SPOORKUIL

Geplaatst op: 19 juli 2010, laatste aanpassing: 21 oktober 2014

Winter-onderhoud 2014 in de spoorkuil.

Met de grote klepelmachine wordt het opschot op anderhalve meter van het hek kortgehouden, op verzoek van de bewoners ontstaat zo een fraaie doorkijk naar de spoorkuil en ontstaat geen wildernis.

Ook lopen twee keer per jaar rondom het hek en in de kuil werklui het onkruid te strimmen.

 

2013

Woensdagmiddag 27 februari 2013 zijn in de Spoorkuil twintig heesters en boompjes neergezet door de gemeente.
Zij vervangen de eerder geplantte bomen die dood waren gegaan als gevolg van droogte en brand in 2010. 

In 2007 zijn die zeventig bomen geplant. Dat deden omwonenden met leerlingen van de open wijkschool (toen nog in de Tollensstraat). 

 

2012
Enig onderhoud heeft plaats gevonden.

Hieronder een overzicht van de laatste jaren,
zou leuk zijn als de toen geplande vlindertuin gerealiseerd gaat worden...

Winter 2011
De Spoorkuil wordt weer eens onder handen genomen (zo is er meer zicht op de kuil wat sociale controle verbeterd: ja, dat werkt uitstekend!).


Zomer 2010
Een flinke fik (weggegooide peuk?) heeft het nodige verwoest aan de bomenlaan, bij de picknicktafel (die ongeschonden bleef). Ja, dat droge gras brandt als een tierelier.

 

brand verwoest bomen


Lente 2010
Op het tennisveld is een nieuw net, op de hondenlosloopplek een nieuw bankje erbij geplaatst.
plaatsen tennisnet
plaatsen van het tennisnet

 

Zomer 2009


Acrobatiek in de Kuil

Zo'n menselijke toren komt niet uit de lucht vallen. Integendeel, die wordt vanaf de grond opgebouwd. Kijk maar.

Lente 2009
Met pasen was de spoorkuil in optima forma.

Dit voorjaar wordt de spoorkuil weer eens lekker opgefrist. Filmpje!

De gemeente doet flink haar best om de Spoorkuil mooi te maken en mooi te houden.


Aanplant van nieuwe bomen

Het voetbalveld aan de Tollensstraat-Thijmstraat
De voetballertjes van basisschool Groot Nijeveld trainen hier onder bekwame leiding van meneer Peter. Dit voorjaar wordt het veld weer eens opgeknapt. Ook de entree kreeg een opknapbeurt. Honden mogen er niet komen.
Het tennisveld aan de Tollensstraat, ter hoogte van de Willemsweg. Dit veld is helemaal schoongemaakt, evenals het terrein er om heen: er komt een nieuw hekwerk boven aan de weg, het veldje wordt geschikt gemaakt om te voetballen en om te tennissen.
voetbalveld tennisveld
De hond mag niet op het voetbalveld tennissen kan weer!


Januari: de taluds zullen in het voorjaar weer worden opgeschoond, het hekwerk op de foto wordt vervangen

2008

En toen wilde SSHN (Stichting StudentenHuisvesting Nijmegen) haar nieuwste project in de Spoorkuil van het Willemskwartier. Wij kregen deze informatie (onder voorbehoud):             

Maar...het gaat NIET door wegens fijnstof van de Graafseweg (een van de meest vervuilde wegen van Nederland) en lawaai van de NS. Dus blijft de gehele Spoorkuil behouden voor groen, honden, spelende kinderen én voor de beloofde voetbalplek.

De ontwikkelingen in de Spoorkuil gaan flink door. Zo is er onlangs voor de jeugd een kabelbaan geopend. Daar hebben we een filmpje van, zie hier, en ook een fotoreportage van de officiële opening. Met een tamelijk echte burgemeester.


Zomer 2008
Dit is de picknickplek in de spoorkuil, dus met een picknicktafel:

Toekomstige picknickplek

En het is ook de bedoeling dat de natuur hier haar gang kan gaan. Dan kunnen we nog veel meer van dit soort foto's maken:

Natuur

Wij zijn niet de enigen die een invulling willen geven aan de Spoorkuil:

Plannen voor Spoorkuil

Uit de Gelderlander van 28 juni 2008: "Als het lukt om daar iets tot stand te brengen...?" We dachten dat wij al met iets bezig waren?

