Portaal

Geplaatst op: 30 augustus 2010, laatste aanpassing: 13 maart 2017

Vanaf maart 2017 zit het wijkkantoor van Portaal op de Willemsweg 209.
Portaal-beheerder Aloys Peters zit nu Willemsweg 209 (zie foto) , de voormalige duikwinkel, bakkerij op het pleintje.

Portaal heeft voor Willemskwartierbewoners een geldpotje voor wijk-en straatactiviteiten.
Telefoon Portaal (Aloys Peters) is (mobiel) 0318-898989 of (vaste lijn) 0800-7678225

 

 

2017

MAART
Verhuizing van Portaal van Willemsweg 87 naar Willemsweg 209


Willemsweg 209, linker etalage

 

2015

APRIL

Het geldpotje is voor bijvoorbeeld 't adopteren van een boomspiegel, een kunstwerk, een buurtfestiviteit:
Portaal ondersteunt deze initiatieven graag.
"We vinden het leuk als buurtbewoners zelf met goede ideeën voor hun buurt komen, want wie weet nou beter wat de buurt nodig heeft dan de buurtbewoners zelf? Daarom hebben we ‘Voor Elkaar!’ in het leven geroepen. Bewoners kunnen een beroep doen op een bijdrage van Portaal voor hun plan voor de buurt. Zo werken we samen aan een leukere, betere en gezelligere buurt; voor elkaar!"

Een plan moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze kunt u hieronder nalezen. Ook vragen we om een  aanvraagformulier in te vullen. Stuur dit op naar: Portaal Nijmegen, t.a.v. Gebiedsadviseurs, postbus 2211, 3500 GE Utrecht. Mailen kan ook, naar ruud.maassen@portaal.nl. Na ontvangst van dit formulier neemt de gebiedsadviseur van het Willemskwartier contact met u op. Hij of zij bepaalt of uw aanvraag wordt geaccepteerd.

Voorwaarden:

  • Het plan is voor / door / in een buurt waar Portaal woningen verhuurt.
  • Er moet draagvlak zijn voor het plan. Doe de aanvraag daarom bij voorkeur samen met andere buurtbewoners of vanuit een organisatie.
  • Het plan moet de leefbaarheid in de buurt of wijk vergroten, en huurders van Portaal moeten er baat bij hebben.
  • Maximale vergoeding per aanvraag is € 500,-.
  • Voor Elkaar! is niet bedoeld voor commerciële activiteiten.
  • Beoordeling van de aanvraag wordt gedaan door Portaal.

SEPTEMBER
Wijkbeheerder Portaal, Jan Gerrits is elders werkzaam, hij wordt door anderen vervangen.

FEBRUARI
Duidelijk is wat het reorganiseren bij Portaal inhoud ("Het Nieuwe Portaal")
Met flink wat minder personeel moet hetzelfde werk gedaan worden.
 

JANUARI
De bouw in 2014 in de

Spieghelstraat en Ruusbroecstraat (Kentalis, 7 zorgwoningen),
Tollensstraat en Dichtersplein (Blok 1, 7 koopwoningen),
Dichtersplein (huur-appartementencomplex),
Dichtersplein, Ds ter Haarstraat en Jan Luykenstraat (huurwoningen) en
Ruusbroecstraat (Blok 2, koopwoningen).

 

2013
NOVEMBER
Start bouw Kentalis: in november 2013

Brederostraat

 

 

In de Brederostraat / Spieghelstraat  kunnen straks 24 personen wonen die slecht horen, doof en/of blind zijn en. Zij krijgen begeleiding.

 

OKTOBER

Blok 1 in project Ruusbroecstraat is van start gegaan, in september werd de eerste paal geschroefd, in oktober worden de vloeren van de zeven koopwoningen gelegd.

 

AUGUSTUS

Woningcorporatie Portaal valt niet meer onder verscherpt toezicht van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Volgens de toezichthouder heeft Portaal de beheersing van de risico’s van haar derivaten (renteverzekeringen) voldoende verbeterd.

 

Sinds juni 2012 viel Portaal onder verscherpt toezicht van het CFV als gevolg van de risico’s van haar derivatenportefeuille. Inmiddels zijn nieuwe regels van kracht: corporaties moeten reserves aanhouden om een rentestijging van 2 procent op te kunnen vangen. Portaal beschikt sinds eind vorig jaar over een ruime liquiditeitsbuffer waarmee dat kan. Ook verbeterde de corporaties de interne beheersing.

 

JUNI

Portaal leent extra geld van Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW): (koninklijke) Kentalis kan rond de zomer 2013 in uitvoering gaan.

Ook renovatie van het poortgebouw op het Nachtegaalplein en de bouw van de aangrenzende huurappartementen, totaal 24 stuks, in de sociale huur gaat van start, en er worden  16 eengezinswoningen in de Waalsprong gebouwd.


Ook in project Ruusbroecstraat wordt gebouwd:

zaterdag 15 juni van 1 tot 3 wordt feestelijk gestart met de eerste 7 woningen in de Ruusbroecstraat/Schonckstraat.

 

Weer ergernis bewoners omdat nu ook (het trottoir van) de Tollensstraat weken openligt, er niet gewerkt wordt op bouwterrein Portaal (wél 's-nachts illegaal gedumpt en een tegel door ruit auto).
Saneren bouwgrond Portaal in de Jan Luijkenstraat is inmiddels gestart. 

MEI

Veel ergernis bij omwonenden van de bouwterreinen van Portaal omdat er wel wat gedaan wordt (bouwrijp maken, een straat opgebroken) maar niets afgemaakt wordt "want er wordt voorlopig niet gebouwd".

Inmiddels staat de Jacob van Lennepplaats een week grondtransport van de Jan Luykenstraat (saneren grond voor nieuwbouw Portaal) te wachten.

FEBRUARI

Portaal schort de bouwplannen op. Nieuwbouw in het Willemskwartier is voorlopig van de baan. Het appartementencomplex, de koop-en huurwoningen aan de Ruusbroecstraat en Jan Luykenstraat,  ook elders in Nijmegen, behalve in Frankrijkstraat, Lent.

UPDATE: Het lijkt er op dat er wel in kleine klusters gebouwd gaat worden als er (genoeg) woningen verkocht zijn.

 


Portaal staat nog steeds onder verscherpt toezicht. Nu met nóg 13 andere corporaties. Kamerbrief over stand van zaken (financiële) probleemcorporaties 


Bezuinigen
Woningcorporaties in Nederland zullen de komende acht jaar 25 % moeten bezuinigen, aldus KPMG:
 "De eerste ronde, het zogenaamde ‘laaghangend fruit’ en de quick-wins, leveren al aardig wat op, maar zullen nog niet leiden tot een besparing van 25%. Om dat te bereiken zullen de corporaties hun ambities moeten bijstellen, zeer kritisch naar het onderhoud moeten kijken, scherp moeten inkopen en flink moeten schrappen in de personeelsformatie."
Hier de samenvatting van het onderzoek.onderzoek

 

 

JANUARI
directeuren-carrousel binnen Portaal per 1 februari 2013:

Henk Peter Kip (directeur Portaal Nijmegen tot eind  2012) vertrekt naar Utrecht (Mitros).

