treingeluid spoorkuil

Geplaatst op: 14 oktober 2014, laatste aanpassing: 12 december 2017

ProRail werkte in november 2017 in de Spoorkuil aan het terugdringen van booggeluid afkomstig van het spoor. Er zijn waren al 26 smeerinstallaties maar dat bleek onvoldoende. Drie worden verplaatst en 12 komen erbij. Daarna moeten de systemen nog optimaal worden afgesteld.
Begin 2018 starten ProRail en NS met een nieuw wielrailconditioneringssysteem - dat de rails vanaf de trein smeert. Er wordt nog onderzocht waar specifiek in Nijmegen met deze treinen booggeluid kan worden tegengegaan. Overigens is booggeluid niet helemaal weg te nemen, de maatregelen zorgen wel voor een forse vermindering.         Woensdag  27 september 2017 gaven NS, ProRail, Nedtrain en Arriva op het spoorwegemplacement uitleg aan wijkbewoners over de activiteiten op het opstelterrein. De tien bewoners kregen tijdens de rondleiding over het terrein in de Spoorkuil een goed beeld van de geluidproductie. 

Eigenlijk is er één groot pijnpunt: de 'krijsende', piepende wielen. 
En precies dat is voor de treinmensen een zeer gecompliceerd probleem om op te lossen door de vele factoren die hierbij spelen.

 

Het is het eerste bezoek van bewoners aan het bedrijf. Toezichthouder milieu Danny Janssen heeft een en ander geregeld en ook ontving hij een aantal  terugkerende irritatiepunten van omwonenden ontvangen; allen over geluid.
 

Hét overlast-geluid uit de spoorkuil? Klik op dit filmpje 

Het snerpende geluid van krijsende wielen is vooral 's-avonds laat maar ook overdag en 's-nachts te horen. Het filmpje is in Eindhoven gemaakt waar óók een boog (bocht) loopt en waar óók bij regen weinig tot soms niets te horen is.
Slapen met open raam in de zomer gaat écht niet.
Er zijn momenteel 117 smeerinstallaties in de spoorkuil Willemskwartier tegen het snerpend geluid. Deze helpen onvoldoende. Er komen eind 2017 nog een aantal installaties bij zodat het totaal op 138 stuks komt. Elke installatie wordt drie keer per jaar gecontroleerd. Het komt dus voor dat ze niet optimaal werken. De positie van de installaties in de bochten kan ook slecht gekozen zijn, ook een te hoge snelheid van de trein is een factor die meespeelt alsook droogte van de rails en wielen.

Bedoeling is dat we met elkaar in gesprek blijven en proberen zo weinig mogelijk last van elkaar te hebben. 

Kijk eens op de ProRail site bij
geluid langs het spoor         (Filmpje)
trillingen langs het spoor     (Filmpje)
veiligheid goederenvervoer

Meer info op Youtube over
de maximale geluidproductie, terugdringen geluidshinder (Nieuw en oud Filmpje), geluidsschermen

Voor vragen over de activiteiten op het emplacement in de Spoorkuil in het Willemskwartier kunt u terecht bij ProRail publiekscontacten: www.prorail.nl
0800-7767245

Geluidsbelasingkaart 2017 Nijmegen

Klachten? Bel ProRail 0800-7767245

september 2017
september 2017
september 2017
september 2017
vetsmeernippel
bedieningskast vet
vetnippelkast
bedieningskast vet
koppeling
spoelwater toilet
vroeger voor de stofzuiger
handbediend
tankstation
pompbediening
vulpijp diesel
scheidingstank water en diesel
krachtstroom trein 's-nachts
krachtstroom trein 's-nachts
krachtstroom trein 's-nachts
Einde