GIESBERTZ-EN HERMESTERREINEN

Geplaatst op: 27 augustus 2010, laatste aanpassing: 1 februari 2012

Aan De Genestetlaan ligt het Giesbertz- en Hermesterrein al jaren te wachten op nieuwbouw.
 

Bouwen op die twee plekken ziet er niet rooskleurig uit met de nieuwe wet per 1 april op geluidshinder (én de crisis).

 Kan daar nog wel gebouwd worden, zo langs het spoor?

 

 

 

 

Enkele jaren geleden was er sprake van nieuwbouw studentenflats in de spoorkuil aan de Tollensstraat wat toen al niet doorging uit milieuoverwegingen.
Daarna kwam het Hermesterrein in beeld, echter we horen hier niets meer van.
Wél begrepen we eind 2011 dat in de spoorkuil bussen geparkeerd gaan worden om de verkeerssituatie bij en rond het ns- en busstation te ontlasten.

 

Twee jaar geleden is het Giesbertz-terrein van de ene naar de andere ontwikkelaar gegaan waarbij ineens een spoor (van en naar SMIT) verdwenen is...

We houden u op de hoogte.

Toegestane geluidsbelasting bij de bouw van woningen
Geluid van  Ondergrens  Bovengrens

Binnenstedelijk wegverkeer

48 dB

63 dB

Buitenstedelijk wegverkeer

48 dB

53 dB

Railverkeer

55 dB

68 dB

Industrielawaai

50 dB

55 dB

Lees hier meerover de De Genestetlaan.