bomen in Tollensstraat

Geplaatst op: 19 juli 2010, laatste aanpassing: 20 februari 2018

De bomen in de Tollensstraat zijn dinsdag 20 februari 2018 geplant, later volgen planten en bloemen in een tiental boomspiegels; een bewonersinitiatief i.s.m. gemeente.
Straatwerk en inritconstructies zijn zomer 2017 vervangen en de Tollensstraat (fietsstraat, auto's te gast) heeft aansluiting op de Snelfietsroute vanaf het viaduct Graafseweg.

 

Bewoners zijn echter niet te spreken over de hoge snelheid van auto's i.c.m. ontbreken van trottoirbanden. Het onoverzichtelijke plateau op de Thijmstraat is wel verbeterd. Gemeente werkt aan een info-brief voor bewoners om een en ander op te helderen. In april 2017 werd de Tollensstraat heringericht tot fietsstraat
In etappes is bestrating en zijn delen van riool vervangen tot en met de aansluiting (nieuw: de bocht, in de) Thijmstraat. Het werk duurde tot  tot 7 juli.

Aanwonenden werden elke keer geinformeerd per brief:

De Tollensstraat wordt hierbij ingericht als een fietsstraat. Een fietsstraat is een fietsroute waarop wel auto’s zijn toegestaan. Echter het autoverkeer is te gast, de fiets heeft prioriteit. Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met een klankbordgroep die bestond uit buurtbewoners.

 

Dinsdag 7 maart en woensdag 8 maart 2017 zijn al een flink aantal bomen langs de Tollensstraat gekapt (FILMPJE). Het is de 'voorbereiding van de laatste fase van de Renovatie van het Willemskwartier, eind april tot juli'.

 

De Tollensstraat heette rond 1900 de Beltweg, omdat er een vuilnisstort was, ter hoogte van nummer 85.
Hier een reportage uit januari 2010 van TV Nijmegen 1.

 

2014

TOLLENSSTRAAT, FIETSPAD EN VOOR AUTO'S

december
Plannen voor het Thijm Tollens parkje (waar de basisschool  -nu gesloopt-  stond) zijn bijna gereed, nu nog een geschikte naam ervoor: weet u er een?

oktober
het 'eerste stukje'  Tollensstraat, tussen de Thijmstraat en de Schonckstraat, werd opgebroken om steentjes te gebruiken voor andere straten in de wijk.

In 2016 wordt de Tollensstraat opnieuw ingericht, bestraat en ook wordt de riolering vervangen.
Plan is dat de auto's aan beide zijde geparkeerd worden, de straat met rood ('fiets'-) asfalt bedekt wordt en bewoners meepraten over een en ander;
dit najaar kunt u zich aanmelden bij de gemeente om in een klankbordgroep te zitten . 

februari
De basisschool  (nr 1) is in februari 2014 gesloopt.

januari
De school zal worden gesloopt vanaf 19 januari, door Dusseldorp.
Over de inrichting (een parkje) zal een klankbordgroep nadenken.

Deze maand was er een informatie-avond over het opnieuw bestraten van de Thijmstraat van Tollensstraat tot Maerlantstraat, waarschijnlijk in 2015 - 2016.

Inmiddels heeft Portaal in januari 2014 vier nieuwe woningen in de Tollensstraat gebouwd: nrs 77 t/m 83. 
Precies op het voormalige wijkcentrum 'Het Spieghelhofje' (Clubhuis, zo legt Bert het uit in dit FILMPJE).

 

2013

SPORTSCHOOL HOFS IS VERBOUWD

De voormalige sportschool van Hofs (en daarvóór: Breifabriek) aan de Tollensstraat 211, Noviomagum, wordt niet gesloopt maar gestript en verbouwd
Er komen een aantal kleine appartementen. 
In maart 2013 zijn de werkzaamheden begonnen.
Meer geschiedenis van de Breifabriek Muller (Schretlen) op Noviomagus.nl, bij Tollensstraat 211.

Breifabriek Muller, atelier en kantoor. Foto's: R. van der Waals

 

SLOOP SCHOOL TOLLENSSTRAAT/THIJMSTRAAT

Op het huidige schoolterrein was  van 1948 tot 1955 een kamp voor KNIL- militairen.

In 1955 werd op dit terrein de Fatimaschool voor meisjes gebouwd, in 1986  gesloopt. Een nieuw gebouw werd geplaatst (het huidige) voor de basisschool Groot Nijeveld. Op deze plek zat vanaf de zomer van 2011 een andere school, Talita Koemi:  tot eind 2012. De basisschool (Groot Nijeveld) die tot maart 2011 in het gebouw zat is verhuisd naar voorzieningenhart 't Hert en heet nu Het Kleurrijk. 

Na de sloop zou er een appartementencomplex komen (streefdatum 2015) maar acties van omwonenden (kijk HIER naar hun website) hebben ertoe geleid dat het college van B&W oktober 2012 gaat voor groen in de vorm van een parkje, waarbij de buurtbewoners nadrukkelijk zullen worden betrokken bij de herinrichting van het betrokken gebied.
In februari 2014 is de school gesloopt.