Vincent van Oordt, directeur van Eemland, wordt de nieuwe directeur van Portaal in Arnhem en Nijmegen. Marco de Wilde, voorheen directeur van Arnhem vertrekt naar Portaal in Utrecht en
Trees van Haarst, de huidige directeur van Utrecht, wordt directeur van een aantal algemene diensten in het Huis van Portaal, het hoofdkantoor van Portaal.
Bianca van den Oever (Portaal Utrecht, manager) begint  per 1 februari 2013  als nieuwe directeur van Portaal in Leiden.
Christoffel Klap die 4 ½ jaar directeur in Leiden was wordt nu directeur van Eemland. 

 

Huur Alarm
De Woonbond heeft huurders opgeroepen te protesteren tegen de kabinetsplannen. Door het invoeren van een verhuurheffing en het afschaffen van het puntenstelsel zullen in grote delen van Nederland de huren explosief gaan stijgen. De extra opbrengsten worden niet gebruikt om de woningmarkt te verbeteren maar gaan rechtstreeks naar de schatkist. De Woonbond wil daartegen actie voeren.

Portaal ondersteunt deze actie. Teken de petitie op http://huuralarm.petities.nl.

 

2012

DECEMBER
Portaal start in januari 2013 met de bouw van Fase 3, een appartementencomplex met huur (géén koop)woningen aan de Ruusbroecstraat, en wat later de eengezinswoningen (veelal koop).
Ook start de bouw van Kentalis begin 2013.
Aannemer van Grunsven liet eind november 2012  stroomkasten, waterkasten en hekken plaatsen op het bouwterrein.
foto: NUON zette een klein transformatorstation neer.

 

NOVEMBER

100e  woning met Groot Onderhoud. En een FILMPJE over de geïsoleerde daken.

 

OKTOBER

Vincent van Oordt (van Portaal Eemland) is per februari 2013 de nieuwe  regiodirecteur voor PORTAAL Arnhem/Nijmegen. Hij volgt directeur Henk Peter Kip op die naar Mitros in Utrecht ging.

 

Portaal en innovatie 2.0,kijk hier

 

Start opknappen maisonettes De Génestetlaan.

 

Afronding appartementencomplex Stoppendaalstraat met groen rondom.

 

Week van de energierekening, in het Willemskwartier doet Portaal daar veel aan.

 

Géén derde appartementencomplex
Wethouder Hannie Kunst meldde omwonenden Tollensstraat/Thijmstraat dat de geplande hoogbouw op plek van de (te slopen) school heroverwogen wordt; het voorstel van bewoners er een groen parkje te maken om de verstening in de buurt enigszins terug te dringen vond een welwillend oor.

 

Het is sinds de bouwvak erg stil bij Portaal omtrent bouwnieuws.Portaal Nederland óók onder verscherpt toezicht van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

 

Asbest, er is al veel over geschreven. kijk hier voor het complete verhaal.


 
Appartementencomplex aan de nieuwe Stoppendaalstraat : de eerste (huur-)woningen zijn 2 juli opgeleverd; er is nog één flat te huur...Straat in wording: FILMPJE.

 

Vanaf 2013 wordt 15% van huurwoningen in regio Arnhem Nijmegen verloot onder woningzoekenden.Iets meer dan Stadsregio en corporaties wilden. Zo besloot de Gemeente Nijmegen deze maand.

VAKANTIE:
Groot Onderhoud Hofdijkstraat is gereed, bouwvakkers zijn weg naar de camping! (FILMPJE Portaal, juni 2012)
Ook Jan Gerrits is met vakantie naar de camping
van 16 juli tot 11 augustus.

 

JUNI
Henk Peter Kip op de Trots op de Wijk dag; filmpje

 

MAART
Ondertekening contract met aannemer (Hagemans), start groot onderhoud in maart.
Asbestverwijdering gestart als voorbereiding sloop Jan Luykenstraat

 

FEBRUARI
Onderhoud Dr. Schaepmanstraat, Pootstraat, Willemsweg en Da Costastraat.


2011
DECEMBER
Maandag 12 december is de granaatscherven-muur (filmpje) verplaatst, Spiegehelstraat 35.
En in december wordt een proefwoning opgeleverd met groot onderhoud, Maerlantstraat 42.
Vrijdag 16 december wordt een laatste pand voorzien van nieuwe kozijnen, Potgieterplein 1.

 

NOVEMBER
Sloop (filmpje sloop) Tollensstraat/Ruusbroecstraat (Fase 3) is gestart.
Vleermuizen uit slooppanden Tollensstraat/Ruusbroecstraat worden deze maand geherhuisvest.
C-V-ketels en eigen watermeters  voor de maisonnettes (eindelijk) in de De Génestetlaan.
Onderhoud (dubbelglas-draairamen, deuren en schilderwerk) in de Jacob van Lennepplaats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKTOBER

Asbestverwijdering gestart in schuurtjes flatgebouw De Mei, Tollensstraat.

Hoogste punt bouw Brederostraat is bereikt, in de Schonkstraat zitten de daken erop.

Groot onderhoud oudbouw in Willemskwartier start in maart 2012.

SEPTEMBER

Slooppanden Tollensstraat, Ruusbroecstraat, Ds. ter Haarstraat:
INTERVIEW bewoners en
FILMPJE straten.

FILMPJE bouwvakkers appartementencomplex Stoppendaalstraat.

'Gevelrenovatie' Willemskwartier door Gevelplan is in volle gang.
FILMPJE:
Het betreft groot onderhoud aan 93 woningen waarbij Portaal de kozijnen, ramen en deuren aan de voorkant en aan de achterkant vervangt. Het betreft woningen aan de Ten Katestraat, Helmersstraat, Jacob Catsstraat, Da Costastraat en aan het Potgieterplein. Aannemer Gevelplan doet dit groot onderhoud. In de Ten Katestraat 61, de modelwoning, is het kantoor van zowel uitvoerder Nico van Hummel (Gevelplan) als projectopzichter Judy Hendriks (Portaal). De opzichter is bereikbaar via telefoonnummer 06-58954360.

Appartementen Stoppendaalstraat: de tweede verdieping staat eind deze maand.
FILMPJE inhijsen balkons tweede woonlaag.

AUGUSTUS

Een aantal maanden geleden berichtten we nog dat de Buurtrangers ermee ophielden. Dankzij Portaal en een aantal vrijwilligers pakken ze nu toch de draad weer op.
FILMPJE

Brederostraat loopt voorspoedig: in het laatste blok worden nu de binnenmuren gelijmd, metselaars beginnen met de buitenmuren.
Stoppendaalstraat heeft zojuist de eerste woonlaag gekregen.

 

JULI

 

 

 

 

 
De eerste woningen aan de Tollensstraat worden dichtgeplankt.

JUNI
Op de Brederostraat worden wagens vol kalkzandstenen blokken aangevoerd.

De aannemer op de Brederostraat heeft de vloerplaten al liggen (videootje) en 24 mei is het eerste muurtje gemetseld....ehhh, gelijmd. 

 

 Tegenover de pastorie ligt de kuil voor het appartementencomplex, de schroefpalen zijn woensdag 25 mei geboord: de bouw is begonnen!


APRIL
De aannemer heeft voor Brederostraat al de funderingen van de woningen  liggen, aan de Tollensstraat (ehhh, de nog aan te leggen Stoppendaalstraat) is de bodemsanering in volle gang.

