Smit Transformatoren

Geplaatst op: 12 juli 2010, laatste aanpassing: 10 februari 20152013

SMIT bestaat 100 jaar, hier wat foto's.
Op 4 en 5 mei wordt een en ander gevierd (100jaarsmit.nl),

 

2012

juli

SMIT bouwt naarstig een nieuw gebouw rondom een mogelijke bron van overlast.
Na de zomervakantie is dit gebouw gereed en is mogelijk (een gedeelte van?) de overlast verdwenen.

 

maart

Een leuk filmpje over het transport bij SMIT (Klokhuis)

 

februari

Er bestaat, zoals we eerder al meldden, een historisch website (willemsmithistorie.nl) over SMIT-trafo, waar we laatst informatie zagen over de oorlogsjaren: kijk hier eens.
Mét stemmige muziek erbij.

 


Foto: Johanna Wycoff. Johanna de Wilde bij SMIT

 

 

promo-filmpje SMIT

 

 

2011
november

Gemeente, GGD en Smit hadden 16 november in 't Hert een informatie-bijeenkomst over het onderzoek van geluidsoverlast bij Smit-trafo.
Bij overlast, bel SMIT 24/24 uur 024-3568911.
Op deze pagina vindt u meer informatie over de geluidsoverlast voor omwonenden. Kijk op dit filmpje (van Omroep Gelderland, april 2010) waar het over gaat.

Info Willemskwartier Nijmegen 06-14028364.

Wijkbewoner Hans is inmiddels vertrokken en ook de nieuwe generator maakt lawaai.

 


juni

De vloer voor het luchtkussentransport (filmpje) tussen het Hoogspanningslab en het spoor wordt uitgebreid, deze werkzaamheden duren tot en met de eerste week van juli.
Aan- en afvoer van bouwverkeer zal plaatsvinden via de Dr. Schaepmanstraat.  De werkzaamheden zullen overdag plaatsvinden. Het storten van de vloer, ongeveer 29 juni, gebeurt normaal gesproken op één dag en is voor 22.00 uur klaar. Aangezien dit afhankelijk is van weersinvloeden, duurt het werk tot in de nacht.

 

april

Ook dit jaar innoveert SMIT in haar bedrijfsvoering.
In maart is een nieuwe generator komen, efficiënter en geluidsarmer: de werkzaamheden hiervan zijn in volle gang. Kost wél even -tijdelijk- wat parkeerplaatsen op het terrein...


Ook wordt op het terrein straks weer wat gesloopt en nieuwbouw in de plaats gezet.

 

 

 

2010
Op deze pagina vindt u meer informatie over de geluidsoverlast voor omwonenden.
Ook last van geluid? 
kijk op dit filmpje waar het over gaat.


nieuwbouw spoorzijde 2011
Ook bij SMIT is de laatste jaren sprake van sloop en nieuwbouw. Dat mag ook wel, sommige hallen en machines gaven de nodige overlast. Dit is nog steeds enigszins het geval, maar er wordt hard gewerkt om deze problemen op te lossen, zoals deze foto's laten zien. In mei 2010 worden er weer maatregelen getroffen om de laatste overlast te beperken.

gesloopte hal spoorzijde 2010nieuwe proeftrafo (achter, bovenin)

2009
Ondanks alle werkzaamheden bij SMIT blijkt er al jarenlang dezelfde soort klachten te zijn over geluidsoverlast, moeilijk waar te nemen maar zeer irritant: trillingen en lage tonen, overdag maar ook 's nachts.
-lees hier meer-Over SMIT Transformatoren bestaat een historische website.

Binnen het bedrijf worden de transformatoren, die wel 230 ton kunnen wegen, verplaatst met een soort hovercraft. Met lucht dus. Hoe dat gaat, ziet u in dit filmpje (helaas is het vorige filmpje verwijderd...).

Juli 2009:
De transformatoren die SMIT maakt, moeten natuurlijk op de een of andere manier naar de klant worden vervoerd. Zoals in de nacht van 8 op 9 juli gebeurde. Dat vereist zwaar transport, zoals dit en dit filmpje laten zien.

Nieuwe werkzaamheden vanaf deze maand: SMIT gaat een nieuw laboratorium bouwen.
Aan de Groenestraat was 's nachts een vervelende bromtoon te horen, mogelijk veroorzaakt door rioolinspectie op de Willemsweg, door de een wél waarneembaar en door de ander weer niet of niet zó waarneembaar.


Bij SMIT gaat de apparatuur voor het hoogspanningslaboratorium vervangen worden. Stap voor stap worden de testtransformatoren en de generator vervangen door nieuw materieel. Dat is dan meteen ook een stuk geluidsarmer. Onvermijdelijk zal een aantal werkzaamheden 's avonds en in het weekend plaatsvinden. De komende tijd zullen de blauwe testtransformatoren (uit 1956) in gedeeltes verwijderd worden. Begin september verdwijnt de laatste.

Later dit jaar gaat Smit twee houtbewerkingsloodsen slopen. We houden u op de hoogte.
Voor meer informatie:Smit Trafo, 024-3578798.


Afvoeren oude testtrafo's

Februari 2009:
Het intrillen van de filters voor het oplossen van de bodemverontreiniging leverde te veel overlast op voor de omwonenden. Daarom wordt er nu gewoon ouderwets geboord, en dat gaat zo (filmpje).

