Jan Luykenstraat

Geplaatst op: 9 april 2010, laatste aanpassing: 6 december 2012

Fase 4

JAN LUYKENSTRAAT

Betreft huurwoningen tussen Willemsweg en Tollensstraat.


Fase 3: Ruusbroecstraat, gedeelte Tollensstraat.
(zie ook:Fase 1, Brederostraat-Zuid)
Fase 2, Brederostraat-Noord.

 


JULI 2012


inmiddels gesloopt


OKTOBER

Behalve de sloopplannen (februari 2012) en nieuwbouw (2013?) in deze straat gaat er in twee kleine blokken groot onderhoud gepleegd worden. Dat wordt misschien eind 2013 of begin 2014, nadere info volgt nog.


Twee blokken waar groot onderhoud plaatsvinden zal


APRIL 2009

Hier de recente foto's van de Jan Luykenstraat in april 2009.


JANUARI 2010

Het sociaal plan ten behoeve van de sloop van deze drie blokken huurwoningen zal ingaan. Sloop ergens in 2012.

Dit blok woningen aan de Jan Luykenstraat wordt NIET gesloopt. Het maakt geen onderdeel uit van Fase 4.
Portaal onderzoekt momenteel de bouwkundige staat van alle oudbouw die buiten de fases valt
Ook dit blok woningen wordt niet gesloopt
       
       

Dit blok woningen staat op de Jacob van Lennepplaats.

Plantechnisch gezien wil de gemeente dit weghebben.

Financieel gezien wil Portaal deze woningen laten staan

De woningen hierachter liggen aan de Jan Luykenstraat, fase 4. Is dit blok eenmaal gesloopt, dan kan het vrijgekomen terrein op meerdere manieren worden bebouwd

De bewoners willen eindelijk weten of er nu WEL of NIET wordt gesloopt!

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de recente ontwikkelingen rondom dit sloop- en nieuwbouwproces.