MAART
Brederostraat-Noord (fase 3)
De bouw aan de Brederostraat is 21 maart begonnen, hierboven wordt de eerste bouwkeet gelost. De grondwerkzaamheden ten behoeve van de sanering voor de bouw aan de Stoppendaalstraat (huurappartementencomplex) zijn in volle gang. Te verwachten is dat aansluitend het werk aan fase 2 (Brederostraat-Noord) zal starten door aannemer van Grunsven Erp, die dan doorbouwt naar fase 3 (Ruusbroecstraat, sloop eind 2011) en hopelijk ook fase 4 (Jan Luykenstraat, sloop begin 2012) gaat afmaken. Overigens zal het appartementencomplex aan de Tollensstraat/hoek Ruusbroecstraat  huur- (ipv koop-)woningen bevatten.
FEBRUARI
Zaterdag 12 februari hebben bewoners de proefwoning-voor-groot-onderhoud kunnen bekijken, de woning (foto's) aan de Thijmstraat 34 zal straks dienen als projectkantoor.

2010
DECEMBER
Fase 2, Brederostraat-Noord, is van start en op 21 december gaan de schroefpalen in de grond.
60% van de woningen is verkocht (30 stuks) en alle 22 huurwoningen zijn toegewezen aan zogenoemde terugkeerders. Ook Kentalis (v/h Viataal) zal er bouwen (aan de Spieghelstraat). In 2011 wordt er dus écht gebouwd.

NOVEMBER
Aanpak Portaal:
24 november projectgroepbijeenkomst Willemskwartier D1,
ofwel: hoe gaan we samen de grootschalige aanpak van 227 woningen in Deelgebied 1 in het Willemskwartier klaren? Van 19.30 tot 21.00 uur bij Jan Gerrits, Willemsweg 87.
Informatie bij Portaal: Ruud Maassen 0800-7678225

OKTOBER
Portaal op straat


pauze in de Portaalbus
Uit het toeters-en-bellen-gemeente-project-met-Leefregels-voor-bewoners is een Opfleurdag voortgekomen, want dát is wat bewoners echt willen: een schone straat en samen werken. Portaal heeft dit goed begrepen (de gemeente nog steeds niet, bewoners wachten nu nóg op uitvoering van de afspraken...). Genoeg gekletst, de foto's.

SEPTEMBER
APPARTEMENTENCOMPLEX TOLLENSSTRAAT
Dit ligt voorlopig stil, verwacht wordt dat de bouw begin 2011 start...

FASE 3
Portaal heeft besloten de sloop van woningen aan de Tollensstraat en Ruusbroecstraat (fase 3) met een half jaar uit te stellen. In het 1e kwartaal 2011 start misschien de bouw van Bredero-Noord. Om niet teveel nieuwbouw (koop) op de markt te hebben heeft Portaal dus besloten de sloop  in het Willemskwartier uit te stellen. De nieuwe einddatum van het contract voor bewoners van fase 3 is
30 september 2011. Aldus Portaal.

CONVENANT WIJKRAAD

ondertekening convenant

THIJMSTRAAT
In de Thijmstraat, aan het eind van de Tollensstraat (nummer 1) staat de school Groot Nijeveld. Deze verdwijnt in 2011 en verhuist in februari 2011 naar het Voorzieningenhart (VZH) aan de Willemsweg. Op de plek van de school komt een appartementencomplex, wat tot 12 meter hoog kan worden. Portaal is bezig met een voorlopig ontwerp (VO): een verdiepte parking met vier of woonlagen, in de stijl van het andere appartementencomplex aan de Tollensstraat.

TOLLENSSTRAAT
De krakers zijn 18 augustus 2010 door de rechter gesommeerd te vertrekken
(ja, ze zijn weg) en Portaal moet binnen twee weken starten met de sloop. En zo is na de krakers de firma Van Dalen met de voorbereidende sloop op maandag 23 augustus begonnen:
het asbest is verwijderd, de sloop-kraan van Van Dalen is gearriveerd (filmpje) en aan het werk.
1 September ging de gymzaal plat. Nu de vloer en fundamenten nog.
Het oude wijkcentrum volgde (filmpje) een week later.


de gymzaal en het wijkcentrum zijn gesloopt

AUGUSTUS

TOLLENSSTRAAT
De krakers zijn 18 augustus 2010 door de rechter gesommeerd te vertrekken
(ja, ze zijn weg) en Portaal moet binnen twee weken starten met de sloop. En zo is na de krakers Van Dalen (What's in a name...) met de voorbereidende sloop op maandag 23 augustus begonnen:
het asbest is verwijderd, de sloop-kraan van Van Dalen is gearriveerd en aan het werk.
Maandag 30 augustus gaat de gymzaal plat.

de grote rupskraan start maandag met de gymzaal

De gymzaal was in juli gekraakt, ook het andere gebouw.
Hadden er tóch nog vierdaagsegangers in kunnen zitten...
(of zouden deze krakers de vierdaagse gaan lopen?)

Helaas was het niet mogelijk om de gymzaal en het Spieghelhofje te slopen omdat een broedende ekster in één van de bomen langs de Tollenstraat zat. De Flora- en faunawet staat sloop en bouw pas toe ná het broedseizoen (tot 15 juni), de sloop zal dan ook direct ná de bouwvakvakantie aanvangen: maandag 2 augustus. In september start de verhuur van de te bouwen appartementen. Bel Ruud Maassen van Portaal (0800-7678225) als u wil huren! Lees meer over de Tollensstraat.

JUNI

NIEUWBOUW
Het bouwproject Brederostraat-Noord fase twee (en dan de ene helft, naar de Schonckstraat toe) krijgt subsidie van het rijk. Het gaat om 51 koop-en huurwoningen tussen Brederostraat (24 huur) en Schonckstraat (6 huur) Het rijk betaalt om de bouw vlot te trekken en zo de economie een impuls te geven.

Het andere deel blijft braak liggen, en fase drie (Ruusbroecstraat) ondergaat eenzelfde lot. Nog geen woning verkocht en wéér een lap (langdurig) braakliggend terrein erbij?

OUDBOUW
De oudbouw (hier meer info) wordt niet gesloopt, maar er wordt de komende jaren groot onderhoud gepleegd:
niet per blok zoals eerder gezegd is, maar per 'deel':Deel 1 Buitenzijde 2011 -2012
Deel 2 Buitenzijde 2014 -2015
Binnenaanpak uitvoer in 2014 – 2015.
Waarschijnlijk deel 1 in 2014 en deel 2 in 2015

De woningen tussen de Groenestraat, Willemsweg en Tollensstraat, ofwel het middengebied, noemen wij oudbouw.
deel 1:
Maerlantstraat, Tesselschadestraat, Anna Bijnsstraat, Spieghelstraat (één blok), Thijmstraat en
Jan Luykenstraat (twee blokjes woningen) en
deel2:
Groenestraat, Heijestraat, het Beetsplein, Hofdijkstraat, Willemsweg, Thijmstraat .

Waarom groot onderhoud twee delen, en niet gewoon alles achter mekaar?
Deel 1 heeft echt snel aanpak nodig omdat het slechtere woningen zijn, in deel 2 zit beschermd stadsgezicht (wat meer overleg vereist met instanties), Portaal trekt het financieel niet én het vereist teveel menskracht om alles achter elkaar te doen.
Heeft u vragen? Neem contact op met Ruud Maassen, 0800-7678225.


