'De Haard'

Geplaatst op: 22 november 2010, laatste aanpassing: 31 maart 2016

de Haard aan de Groenestraat 170, sinds 2012 is De Haard
Diaconaal centrum "de Haard", Groenestraat 170, Nijmegen.

Zaterdag 12 november 2016 is er een reunie van de oude buurtcentra van het Willemskwartier zoals de Haard, het Spiegelhofje, de Vrijbuiter enz.
in 't Hert (Thijmstraat 40) met fototentoonstelling.
Meer info volgt nog! Kijk op 

de Facebook-account:   Reunie Willemskwartier

2013
Maandag 9 december organiseert het Huis van Compassie (De Haard, Groenestraat 170) een gezellige maaltijd. Iedereen is welkom. Iedere maand zal een andere groep mensen het eten verzorgen en iets vertellen over wie zij zijn en wat zij doen.
Vrijdag 15 november van 19.30 tot 21.30 uur Open Mic Night.
Dinsdag 1 oktober podiumgesprek over verlieservaring.
Donderdag 26 september debatavond.
Zaterdag 21 september nationale Burendag.
Zaterdag 15 juni geld inzamelen voor de bouw van een multifunctionele werkplaats in Afrika.
Donderdag 21 maart Transition Town.

2012
Diaconaal centrum "de Haard", Groenestraat 170, is in geopend: Diaconaat is de maatschappelijke taak van de kerk, de Protestantse Gemeente Nijmegen. Van oudsher is de diaconie betrokken bij de ondersteuning van mensen die in financiele nood zijn gekomen en elders geen hulp kunnen krijgen.

2011
Buurtcentrum De Haard is gesloten sinds juni 2010,
auto-en houthobbywerkplaatsen sluiten 22 juli 2011,

juni
Deze informatieavond in De Haard over de activiteiten van de Diaconie maakt duidelijk dat géén verslaafden geld zullen halen in de Haard.
Met andere woorden: het inloopspreekuur gaat níet door, alle andere activiteiten natuurlijk wel.
De Haard is inmiddels enigszins verbouwd.
Nieuwbouw achter zal (nog) niet plaatsvinden.

februari

de Haard wordt gestript
foto's hier

2010
Hobbywerkplaats hout en auto:
klik hier
december
er wordt hard gesloopt in de Haard

november
De huidige stand van zaken:
Inloopspreekuur is uitgesteld tot september 2011
Verbouw De Haard begint deze maand (november 2010)
Nieuwbouw achter De Haard vóór de zomer 2011
Volgende bewonersbijeenkomst in maart 2011 !
-lees onderaan verder-
juni
Buurtcentrum De Haard is gesloten
maar de hobbywerkplaatsen blijven voorlopig open,
Stichting Levensmorgen
gaat in De Haard activiteiten ontplooien.


Wat voor activiteiten?

Stichting Levensmorgen, die al in de dertiger jaren van de vorige eeuw is gesticht, legde zich toe op de ondersteuning van achterstandsjeugd. Nu is hun motto
"helpen waar geen helper is" en behartigen zij belangen van en bieden concrete hulp aan zwakkeren in onze samenleving. Enkele activiteiten zijn
-sociale zorg
-hulp aan uitgeprocedeerde vluchtelingen
-armoedebestrijding (Voedselbank, Schuldhulpverlening)
-hulp aan dak- en thuislozen
-M25 maatschappelijke stages voor jongeren
-Raad voor Levensbeschouwing en Religie
Er komen inloopspreekuren maandagochtend en donderdagochtend, van 9 tot 11 uur.


