hun over hun onderwijscarrière en over de kansen en problemen die zij ervaren.
Categorieën: Gemeente

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Groot Oosterhout - 5 (Brede School en sportvoorziening Grote Boel)

Inspraak - wo, 2017-03-15 11:11
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 9 maart 2017 het bestemmingsplan Groot Oosterhout - 5 (Brede School en sportvoorziening Grote Boel) gewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Bemmel 1978 - 9 (Stationsweg 28)

Inspraak - wo, 2017-03-15 10:33
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 8 maart 2017 het bestemmingsplan Buitengebied Bemmel 1978 - 9 (Stationsweg 28) ongewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Beeldkwaliteitplan Zuiderveld-west

Inspraak - wo, 2017-03-15 09:42
Burgemeester en wethouders hebben op 7 maart 2017 het Beeldkwaliteitplan Zuiderveld-west voor inspraak vrijgegeven. Na de inspraakperiode zal het beeldkwaliteitplan ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.
Categorieën: Gemeente

Samenwerken aan gezondere Nijmegenaren

Persberichten - di, 2017-03-14 15:50
De gemeente Nijmegen, Radboudumc en de GGD Gelderland-Zuid nemen, onder het motto “Nijmegen: groen, gezond en in beweging” het initiatief om de komende 10 jaar een beweging van mensen en organisaties op gang te brengen die met elkaar werken aan een gezond Nijmegen. Dit gebeurt vanuit het brede begrip positieve gezondheid. Het doel is om een leefomgeving te maken die een gezonde leefstijl stimuleert en waarin een gezonde keuze een makkelijke keuze is.
Categorieën: Gemeente

Beweegagenda: lekker in beweging in je buurt

Persberichten - di, 2017-03-14 14:56
Onderdeel van de nieuwe gezondheidsagenda van de gemeente Nijmegen is om inwoners in beweging brengen. Daarvoor is een aantal acties vastgelegd in de zogenaamde Beweegagenda. De komende tijd realiseert de gemeente samen met organisaties en bewoners in verschillende wijken ‘beweegroutes’.De Ommetjes, wandelroutes langs verrassende plekken in wijken zijn net geactualiseerd. Daarnaast wordt met scholen bekeken of schoolpleinen openbaar toegankelijke speelpleinen kunnen worden.
Categorieën: Gemeente

Samen werken aan gezondere Nijmegenaren

Persberichten - di, 2017-03-14 14:43
Gezond zijn, je gezond voelen en gezond blijven is belangrijk. Iedereen heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd is de omgeving waarin je woont, leert, werkt en speelt medebepalend voor de gezondheid. Werken aan een gezond Nijmegen vraagt dus inzet van de gemeente, maar ook van inwoners, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, sportverenigingen, organisaties en bedrijven. Hoe we dit de komende jaren gaan invullen, staat in de Nijmeegse gezondheidsagenda 2017-2020.
Categorieën: Gemeente

Winnaars Nijmeegse sportprijzen

Persberichten - vr, 2017-03-10 20:50
Marjolein Buis, Nyls Korstanje, N.E.C. Nijmegen A1 en project Swim to Fight Cancer van Aqua Novio ’94 zijn de winnaars van de Nijmeegse Sportprijzen 2016. Nijmegenaren en een vakjury kozen samen uit twaalf genomineerden de winnaars in de categorieën sporter van het jaar, sporttalentprijs individueel, sporttalentprijs teams en sportinitiatiefprijs.
Categorieën: Gemeente

College van B&W Nijmegen aan de slag tijdens NLdoet

Persberichten - do, 2017-03-09 12:20
Het college van burgemeester en wethouders doet ook dit jaar mee met NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Op zaterdag 11 maart gaat het college van 10.00 tot 13.00 uur aan de slag voor Stichting In Paradisum op het 19e eeuwse kerkhof aan de Dorpsstraat in Neerbosch-Oost.
Categorieën: Gemeente

Hengstdal wordt eerste aardgasloze wijk in Nijmegen

Persberichten - do, 2017-03-09 08:47
De gemeente Nijmegen heeft in het kader van de Green Deal Hengstdal aangewezen als pilotwijk om ‘van het gas’ te gaan. Het gasnet in de wijk staat op de nominatie om in de komende jaren te worden vervangen. Dat biedt een goede gelegenheid om te onderzoeken welke duurzame warmtevoorziening als vervanging van het gas kan dienen. Woningcorporaties, netbeheerder en warmtebedrijf onderzochten welke Nijmeegse wijk hiervoor als eerste in aanmerking zou kunnen komen.
Categorieën: Gemeente
Inhoud syndiceren