voorzieningenhart
't Hert

NOVEMBER 2010

WILLEMSWEG
Woensdag van 10 november tot Kerst is het deel van de Willemsweg
tussen de Groenestraat en de Da Costastraat afgesloten.
Lees hier meer info omtrent het nieuwe gebouw in de KROONIEK van oktober/november 2010.

Gedurende de werkzaamheden rijdt de bus vanaf 10 november niet meer over de Willemsweg richting centrum, maar misschien wél vanaf het centrum naar de Groenestraat en verder. Denken we, de redactie hier weet het niet meer. Voor de zekerheid: "De busroute wordt omgelegd via de Groenestraat en de Graafseweg" aldus de gemeente.
Ehh, en een pendelbusje?
-lees hier meer-

RONDLEIDING 't HERT
Dinsdag 17 november om 15.15 uur-inschrijven bij De vrijbuiter
Woensdag 18 nov . om 15.15 uur-inschrijven bij De Vrijbuiter


de steigers van 't Hert zijn weggehaald en de horizonta
le 'lamellen' rondom worden aangebracht

Het college is akkoord gegaan met de nieuwe naam voor het voorzieningenhart. Het is 't Hert geworden, conform het voorstel van bewoners. Tijdens de informatieavond van 23 november om 20.00 uur in De Vrijbuiter zullen uit de ingediende stembiljetten die als eerste voorkeur 't Hert hebben opgegeven, enkele prijswinnaars worden getrokken.

OKTOBER 2010

Hier een fotoserie over de luchtbehandelingsinstallatie die in oktober geplaatst

AUGUSTUS
Eind augustus, maakten we deze fotoserie, binnen in het gebouw.
de leidekkers

In deze fotoreportage van 2009 ziet u de grondwerkzaamheden, de feestelijke start van de bouw en
hier de voortgang.

En dan gaat het snel met de bouw, die hier in juni 2010 halverwege is.
Een kijkje binnen, tijdens het traditionele "Pannenbier". Nog meer foto's, begin juli binnen genomen.

bovenste verdieping, bestemd voor Pluryn


"kelder" (halfverdiept): de gymzaal

JULI 2010
En op 4 juli (Trots op de Wijk) kon, uit drie mogelijkheden, de naam van het Voorzieningenhart gekozen worden:
Het Hart, 't Hert of Het Middelpunt. De gemeenteraad beslist in september welke het wordt.
De uitslag volgt (deze is nog niet bekend). Ook liet Jac. Splinter een maquette van het (aangepaste) kunstwerk zien, wat op het plein tegenover het VZH zal komen.

kunstwerk
de maquette van het kunstwerk, dat op het plein komt

keldervloer begane grond eerste verdiepingvloer 3-D image
 
april 2010
mei 2010
 

Maart 2010

Op 8 maart was er in de Vrijbuiter een informatieavond over het Voorzieningenhart en de verkeerssituatie op de Willemsweg.
De ruimte rondom het VZH, prima, mooie steentjes, fietsenklemmen en verlichting, het wordt erg mooi.
Dan de verkeerssituatie, daar liggen de visies van bewoners en van de gemeente uit elkaar: bewoners willen de verkeerssituatie over de gehele Willemsweg bespreken, de gemeente wil vooral het stuk bij het VZH en het plein herinrichten.
Dit laatste krijgt overigens wel de goedkeuring van bewoners, alhoewel de verwijdering van de bestaande HUP niet gewaardeerd werd: dit gaat leiden tot strontoverlast, terwijl deze juist teruggedrongen was. Overigens wordt tóch bekeken of de hele Willemsweg een en ander aangepast kan worden om de snelheid terug te dringen.

Kijk hier naar de montagefoto's van het VZH, de Willemsweg en het plein.


deze fotomontage, vanaf het dak van een autobus, laat het plein en het VZH zien

Oja, er is weer wat extra geld beschikbaar voor het Willemskwartier: de gemeente Nijmegen kan 200.000 euro subsidie tegemoet zien voor de bouw van ons Voorzieningenhart in het Willemskwartier. Kassa. Waar dit geld precies heengaat? Iets met Sociale Cohesie (da's wat er in de wijk al is en wat verstevigd gaat worden: mekaar ontmoeten). We vragen het onze wijkmanager binnenkort.

Februari 2010

image

Hier vindt u alle series met bouwfoto's:
bouw 1
storten vloer
bouw
(feestelijke start)
bouw 2
Pannenbier
binnen


2009

December 2009


Begane grond, eind december/begin januari: vorstverlet

November 2009
De vloer van de kelderverdieping is gestort, op dinsdag 17 november. Vier-honderd-en-vijftig kuub! Daar waren iets minder dan zestig vrachtwagenladingen voor nodig.

