Beltweg

Geplaatst op: 19 juli 2010, laatste aanpassing: 4 juli 2013

De Tollensstraat heette vroeger de Beltweg. Het was de weg naar de vuilnisstort. De Tollensstraat begrenst het spooremplacement (de Spoorkuil) aan de Willemskwartier-kant.


De locomotievenloods, op de achtergrond de papierfabriek


Het spooremplacement vanaf de Graafsebrug

Links de Fatimakerk vanaf de Thijmstraat. Rechts de Tollensstraat en de schoorsteen van de papierfabriek