Januari 2009:
Rammelende koffiekopjes
Deze week, met name donderdag 29 januari, waren er bijzondere werkzaamheden bij Smit Trafo aan de Groenestraat. Sinds lang is er sprake van grondvervuiling op het terrein. Met name is het grondwater onder het terrein en onder een stukje van de wijk ernstig verontreinigd. Bodemsanering was dan ook gewenst, en hiermee is men nu gestart.

Donderdag was er sprake van overlast, toen de Grontmij op het terrein van SMIT middels een trilmachine enkele filters op sonische wijze de grond in drukte; vandaar de rammelende kopjes bij aanwonenden. De filters zorgen ervoor dat de komende zes jaar de verontreiniging uit de bodem verdwijnt. De verontreiniging bestaat uit de vluchtige stoffen PER en TRI. Deze worden boven de grond weer uit de lucht gehaald in een container met lange pijp en vervolgens opgevangen en afgevoerd. Wat er daarna nog aan verontreiniging in de bodem achterblijft, wordt dan bekeken.

Het intrillen van de filters veroorzaakte te veel overlast, dus nu gaat men het met de avegaar (boren met een schroef) proberen.
Met excuses in deze brief van Smit Trafo.

Augustus 2007:

Een deel van het transport bij SMIT zal met luchtkussens gaan gebeuren. Dit zal omwonenden mínder geluidsoverlast geven. Tot en met oktober dit jaar moet er een loods midden op het terrein verbouwd worden, wat niet geluidloos zal gaan...

(Links het Smit Trafo-terrein, rechts de nieuwbouw "Dichtersplein". Op de achtergrond de spoorlijn en de Rozenbuurt)

Donderdag 21 december om 16.00 uur was er een rondleiding voor omwonenden. Bewoners van de Willemsborgh waren aanwezig.Aanleiding van de rondleiding was de plof bij Smit eind maart 2006, waardoor de wijk onder de zwarte rook kwam te liggen. Van ongerustheid bij de bewoners over schadelijke stoffen hoeft geen sprake meer te zijn: die worden niet meer gebruikt. Er is hooguit wat roet van verf en olie (CFK-vrij) vrijgekomen. Meer chemische stoffen worden bij Smit niet gebruikt, zo hebben wij kunnen zien. Ook andere overlast (zoals geluid, licht) is besproken en opgelost. Ondertussen verlopen de contacten tussen Smit en de bewoners uitstekend. Men weet mekaar telefonisch te vinden, om elke vorm van overlast te bespreken en op te lossen.

Uit de oude doos (misschien wel dertig jaar geleden): een foto van Nico Schonewille

Deze zomer is de directie van Smit Trafo aan de kant gezet en vervangen door een tijdelijke directie. De voorgaande directies hebben namelijk de boel een beetje uit de hand laten lopen. Het gevolg: nu worden 60 van de 300 banen geschrapt waardoor zo'n 40 mensen meteen moeten worden ontslagen. De eerdere beursgang was ook al mislukt. Het rare is dat de orderportefeulle helemaal vol zit, er zijn voldoende klanten voor de reusachtige transformatoren van Smit, maar er wordt gewoon niet genoeg winst gemaakt. Bovendien heeft het bedrijf flink wat pech gehad, zoals de kostbare plof van 29 maart. Ondertussen blijkt ook nog eens dat er vervuiling zit in de grond van het Smit-terrein.

Op 7 juni was er bij Smit een rondleiding voor verontruste buurtbewoners. We hebben het daarbij gehad over de plof, over de veiligheid en over de milieuverontreiniging. Vooral wilden we wel eens zien wat er binnen bij Smit zoal gebeurt (zie verslag).

Bewoners en directie in gesprek

Vanwege gebrek aan geld is er voorafgaande aan de Plof van 29 maart verkeerd gesleuteld aan een proefopstelling. Dat was de oorzaak van de knal en de zwarte rookwolken die daarna over het Willemkwartier trokken. Geldgebrek was er bovendien de oorzaak van dat generatoren slecht draaiden, waardoor er in de wijk grondtrillingen voelbaar waren. Dat probleem is intussen opgelost.

                                                                                      foto: Resie Meilink

In het verleden zijn er bij Smit stoffen gebruikt die schadelijk zijn voor het milieu en momenteel in de grond zitten. De uitslagen van de Milieuafdeling Nijmegen zijn net bekend. Op basis van deze metingen wordt een plan gemaakt om de vervuilde grond te saneren (schoon te maken). Uiteraard houden we u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in deze kwestie.

De plof van 29 maart heeft overigens geen schadelijke stoffen de lucht in geblazen, dus we hoeven ons geen zorgen te maken over onze gezondheid. De reden is dat er bij Smit simpelweg niet gewerkt wordt met schadelijke stoffen. De kankerverwekkende PCB's die vroeger in transformatoren werden toegepast zijn al lang verboden en bij Smit werkt men alleen nog maar met olie, hout, papier, blik, koper en ijzer. En natuurlijk forse stroomstoten.

De rondleiding van 7 juni was te krap aangekondigd waardoor vele geïnteresseerden uit de buurt niet op de hoogte waren van deze mogelijkheid. Daarom doet Smit het nog eens over. In oktober is er een nieuwe kans om een bezoekje te brengen aan Smit en er een rondleiding te krijgen. Deze gelegenheid zal op deze site worden aangekondigd en ook op affiches bij de Vrijbuiter en de Wijkpost. Van dit bezoek doen wij op deze site natuurlijk weer verslag.

Hebt u nog vragen over dit onderwerp? Bel dan 06-14028364.