Willemsweg gereed

Geplaatst op: 15 juli 2017, laatste aanpassing: 22 oktober 2017

Tot en met 28 september is elke nacht gewerkt aan het asfalt op de Willemsweg, vanaf de Aldi tot de Graafseweg,
de aansluitingen op Tollensstraat (nieuwe  Snelfietsroute) en de Graafseweg (versmalling) waren nog niet gereedInmiddels is de laatste hand gelegd aan deze twee projecten.

 De Graafseweg met het spoorviaduct is in september 2017 opgeknapt,  de nieuwe stoplichten zijn beetje 

bij beetje afgesteld tegen filevorming. De Graafseweg is nu versmald, geasfalteerd en van fietspaden voorzien (FILMPJE) inclusief de aansluiting op de Tollensstraat-fietsroute.

Eerder leidde de versmalling tot veel vragen over nut en doorstroming. Bewonersen een tweede onderzoek blijken positief ten opzichte van de verandering. 

 

 

In september 2017 is het wegdek op de viaducten vervangen en zijn de fietspaden geasfalteerd en waar mogelijk verbreed. Ter hoogte van Dobbelman is het fietspad verlegd. Het fietspad loopt nu daar op dezelfde hoogte als de auto’s. De steile afrit is nu uitsluitend voor voetgangers. 

Staduitwaarts is het aantal rijstroken op het spoorviaduct teruggebracht van twee naar een rijstrook. Op het deel tussen Keizer Karelplein en Arend Noorduijnstraat blijven twee rijstroken zodat het verkeer voldoende ruimte heeft om in te voegen.   De kruispunten met de Arend Noorduijnstraat/Burghardt van den Berghstraat en het kruispunt met de Willemsweg zijn veranderd. Ook staan er nieuwe verkeerslichten die flexibeler in kunnen spelen op het verkeersaanbod. 

 

Willemsweg gereed
Willemsweg gereed
Willemsweg gereed
Willemsweg gereed
de Willemsweg aansluiting Graafseweg
rechts: het Keizer Karelplein
Willemsweg gereed
Willemsweg gereed