Lente 2008

Bloem in de Spoorkuil

Hondenlosloopplek

paaltje

De honden mogen hier naar hartelust loslopen, hun baasjes hebben wel opruimplicht: ze moeten dus de drollen van hun viervoeters opruimen.

Hondenlosloopplek in de Spoorkuil

De hondenlosloopplek in de Spoorkuil wordt steeds vaker bezocht

Vorig jaar (2007) heeft de gemeente besloten dat er meer hondenlosloopplekken in Nijmegen moeten komen. Alleen een HUP (hondenuitlaatplek) voldoet niet aan de wensen van hondenbezitters: de honden kunnen er niet lekker rennen. In de Spoorkuil is hier wél plek voor: samen met bewoners gaat de gemeente hier de hondenlosloopplek verder inrichten.

Breed plant fruitbomen

Ook zullen omwonenden (de werkgroep Stadspark) het park verder in gaan richten met vlinderstruiken en fruitbomen, zoals op de bovenstaande foto in samenwerking met BREED. Later gaat de gemeente nog een picknick-tafel en een bankje plaatsen.


Bottendaal heeft een bestemmingsplan:Zowat alle wethouders en wijkmanagers hebben we lastig gevallen met onze plannen voor de spoorkuil. Daar is in alle lokale media over bericht. Maar bij de gemeente is het kwartje niet gevallen. Voor de vergadering over dit bestemmingsplan, waar de spoorkuil onder valt, was het Willemskwartier niet uitgenodigd. Maar we zijn toch maar even langsgegaan. We hebben de volgende informatie.

Hier de digitale informatie (Raamwerk Bottendaal-Galgenveld) van de avond in Bottendaal (PDF-formaat).
Op bladzijde 34 van dit document staat de toekomstige (?) fietsbrug van Bottendaal naar Willemskwartier beschreven, op bladzijde 37 de natuur, het groen en het landschap in de spoorkuil, op bladzijde 71 de flora en fauna in de spoorkuil en op bladzijde 73 iets over de geluidsoverlast van het rangeerterrein.

Winter 2007
En toen was het eind 2007 toch nog even winter. Ook in de spoorkuil. We hebben wat sfeervolle plaatjes geschoten.

Donderdag 6 december tussen elf en twaalf uur zijn er zeventig bomen geplant. Dat is gebeurd door omwonenden en leerlingen van de open wijkschool Groot Nijeveld (Tollensstraat).

Hier komt op 6 december een bomenlaantje. Bij de trap zijn al twee lantaarnpalen geplaatst

Linksboven op de foto, langs het hek, komt een bomenlaantje

Herfst 2007

PLANNEN:
Wijkbewoners willen al heel lang de Spoorkuil opknappen tot een groen sierraad in de wijk. Dat lukt al aardig, onder andere is er een mooie speelplek bijgekomen. Dit jaar is ons beloofd dat er eind november een leuk bomenlaantje geplant wordt, achter het voetbalveld, bij de trap.Ter hoogte van de Ruusbroecstraat is ondertussen een mooi pad aangelegd, van de Tollensstraat naar beneden. We bekijken nog of er in de lente nog een mooi bankje bij kan komen.

Tussen deze hekken wordt dit jaar nog een rijtje bomen geplant, naar achteren toe

Aan de andere kant in de Spoorkuil (bij de Graafsebrug) zou voor de wijkjongeren een extra voetbalveldje (zie De Genestetlaan) gerealiseerd kunnen worden, op de plek waar nu nog het tennisveld ligt. NS Vastgoed en de gemeentover zijn in overleg over de spoorterreinen her en der. Een resultaat mogen we pas in 2008 verwachten. Daarom zijn de ontwikkelingen in ónze spoorkuil voorlopig op een laag pitje beland. Dus dit jaar nog geen extra voetbalveldje op het tennisveld.