De komende vijfentwintig jaar wordt niet gesloopt, maar wel groot onderhoud uitgevoerd

2009

DECEMBER
...en dan verschijnt deze week middels een brief aan de betreffende bewoners het langverwachte nieuws van Portaal over het lot van 'de oudbouw'. Deze brief dus.

NOVEMBER
WAT...
zegt de nieuwsbrief van Portaal over onze wijk?

WAT ZEGT DE GELDERLANDER OVER ONZE WIJK?

"Het Willemskwartier ondergaat een radicale metamorfose. Oude huizen gaan tegen de grond en maken plaats voor moderne nieuwbouw. Bewoners reageren wisselend."
Aldus dit artikel in De Gelderlander van zaterdag 14 november 2009.
(Alweer wordt voor de schoolkinderen de doorgang op de trottoirs geblokkeerd, ondanks herhaaldelijk melden bij Portaal.)OKTOBER 2009


Naar school, hier in de Thijmstraat op donderdag 15 oktober: de eerste van vier blokkades op de stoep

De scholen zijn alweer begonnen. Ook het vrachtverkeer in de Thijmstraat: Van Grunsven-bouw in de Brederostraat-Zuid, Gebroeders Van Venrooij in Brederostraat-Noord, Giesbers Bouw in de Thijmstraat (VoorZieningenHart).
De kinderen van de basisschool lopen hier vier keer per dag tussen de vrachtwagens door. Onverantwoord, vinden wij. Ondertussen worden ook nog eens de trottoirs geblokkeerd.

BREDEROSTRAAT NOORD

Ooit gaat hier op de Brederostraat-Noord gebouwd worden. Als er voldoende woningen verkocht zijn.
Wanneer? Dat blijft voorlopig even de vraag.
Het terrein bouwklaar maken duurt tot ongeveer 1 november.
De sloop van Ruusbroecstraat, Tollensstraat en Ds. ter Haarstraat
(fase 3) is ondertussen één jaar uitgesteld (begin zomer 2011).

 

BREDEROSTRAAT ZUID

De eerste woningen zijn deze maand klaar en worden in oktober opgeleverd. Er is al een bewonerscomité dat in september een eerste borrel had. Van de woningen hier nog wat foto's!
Wel kritiek van huurders naar Portaal toe over niet nagekomen afspraken...

 

BREDEROSTRAAT NOORD

De helft van het terrein gaat mogelijk bebouwd worden. De Hofdijkstraat-zijde tot aan de Brederostraat (mogelijk alleen de huurwoningen) en ook de Spieghelstraat (VIATAAL) worden gerealiseerd. De andere helft blijft voorlopig braak liggen tót er voldoende woningen verkocht zijn.
De gebroeders van Venrooij leggen nu de riolering aan en maken het terrein bouwklaar, duurt tot ongeveer 1 november.
De sloop Ruusbroecstraat, Tollensstraat en Ds. ter Haarstraat is één jaar uitgesteld (begin zomer 2011).

 

Op 15 juli hield Portaal een informatieavond voor alle nieuwe bewoners van het gebied Brederostraat-Zuid, voor zowel de huurders als de kopers. Voor het plein zijn vier ontwerpen gemaakt. Daarna werden kopers nader geïnformeerd over allerlei zaken rondom de koop van hun huis.

Nieuwe Nieuwsbrief van Portaal: juli 2009.

JUNI 2009
17 juni konden aspirant kopers zich melden op het terrein Brederostraat-Noord. Er moeten 16 eengezinswoningen verkocht zijn wil de bouw zijn aanvang krijgen, en dat is nog niet het geval. Hopelijk start de bouw dit najaar: we hebben het dan over het westelijk deel van het terrein (aan de kant van de Hofdijkstraat). Ook Viataal wordt hier gebouwd (Spieghelstraat).
Dit houdt in dat het oostelijk deel (Schonckstraat) in 2009 braak blijft liggen...


Eerder berichtten wij al:  PORTAAL heeft héél veel geld.
Nee, zegt Portaal, da's vooral 't kapitaal dat we in onze panden hebben.
Laat u niets wijsmaken, kijk naar de tv (NOVA van 11 juni) en hoor dat een directeur van Portaal een oprotpremie van 700.000 euro kreeg in 2005.
Hoeveel was uw verhuispremie ook al weer? Oja, 5.000 euro, het minimale bedrag, dat dan weer wel.


Genoeg over geld, even terug naar de "hard core" van Portaal, het verhuren van prettige woningen. In seniorenflat de Willemsborgh is het prettig wonen, zeker na het opknappen van de entree.


de Willemsborgh

Op de TROTS op de WIJK dag maakten de kinderen uit het Willemskwartier deze schilderijen.
Ze hangen op de hekken van de sloopplek waar hun nieuwe school in het Voorzieningenhart komt.
Met dank aan Portaal en de school.

De sloop van de huizen op de nieuwbouwplek van het VZH is begonnen. Heel voorzichtig: eerst moet het asbesthoudende materiaal, zoals de tuinschuurtjes, worden verwijderd. Bij wijze van experiment heeft Portaal het kantoorpand van Jan Gerrits aan de Willemsweg bewerkt met een hogedruk stoomreiniger. Mogelijk dat Portaal meer woningen in het Willemskwartier op deze manier gaat bewerken.
Daarnaast (letterlijk) is Portaal bezig het bedrijfspand op de hoek Willemsweg/Jan Luijkenstraat op te knappen.
 

MEI 2009

BREDEROSTRAAT ZUID
Recente bouwfoto's van 2009: foto's!
De definitieve plattegrond van de Brederostraat.

VZH
De bewoners van het sloopblok aan de Willemsweg zijn weg, de woningen zijn allemaal dicht gemaakt. Onze aannemer is druk bezig de laatste rotzooi af te voeren en het overtollig groen te rooien. Ook zijn de bouwhekken om de te slopen woningen geplaatst.
Ons streven is om voor 10 juli 2009 de woningen afgebroken te hebben.
Het sloopbedrijf Lagemaat zal deze klus gaan uitvoeren. Dit bedrijf zal trachten de overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken.
Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, neem dan contact op met Ruud Maassen, adviseur Gebiedsbeheer. Hij is dagelijks bereikbaar van  09.00 uur tot 13.00 uur via 0800-7678225. 

BREDEROSTRAAT NOORD
De sloopwerkzaamheden en sanering van Brederostraat-Noord lagen even stil wegens het gevonden zink en de te nemen maatregelen: het correct aanmelden van de bodemverontreiniging bij de Provincie. Dit is inmiddels gebeurd en het zink en het asbest worden momenteel afgevoerd. De sloper heeft dus het werk op het terrein Brederostraat hervat.Op het sloopterrein Brederostraat Noord wordt in juni tweeduizend kubieke meter vervuilde grond afgevoerd. Daar zit vooral zink in, en dat is niet goed. De aannemer graaft voor dat doel de vervuilde grond tot op het witte zand helemaal af. Deze grond wordt naar de Grondbank gebracht en gereinigd. Daarna komt schone grond terug. Hier de voorlopige plattegrond van de nieuwbouw.
Nog wat nieuws over fase 3 en fase 4

APRIL 2009
Waarom worden die sloopwoningen dichtgeplankt?