Oktober 2009


Maandag 19 oktober werd de bouwstart feestelijk ingeluid met een bijeenkomst voor buurtbewoners, waarbij diverse notabelen van gemeente en wijk aanwezig waren. Foto's!

Na het feestje op maandag, zijn dinsdag 20 de bouwketen op het terrein geplaatst. Voorzien van alarm. De graafwerkzaamheden zijn ook begonnen: er ligt al een diepe kuil voor de kelderverdieping, onder andere bestemd voor de gymzaal en de bijbehorende voorzieningen. De vrijgekomen grond wordt gebruikt om in Weurt een terrein op te hogen. Ook leuk: de fundering kan gewoon op de "koude grond" worden aangelegd, die is namelijk stabiel genoeg, er hoeft dus niet geheid te worden.

September 2009
Het Voorzieningenhart is momenteel één grote zandbak.
De berg grond is naar de Brederostraat verplaatst, zodat bouwbedrijf Giesbers met de bouw kan beginnen: er staat een stroomkast en binnenkort komt de bouwkeet.

Juni 2009

SLOOPTERREIN VZH

De sloop van de huizen op de nieuwbouwplek van het VZH is begonnen. Heel voorzichtig: eerst moet het asbesthoudende materiaal, zoals de tuinschuurtjes, worden verwijderd. Filmpje!
En foto´s van het hele sloopproces, vanaf het eerste asbest tot (bijna) de laatste steen.
Terwijl in de Brederostraat Zuid met zorg nieuwe dakpannen worden gelegd, worden ze op het VZH-terrein met precisie verwijderd. Filmpje!
En nog een fotofilmpje. Een filmpje gemaakt van foto's dus.Mei 2009

28 mei 2009: de bewoners van het sloopblok aan de Willemsweg zijn weg, de woningen zijn allemaal dicht gemaakt. Onze aannemer is druk bezig de laatste rotzooi af te voeren en het overtollig groen te rooien. Ook worden binnenkort de bouwhekken om de te slopen woningen geplaatst.
Ons streven is om voor 10 juli 2009 de woningen afgebroken te hebben.
Het sloopbedrijf Lagemaat zal deze klus gaan uitvoeren. Dit bedrijf zal trachten de overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken.
Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, neem dan contact op met Ruud Maassen, adviseur Gebiedsbeheer. Hij is dagelijks bereikbaar van  09.00 uur tot 13.00 uur via 0800-7678225.Maart 2009

18 maart 2009: wat komt er in het Voorzieningenhart?

- Buurthuis
- Basisschool
- Peuterspeelzaal en kinderopvang
- Buitenschoolse opvang
- Huiskamer
- Ouder-Kindcentrum
- Jongerenruimte
- Sportzaal
- Wijkpost
- Jeugdgezondheidszorg
- Centrum Jeugd en Gezin

16 maart 2009: een belangrijke gebeurtenis - de gebruikersovereenkomst voor het VZH werd ondertekend. Alle betrokken partijen zetten hun handtekening onder de definitieve plannen voor het nieuw te bouwen Voorzieningenhart.

Op 1 april moeten alle woningen leeg zijn. Deze laatste bewoners moeten zich even gaan haasten:

Februari 2009

9 februari 2009: Het VZH zal dit jaar gebouwd worden, eerst worden de woningen in het blok Willemsweg/Tesselschadestraat gesloopt worden, nog vóór de zomervakantie. De woningen (filmpje) komen ondertussen leeg te staan.
Vanaf 10 februari worden de lege woningen met stalen platen. Vervolgens zullen gas, water en elektriciteit afgesloten worden en overtollig groen gerooid worden.

1 april start de sloop en zal van Grunsven een hek plaatsen om de te slopen woningen. Zij zullen trachten de overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken. Aldus Portaal. Hebt u vragen neem dan contact op met Bep Kosse, Woonadviseur. Zij is van maandag t/m woensdag bereikbaar via 0800-7678225.

Januari 2009: Wijkraad Willemskwartier had zich teruggetrokken uit het gebruikersoverleg. Reden: de ivloed van de wijkbewoners in dit overleg  was té minimaal en overleg werd té vaak buiten de Wijkraad om gevoerd.

  Maar geluiden van bewoners, en goed overleg  (de Wijkraad  bestaat immers uit de bewoners van het Willemskwartier) deden de Wijkraad besluiten in het VZH-overlegproces mee te blijven doen.