(het tennisveld linksonder, met daarboven de Tollensstraat)

Zomer 2007

De kinderen van basisschool Groot Nijeveld zijn hier niet op excursie op de Veluwe. Dit is gewoon de Spoorkuil. Op dit stukje Willemskwartier willen bewoners en gemeente een nieuwe groenvoorziening realiseren die ten goede moet komen aan alle omwonenden en buurtgenoten.

In 2007 heeft de gemeente beheer en onderhoud van de Spoorkuil op zich genomen. Er was al gesnoeid en gekapt, deze foto is uit juli toen er werd gemaaid. Deze bezoekers trekken zich daar niets van aan:

In april hebben ijverige bewoners op een zonnige zaterdag weer de nodige terrassen aangelegd richting de speelplek in de Spoorkuil. De bewoners willen op de plek waar ze hier staan een bankje laten plaatsen. Komop gemeente!

Vlnr: Christien, Ton en Marien

Enige tijd geleden is de werkgroep Stadspark al naar het stadhuis geweest om de problematiek in de kuil tijdens de burgerronde onder de aandacht te brengen. Dit resulteerde in aanhoudende belangstelling van raadsleden van de politieke partijen. Het is D66 die schriftelijk drie vragen aan de raad stelt om ons stadsparkplan te helpen realiseren.

Ook de media berichten over de plannen voor het Stadspark. Zo heeft de Gelderlander er in maart het volgende artikel over geschreven.

In maart wordt het voetbalveld in de Spoorkuil opgeknapt: kuilen en stenen eruit. Op de achtergrond wordt het laatste snoeiafval afgevoerd. De basisschoolkinderen en de jongeren verderop kunnen nauwelijks wachten. Momenteel overweegt de gemeente om hier kunstgras neer te leggen, daarover gaat nog overlegd worden met de bewoners.

Achtergrond
Een deel van de spoorkuil, grenzend aan de Thijmstraat en de Tollensstraat is al jaren een doorn in het oog van de wijk. Ondanks de aanleg van een speelplek, sportveldje en een hondenuitlaatplaats (hup), is het een onooglijk, zwaar verwaarloosd en vervuild terrein. (Toch is het hier heel mooi, als je oog hebt voor detail: kijk maar eens naar deze fotoreportage.) Genoemde voorzieningen worden door de doelgroepen dan ook te weinig gebruikt. Aanwezigheid en overlast van junks en dealers alsmede regelmatige (huis)vuildump, het niet onderhouden van de groenvoorzieningen en het afgesloten karakter van de kuil maken het geheel voor de bewoners van het Willemskwartier onaantrekkelijk of zelfs onveilig.

Spoorkuil
De wijkraad Willemskwartier, de bewonersgroep Thijmstraat en bewoners uit de Tollensstraat (werkgroep Spoorkuil) hebben als doel de spoorkuil (althans het deel dat niet in gebruik is bij NS/Prorail) te betrekken bij de wijk. De spoorkuil moet vier functies verenigen:

  1. Stadspark
  2. HUP en hondenrenveld
  3. Sport
  4. Spel

Al enige tijd zijn diverse bewonersgroepen, al dan niet verenigd in de wijkraad, in overleg met de gemeente Nijmegen om hierin verandering te brengen. De bereidheid van de gemeente werd beperkt doordat eigendom en beheer van de spoorkuil lag bij NS. Niettemin stelde de gemeente steeds als één van de speerpunten: ‘We maken de wijken schoon en veilig en breiden de voorzieningen uit.’ In februari ligt er een overeenkomst tussen de NS en de gemeente over het beheer van de gehele Spoorkuil: onder voorwaarden wordt dit terrein opengesteld voor het publiek. Hiermee neemt de gemeente de zorg van onderhoud op zich.

De randen van de spoorkuil worden opgeknapt, sinds de omwonenden met plannen voor het stadspark bezig zijn. Hier worden de struiken rondom cafetaria De Harmonie aan de Annastraat besproeid: het plantsoen rondom is zojuist geschoond en beplant. Ook de Thijmstraat heeft een berm met meidoornstruiken gekregen om de straat en de spoorkuil te verfraaien.

