Wijkraad Willemskwartier

in
Geplaatst op: 19 juli 2010, laatste aanpassing: 23 november 2015

Maandag 23 november 2015 was de jaarlijkse Wijkraad Willemskwartier ledenvergadering in 't Hert om 19:30 uur,
in de laatste Nieuwsbrief kon u al lezen wat onze plannen dit jaar waren en voor de komende jaren zijn.
De Muur op het nieuwe Spieghelhof krijgt daar daar een plaats,
Appartementencomplex de Génestetlaan , deze bouw kan rond de jaarwisseling starten (saneren bodem) maar het lijkt of de aannemer deze week al wil gaan graven....Projectontwikkelaar Stuworld wil kleine, relatief goedkope huurwoningen (voor starters, werkende jongeren) bouwen.
Ondertussen willen werkende jongeren uit het Willemskwartier een plek in het complex veroveren , met de actie "ik wil in #willemskwartier blijven wonen".

In 2016 gaan we vieren dat
voorzieningenhart 't Hert 5 jaar bestaat: wie doet mee met organiseren?
In 2017 bestaat de wijk
Willemskwartier 100 jaar :wie doet mee met organiseren?

Laat het weten: bel 06-14028364,
meld je schriftelijk aan bij het beheer van VZH’t Hert of
mail naar: willemskwartiernijmegen@gmail.com2015
Maandag 23 november 2015 heeft de Wijkraad Willemskwartier om 19:30 uur haar ledenvergadering in 't Hert 

2014
Maandag 6 oktober 2014 heeft de Wijkraad Willemskwartier haar ledenvergadering in 't Hert gehad, in de Nieuwsbrief hebt u kunnen lezen wat onze plannen voor de komende jaren zijn.
Iedereen kan  gewoon lid worden, dat kost niets, bel of mail even.
Wijkraad Willemskwartier 06-14028364.
Nieuwe plannen van de Wijkraad zijn bijvoorbeeld
het oprichten van Eetcafe Willemskwartier, heroprichten van een Programmaraad in 't Hert en ondersteunen van enkele groepen vrijwilligers in 't Hert alsook van de al bestaande Buurtrangers.
 


Maandag 10 maart besluit  de Wijkraad tot een herstart.
De wijkraad is momenteel bezig een nieuw plan van actie te maken, een nieuwe doelstelling te formuleren en 6 september 2014 wordt een algemene ledenvergadering gehouden om het plan en de doelstelling te bespreken en (nieuwe) bestuursleden te kiezen.
Het bestuur werd eerder herhaaldelijk te kennen gegeven (uit professionele hoek én vanuit bewoners) dat er geen enkel aanspreekpunt voor de wijk Willemskwartier meer was, geen wijkblad meer en afbraak van voorzieningen in het vooruitzicht. 

2012
Op maandag 16 januari 2012 heeft het bestuur haar leden voorgesteld om na bijna zeven jaar te stoppen met de werkzaamheden.

Het bestuur heeft zich uitputtend en voldoende beziggehouden met de twee items waarvoor de vereniging indertijd opgericht is:
-het Voorzieningenhart (gereed) en
-sloop- en nieuwbouw in de wijk

Het Vzh 't Hert is gerealiseerd (IN 2011) en de nieuwbouw tot en met laatste fase (Fase 4, Jan Luykenstraat) staat op de rails: de woningen worden momenteel dichtgeplankt (foto's).

Algemeen is ingestemd met het beëindigen van de Wijkraad-activiteiten, welke deze maanden netjes worden afgebouwd.

Uiteraard blijven de bestuursleden aktief in de wijk met de uit Wijkraad voortgekomen zaken als o.a. Trots op de Wijk, deze website, Opschoondag enz.

Het is mooi geweest, zo.
Bedankt voor u vertrouwen in ons!2010
Op maandag 22 februari 2010 was er de algemene ledenvergadering van Vereniging Wijkraad Willemskwartier. De opkomst was mager maar de discussies waren des te feller.
Gerrie Looman is herkozen als voorzitter, Ferry Blüm als secretaris en Dirk-Jan Burgersdijk als penningmeester. Gewoon bestuurslid Zeki Dengiz was niet herkiesbaar, omdat hij niet meer in het Willemskwartier woont. Als nieuw lid voor het bestuur werd Jamaa Himi gekozen.
Onderwerp van bespreking waren o.a. het Jaarverslag 2009 en de Balans 2005-2010.

Wijkraad Willemskwartier bestaat alweer bijna vijf jaar. Dat was reden om eens wat zaken op een rij te zetten. Het zijn flink wat pagina's maar misschien wel de moeite waard om te lezen. Veel aandacht wordt besteed aan het nieuwe VZH (Voorzieningenhart).
Verder heeft het bestuur aangegeven dat er in 2011 flink wordt nagedacht over hoe het verder moet met de wijkraad.U ontvangt dan de Nieuwsbrief voor het Willemskwartier vanzelf bij u in de bus. Het lidmaatschap is gratis.
 

Overleg wijkraad gemeente Portaal

2009

Nieuwsbrief 3-7
Nieuwsbrief 3-6
Nieuwsbrief 3-5 Nieuwsbrief 3-4
Nieuwsbrief 3-3
Nieuwsbrief 3-2
RECTIFICATIE 3-1
Nieuwsbrief 3-1


2008

Nieuwsbrief 2-13
Nieuwsbrief 2-12
Nieuwsbrief 2-10
Nieuwsbrief 2-9
Nieuwsbrief 2-8 (PDF)Nieuwsbrief 2-7
Nieuwsbrief 2-6 (PDF)
Nieuwsbrief 2-5


 

2007

Nieuwsbrief 2-4
Nieuwsbrief 2-3
Nieuwsbrief 2-2
Nieuwsbrief 2-1
Nieuwsbrief 14
Nieuwsbrief 13
Nieuwsbrief 12
Nieuwsbrief 11
N
ieuwsbrief 10
Nieuwsbrief 9
 

2006

Nieuwsbrief 8Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 6Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1

De Wijkraad van het Willemskwartier Nijmegen zet zich actief in voor het welzijn en welslagen van bewoners, organisaties, verenigingen, clubs, stichtingen en overige activiteiten binnen het Willemskwartier.
Belangrijke thema's voor de Wijkraad zijn momenteel de sloop en nieuwbouw in het hele Willemskwartier, en de centralisering van alle buurtgerichte activiteiten in het nieuw te bouwen Voorzieningenhart (VZH).WORD GRATIS LID digitaal.
Of vul op de wijkpost (Willemsweg 211) het aanmeldformulier in

Balans 2005-2010

Jaarverslag van de wijkraad 2010

Jaarverslag van de wijkraad 2009

Jaarverslag van de wijkraad 2008

Beurt aan de Buurt-verslag oktober 2007 Jaarverslag van de wijkraad 2006-2007

e-mailadres van de Wijkraad: wijkraadwillemskwartier@gmail.com
06-14028364

Alle publicaties Willemskwartier:

NIEUWSBRIEF
Wijkraad Willemskwartier

opweg NIEUWSBRIEF
van Portaal
krooniek

NIEUWSBRIEF
Groot Nijeveld & Willemijntje

(naar de website van het Willemskwartier: klik hier.)