bezichtig "de Tweeling"

Geplaatst op: 22 november 2010, laatste aanpassing: 9 september 2017

Zaterdag 9 september is open op Monumentendag 2017
van 11.00 tot 17.00 uur. Toegang Gratis!


In september 2012 maakten we dit filmpje.
Foto's van monumentendag 2009 en 2010.

 

 

 

 

 

"De Tweeling" won in 2011 de publieksprijs van De Architectuurprijs Nijmegen voor de nieuwbouw (foto's)  "vanwege de boeiende manier waarop oud en nieuw geïntegreerd is". De Vakjury koos als eerste prijs het project De Hessenberg.
Het commentaar van de Vakjury over Kinderdagverblijf De Tweeling:  

Al bijna 100 jaar biedt de Agnes Reiners Fröbelschool uit 1920 op de Groenestraat een veilige en passende omgeving voor Nijmeegse kinderen. Dit rijksmonument werd in 1998 gerestaureerd, maar na enkele jaren bleek dat er behoefte was aan een uitbreiding. Een eventuele aanbouw zou mogelijk contrasteren met het rijksmonument. Vandaar dat de gedachte ontstond om in de achtertuin van het gebouw nieuwe ruimte voor het kinderdagverblijf te creëren. De opdrachtgever Gend en Brauer Holding BV gaf Virtus Architectuur en Realisatie opdracht om in nauwe samenspraak een plan tot uitbreiding van het kinderdagverblijf te maken.

 

De Nieuwbouw:

De architect heeft de nieuwbouw enigszins in de grond laten zakken, waarna het landschap er als het ware overheen is getrokken in de vorm van een groen dak. Er is sprake van een insnijden en inklappen van dat landschap, waardoor het gehele achtergebied met één gebaar alle voorzieningen op een haast nonchalante en vanzelfsprekende wijze in zich opneemt. De architectuur is hier vooral terughoudend en zacht. Op deze manier kon het groene karakter van het achtergebied in belangrijke mate worden behouden. Naar de mening van de jury is zo een boeiende, zich naar de plek voegende architectuur ontstaan die bovendien in veelal natuurlijke materialen is uitgevoerd, waarbij met name de in blank cederhout uitgevoerde zonweringconstructie die als een scherm voor de glasgevel staat, het gebouw nog beter laten passen in het kleine terrein. Men zou niet verwachten dat op een zo korte afstand van een drukke weg als de Groenestraat, een luwtegebied kan ontstaan, dat bovendien oud en nieuw op een boeiende manier integreert. Er is rondom de uitbreiding een erfachtige structuur tot stand gekomen, waarbij bij de inrichting behalve met de functionaliteit voor kinderen, ook rekening is gehouden met waardevolle zichtlijnen, zoals de toren van de kerk aan de Groenestraat. Bij de afscherming van het buitengebied is zorgvuldig rekening gehouden met de bebouwing van de buren. Het geheel is volgens de jury te zien als een vlechtwerk, waarbij daklandschap, houten gevel, tuin, slaapcabines voor kinderen en het monument zorgvuldig zijn geïntegreerd. Het ‘schuurachtig’ nieuwe volume is niet alleen door het architectenbureau in samenspraak met de opdrachtgever ontworpen, maar ook door dit bureau daadwerkelijk uitgevoerd, hetgeen zeer bijzonder genoemd mag worden. Ontwerp en uitvoering waren derhalve in één hand: een maximale controle van de ontwerper op het eindproduct (dit is in de reguliere bouwpraktijk een groot probleem). Het interieur van de nieuwbouw is hoogwaardig gestalte gegeven met veel zorg voor natuurlijke, kindvriendelijke materialen, een gebruiksvriendelijke inrichting, een uitstekende akoestiek, een passende verlichting en een inspirerend bescheiden kleurgebruik.

 

De Restauratie:

De aanvullende restauratie van het bestaande gebouw is zorgvuldig gebeurd, waarbij zelfs verbeteringen zijn aangebracht in vergelijking tot de vorige restauratie. De jury is van mening dat de verbinding tussen het oude en het nieuwe gebouw een hogere kwaliteit had kunnen hebben. Dit laat onverlet dat de jury de mening is toegedaan dat dit project veel waardering verdient mede vanwege het goede opdrachtgeverschap, de intensieve communicatie tussen opdrachtgever en architect, als ook dat de kwaliteit van het geheel een bewijs is dat wanneer er tussen opdrachtgever en architect een goede chemie bestaat, het resultaat navenant is.

 

 

 

En foto's van monumentendag 2009 en 2010.