Nieuwe Plannen voor alle oude woningen

Geplaatst op: 19 juli 2010, laatste aanpassing: 8 maart 2013

Nieuwe Plannen voor alle oude woningen in de
Maerlantstraat, Hofdijkstraat, Beetsplein, Willemsweg, Anna Bijnsstraat, Tesselschadestraat, gedeelte Jan Luykenstraat en Ruusbroecstraat

 

MAART   2013
Maerlantstraat, groot onderhoud. Zie hier meer info

MAART    2012
Het eerste blok wordt aangepakt, in de Ds. ter Haarstraat / Spieghelstraat, dan volgen Hofdijkstraat en Maerlantstraat (tot zomer 2013). Meer info hier


FEBRUARI 2011
Na een kennismakingsronde van betrokken bewoners in november 2010 is de Projectcommissie gevormd en kunnen zij zaterdag 12 februari de proefwoning aan de Thijmstraat bekijken met (uitleg van) Portaal.
-meer info hier-
DECEMBER 2009
Onderzoek van Portaal heeft nu (december 2009) duidelijk gemaakt dat de oude woningen in het middengebied (oudbouw tussen de Groenestraat, Willemsweg en Tollenstraat) de komende 20 jaar niet gesloopt zal worden: Portaal gaat gedurende deze tijd per blok groot onderhoud uitvoeren. Vocht. tocht, ventilatie en technische gebreken zullen aan de orde komen. Bewoners worden verzocht mee te denken over de aanpak van het groot onderhoud, in 2010 zal Portaal een plan van aanpak hebben.
JUNI 2009
Er worden nog wat extra onderzoekjes uitgevoerd. Ook is bij wijze van proef een voorgevel schoongemaakt (Willemsweg 87).

In december 2008 zouden de betrokken huurders geïnformeerd worden over de resultaten van deze onderzoeken. Niet dus:
de kredietcrisis is losgebarsten en houdt Portaal de hand op de knip. In juni zijn de laatste steekproeven van het onderzoek van de woningen genomen. Het bureau TechnoConsult zal in augustus 2009 de resultaten aan Portaal overhandigen, daarna gaat Portaal weer bekijken wat er mee gaat gebeuren. Dat kan wel even duren.
Maar er is toch een tipje van de sluier opgelicht en bij ons bekend. Over het algemeen blijkt dat bewoners erg tevreden zijn over de wijk en hun woning.


Technoconsult bekijkt 17 woningen

Portaal liet weten te onderzoeken hoevéél geld er beschikbaar is,
wélke woningen Portaal wil behouden, wát de bouwkundige staat van de woningen is en:
WAT de bewoners willen: ze willen in de buurt, in de straat en in hun woning blijven wonen.


Zó kunnen de gevels er uit gaan zien

Technoconsult bekijkt begin 2009 de bouwkundige staat van de 17 woningen in het gebied. De uitkomsten van dit onderzoek zijn mede bepalend voor de toekomst van deze woningen.

Contactpersonen:
Buurtbeheerder Jan Gerrits, Willemsweg 87
Gebiedsadviseur Ruud Maassen
Woonadviseur Paul Bubeck
Projectmedewerkster Bep Kosse.

Zij zijn te bereiken via 0800-7678225. Of bel de klantenservice: 01318-898989.

Vanuit de politiek krijgen bewoners meer grip;

zij krijgen meer rechten bij plannen voor sloop of renovatie van hun eigen buurt. Die plannen worden er beter van en krijgen meer draagvlak. De bewoners mogen ook een deskundige inschakelen voor een tweede beoordeling over de plannen van de woningcorporatie of de gemeente. Dat bepleiten PvdA en ChristenUnie.
De coalitiepartijen willen daarvoor een lokaal handvest in het leven roepen waarin afspraken komen over de huurprijs, recht op terugkeer in de buurt, de betaalbaarheid van de vervangende woning en over herhuisvesting. Door een lokaal handvest te maken hoeft niet bij elke herstructurering het wiel opnieuw uitgevonden te worden, aldus PvdA-Tweede Kamerlid Staf Depla.


Een woning in de Maerlantstraat

Meer Maerlantstraat: hierzo.

Meer Beetsplein: hier.

Meer Anna Bijnsstraat: hier.