 

PASTORIE GEREED VOOR RIBW
Eind 2011 is gestart met verbouw (en aanbouw) tot 21zorgappartementjes voor RIBW Rivierenland. De krakers zijn in november verhuisd.  Aan de achterzijde wordt een nieuw stuk met twee woonlagen gebouwd. Opgeleverd in november 2012.


APPARTEMENTENCOMPLEX GEREED
 Verderop in de Tollensstraat stond Het Spieghelhofje, het voormalige wijkcentrum aan de Spieghelstraat. Dit werd in twee delen (in augustus 2010:foto's  en in april 2009: foto's) gesloopt. Op deze plek staat sinds juni 2012  een appartementencomplex gelegen aan de (nieuwe)  Stoppendaalstraat met verschillende typen huurwoningen van Portaal. Opgeleverd in juli 2012.

(voor de inrichting omgeving kijk hier)

Zoals hieronder op het kaartje te zien is mét nieuwbouw fase 2.

nieuwe straatnaam appartementencomplex: het ligt aan de Stoppendaalstraat (nrs 2 t/m 72)
Hier zijn de ontwerpplannen.


De gymzaal en het andere gedeelte van het oude wijkcentrum zijn gesloopt en inmiddels heeft de aannemer (van Grinsven Nijmegen) er de eerste palen geslagen (foto's).


-klik op de tekening voor meer info-

Nog weer later (begin 2012) zijn de woningen aan de Tollensstraat gesloopt om plaats te maken voor een (koop-)huurappartementencomplex. Tja, het is crisis.


De Ruusbroecstraat is per eind 2011 gesloopt (er komen 4 koopwoningen aan de Tollensstraat en koop- en huurwoningen in het gebied in andere straten).
 

 

 

 

 

DE PASTORIE
Is eigendom van Meuwsen Beheer Nijmegen BV, na leegstand is het gekraakt en eind 2011 geschikt gemaakt voor 21 zorgappartementen voor RIBW.
Oplevering november 2012.
-info hier-

 

DE WONINGEN

Rechts van nummer 85 zijn drie woonblokken, huurwoningen van Portaal, eind 2011/begin 2012 gesloopt. Ter hoogte van de kruising met de Ruusbroecstraat komt een appartementencomplex met koopwoningen huurwoningen (als aan de Stoppendaalstraat, tussen Pastorie en nr. 85) met als adres: 
Spieghelhof nrs. 3 t/m 73
 

 

DE SPORTSCHOOL

Aan het begin van de Tollensstraat staat sportschool Noviomagum.
 

Deze zal (zo was al in 2005 het plan) op termijn verdwijnen,
om plaats te maken voor kleine, éenpersoons starterswoningen (misschien wel 52.Oppervlaktes variëren van ca. 45 tot en met 80 m2, prijzen variërend van € 139.000,- tot en met € 179.000,- vrij op naam en exclusief parkeren).
Staat al een tijd in de planning, maar het komt er maar niet van: de bouwcrisis en persoonlijke omstandigheden.
Het plan veranderde ook conform de markt.

Hieronder het eerste, nu verouderde plan: nieuwbouw mét sportschool.


In 2010 was rijkssubsidie gegeven om de bouw vlot te trekken, inmiddels zijn in 2011 de oorspronkelijke bouwtekeningen wél veranderd.... En de bodem moet nog gesaneerd worden, er zit troep in.
We wachten af en nieuwe ontwikkelingen melden we hier.

Oktober 2012: benedenruimte wordt leeggeruimd, erboven gelegen woonruimte is gekraakt. Door de crisis nog geen nieuwbouw.

UPDATE 2013 Maart: Trustan bouw start met strippen van het gebouw, het pand wordt niet gesloopt maar verbouwd voor zo'n twintig appartementen.
Andere appartementen worden gebouwd voor begeleid wonen (IVA wonen). 

 

DE BASISSCHOOL

Aan het eind van de Tollensstraat (nummer 1, hoek Thijmstraat) staat de school Groot Nijeveld. Deze is begin 2011 verhuisd naar het Voorzieningenhart (VZH) aan de Willemsweg en heet nu Het Kleurrijk.
Op de plek van de school zat  tot eind 2012 Talita Koemi. Nu (tijdelijk) verhuurd aan SLAK. Dan gesloopt.
UPDATE 2013: Er komt géén grote flat koopappartementen (4, 5 of 6-hoog) zoals de bedoeling was.
De school is gesloopt in februari 2014.

 

DE SPOORKUIL

De Spoorkuil is een recreatiegebied aan de rand van het Willemskwartier. Daar vindt u een hondenlosloopplek, voetbalveld, speelplek en picknickplek. Aan de andere zijde van de Spoorkuil ligt een tennisbaan en een trapveldje.

In 2014 gaan bewoners (weer) aan de slag om het gebied qua groen iets meer te ontwikkelen.


Links het oude wijkcentrum (het Spieghelhofje, is gesloopt), rechts nummer 85


De Portaal-woningen aan de Tollensstraat (sloop december 2011 ?)


Sportschool Noviomagum (sloop onbekend)


Voormalige basisschool Groot Nijeveld (nieuwbouw vervalt: er komt groen in de vorm van een parkje)


De gymzaal, links van het Spieghelhofje, is gesloopt in 2010


De oude jeu de boules-baan, op de parkeerplaats naast de gymzaal
(Op de achtergrond de pastorie.)


Het sportveld in de Spoorkuil