De Wijkraad volgt wél de stappen van de gemeente in de verdere uitvoering van de oorspronkelijke plannen, het VITRI-rapport, waarin alle bewonersgroepen die gebruik gaan maken van het VZH hun gebruikerswensen kenbaar hebben gemaakt.

Meedenken en meepraten over het Voorzieningenhart......
Neem dan contact op met TANDEM-opbouwwerkster Resi Meilink (024-3553468).

December 2008: Het VZH zou in oorsprong centraal gelegen zijn in de wijk, alle voorzieningen in de wijk huisvesten, één gezamenlijke ingang krijgen, en dan ook nog aan de Willemsweg. Alleen het eerste uitgangspunt maakt de gemeente waar.

Het lijkt erop dat de gemeente stap voor stap, en tegen de wensen van de bewoners in, steeds meer stukjes van het plan afknabbelt. Ondertussen doet de gemeente wel haar best om de bewoners te laten meedenken en meepraten. Maar het lijkt erop dat men daar vervolgens niets mee doet.

De wijkmanager, Jan Bannink, formuleert de bovenstaande opmerking graag anders: "Gezamenlijk met alle toekomstige huurders, de wijkraad en bewoners probeert de architect alle wensen in het gebouw te verenigen. Dat is haar opdracht van de gemeente. Maar keuzen zijn onvermijdelijk omdat helaas niet alles kan. De wijkraad ziet er op toe, dat daarin de juiste keuzen worden gemaakt."

Het uitgangspunt en de wens van de bewoners om bijvoorbeeld één ingang te maken zodat iedereen elkaar makkelijk ontmoeten kan, is van tafel. Helaas. De 'toekomstige huurders' blijken een wel erg grote rol in het geheel te hebben en onderhandelingen buiten het reguliere overleg om niet te schuwen.

Het uitgangspunt van de gemeente bij herstructurering van het Willemskwartier (lees: sloop) is dat de nieuwe, duurdere woningen rijkere bewoners trekken die de wijk vervolgens leefbaarder maken. Dit kost tientallen miljoenen euro's. Volgens een onderzoek van de universiteit Utrecht uit 2008 is het rendement van de investeringen niet of nauwelijks te zien. De 'oude' en 'nieuwe' bewoners mengen zich niet met elkaar, de veiligheid bijvoorbeeld neemt niet toe. Hierom pleiten bewoners al die tijd voor één centrale ingang: elkaar ontmoeten, sociale cohesie.

Terug naar het VZH: het is de open wijkschool Willemskwartier die uit veiligheidsoverwegingen niet één, maar twéé ingangen wil. Terwijl het aantal leerlingen juist afneemt. De Wijkraad maakt zich grote zorgen om het voortbestaan van de school.

Overigens zijn bewoners tevreden over de architect die haar plan telkens weer aanpaste aan (onder andere) hun wensen.

De architect (rechts) en bewoners

In de ledenvergadering van de Wijkraad in 2008 hebben bewoners besloten om toch maar mee te blijven werken aan het Voorzieningenhart. Ook al komen de hobbywerkplaatsen er niet in, ook al is er sprake van twee ingangen in plaats van één.
Inmiddels is het gebruikersoverleg gestart en is een Klankbordgroep gevormd: hoe gaat het VZH er uitzien? Wordt het laagdrempelig? Is het toegankelijk voor álle bewoners van de wijk?
De architect heeft inmiddels het eerste plan enigszins aangepast aan de wensen van bewoners (zie lager op deze pagina).
Maar vinden de bewoners deze aanpassingen voldoende?
Vanaf 24 september 2008 vindt u hier meer informatie.

1 juli 2008: de architect praat met de bewoners van de wijk over het Voorzieningenhart. Wilt u ook meepraten, dan kunt u zich aanmelden bij deze Klankbordgroep: 024-3553468 (Tandem, Resi Meilink).

Klankbordgroep VZH

Op de voorgrond de belangrijke personen voor het VZH: de bewoners.
Op de achtergrond, vlnr: Pierre Veenman (gemeente), Yvonne van der Pluym (architect) en Jan Bannink (wijkmanager).

WENSEN VAN BEWONERS:
- het VZH moet een soort huiskamersfeer uitstralen, met één entree
- het gebouw mag niet de uitstraling hebben van een woonboulevard, maar juist een knussere en kleinschaligere indruk geven
- architectonische kenmerken van het Willemskwartier (tuinwijk, dakconstructies, baksteenelementen) mogen terugkomen in het gebouw
- aanlokkelijk schoolgedeelte dat uitnodigt om je eigen kind er te plaatsen, met centraal gelegen ruimtes waar je als ouder zelf makkelijk naar binnen loopt
- een ruimte om buiten te kunnen zitten, bijvoorbeeld om te barbequen.

