Uit De Gelderlander van donderdag 12 oktober 2006:

' Portaal negeert wijkbewoners Willemskwartier'

Bewoners van het Willemskwartier voelen zich niet serieus genomen door woningcorporatie Portaal. Portaal weigert overleg over de sloop en nieuwbouw.

In een brief aan de corporatie schrijft de wijkraad Willemskwartier al sinds maart op een uitnodiging voor een gesprek te zitten wachten. In die maand werd de uitslag bekend van een enquête die is gehouden onder bewoners van woningen die gesloopt worden en vervangen door nieuwbouw. De wijkraad had graag met Portaal overlegd over de nieuwbouwplannen.

Onlangs is een nieuwe groep bewoners ondervraagd en andermaal verzoekt de wijkraad om een gesprek. De uitkomsten van de enquête geven daar alle reden toe, meent de raad.

Van de 65 bewoners van de Ruusbroecstraat, de Ds. Ter Haarstraat, de Spieghelstraat en de Tollensstraat die meededen aan de enquête geven er 47 aan na de sloop van hun huis terug te willen keren in het Willemskwartier.

Ruim de helft van degenen die terug willen keren, willen ook nog het liefst in de eigen straat terug. Dertien bewoners willen maar één keer verhuizen, dus meteen van hun te slopen huis naar een nieuwbouwhuis elders in de wijk.

De wijkraad meent dat die gegevens gebruikt moeten worden om de nieuwbouwplannen te verbeteren, meer toe te spitsen op de wensen van de bewoners. Volgens de wijkraad wil Portaal echter in elk geval al niet meewerken aan de wens van bewoners die maar één keer willen verkassen.

Portaal wenst niet te reageren op de brief van de wijkraad, die dinsdag is verstuurd. We willen m eerst zelf lezen, stelt een woordvoerder.

Wel meldt de woordvoerder dat maandag begonnen wordt met het bouwrijp maken van de Genestetlaan. Verder is in het oostelijk deel van het Willemskwartier voor de Brederostraat een architect bezig met concrete bouwplannen.

Wanneer de woningen daar tegen de vlakte gaan, wil Portaal niet zeggen. Wel zijn de meeste oorspronkelijke bewoners al vertrokken en worden de huizen nu tijdelijk bewoond door onder meer studenten.

De vertrokken bewoners hebben een terugkeergarantie. Al met al gaan 450 woningen plat. De nieuwbouw in het Willemskwartier krijgt straks een huur tussen 486 en 599 euro.