Omdat anders de hens erin gaat

MAART 2009
BRANDWEEROEFENING
Woensdag 11 maart was er, met dank aan Portaal en de brandweer, een brandweeroefening, hoek Thijmstraat - Maerlantstraat. Daar hebben we filmpjes van:
Filmpje 1
Filmpje 2
En natuurlijk hebben we ook foto's. Reportage 1 en reportage 2. Tv-zender Nijmegen1 was er ook, die hebben een mooie videoreportage gemaakt.
Nieuwsbrief Portaal voor de maand Maart.


Zo gaat de Brederostraat er uitzien

De metselaars zijn begonnen met "pointmasteren". Dat heet zo, daar kunnen wij niks aan doen.
Recente bouwfoto's van 2009: foto's!


De timmerlui van Van Grunsven

De bouw vordert gestaag: de vloeren worden gestort.(filmpje)


Door het vorstverlet is ongeveer twee weken vertraging ontstaan

Na het vorstverlet is de bouw vanaf 12 januari 2009 weer opgestart.
Het bouwproces aan de Brederostraat lag begin 2009 even stil, het was te koud. Beton en cement moeten drogen, niet bevriezen. Filmpje!

FEBRUARI 2009
Op 10 februari 2009 is men op de toekomstige plek van het VZH (Voorzieningenhart) begonnen met het dichtplanken van de lege woningen.

JANUARI 2009
Januari-nieuwsbrief van de Wijkraad.
RECTIFICATIE Nieuwsbrief: de correcte cijfers staan in dit document.

De Wijkraad heeft nog meer cijfertjes over de woningen op de Brederostraat: filmpje Fase 1 en filmpje Fase 2.

Na het vorstverlet is de bouw vanaf 12 januari 2009 weer opgestart.
Het bouwproces aan de Brederostraat lag begin 2009 even stil, het was te koud. Beton en cement moeten drogen, niet bevriezen. Filmpje!

2008

DECEMBER
De huidige stand van zaken aan de Brederostraat-Zuid, aan het einde van 2008: foto's!

De fundering is gestort, de eerste woonblokken hebben vloerplaten gekregen. De stelbalken staan er al en de eerste muren ook. Kortom, de nieuwbouw aan de Brederostraat-Zuid is begonnen. Filmpje!

En hier een filmpje van de Brederostraat-Zuid uit 1980, toen er nog geen sprake was van sloop.

Hier is de laatste nieuwsbrief van Portaal van dit jaar. Met onder andere de resultaten van een enquête die onder de bewoners van de oudbouw is gehouden, over wat ze van hun woning vinden.

De Brederostraat, de Hofdijkstraat en de Schonckstraat zijn op vijf december gesloopt, alles ligt plat.

De aannemer op de Brederostraat-Zuid legt op dit moment al de vloerdelen op de fundering en in december zal hij de eerste muren kunnen lijmen.


Het puin dat op de Brederostraat is ingeladen, gaat richting puinbreker

NOVEMBER 2008

Alle oorspronkelijke bewoners van het huizenblok waar het VZH komt zijn verhuisd. Per 31 maart 2009 kan de sloper hier zijn kunsten vertonen.

BREDEROSTRAAT

De laatste huizen van de Brederostraat zijn deze week gesloopt, nu is het de beurt aan de woningen aan de Hofdijkstraat en de Schonckstraat.
Aan de andere kant: aannemer van Grunsven ligt op schema en plaatst de werkvloertjes met de fundering en in januari de vloeren.
Het oude wijkcentrum en de gymzaal blijven nog even staan en worden later gesloopt.Het dichtplanken van Brederostraat-Noord is voltooid en de Brederostraat de Hofdijkstraat en de Schonckstraat (vanaf 28 oktober gesloopt door RGS uit Rijssen) zijn inmiddels helemaal weg.

Vijf december: de boel ligt plat.

Ook De Gelderlander is op de hoogte van de sloopwerkzaamheden in het Willemskwartier. Een zekere Anna heeft er zelfs een gevoelige video over gemaakt, met de titel Vergankelijkheid in het Willemskwartier.

 

 

De aannemer aan de Brederostraat-Zuid is, na de sanering, begonnen met het plaatsen en inrichten van de werkkeet.

De fundering is gestort en de vloerplaten liggen er al voor de helft. In januari 2009 komt de rest, onder andere de eerste muren.

OKTOBER 2008

Alle woningen aan de Brederostraat, Hofdijkstraat, Spieghelstraat en de Schonckstraat zijn dichtgeplankt.

Ondertussen heeft de jeugd kans gezien drie schuurtjes in brand te steken, waarbij asbest in de wijk is neergedaald. Gelukkig alleen op het sloopterrein zelf.

In december 2008 ligt deze straat en het aanpalende blok in de Brederostraat plat. De creche (Willemijntje) en DHD sloopt men in januari 2009, terwijl de gymzaal nog even blijft staan.

Ondertussen wordt fase 1 gesaneerd en begint eind november de bouw.

SEPTEMBER 2008

De NUON is begonnen met het afsluiten van gas, stroom en dergelijke in Brederostraat-Noord, hier in de Schonckstraat.
De achterommen zijn definitief afgesloten.

In juni bleek dat Portaal in Brederostraat-Noord twee nieuwbouw huurwoningen minder beschikbaar heeft. Er komen ook twee nieuwbouw koopwoningen minder. Die moeten ruimte geven aan het nieuwe pand van Viataal waar kinderen en jongeren die blind zijn of doof, of niet kunnen praten, in komen. In september hebben we hierover met de directie gepraat. De terugkeergarantie die geldt voor alle bewoners van sloopwoningen van alle vier de Fases (dus tot en met de Jan Luykenstraat) blijft verzekerd. Wanneer er minder nieuwe huurwoningen blijken te zijn dan het aantal bewoners dat naar het Willemskwartier wil terugkeren, zullen koopwoningen omgezet worden in huurwoningen. Dat gebeurt in Fase III (Ruusbroecstraat).

Ook belangrijk: de Wijkraad heeft een discussiestuk geschreven over verleden, heden en toekomst van het Willemskwartier. Dit stuk plaatst de ontwikkeling van het Willemskwartier in een historisch kader. Daaruit kunnen we conclusies trekken over hoe het nu verder moet met onze wijk. We geven toe, dit is bepaald geen hapklare tekst, maar voor iedereen die betrokken is bij het Willemskwartier verplichte kost.

Veel minder zeker is de toekomst. Zolang het aantal oudbouw woningen in het Willemskwartier groter is dan het aantal nieuwbouw woningen, kan Portaal zich gemakkelijk houden aan de gemeentelijke Wijkvisie. Die bepaalt dat er minimaal 40% huurwoningen in het Willemskwartier beschikbaar moeten blijven. Maar wat gebeurt er wanneer er de komende maanden plannen ontwikkeld worden om alle overige oudbouw ook te vervangen door nieuwbouw? Daar wilde de directie zich niet vastleggen op de toezegging dat die 40% huurwoningen die er dan zullen zijn, ook allemaal sociale huurwoningen zullen zijn en blijven, d.i. woningen dus met een huur beneden de huurtoeslaggrens. Wat het aantal sociale huurwoningen betreft houdt de directie vooralsnog graag de handen vrij om die ook in Hatert of Nijmegen-Noord te realiseren.
Voor de toekomst van het Willemskwartier kan dit betekenen dat de wijk een wijk van koopwoningen en dure huurhuizen wordt. De Willemskwartierder met een laag inkomen, moet dan uitwijken naar Hatert of Nijmegen-Noord.

