Smit-Draad terrein informatie

Geplaatst op: 3 april 2011, laatste aanpassing: 9 mei 2014

Woensdag 26 februari 2014 stemde, na 15 jaar discussie, de gemeenteraad in met de verhuizing van Albert Heijn aan de Groenestraat naar de te bouwen winkel op het terrein van Smit-Draad, een eind verderop aan de Groenestraat.

Het kruispunt aldaar is in april 2014 i.s.m. gemeente  en wijkraad sterk verbeterd en veiliger voor (langzaam)verkeer gemaakt.
Het college beloofde er alles aan te doen om op de huidige AH plek kleinschalige winkels te vestigen, bij voorkeur in de eko-sfeer.


 

In 2014 krijgt Albert Heijn groen licht van de gemeenteraad om te bouwen bij Smit-Draad. Augustus 2013 vertelde Bouwgroep Plegt-Vos honderd aanwonenden over de uitwerking van hun plannen op het Smit-Draad terrein.
Opmerkelijk is dat er geen invulling meer is van de woon/zorg-functie op het terrein, de Waalboog heeft zich teruggetrokken. Overlast door de leegstand van het terrein zal snel worden aangepakt foto: camerabewaking). Het hele terrein is vervuild en sanering is nodig. Wordt vervolgd. 

 

 

Smit Draadterrein 2013
Albert Heijn en (zorg-) woningen aan de Groenestraat.

8 november 2012 besprak de gemeenteraad de visie in het Stadhuis, er wordt (nog eens, betreffende parkeer- en verkeersdruk) verkeer op de Groenestraat geteld.

De visie vormt na vaststelling vervolgens weer de opmaat naar een concrete bestemmingsplanwijziging.

 

 

Doel is nieuwbouw van de Albert Heijn en een zorgcomplex voor 36 dementerenden en woningen voor 50 ouderenen (Talis en Waalboog) op het Smit-Draadterrein. Als het bestemmingsplan veranderd kan ontwikkelaar Plegt-Vos eind 2013 beginnen.

Op 13 april 2011 heeft de gemeenteraad op basis van het raadsvoorstel “Herontwikkelingslocaties Groenestraat” besloten om (in beginsel) medewerking te verlenen aan wijziging van het bestemmingsplan voor het voormalig Smit Draadterrein.
De eigenaar van dit terrein wil er een supermarkt en zorgwoningen realiseren. 

Smit Draadterrein 2011
Albert Heijn gaat verhuizen naar Smit Draad, aldus het besluit van de gemeente op 13 april 2011.

Jarenlang ligt het terrein van (voorheen) Smit Draad aan de Groenestraat braak en te wachten op bebouwing. Al heel veel jaren wordt gesproken over een tweetal ontwikkelingen aan de Groenestraat:

 

-de ontwikkeling op het voormalig Smit Draadterrein door Plegt-Vos (komt er een nieuwe, grotere Albert Heijn, nóg twee kleinere winkels (FILMPJE: reactie Natuurwinkel) en -zorg- woningen van Talis en de Waalboog met parkeerplaatsen?
-de ontwikkeling van de locatie (van Muldershof) van de huidige AH (winkels?) én het terrein daarachter (woningen?) alsook Het Veldje.In november 2009 heeft de gemeenteraad de ontwikkelingen aan de Groenestraat als controversieel aangemerkt en hebben gesprekken plaatsgevonden met alle betrokken partijen om te onderzoeken of een oplossing mogelijk is.
Groenestraat 2010

Ja, zo besloot de raad in april 2011, de verplaatsing van de huidige AH naar het voormalig Smit Draadterrein gaat plaatsvinden.


Met het aannemen van een amendement heeft de raad het voorstel wel gewijzigd.
Aan het voorstel is toegevoegd dat het college inzichtelijk maakt welke toename van parkeer- en verkeersdruk er wordt verwacht en welke maatregelen voor verbetering kunnen zorgen. Bovendien geeft het college tegelijk met het aanbieden van een nieuw bestemmingsplan voor het Draadterrein aan welke concrete toekomst zij ziet voor het bestaande winkellint aan de Groenestraat.

Muldershof heeft overigens de gemeente  gedagvaard omdat zij haar
bouwmogelijkheden beperkt ziet ten opzichte van het eerder in procedure gebrachte winkelplan conform de intentieovereenkomst uit 1998.

 

Enkele bedenkingen bij de plannen:
Zal er op het Smit Draadterrein een goede oplossing voor het laden en lossen komen? Op de huidige AH-lokatie? Komt er een goede (verkeers-) aanpassing van de steeds drukkere Groenestraat?
Zullen er op op de huidige locatie van de AH winkels en/of (senioren-)woningen komen?
Zal Het Veldje groen blijven, of zo groen mogelijk?
Zal het verhuizen van AH wel leiden tot verbetering van de uitstraling en
(bewinkelings)situatie aan de Groenestraat?
Zal de Groenestraat na verhuizing AH hierdoor nóg drukker worden?
Zullen winkels aan de Marterstraat en Willemsweg minder klandizie krijgen?
Groenestraat 2009

Verdeeld
Men is dus verdeeld over de verhuizing van de AH maar
iedereen is het eens over de slechte verkeerssituatie op de Groenestraat:
een puinhoop is het er, vooral in de spits. Vindt ook de politiek.

 

Plan Muldershof
(globaal begrensd door het perceel van Albert Heyn inclusief parkeerplaats en de eigendommen van Muldershof tot aan de toegang tot de begraafplaats) houdt grofweg in:
nieuwbouw AH-supermarkt, Het Veldje blijft én nieuwbouw van seniorenwoningen.
Uitgegaan wordt van nieuwbouw voor een AH-supermarkt op de huidige locatie, expeditieverkeer dat alleen vooruit in- en uitrijdt, scheiden van parkeren en laden en lossen, inpandig laden en lossen, ommuring en overkapping minder geluidsoverlast) van de buitenrulmte voor draaien en keren (door beperking van in- en uitritten wordt de verkeersveiligheid Groenestraat bevorderd),
behoud van Groen- en Speelpark "het Veldje" ,
woningen boven winkels en nieuwe seniorenwoningen elders op het terrein (sociale veiligheid).

Bewonerspartijen:
Wijkraad Hazenkamp, Bewoners Comite Hazenkamp (BCH), Ondernemers Groenestraat-Oost, Vereniging Groen- en Speelpark Het Veldje (VGSV), Bewoners Hindestraat en Marterstraat (aanwonend), Bewoners Groenestraat-Zuid (tussen winkels), Bewonersflat Groenestraat, Werkgroep Smit-Draad, Bewoners Dobbelmanweg en Bewoners Wezenlaan

 

Groenestraat 2010


SMIT-Draad Groenestraat geschiedenis
SMIT-Trafo  Groenestraat actueel