Jan Luykenstraat

Geplaatst op: 16 juli 2010, laatste aanpassing: 18 september 2017
Maart 2016 is in de Jan Luykenstraat de éérste van 10 koopwoningen opgeleverd.
  Daarmee is het einde van de herstructurering (door Portaal en Gemeente) van de wijk Willemskwartier een feit: voltooid.     Oja, proficiat met de geboorte van Amber!  :)    

 

 

2017
Autoloze zondag, 17 september in de Jan Luykenstraat,
met muziek


 

 

2016


Oplevering van de eerste woningen 3 maart 2016.

 

2015
DECEMBER


Nieuwe bestrating in de Jan Luykenstraat, nieuwe parkeervakken en trottoirs.


AUGUSTUS

Nieuwbouw in de Jan Luykenstraat/Ruusbroecstraat.
De bouw startte 22 juni (funderingspalen stonden al), er wordt geprobeerd alles af te ronden op het eind van april 2016, inmiddels staan alle muren. Op de foto worden de kozijnen geleverd.

Een nieuw huis kopen? Helaas, alles is verkocht!  Kijk HIER.

 

JUNI
Nieuwe koopwoningen (de laatste tien in de wijk!) worden dit jaar gebouwd.
                      2014

JULI
De Jan Luijkenstraat (huurwoningen) zijn in juli opgeleverd.

Koopwoningen (Blok 5) lijken pas in 2015 te worden gebouwd.

In totaal bouwt Portaal hier dan 18 woningen (8 huur- en later 10 koopwoningen).Oplevering eerste huurwoning.


FEBRUARI

Afsluiting van de straat (bouw).
JANUARI De eerste vloerplaten worden op de fundering gelegd. Muren gelijmd.


2013 DECEMBER
Bouwput wordt gereedgemaakt voor huurwoningen, eerste boorpalen geschroefd. MEI
koopwoningen Jan Luykenstraat  
   
De oude woningen zijn gesloopt en de verkoop van de nieuwe woningen is gestart. Momenteel wordt de bodem gesaneerd.   Woningen
De woningen zijn tussen de 100 en 120 m2 en hebben een jaren ’30 uitstraling. Er zijn verschillende woningen, met twee of meer slaapkamers, een woonkamer met open keuken en een berging in de tuin. Elke woning heeft drie verdiepingen.

2012

In april 2012 (FILMPJE 1) startte Van Dalen met de afbraak, 24 mei is het laatste huis gesloopt.
Drie woningen per dag deed-ie (FILMPJE 2).
(voor de inrichting omgeving kijk hier)
FOTO-pagina van dichtplanken tot en met de sloop 2012.

 

 

In april en mei 2012 is het complex van boven-en benedenwoningen gesloopt.

Technisch gezien kan in het najaar gebouwd worden, maar financieel gezien?

 

Afijn, op deze pagina houden we de ontwikkelingen aan de Jan Luykenstraat bij.

 

 

In maart plaatst de sloper hekken.
Gaten in de woningen zorgen ervoor dat de vleermuizen vóór de sloop (half april) uitvliegenen en in de geplaatste vogel nestkasten kunnen de koolmezen en mussen en zwaluwen rustig broeden.

 

Asbest zal nu uit de woningen worden verwijderd.
Daarna komt de grote rupskraan slopen.

 

 

In voorzieningenhart 't Hert worden in februari voor de vogels in de wijk (Milieu-eis bij sloop) alvast nestkasten geschilderd voor de mussen die straks (broedseizoen) dakloos zijn.

 


De kinderen van De Huiskamer schilderen als bezetenen om alles in februari klaar te krijgen, kijk maar hier!

 

 

 

 

 

2011

Drie blokken beneden-en bovenwoningen worden gesloopt, vóór 1 februari 2012 zullen de bewoners verhuisd zijn en daarna kan de sloop beginnen (maart/april).
Bij twee kleine blokken laagbouw zal groot onderhoud gepleegd worden, volgend jaar.

 

fase 4: sloop 3 blokken huurwoningen tussen Willemsweg en Tollensstraat, 2012
fase 3: Ruusbroecstraat, gedeelte Tollensstraat. Andere fases zijn
fase 1: Brederostraat-Zuid (gereed)
fase 2: Brederostraat-Noord (start 2011)


blok huurwoningen


In september zien we zien Bert hier ook door de straat rijden.

2011 was er deze rommelmarkt in de straat:
Hier de rommelmarkt in de straat (foto's), in 2011 georganiseerd door Allez Kidz

2010

 

JANUARI 2010

Het sociaal plan ten behoeve van de sloop van deze drie blokken huurwoningen zal ingaan. Sloop ergens in 2012.

 

Dit blok woningen aan de Jan Luykenstraat wordt NIET gesloopt. Het maakt geen onderdeel uit vanFase 4.
Portaal onderzoekt momenteel de bouwkundige staat van alle oudbouw die buiten de fases valt
Ook dit blok woningen wordt niet gesloopt
       
       

Dit blok woningen staat op de Jacob van Lennepplaats.

Plantechnisch gezien wil de gemeente dit weghebben.

Financieel gezien wil Portaal deze woningen laten staan

De woningen hierachter liggen aan de Jan Luykenstraat, fase 4. Is dit blok eenmaal gesloopt, dan kan het vrijgekomen terrein op meerdere manieren worden bebouwd

2009

December: behalve de sloopplannen en nieuwbouw in deze straat gaat er in de twee kleine blokken groot onderhoud gepleegd worden. Geschatte werkzaamheden: voorjaar 2013.


Twee blokken waar groot onderhoud plaatsvinden zal.

2009
APRIL 2009

Hier  foto's van de Jan Luykenstraat in april 2009.