Brederostraat

Fase 1 ligt er nu braak bij, in fase 2, Brederostraat-Noord worden de woningen in de Hofdijkstraat en omgeving allemaal dichtgeplankt.

In oktober begint de sloop, in december is alles weg.

AUGUSTUS 2008

De sloop van peuterspeelzaal Willemijntje en het Spieghelhofje (DHD-gebouw) start eind 2008. Eerst start sloop in de Schonckstraat.
De bouw van Brederostraat-Zuid begint ook in oktober. Dan kunnen de woningen eind 2009 opgeleverd worden.

Willemijntje gaat naar de school in de Dobbelmannstraat.

Nieuwsbrief Portaal augustus 2008

JULI 2008

De sloop van de Ruusbroecstraat en een aantal woningen op de Tollensstraat is uitgesteld tot maart 2010 (in plaats van zomer 2009). Reden: organisatieproblemen bij Portaal.
De stijl van de nieuwbouw is dezelfde als die in de Brederostraat-Noord gebouwd gaan worden. Ze worden waarschijnlijk ontworpen door dezelfde architect.

NIEUWSBRIEF
Wijkraad Willemskwartier

opweg NIEUWSBRIEF
van Portaal
krooniek

NIEUWSBRIEF
Groot Nijeveld & Willemijntje

Ter hoogte van de gymzaal en het voormalige wijkcentrum komt het appartementencomplex Tollensstraat. De architect van dit complex ontwerpt 36 huurappartementen, geschikt voor een- en tweepersoons huishoudens. De bouw start in 2010.
Voormalige bewoners met terugkeergarantie, met name ouderen, kunnen hier terugkomen.

JUNI 2008

26 juni: nu blijkt dat Portaal in de Brederostraat-Noord twee huurwoningen minder beschikbaar heeft. De Wijkraad heeft de directie van Portaal hierover aangeschreven. In september praten we met de directie. Dit leverde niet veel op.

22 juni: zondag. Trots op de wijk-dag! En Portaal deed ook mee! Op het terrein van de voormalige ZuidOoster-garage stond een muziekpodium dat door Portaal is gesponsord. Hier stonden wijkartiesten van allerlei nationaliteiten wereldmuziek te maken.

Medewerkers van Portaal:

En ondertussen is de Trots op de wijk-dag achter de rug. Hier de foto's:
Reportage 1
Reportage 2

MAERLANTSTRAAT

12 juni: Portaal gaat de wooncomplexen aan de Maerlantstraat en het Beetsplein beoordelen op sloop of renovatie. Het onderzoek naar de gewenste aanpak moet in december 2008 afgerond zijn. Zijn de onderstaande activiteiten dan helemaal voor niks geweest?

31 mei: vanaf half tien hebben een aantal bewoners van de Maerlantstraat en de Anna Beijnsstraat deze straten opgeknapt, met hulp van Portaal en de gemeente. Er werd onkruid gewied, en een aantal boomspiegels werd beplant met bloemen en struiken. En daar hebben wij natuurlijk een fotoreportage van.

Nieuwsbrief Portaal mei 2008

Er komt een onderzoek naar de resterende woningen in de wijk
(Beetsplein, Maerlantstraat en omgeving).
Dan heeft Portaal het over: delen van
Jan Luykenstraat,
Willemsweg,
Hofdijkstraat,
Thijmstraat,
Ruusbroecstraat,
Ds. Ter Haarstraat,
Tesselschadestraat,
Anna Beijnsstraat.
Overzichtskaartje.
Hoe dan ook, we denken dat hier de komende tien, twaalf jaar niet gesloopt zal worden.

MEI 2008

DE GENESTETLAAN

De appartementen aan de Genestetlaan zijn allemaal opgeleverd. Ondertussen is Portaal druk doende om de problemen rond de oplevering van de eengezinswoningen op te lossen.
De aansluiting van privé - en openbaar gebied worden verbeterd en er komt beplanting. Fouten zijn helaas niet helemaal te voorkomen, maar Portaal zal lessen hieruit leren zodat volgende opleveringen soepeler verlopen.

BREDEROSTRAAT-ZUID

De bouw van koop- en huurwoningen aan de Brederostraat-Zuid (Fase 1) zal starten wanneer 60% van de geplande koopwoningen is verkocht. We hopen na de zomervakantie met de bouw te kunnen starten. De oplevering is ongeveer een jaar later. De verkoop startte op 23 april. Actuele informatie vindt u op www.hetwillemskwartier.nl  De huurcontracten met de mensen die terug willen keren naar de straat zijn begin mei getekend. 

Alle huurders aan de Brederostraat-Noord (Fase 2) moeten op 1 oktober 2008 hun woning hebben verlaten. Oorspronkelijke bewoners die nog geen andere woning hebben, zijn inmiddels benaderd door de woonconsulent van Portaal. De tijd gaat namelijk dringen. Portaal doet haar best om met iedereen een bevredigende oplossing te vinden. Dit geldt niet voor huurders met een tijdelijk contract, zij worden geacht de woning op tijd te ontruimen. De sloop moet klaar zijn voor het einde van het jaar. 

TOLLENSSTRAAT

De architectenselectie voor het geplande appartementsgebouw aan de Tollensstraat is bijna afgerond. De wijkraad was erbij betrokken. Er is nog wel extra aandacht nodig voor het parkeren. Er komen ongeveer 36 appartementen. Op de locatie staat nu nog een peuterspeelzaal. Zij moeten eerst een andere plek hebben voordat gesloopt kan worden. Wanneer de bouw van de appartementen kan beginnen is dan ook nog niet bekend.  

HELMERSSTRAAT

Naar aanleing van overleg met de bewoners van de Helmersstraat, is er door Portaal, gemeente en aannemer ter plaatse bekeken welke aanpassingen gedaan konden worden. Dit zijn de aanpassingen die zullen worden uitgevoerd:

  • De Helmersstraat krijgt er drie of vier parkeerplaatsen bij, ter plaatse van de Willemsweg aan de zuidkant van de Helmersstraat. De geplande bomen  zullen vervallen.
  • De betonnen plantenbakken gaan niet door. De hier geplande bomen krijgen gietijzeren boomroosters.
  • De meest westelijke plantenbak komt er niet, in de plaats hiervan komen twee parkeerplaatsen.
  • De parkeerplaats rechts van de plantenbak vervalt, in verband met koplampen die direct in de woonkamer schijnen. Hier moet wel iets komen, bijvoorbeeld een lantaarnpaal, zodat niet illegaal geparkeerd kan worden.

21 april: de woningen in het appartementencomplex aan de Genestetlaan zijn deze maand opgeleverd.

7 april: Inrichtingsplannen van het Dichtersplein en omgeving vorderen gestaag. Diashow!