De spoorkuil werd grotendeels aan het zicht onttrokken door dichte en verwilderde bosschages langs de Thijm- en Tollensstraat. Slechts één ingang (tegenover het schooltje) zorgde voor enige inkijk. Het voorstel was dan ook deze groene wand op diverse plaatsen te onderbreken zodat deze transparanter wordt en ‘doorkijkjes’ ontstaan. Het zou zelfs beter zijn deze doorkijkjes als ingangen te laten fungeren opdat bezoekers meerdere toegangsmogelijkheden hebben en ook gemakkelijker een ronde kunnen lopen. Daarnaast kan een nieuwe groene wand worden opgetrokken langs het hekwerk ín de spoorkuil dat het in gebruik zijnde deel van het terrein van NS markeert.

Ondertussen zijn de doorkijkjes al gerealiseerd:

Het talud van de spoorkuil loopt zeer steil. Meerdere toegangen die minder steil zijn vergroten de bereikbaarheid en toegankelijkheid van een toekomstig stadspark.

Het stadspark moet worden voorzien van goede verlichting, bankjes, paden, prullenbakken, beplanting en eventueel een vlindertuin. Er zijn ideeën genoeg te vinden om iets leuks van de kuil te maken, zoals het vlakbijgelegen "Groene Perron" aan de Oude Groenewoudseweg laat zien. En kijk ook eens op de website van Naturama.

HUP en hondenrenveld
Hondenbezitters zijn niet geneigd hun hond in een afgesloten terrein los te laten en zelf daarbuiten te wachten. Hondenbezitters willen een rondje of route lopen. Door meerdere ingangen te creëren wordt die mogelijkheid geboden. Door in een hondenrenveld langs het hekwerk in de spoorkuil te voorzien, krijgen hondenbezitters deze mogelijkheid. Het voetbalveld en de speelplek voor kinderen zijn inmiddels met een hek ontoegankelijk gemaakt voor de honden.

Het geenhondenbordje blijkt te werken: sinds het er staat is er geen "hond" meer te zien

Sport
De spoorkuil beschikt over een voetbalveldje dat in de zomermaanden veelvuldig wordt gebruikt. Zinvol is het daarom dit veldje verder op te knappen en te omheinen. Hiermee is ondertussen een begin gemaakt. Nu moet wel nog het veldje zelf worden opgeknapt (stenen eruit, kuilen dichtgooien, gras inzaaien en dergelijke).
Meer richting de Graafseweg ligt nog een verwaarloosd tennisveld. Ook dit veld moet worden opgeknapt (hufterproof) en kan eveneens geschikt gemaakt worden als basketbalveld.

voorjaar 2006

Spel
Op de hoek Thijmstraat-Tollensstraat is voorjaar 2006 een nieuwe speeltuin gerealiseerd. Het zand is sterk vervuild met hondenpoep. ’s Avonds is dit een hangplek voor jongeren en junks. Hier moet verandering in komen!

d

Voorstel
De Werkgroep Stadspark wil actief betrokken zijn bij de aanpak van de spoorkuil. Uiteindelijke doelstelling is de spoorkuil daadwerkelijk te betrekken bij het Willemskwartier opdat het een plek wordt waar bewoners graag vertoeven, voor recreatie, sport, spel of voor de hond. Dit is een eenvoudige schets van hoe het toekomstige stadspark er uit zou kunnen zien.

a

6 april 2007 - de politiek begint zich te interesseren voor het toekomstige Stadspark in de Spoorkuil. Hier zien we raadslid Stijn Verbruggen van de PvdA in gesprek met diverse omwonenden en vertegenwoordiger van de Wijkraad.

Bij de trap naar de Spoorkuil: links zien we het hondenuitlaatveld, rechts de speelplek en het voetbalveld. Op de achtergrond de treinen.

a

D66-raadslid Liesbeth van den Broek, wijkraadslid Dirk-Jan en de fotograaf van weekblad De Brug

Ben van Hees en Wiet Benda van Nijmegen Nu in gesprek met omwonenden van het toekomstige stadspark

Vlnr: wethouder Jan van der Meer, bewoners Frank en Gerold en wethouders Hans van Hooft en Paul Depla buigen zich over ontwikkelingen in de spoorkuil