Anna Bijnsstraat

Geplaatst op: 19 juli 2010, laatste aanpassing: 15 december 2014

De Anna Bijnsstraat is klaar.

Het riool is vervangen en daarna  is er opnieuw bestraat. 

 

Momenteel worden in dit deel van de wijk meerdere straten (gefaseerd) aangepakt, nu is dat de Spieghelstraat/Hofdijkstraat.

 

 

 

De Anna Bijnsstraat, april 2011.
 

De Anna Bijnsstraat loopt tussen de Maerlantstraat naar de Willemsweg. Deze woningen (oudbouw) in het midden van de wijk zullen blijven staan, er wordt groot onderhoud gepleegd door Portaal.
Er staan zes woningen.

 

In 2014 (rond deze zomer) worden de Maerlantstraat, Spieghelstraat, Tollensstraat, Hofdijkstraat, Beetsplein, Anna Bijnstraat en de Thijmstraat  in drie jaar opnieuw ingericht en rioolhuisaansluitingen  vervangen. In de Tollensstraat wordt, in 2016,  ook het riool gedeeltelijk vervangen.

Gestart wordt met met de uitvoering van de eerste fase in de Maerlantstraat, Hofdijkstraat, Anna Bijnsstraat en Spieghelstraat. Wilt u medenken en inbreng? Dat kan, in de klankbordgroep

  
De klankbordgroep bestaat uit 4 bewoners en een vertegenwoordiging van gemeente en aannemer. Zij bespreken samen het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de straat. Tijdens de informatieavond kunt u zich opgeven om deel te nemen aan een klankbordgroep. Wilt u graag deelnemen aan een klankbordgroep, maar bent u niet in de gelegenheid om naar de informatieavond te komen? Dan kunt u een email sturen aan Carline Westen, projectassistent, via c.westen@nijmegen.nl. Zij is ook telefonisch bereikbaar 06 – 52 75 17 20.

 

Bewoners voor hun huis, 2008.