4 april: de Wijkraad brengt nieuwsbrief 2_8 uit, van actueel nieuws over appartementen Dichtersplein tot herinrichting Helmersstraat, van geluidsoverlast tot onbereikbare huurwoningen.

17 maart: bewoners hebben het definitieve ontwerp van de nieuwe woningen bekeken. Een aantal details bleek voor verbetering vatbaar, met name om de levensloopbestendigheid in het Willemskwartier te verbetereren. Wij willen toch een nieuwe wijk, geschikt voor de toekomst!

Bewonersvergadering

Brederostraat

Fase 1, Brederostraat-Zuid: de bewoners krijgen hier de definitieve plannen gepresenteerd.

 

Appartementen Dichtersplein

Dichtersplein

Het appartementencomplex op deze montagefoto, aan De Genestetlaan, zal in april opgeleverd worden.

 

Koopwoningen

Pater van Meursstraat

De koopwoningen en huurwoningen aan het Dichtersplein zijn alle bewoond.


15 maart: behalve veel wijkbewoners heeft ook Jan Gerrits van Portaal zijn medewerking verleend aan de Opschoondag in het Willemskwartier.

7 maart: momenteel is de sloop van de Brederostraat-Zuid is achter de rug (diashow). Op de achtergrond is de volgende klus zichtbaar: de sloop van Brederostraat-Noord.

Brederostraat-Zuid is bijna helemaal gesloopt

3 maart: Portaal gaf op Groot Nijeveld een presentatie van het voorlopig ontwerp van de Fase 2-woningen. Er zijn maar liefst 17 verschillende woningtypen. Deze ontwerpen kunt u ook bekijken in de etalage van de Wijkpost.

16 februari: Brederostraat-Noord (Fase 2): halverwege maart vindt op Groot Nijeveld een vergadering plaats over het voorlopig ontwerp van de woningen. Hier komt ook een blokje woningen voor VIATAAL, evenals een blokje met twee beneden- en vier bovenwoningen.

Ruusbroeckstraat (Fase 3): hier komen ongeveer 30 à 33 huurwoningen, de rest koop.

De nieuwe woningen in de Brederostraat-Noord:

Gevels Fase 2 Brederostraat

Tollensstraat: Het eerste appartementencomplex komt ongeveer op de parkeerplaats tussen de gymzaal en de pastorie. De architectenkeuze vindt in maart plaats.

Jan Gerrits in zijn nieuwe kantoor aan de Willemsweg nummer 87 (0800-7678225):

Jan Gerrits in zijn nieuwe kantoor aan de Willemsweg

Dichtersplein: in de Pater van Meursstraat bevinden zich drie woningen die in gebruik zijn voor de tijdelijke opvang (drie dagen) van gehandicapte kinderen. Hiervoor zorgt de stichting KLEUR.

11 februari: Ook dit jaar wordt er in het Willemskwartier weer veel werk verricht. Kortom, er wordt aangepakt!

4 februari: Het appartementencomplex op deze montagefoto, aan De Genestetlaan, zal in maart opgeleverd worden.
Helaas kan Portaal ons geen nadere informatie geven.

1 februari: Brederostraat-Zuid, Fase 1, wordt gesloopt. Dat is begonnen op 16 januari 2008. Daar hebben we een diashow van, die de komende tijd natuurlijk steeds aangevuld zal worden.
Eind maart zal op Groot Nijeveld een vergadering plaatsvinden voor alle bewoners/terugkeerders van deze straat.

Trouwens, de machinist leest de nieuwe uitgave van de Wijkraad Nieuwsbrief. Die staat hier, in PDF-formaat.

r

30 januari: de oplevering van de koopwoningen (eengezinswoningen) is op deze dag afgerond. Wat nog volgt: de oplevering van het appartementencomplex, eind maart. Hopelijk zal Portaal ons op tijd verwittigen, zodat u het ook te weten komt...

16 januari: de sloop van de Brederostraat-Zuid is begonnen (diashow).

v

Daar zit namelijk asbest in. De week erop gaat de grote sloopmachine aan de slag. De bodem is gedeeltelijk onderzocht en er zit op één plek PER (tetrachlooretheen) in de grond, op een andere plek wat zware metalen.
Hopelijk wordt de boel nu wel in één keer goed gesaneerd, in tegenstelling tot wat er bijvoorbeeld op het Dichtersplein en het Hermesterrein is gebeurd.
De aannemer die de nieuwbouw neerzet is van Grunsven, dezelfde als van de nieuwbouw aan het Dichtersplein. Dat gaat vanaf juni gebeuren.

De nieuwe woningen in de Brederostraat_Zuid:

t


Woensdag 1 oktober 2008 kan de sloop van de Brederostraat-Noord beginnen! Vóór 15 december ligt dan alles plat.
Eind februari worden de bewoners van Brederostrat-Noord uitgenodigd voor een informatieavond. Inmiddels is het voorlopig ontwerp (VO) ter beoordeling naar de commissie Beeldkwaliteit van de gemeente gegaan. Het gaat om 75 woningen, waarvan 51 voor de koop bestemd zijn.

10 januari 2008: de Maerlantstraat heeft een pilot project leefregels. Portaal (Jan Gerrits), Tandem (Resie Meilink) en de bewoners van de Maerlantstraat bespreken hier onder leiding van Anja Maas hoe de straat nog prettiger kan worden. De wijkraad is ook aanwezig.

11 januari 2008: alle huurwoningen van het Dichtersplein zijn opgeleverd en bewoond. Het ziet er schitterend uit.

2007

30 november 2007: de assistent complexmedewerkers van Portaal hebben vanmiddag hun diploma en hun arbeidscontract ontvangen, uit handen van wethouder van Hooft. Zij assisteren in het Willemskwartier Jan Gerrits, onze wijkbeheerder. Daarnaast zijn zij ook actief in de Wolfskuil en het Waterkwartier. Deze medewerkers zijn samen met de buurtpreventiemedewerkers opgeleid door Bureau Toezicht, in het kader van de sociale herovering.

15 december 2007: de laatste woningen aan de Brederostraat worden dichtgeplankt.

19 november 2007: de eerste woning aan het Dichtersplein worden opgeleverd.

November 2007. Portaal, vertegenwoordigd door Jan Gerrits en Ruud Maassen, bekijken samen met de bewoners van flat De Zevenster de beroerde staat van de groenvoorziening. Dat gaat aangepakt worden, in samenwerking met de gemeente (Jan Kroonen, in het midden).

Oktober 2007. Er is de afgelopen anderhalve maand heel wat werk verzet in het Willemskwartier. Dit werk werd uitgevoerd in samenwerking met Portaal, de gemeente en de wijkraad. En dat is precies zoals het hoort.

vlnr: Portaal-bestuurslid René Scherpenisse, Vincent Cantrijn, twee Portaal-medewerkers en wijkraadvoorzitter Gerrie Looman

September 2007: vanaf 3 september 2007 komt Jan Gerrits het Portaal-team in het Willemskwartier als wijkbeheerder-gebiedsbeheerder versterken. Jan Gerrits is 54 jaar en afkomstig van onderhoudsdienst VOC. Hij is na een inwerkperiode dagelijks in de wijk Willemkwartier werkzaam.

Als uitvalsbasis gebruikt hij tegenwoordig het pand aan de Willemsweg 87: 0800-7678225.

