uitbreiding Spoorkuil Pro-Rail

Geplaatst op: 6 maart 2013, laatste aanpassing: 22 oktober 2017

ProRail wil het aantal treinen op het spooremplacement in de spoorkuil, uitbreiden. 
HIER de in 2012 aangevraagde omgevingsvergunning.
Inmiddels blijkt in 2013 maandenlange overlast van snerpende wielen door falende wissel-smeersystemen (UPDATE 2017).
Echter, NedTrain gaat tot 2020 geen TC (werkplaats) in de Spoorkuil Willemskwartier / Bottendaal realiseren. Nedtrain gaat in haar bestaande onderhoudsbedrijven 

(FILMPJE maart 2014) investeren. Door reizigersgroei (oa. studenten) en ouderdom materieel bestelt NS nieuwe treinen en moderniseert (FILMPJE) de NS bestaande treinseries. Nieuwe treinen vragen een andere verdeling van de onderhoudswerkzaamheden binnen NedTrain waardoor de huidige onderhoudsbedrijven aangepast of vernieuwd worden in plaats van de bouw van een Technisch Centrum in Nijmegen.

Aldus Nedtrain in haar brief aan omwonenden in mei 2016.


Wat doet ProRail tegen geluid?


Jaren geleden is het terrein al behoorlijk 'geluidarm' gemaakt (elektriese wissels, voegloze rails, anti-piepende-wiel-smeerinstallaties, lucht-en stroomtoevoer extern enz.) maar méér treinen is méér geluid, 1 tot maximaal 4 dB (A) waardoor men nu de woningen wil aanpakken.


Er blijken ook problemen te zijn ondanks voorzorgmaatregelen.
Op het emplacement is in de herfst van 2012 een anti-icinginstallatie geplaatst en als veiligheidsmaatregel zijn de boogsmeerinstallaties uitgeschakeld. Deze smeren de sporen/treinen om zo geluidsoverlast van remgeluid en in bochten te voorkomen. De installaties hadden nooit uitgeschakeld mogen worden. Pas in juni 2013 zullen de installaties mogelijk in gebruik komen.
Naast langdurige geluidsovertreding is er dus ook sprake van een overtreding van de onderhouds- en instructievoorschriften.

KLACHTEN

Prorail publiekscontacten: 08007767245 of www.prorail.nl/contactformulier  Gemeente:via de digitale balie (bel & herstellijn) of 14024 of rechtstreeks 0247517787.

 

 

 

 

Wat wil ProRail?

 

ProRail hééft al een vergunning, die loopt ten einde zodat een nieuwe moet aangevraagd. Tegelijk wil ProRail méér treinen in de spoorkuil afhandelen en is er bijvoorbeeld een 'ont-ijs-machine' gekomen (nee, die maakt geen lawaai). 
Met name méér treinen en dus méér activiteiten zorgen dat het geluidsnivo hoger wordt zodat enkele woningen 'binnen de norm' vallen om geluidswerende voorzieningen te krijgen. Dat gaat om 80 woningen in het Willemskwartier in de 
-Thijmstraat (van Guido Gezellestraat tot Annastraat), enkele woningen in de 
-St Annastraat en in Bottendaal om enkele woningen in de
-Semmelinckstraat.

U krijgt ná onderzoek, alleen als de norm wordt overschreden, een aanbod uw woning geluidreducerend te maken.

.tot 21 april 2013 kon u een zienswijze indienen, beoordeeld door het college van B&W
.eind mei volgt het besluit van het college van B&W
.dan is er (zij die een zienswijze indienden althans) de mogelijkheid tot het indienen van beroep (6 weken)
.gevelonderzoek start in het derde en vierde kwartaal van 2013 in de hieronder genoemde straten
.in 2014 en 2015 worden de eventueel te nemen geluidsvoorzieningen uitgevoerd.

 

Vragen?

ProRail publiekscontacten 0800-7767245, mailadres: www.prorail.nl/contact

Gemeente Nijmegen telefoon 14024 (over de zienswijzeprocedure)

 

 

 

 

 

Op het emplacement worden de treinen opgesteld, gereinigd en afgetankt. Technische controles worden uitgevoerd en toiletten worden geleegd. 
ProRail heeft de gemeente gevraagd de huidige vergunning uit te breiden voor méér treinen: dan moeten er voor ongeveer 80 woningen geluidsreducerende voorzieningen komen.

 

schoonmaak
schoonmaak
Ont-ijs-installatie
Spoorkuil
vetnippels en -kasten tegen krijsende wielen
electrische wissel
pompstation dieseltreinen
waterpunt
stroomtoevoer nacht
wateraanvoer toiletten
Zomer
Winter