SMIT overlast geluid

Geplaatst op: 29 januari 2011, laatste aanpassing: 7 augustus 2017

Maandag 7 augustus verbouwt en verherbouwt Royal Smit.

Royal Smit wil aan de toenemende vraag voldoen en breidt uit.
Ook in 2017 weer, nu een nieuwe vloer. Frezen, hakken en dus lawaai tussen 07:00 uur en 19:00 uur...
Maandag 7 augustus start het werk, duurt een week.

Contact met Royal Smit: bel 024-3568911

 


 

2016
SMIT heeft problemen in de testruimte waardoor de oude, lawaaimakende generator die trillingen geeft, weer aan het werk gezet wordt.
Mogelijk geeft dit weer overlast. Deze situatie kan wel twee maanden (tot februari 2016) duren.
Omwonenden ontvingen een brief waarin SMIT dit meldt.
Contact met SMIT-trafo: telefoon 024-3568911


Eerder hadden nogal wat omwonenden last van lage bromtonen van de oude generator.

 

 

2015
SMIT heeft, zo lijkt het nu, veel van de (geluids-)overlast onder de knie. 

Eerder hadden nogal wat omwonenden last van lage bromtonen van de oude, vervangen proefgenerator...

Oorsprong van lage bromtonen is moeilijk te traceren maar wel schadelijk voor de gezondheid. Bromtonen bewegen zich grillig, duiken her en der op.

Er werd bewoners gevraagd om ook in 2012 gedurende de maanden oktober, november en december goed naar de geluiden van Smit-Trafo te luisteren, met name in het weekeinde.
Er werd niet veel overlast meer gemeld.
 

2012

Oktober

Géén last of wél last van geluid?

In 2009 hebben het bewonerscomité en toenmalige Wijkraad Willemskwartier een enquete  gehouden onder 250 omwonenden van Smit Transformatoren. Deze enquete ging over de geluidsoverlast die door Smit Transformatoren werd veroorzaakt.

Ongeveer 50 bewoners hebben de enquete ingevuld teruggestuurd en hiervan gaf ongeveer de helft van de mensen aan dat ze inderdaad merkbaar last hadden van de bromtonen die van Smit-Trafo afkomstig waren.

Inmiddels is het 2012. In de afgelopen jaren is vastgesteld dat er inderdaad geluidsoverlast van Smit-Trafo afkomstig is en zijn er maatregelen genomen om daar een eind aan te maken of sterk te verminderen.

Er is echter van het begin af aan sprake geweest van een opmerkelijk verschil. Sommige mensen hadden alleen af en toe last van een bromtoon. En er zijn mensen die zeiden de hele tijd last te hebben. U hoort bij deze laatste groep.

Er zijn inmiddels afspraken met Smit-Trafo gemaakt om te proberen te ontdekken waar deze permanente bromtoon vandaan zou kunnen komen. Daarover heeft u in de laatste Opweg-krant kunnen lezen.

Er wordt bewoners gevraagd om gedurende de maanden oktober, november en december goed naar de geluiden van Smit-Trafo te luisteren, met name in het weekeinde.

We willen u vragen dit ook te doen. Neemt u svp de moeite om alle resterende weekeindes van 2012 aandachtig te luisteren en op te schrijven wanneer u wel een bromtoon hoort en wanneer u geen bromtoon hoort. Dat helpt om te ontdekken waardoor de bromtoon veroorzaakt wordt,
aldus Ferry Blüm van de Wijkraad Willemskwartier


 

2012

Januari

Géén last of wél last van geluid?

In de weekeindes van 21 januari, 28 januari, 4, 11, 18 en 25 februari, dus zes weekeindes achter elkaar vraagt Smit-Trafo alle omwonenden op te letten op geluidsoverlast.
De vraag is nu: hebt u géén last of wél last van geluid en meldt het dan.

bel naar de Wijkraad Willemskwartier, 06-14028364 (Ferry Blüm)

2011

 november

Op 16 november hielden Gemeente, GGD en Smit-trafo  een informatie-bijeenkomst voor bewoners/omwonenden met als onderwerp de geluidsoverlast (onder andere zware brom, luister hier) en het onderzoek hiernaar.