Vraag van de architect aan de toekomstige gebruikersgroepen: hoe zouden jullie je eigen ruimte in willen richten? Met welke meubels, kleuren, materialen?

Tot verbazing van iedereen bleken onze jongeren nog nooit uitgenodigd te zijn om mee te praten over de invulling van het VZH.

HET VOORZIENINGENHART, voorlopig ontwerp

VZH volgens architect Spring

6 juni 2008: van architectenbureau Spring ontvingen wij voorlopige schetsen van het nieuwe Voorzieningenhart. Dit is de visie van de architect: "Het VZH omarmt een plek in de wijk waar mensen elkaar ontmoeten en spelen en leren vanzelfsprekend zijn. Alle wijkfuncties liggen rondom de halfverdiepte sporthal en zijn gekoppeld aan het centrale hart op de begane grond en eerste verdieping. Vanuit dit centrale hart is ook de school direct ontsloten met speelruimte op het dak van de sporthal."

Presentatie van deze plannen: maandag 16 juni om 19.30 uur in de aula van Groot Nijeveld.

23 februari 2008: deze zaterdag konden wijkbewoners een kijkje gaan nemen in De Ster, het Voorzieningenhart van Lent om een indruk te krijgen hoe zo'n multifunctioneel VZH-gebouw er eigenlijk uitziet. Wij krijgen in het Willemskwartier namelijk ook een VZH, maar dan wel wat kleiner. En we hebben ook nog een diashow gemaakt van wat andere "voorzieningenharten", want hoe meer voorbeelden we hebben, hoe beter.

18 januari 2008: Het Voorzieningenhart (VZH) dat gebouwd gaat worden op de hoek Willemsweg-Thijmstraat zou begin 2011 klaar moeten zijn.
De panden die er nu nog staan, zullen na zomer 2009 gesloopt worden. Momenteel wordt een architect gezocht. Op de plaats waar het voorzieningenhart moet komen, staan nu 27 woningen. Hoe vergaat het de huidige bewoners? De meesten zijn al aan het inpakken, zij zijn de gelukkigen die al een nieuwe woning hebben gevonden.HOBBYWERKPLAATSEN BLIJVEN....

MAAR NIET IN HET NIEUWE VOORZIENINGENHART (wat juist wél de bedoeling was van de wijkbewoners...)

13 juni 2007:

Het nieuwe Voorzieningenhart wordt gebouwd en de hobbywerkplaatsen blijven. Dat is het resultaat van de besluitronde van de Nijmeegse gemeenteraad van woensdag 13 juni. De hobbywerkplaatsen komen niet in het nieuwe Voorzieningenhart.

Na discussies, loftuitingen aan het adres van het College van B&W, het indienen van moties en de verklaringen van de twee wethouders, volgde de beslissing: de motie die Nijmegen NU, Gewoon Nijmegen, de Stadspartij, VSP en D'66 hadden ingediend om de beide hobbywerkplaatsen wel in het Voorzieningenhart op te nemen, werd verworpen. Daarmee was het besluit genomen: het Voorzieningenhart komt er.

De moties van CDA (College, zoek een alternatief voor de hobbywerkplaatsen) en van de Stadspartij (College, zorg dat er voor de hobbywerkplaatsen in het Willemskwartier een goede plek blijft) werden ook verworpen. Desondanks werd "glashelder" (zoals de SP het formuleerde) dat de hele gemeenteraad van mening is dat het College zijn uiterste best moet doen om de twee hobbywerkplaatsen voor het Willemskwartier te behouden, het liefste in De Haard ook na 2011. De wethouders zeiden hier nu al mee bezig te zijn.

Mevr Bos vroeg de wethouders op welke andere middelen zij wilden inzetten om de tweedeling in het Willemskwartier tegen te gaan. Het College meent dat het Voorzieningenhart er zal zijn voor iedereen, allochtoon of autochtoon, jong of oud, en links of rechts van de Wilemsweg.

Op 27 juni 2007 hield de Wijkraad Willemskwartierde jaarlijkse algemene ledenvergadering. De uitkomst van deze gemeenteraad wordt besproken en het antwoord weten we nu: bewoners vinden dat de hobbywerkplaatsen in het VZH moeten, beloofd is beloofd en er zijn genoeg redenen om het wél te doen. 