Juli 2007: her en der verhuizen de bewoners die betrokken zijn bij Fase 1 (Brederostraat Zuid), 2 en 3. Deze bewoners moeten weg want hun huizen maken plaats voor nieuwbouw. Daarom krijgen zij een verhuisvergoeding: 5000 euro.

Portaal knapt deze zomer (2007) de achteroms in het Willemskwartier op. Eerder was de bestrating al vernieuwd, nu zijn de poorten in de achteroms aan de beurt om aangepakt te worden. Ook komt daar meer verlichting.

Per 1 juni 2007 is de heer Kip benoemd tot nieuwe directeur van regiokantoor Portaal Nijmegen. Zijn doelstelling is het leveren van goede en betaalbare woningen. Maar, wat is betaalbaar (de betaalbare woningen in het Willemskwartier worden nu namelijk gesloopt)?. De leefbaarheid van de wijken moet beter worden, zo vindt Portaal. Benieuwd wat daarmee bedoeld wordt, hoe Portaal haar maatschappelijke rol denkt in te vullen. Vooralsnog worden hier en daar in het Willemskwartier poorten van de achteroms opgeknapt en heeft Portaal plantjes uitgedeeld op de Trots op de Wijkdag.

De wijkraad communiceert opeens (zomer 2007) weer met Portaal. Wilde Portaal eerst niets weten van de wijkraad Willemskwartier ("geen huurders? Dan praten we niet met jullie"), ondertussen is de wijkraad wél gesprekspartner. Binnenkort meer.

Portaal luistert slecht naar haar huurders. Wij hier in het Willemskwartier waren daar al achter, en ondertussen zijn in 2007 de Portaal-huurders in Heseveld ook wakkergeschud. Ondanks jarenlang overleg met de huurders in Heseveld, heeft Portaal het idee opgevat om toch maar zo ineens veertig procent van de goedkope huurwoningen te gaan slopen. Logisch dat deze eenzijdige actie nogal wat protest oproept.

Portaal heeft een online klantenpanel waarop huurders hun mening kunnen geven over de kwaliteit van hun woning, hun leefomgeving enzovoort. Wilt u uw mening aan Portaal kenbaar maken, ga dan naar http://www.portaalpanel.nl/. U moet zich wel registreren op deze site voordat u mee kunt doen.Ruud Maassen en Paul Bubeck van Portaal

Wij kunnen u adviseren om toch vooral lid te worden van de huurdersvereniging. Zij behartigen uw belangen richting Portaal. Dus wordt lid: http://www.hvpn.nl/.

Januari 2007: Portaal is druk bezig met het aanleggen van een glasvezelnet. Met deze glasvezel is het mogelijk om te internetten, te telefoneren, tv te kijken en radio te luisteren. In de toekomst komen er nog meer mogelijkheden bij. Zo kunt u te zijner tijd een videoverbinding met uw huisarts maken of supersnelle beelden uit uw eigen wijk bekijken (van de sloop en nieuwbouw bijvoorbeeld).

Foto's.

16 november: feestje in Willemskwartier West.

Op donderdag 16 november was er een feestje in Willemskwartier West ter gelegenheid van de officiële start van de nieuwbouw. ‘Het Dichtersplein' wordt het tegenwoordig genoemd, maar het is gewoon de Genestetlaan, Pater van Meursstraat, Potgieterplein en directe omgeving. Woningstichting Portaal en gemeente hadden een grote tent laten neerzetten op het bouwterrein waar alle genodigden, buurtbewoners, oud-bewoners en nieuwe bewoners, mensen van Tandem, de gemeente, en Portaal zelf konden genieten van een hapje en een drankje. Eerst moesten wel wat toespraken van wethouder Depla en directeur Oosterhuis van Portaal en Ferry Blüm van Wijkraad Willemskwartier worden aangehoord. Daarna kon er geluisterd worden naar de meeslepende muziek van Paultje Poets, maar eerst sloegen wethouder, directeur, wijkraad-voorzitter en bewoners gezamenlijk de eerste paal voor de nieuwbouw de grond in. Symbolisch natuurlijk: na 14 jaar worden er weer nieuwe huizen gebouwd in het Willemskwartier.

(Nieuws van 15 oktober: Portaal heeft opnieuw de krant gehaald. Ook deze keer is er weinig positiefs te melden. Hier het artikel.)

Het Willemskwartier is een wijk met veel sociale woningbouw. Vandaar dat het grootste deel van de wijk bestaat uit huurhuizen. Deze woningen worden gehuurd van woningstichting Portaal. Het spreekt dus voor zich dat Portaal een grote invloed heeft op de bouwprojecten die binnen het Willemskwartier plaatsvinden. Vandaar dat het voor de huidige en toekomstige bewoners belangrijk is hoe Portaal te werk gaat. De laatste tijd kunnen we ons afvragen: is Portaal nog wel zo sociaal? Doen ze hun werk nog wel naar behoren? Luisteren ze nog wel naar hun belangrijkste klant, de huurder?

In de loop van 2006 is Portaal-directeur regio Arnhem-Nijmegen, de heer Aart Cooiman, ontslagen. Eerder dat jaar zijn al twee goed functionerende Portaal-managers weggepromoveerd naar andere rayons. Er was zelfs geen algemeen directeur meer, deze is vervangen door een interimmanager die een kostenplaatje van jaarlijks € 350.000,- met zich meebrengt. Wat rommelt er nou eigenlijk bij Portaal?

Wat we momenteel kunnen constateren, is dat in het Willemskwartier contacten en afspraken met Portaal niet vlekkeloos verlopen. Alles gaat een beetje amateuristisch. Plannen kunnen niet worden veranderd vanwege een strakke planning, zo zegt Portaal, maar ondertussen worden sloop- en bouwplannen ondanks die zogeheten “strakke planning”steeds maar vertraagd en op de lange baan geschoven. Bovendien is Portaal niet erg scheutig met overleg en informatie. Vindt er al een overleg- of informatieronde plaats, dan valt er bitter weinig te overleggen en is de informatie zeer summier.

Maar de herstructurering van de wijk (sloop en nieuwbouw) is in volle gang. Bewoners van te slopen woningen worden en zijn bezocht door Portaalmedewerker Ruud Maassen die zijn werk trouwens uitstekend doet. Bewoners krijgen vervangende en/of definitieve woonruimte aangeboden en zijn tevreden met het resultaat.

Momenteel weten we alleen hoe de nieuwe woningen er rond het Dichtersplein uit komen te zien. Van de overige nieuwbouwplannen hebben we nog geen officiële bouwtekeningen gezien, wel wat schetsen.

Landelijk blijkt het totaal aantal sociale huurwoningen af te nemen. De reden: woningcorporaties willen geld verdienen en dat gaat nu eenmaal beter met de duurdere huurwoningen. Ook Portaal doet mee aan deze tendens. Het behalen van winst lijkt belangrijker dan het welzijn van de huurder. Betaalbare sociale woningbouw, dat levert gewoon weinig op.

Trouwens: Portaal heeft met zeven andere verhuurders in de regio de krachten gebundeld. Deze acht clubs noemen zichzelf KR8 en hebben een gemeenschappelijke website: www.kr8corporaties.nl . Veel plezier.

(PS de plaatjes op deze pagina hebben we schaamteloos gejat van de Portaal-website.)