De Haard, informatieavond in juni

Het zijn juist deze inloopspreekuren die buurtbewoners verontrusten: op de inloopspreekuren komen zo'n 50 personen (dak-en thuislozen) waaronder enkele harddrugsgebruikers . Een vijftal bewoners gaat met de Diaconie en andere partijen serieus kijken of juist die overlastgevers uit de wijk geweerd kunnen worden, mogelijk elders een inlooppunt kunnen krijgen. Het huidige inloopspreekuur is momenteel aan de Van Schaeck Mathonsingel, niet in een woonwijk.
Stand van zaken november 2010 leest u hier.

de Van Schaeck Mathonsingel

De woordvoerder van de Diaconie meldde tevens dat er nog nieuwe activiteiten plaats gaan vinden (welke werd niet bekend) en dat nieuwbouw achter en aan het huidige pand komt (waarvoor in september de bouwvergunning aangevraagd wordt).


nieuwbouw De Haard

2009
Buurtcentrum De Haard is verdwenen; hier de uitleg.

De Haard zal in verband met het niet verlengen van het huurcontract voor weer vijf jaar de huur opzeggen per 1 januari 2010 en na de zomer ondergebracht worden in de Vrijbuiter (clubs) en de basisschool (OKC, OuderKindCentrum). De Hobbywerkplaatsen kunnen enkele jaren blijven, dan worden deze zo veel mogelijk opgenomen in een andere gemeentelijke organisatie. In 2011 is het VZH (voorzieningenhart) gereed, het was al de bedoeling dat clubs en OKC van De Haard hier een plek kregen.
De Haard heeft een lange geschiedenis, van onder andere jongerencentrum tot het huidige buurtcentrum. Het pand is eigendom van Stichting Levensmorgen die al in de dertiger jaren van de vorige eeuw is gesticht, en die zich toelegt op de ondersteuning van achterstandsjeugd. In de loop van de jaren heeft dat werk zich geconcentreerd op het club- en buurthuiswerk in het Willemskwartier rond het buurtcentrum de Haard aan de Groenestraat. Stichting Levensmorgen heeft al jaren geleden de directe verantwoordelijk-heid voor het werk uit handen gegeven aan Tandem als welzijnsinstelling gesubsidieerd door de gemeente. De stichting was nog slechts eigenaar van het pand ‘de Haard’.
Door de herstructurering van het Willemskwartier rondom De Haard gaat de functie die de Haard vervulde daar vervallen. De activiteiten zullen zich verplaatsen naar het nieuwe voorzieningenhart (VZH) voor de wijk, gereed in 2011. De Levensmorgen oriënteert zich op deze nieuwe situatie en heeft besloten in het gebouw andere activiteiten te ontplooien, onder andere de adminstratie en welzijnsactiviteiten.


De Haard, in 2010

Filmpje van De Haard in 2009.

ALGEMEEN

Buurtcentrum de Haard was dagelijks van 10:00 tot 16:00 bereikbaar voor open inloop. U kon ereen kopje koffie nemen, de krant lezen en even kletsen met andere bezoekers, ruimte reserveren voor buurt- en wijkactiviteiten. Om een voorbeeld te noemen: spelletjes dart. Buurtcentrum de Haard had bijvoorbeeld eenToneelgroep, KBO bingo, wijk bingo, Happy Kids kinderdisco.

Filmklub
Eind jaren zeventig was in De Haard een filmklup actief. Nee, geen filmclub, een filmklup. Zo schreef je dat in die tijd. Van hun activiteiten is toentertijd een boek gemaakt. Een bloemlezing daaruit vindt u hier (pdf-formaat). En omdat het een boek is van een filmklup, hebben wij daar weer een film van gemaakt.

Reünie in de Haard
Zaterdag 9 juni 2007 was het vijfentwintig jaar geleden dat het jongerencentrum de Haard veranderde in een buurtcentrum. Vanaf toen met auto- en houthobbywerkplaats. Dit werd gevierd met een reünie van alle medewerkers en bezoekers die al deze jaren hebben bijgedragen aan de activiteiten. Foto's!

FOTOTENTOONSTELLING

In de Vrijbuiter was in 2009 een reünie voor oud-bewoners en oud-leden van De Haard en Valkhorst, georganiseerd door Peter Flierman, 06-12377717.