Rondje flat

In het Willemskwartier wordt nogal gauw geklaagd. Over hondenpoep, vuilnis, troep, zwerfvuil, algemene voorzieningen, gebrek aan onderhoud door de gemeente, verkeerd onderhoud door de gemeente. Ons team nam eens de proef op de som en kuierde een rondje om de seniorenflat die aan de Tollensstraat ligt, De Zevenster.

We schrokken.

Klopt het dan, dat de groenvoorzieningen te wensen overlaten? Veel onkruid, verzakte stoeptegels, gaten in de stoep, gaten in het groen, een zwervers-home in het groen, sloopauto's en overwoekerde trottoirs. Ja, het klopt helaas. Ondanks het bestaan van de bel- en herstellijn, onderhoudsploegen, wijkmanager Jan Bannink, de wijkschouw en de klachten van de bewoners in de flat, gebeurt er duidelijk te weinig. Terwijl deze instanties de klachten al langer kennen.

Vorig jaar (september 2006) zijn bewoners en ambtenaren op de wijkschouw langs de plekken op deze foto's getrokken. Vervolgens is er een jaar lang bijna niks gebeurd. Sterker nog, de losliggende tegels is een klacht die al meerdere jaren bestaat. Dit jaar is op donderdagochtend 20 september 2007 weer een wijkschouw. Zou dat nu dan wel helpen?

We houden u op de hoogte: inmiddels is per 4 oktober 2007 (toen was er een wijkschouw) toegezegd dat de problemen op onderstaande foto's aangepakt zullen worden.

Ondertussen, eind oktober, hebben gemeente en Portaal inderdaad een flink aantal problemen aangepakt.

Het onkruid op de onderstaande foto wordt in overleg met de bewoners omgetoverd tot een mooi gazonnetje. Met een haag eromheen.

Hieronder ziet u de ingang van de ingang van de rattenburcht. Dit is de reden van het keer op keer verzakken van de stoep.

Na de wijkschouw van 4 oktober kwam de minigraver eens flink zoeken naar eventuele gaten in het riool:

Overigens, na dezelfde wijkschouw hoorden wij dat de gemeente binnenkort de struiken op de volgende foto gaat kortwieken. Dat is ondertussen gebeurd.

Deze sloopauto is inmiddels afgevoerd:

Helaas, er is geen geld meer om deze situatie op te knappen. Maar dat zal zeker gaan gebeuren, zo is ons toegezegd.

Jawel, Portaal heeft het bed van Andreas verwijderd. Trouwens al twee keer. Meer en meer bewoners hebben overlast van hem en zijn inmiddels groeiende vriendenkring. Poepende Polen voor je raam, overal plastic tasjes met blikken bier en overal stapels lege bierblikjes, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat groepjes zwervers/daklozen langs je voordeur en ook in de bushalte aan de Willemsweg: op een gegeven moment heb je daar toch echt genoeg van. Enkele bewoners met medelijden geven deze personen geld, dekens, voedsel.
Niet doen, dan blijven ze hangen en worden steeds aanweziger en hun eigen problemen en die van de omwonenden nemen toe.

Na de schouw van 2006 bleef het onkruid gewoon doorgroeien. Pas bijna een jaar later is deze speelplek geschoond.
Maar het is natuurlijk schandalig dat jonge kinderen een jaar lang op deze plek hebben moeten spelen.

De bewoner van het hoekhuis heeft zijn tuintje inmiddels opgeknapt. De gemeente gaat in december het trottoir herstellen.

a

Wat schetst onze verbazing? De dag dat wij bovenstaande foto's op de website plaatsten, verscheen er zowaar een apparaat dat de boel drastisch ging kortwieken.
Alhans, dat leek de bedoeling. Driekwart is netjes gesnoeid, maar de rest staat nog fier overeind.
Het is een heel mooi en nuttig apparaat, maar zo'n groot ding richt natuurlijk ook schade aan als je midden in de begroeiing gaat rijden.

Netto resultaat:
niet alles gesnoeid, plus schade aan grond en groen. En ergernis bij de bewoners.

Op 31 oktober waren omwonenden uitgenodigd om mee te denken over een nieuwe invulling van deze plek en het onderhoud dat hiermee gepaard moet gaan. Op onderstaande foto ziet u gemeente, portaal en buurtbewoners met elkaar overleggen in het kantoor van Jan Gerrits aan de Ruusbroecstraat.

Ondertussen zijn ook vrijwilligers actief om de Tollensstraat en omgeving schoon te maken en schoon te houden. Dit is een van de positieve resultaten van het overleg tussen gemeente, Portaal en de omwonenden.

(Tollensstraat, november 2007)