Oudbouw

Geplaatst op: 9 april 2010, laatste aanpassing: 22 maart 2014

De woningen tussen de Groenestraat, Willemsweg en Tollensstraat, ofwel het middengebied, noemen wij oudbouw, behalve natuurlijk de nieuwe woningen in de Brederostraat en Hofdijkstraat.Deze oudbouw wordt niet gesloopt maar krijgt groot onderhoud groot onderhoud.

Vanaf maart 2012 begint men met blok 1 (FOTO's)  op de Spieghelstraat, Ruusbroecstraat en Ds. Ter Haarstraat. 
Géén huursverhoging.    
Hier meer informatie over het groot onderhoud.Anna Bijnsstraat
Ruusbroecstraat 
Jan Luykenstraat 
Maerlantstraat
Spieghelstraat 
Tesselschadestraat
Thijmstraat
Hofdijkstraat
Ds. ter Haarstraat
WillemswegBeetsplein
Groenestraat
Heyestraat
Thijmstraat
Spieghelstraat (andere blok)

Projectcommissie Willemskwartier


Een tiental bewoners heeft de medewerking aan Projectcommissie Willemskwartier Op 24 november 2010 maakten de leden van de projectcommissie kennis met elkaar. Samen met deze bewoners en de aannemer heeft Portaal zich ten doel gesteld om deze omvangrijke onderhoudsklus zo goed mogelijk uitvoeren, dit met zo min mogelijk overlast voor haar bewoners.


Foto's proefwoning
Thijmstraat 34

 

Na voltooiing van het groot onderhoud kunnen de woningen ook de komende 20 á 30  jaar verhuurd blijven. Zowel de eengezinswoningen als de beneden/bovenwoningen worden aangepakt, aldus deze brief van Portaal aan de betrokken bewoners.
Hiermee sluit Portaal aan bij de wens van veel bewoners die met plezier in hun huidige woning wonen. Ook behoudt het Willemskwartier hiermee goede, betaalbare woningen, dichtbij het centrum van de stad. Maar bij verhuizing wordt de huur flink hoger.
Bij de aanpak kijkt men naar klachten die uit de bewonersenquête 2008 naar voren kwamen, zoals vocht, tocht en ventilatie. Daarnaast onderzocht bouwkundig bureau Technoconsult de technische staat van de woningen. Ook hun advies neemt Portaal mee: we zorgen dat de woningen technisch in orde zijn.

Vraag & antwoord groot onderhoud in het Willemskwartier:

Kan ik de werkzaamheden aan de buitenzijde weigeren?

Nee, het groot onderhoud wordt uitgevoerd aan alle huizen. Het is noodzakelijk voor het behoud van uw woning dat wij deze werkzaamheden uitvoeren.

Moet ik thuisblijven?

Het kan zijn dat wij u vragen thuis te blijven tijdens de werkzaamheden. De planning wordt altijd met de bewoner doorgesproken.

Hoe lang duurt een klus?

De ervaring leert dat werkzaamheden ongeveer drie weken in beslag nemen. Het wordt zo uitgevoerd dat u in uw woning kunt blijven wonen.

Wanneer ben ik aan de beurt?

Als u in Deel 1 woont, komen we in maart 2012 bij blok 1. Meer info hier. Portaal zal ruim van tevoren met bewoners in overleg gaan om de specifieke werkplanning door te spreken.

   

Krijg ik een vergoeding?

Nee, voor de buitenaanpak krijgt u geen vergoeding. De werkzaamheden worden zo uitgevoerd dat u weinig overlast zult ervaren. Ook is het een verbetering van uw woning.

Wordt de huur verhoogd?

Nee, uw huur wordt niet verhoogd. Portaal neemt groot onderhoud voor haar rekening. Ook dubbel glas wordt niet doorberekend.  Wanneer er een nieuwe huurder komt, wordt dit alsnog gedaan.

Waarom slopen jullie niet?

Uit de enquête van november 2008 kwam naar voren dat de meeste mensen prettig wonen. Bouwtechnisch onderzoek in 2009 wees uit dat de woningen nog voor 25 jaar goed onderhouden kunnen worden. Bovendien zijn dit bijna allemaal betaalbare eengezinswoningen. Naast  nieuwbouw met andere woningtypen en duurdere huur- en koopwoningen is dit een mooie afwisseling voor de wijk Willemskwartier.

Kan ik eerder weg of krijg ik urgentie?

Nee. U krijgt geen urgentie, u kunt immers prima blijven wonen waar u woont. Zeker als de werkzaamheden straks klaar zijn. U kunt wel zoeken via Entree. Dan geldt gewoon uw woonduur. www.entree.nu

Kan ik de indeling van de woning wijzigen?

Nee, dat kan niet.

Hoe zit het met aanbouwsels zoals zonnescherm?

Tijdens de werkzaamheden aan de buitenkant wil Portaal uw eigendommen niet beschadigen. Als Portaal bij u bezig is, zult u daarom het zonnescherm moeten verwijderen.

Gebeurt er iets met de berging?

Uw berging krijgt een schilderbeurt.

Hoe zit het met huisdieren?

Voordat de werkzaamheden beginnen, spreekt Portaal de aanpak met u door. U zult zelf moeten zorgen voor een goede plek voor uw huisdier.

Hoe zit het met schade aan spullen?

Portaal heeft een regeling voor schade tijdens onderhoudswerkzaamheden. Hierover krijgt u informatie zodra de aanpak start.  

Waarom is het gebied ten noorden van de Thijmstraat eerst aan de beurt?

Bij sommige woningen is het harder nodig om de kwaliteit op orde te brengen dan andere. In 2008 hebben diverse woningen uit gebied 2 nog een schilderbeurt gehad. Daarnaast is een groot deel van de woningen uit gebied 2 beschermd stadsgezicht, dat moet nader worden uitgewerkt.

   

Wat kan ik nu doen als ik een probleem heb aan of in mijn woning?

Als er iets stuk is aan uw woning, dan kunt u bellen met 0800-7678225, net zoals altijd. De opzichter maakt dan een afspraak met u om naar uw klacht te kijken. Hij zal dan de situatie beoordelen.

Kan ik onder het ZAV- beleid (Zelf aanbrengen van verbeteringen) vergoedingen aanvragen?

Wanneer u zelf iets aan uw binnenkant wilt veranderen, dan kunt u vooraf een aanvraag doen bij Portaal. Als u goedkeuring krijgt, dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. Zie www.portaal.nl

Wat gebeurt er met de riolering

De riolering wordt samen met de binnenaanpak uitgevoerd.

Wordt overal isolatieglas geplaatst?

Ja, alle ramen worden vervangen. Alleen de berging krijgt geen isolatieglas.