Afgesproken is dat SMIT verder gaat met maatregelen (foto hierboven) tegen overlast en beter (eigenlijk: anders) naar bewoners luisteren gaat, bewoners en SMIT gaan elkaar op constructieve wijze informeren met behulp van voorgaande, huidige en komende metingen.
Een verslag ven deze avond wordt naar bewoners verzonden
en zal uiteraard hier verschijnen (1 december).

juni

In de nachten van donderdag 23 juni op vrijdag 24 juni en dinsdag 28 juni op woensdag 29 juni gaat Smit een nieuw soort tests uitvoeren. Smit sluit niet uit dat dit wat extra geluid gaat geven.

 Daarnaast wordt de vloer voor het luchtkussentransport tussen het Hoogspanningslab en het spoor uitgebreid. Deze werkzaamheden staan gepland voor week 25 (grondwerk), 26 (storten vloer) en 27 (bestrating).
Aan- en afvoer van bouwverkeer zal plaatsvinden via de Dr. Schaepmanstraat. Dit zal met name geconcentreerd zijn in de eerste week. De werkzaamheden zullen overdag plaatsvinden.

 

maart
werkzaamheden aan de beloofde en geluidsarme generator zijn volop aan de gang.

januari
SMIT kondigde in januari aan een transformator te testen, langer dan gebruikelijk en ook tijdens nachtelijke uren, van 31 januari t/m 3 februari.

2010

 Met dit filmpje uit 2010 begrijpt u de situatie.
Bij overlast van SMIT kunt u hen bellen 24/24 uur: 024-3568911.

Bij een aantal omwonenden rondom SMIT blijken al jarenlang dezelfde soort klachten te zijn over geluidsoverlast, vaak moeilijk waar te nemen maar soms zeer irritant: het gaat om trillingen en lage tonen, overdag maar ook 's nachts. Enkele omwonenden hebben begin 2010 het comitee bezorgde bewoners (CBB) opgericht om de overlast van SMIT in kaart te brengen, bespreekbaar te maken en tot een minimum te reduceren. Veel bewoners merken ook niets van enige overlast.

 Als eerste heeft het comitee een enquete gemaakt die in februari 2010 rondom SMIT huis aan huis bezorgd is.

 Dan is er een gesprek geweest met SMIT en het comitee en met wethouder Jan van der Meer en het comitee.
Meer informatie: com.bezorgdebewoners@live.nl

 

Juni
Een gesprek met SMIT deze maand leverde o.a. excuses op van SMIT voor het niet uitnodigen van een aantal omwonenden (in februari) en ook de verrassende opmerking dat De Bromtoon mogelijk níet van SMIT komt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oude proeftrafo wordt weggetakeld                                                en door Mammoet afgevoerd
 

 Anderzijds is er wél De Andere Bromtoon van Generator 1 (oud, gereviseerd) en Generator 2.
Maandag 28 juni spreken de bewoners met Wethouder Jan van der Meer, die alle vergunningen leverde voor werkzaamheden die de geluidsoverlast geven...

Mei
Aankondiging van het aantal keren dat er 's nachts overlast zal zijn van Smit tot eind 2010: klik hier.

April
De enquete van bezorgde omwonenden is door bewoners rondom SMIT in februari 2010 ingevuld en leverde de volgende uitslag op: klik hier. Klagende bewoners gaan, met de Wijkraad Willemskwartier, een gesprek aan met SMIT op donderdag 15 april. Ondertussen maakt SMIT ineens méér lawaai, de laatste weken, zo vinden de bezorgde bewoners.

Maart
Op 4 maart om 19.30 uur bij SMIT aan de Groenestraat 336 is er voor de omwonenden een informatieavond over de nieuwbouw. Als u aanwezig wilt zijn, bel dan 024-3568911. De geluidsoverlast komt niet ter sprake, zo constateren wij.

Februari
Het comitee bezorgde bewoners maakt een enquete die in de buurt wordt bezorgd, om te weten wie er nu last heeft en wat voor last dat is.

Januari
Een aantal bewoners rondom SMIT die last ervaren van geluid en trillingen verenigd zich in het Comitee Bezorgde Bewoners (CBB). Voor informatie: com.bezorgdebewoners@live.nl

2009
Al jarenlang ervaren bewoners verschillende vormen van overlast, sommigen menen te weten dat bepaalde trillingen al bijna een jaar of veertig te merken zijn. Uiteraard was SMIT éérder gebouwd dan het Willemskwartier, desalniettemin bekijken bewoners nu met SMIT of er overlast is die verholpen kan worden. Hierdoor is er geregeld overleg tussen SMIT, bewoners (en Wijkraad Willemskwartier) en gemeente gestart.