Informatieve inloopavond Bottendaal-Galgenveld
Maandag 14 januari 2008, wijkcentrum Burghart

Wijkraad Willemskwartier was op de inloopavond van het komende bestemmingsplan Bottendaal-Galgenveld.

Kijkt u ook eens naar dit document van de gemeente (Spoorboekje Nijmegen deel 1, Spoorboekje Nijmegen deel 2 en 3, beide pdf-formaat).

Hier de digitale informatie van de avond in Bottendaal.
Op bladzijde 34 van dit PDF-document staat de toekomstige (?) fietsbrug van Bottendaal naar Willemskwartier beschreven, op bladzijde 37 de natuur, het groen en het landschap in de spoorkuil, op bladzijde 71 de flora en fauna in de spoorkuil en op bladzijde 73 iets over de geluidsoverlast van het rangeerterrein.

Uit de informatie blijkt dat de spoorkuil, die wij proberen in te richten tot groene en recreatieve zone, bij Bottendaal hoort!

Wat op deze avond niet naar voren komt, is het volgende:
1. Spoorkuil moet recratieve bestemming krijgen
2. Spoorkuil moet aansluiten bij Nijmeegse ecologische structuur, de groene 'lijn' die ook in de gemeenteraad aan de orde is geweest.
De groene lijn is hier gemarkeerd door geel, maar niet alle ecologische gebieden vallen binnen die gele lijn:

t