Op 23 mei 2007 publiceerde De Brug het volgende nieuws:

Willemskwartier krijgt zijn voorzieningenhart

NIJMEGEN - Willemskwartier krijgt zijn voorzieningenhart. In het voorzieningenhart komen onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg en wijk- en
buurtwerk samen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de benodigde tien miljoen bij elkaar. Hiervan neemt het ministerie van Vrom 2,7 miljoen voor haar rekening. Gisteren is het programma van eisen voor het voorzieningenhart vastgesteld. Met de komst van een voorzieningenhart op de hoek Willemsweg, Thijmstraat, Maerlantstraat, Tesselschadestraat krijgt de wijk de centrale ontmoetingsplek waar bewoners al jaren op wachten. De huidige voorzieningen liggen verspreid aan de randen van de wijk. Bewoners hebben eerder aangegeven één locatie te willen, waar zowel het primair onderwijs, het peuterspeelzaalwerk, de jeugdgezondheidszorg en het wijk- en buurtwerk een plek kunnen krijgen. Centraal in de wijk, zodat iedereen elkaar kan ontmoeten in hetzelfde gebouw.


De hobbywerkplaatsen (houtbewerking en autowerkplaats) die in de Haard gevestigd zijn, worden niet ondergebracht in het voorzieningenhart. Zij kunnen voor zo'n vier tot 5 jaar in de Haard blijven. De gemeente gaat na die tijd wel in overleg met hen om te zoeken naar een andere locatie.

De woningen en het onderliggende terrein waar het voorzieningenhart komt zijn eigendom van Portaal Woonstichting. In februari is Portaal akkoord
gegaan met de sloop van de woningen. De grond blijft het eigendom van Portaal.

Eerder Nieuws:

Mei 2007: Het is al langer bekend dat de gemeente de plannen voor het Voorzieningenhart heeft veranderd, vergeleken bij de uitslag van het onderzoek dat bureau Vitri eind 2004 in opdracht van de gemeente heeft gehouden. Medewerkers van bureau Vitri hebben met alle actieve groepen en clubs in het Willemskwartier gesproken en allemaal wilden ze een plaats krijgen in het nieuwe Voorzieningenhart. Volgens Vitri is dat mogelijk.

Wethouder van Hooft kijkt in de hobbywerkplaats

Begin januari 2007 werd bekend dat de uitslag van een ander onderzoek uitwees dat er geen plaats was voor de twee hobbywerkplaatsen. Wijkraad Willemskwartier heeft zich hier direct tegen uitgesproken, omdat daarmee aan de belangrijkste doelstelling van het VZH voorbijgegaan wordt, namelijk een voorziening voor ALLE groepen in de wijk. Ook bestuur en medewerkers van de hobbywerkplaatsen hebben zich tegen de wijziging uitgesproken. Dat zij nu een handtekeningenactie zijn begonnen, betekent dat ze er weinig vertrouwen in hebben dat er nog een toekomst voor de werkplaatsen is, wanneer ze geen plaats krijgen in het Voorzieningenhart. Waar moeten ze naar toe? Kunnen ze in De Haard blijven? En voor hoelang? En als dat niet meer het geval is, waar is er in het Willemskwartier dan nog plaats?

___________________

Op 5 maart 2007 om 20:00 uur is de eerste vergadering voor de betrokken bewoners, in de basisschool Groot Nijeveld aan de Tollensstraat. Portaal geeft dan nadere informatie en uitleg.

De gemeente wil de auto- en houthobbywerkplaats NIET in het Voorzieningenhart opnemen. Bewoners en Wijkraad, ook de werkplaatsen zelf, willen dat dit wel gebeurt. Als het Voorzieningenhart niet wordt gerealiseerd zoals oorspronkelijk bedoeld, is het ons niet waard de bestaande woningen te slopen en de bewoners hun huizen uit te jagen. Ondertussen heeft Portaal de bewoners een brief gestuurd dat zij eerdaags zullen moeten verhuizen. Hier is het standpunt van de Wijkraad over deze kwestie.

Zie onder andere ook Nieuwsbrief 10 en Nieuwsbrief 12 van de Wijkraad.

De gemeenteraad gaat in mei 2007 hierover een besluit nemen.

Op 4 mei 2007 had Wijkraad Willemskwartier een uitgebreid gesprek met wethouder Van Hooft, verantwoordelijk voor het Voorzieningenhart. Aanleiding voor dit gesprek was de kop in De Gelderlander van 26 april dat de “Autoclub niet in wijkhart Willemsweg past”.
Het gesprek duurde anderhalf uur. Vastgesteld kan worden dat er in elk geval serieus geluisterd is. Dhr Van Hooft zei dan ook op het einde van het gesprek dat de Wijkraad hem aan het denken had gezet.
Het begon met het opfrissen van het geheugen, de algemene toezegging van voormalig wethouder Van Rumund aan de toenmalige Klankbordgroep ivm het Voorzieningenhart. Daaraan is de uitkomst van het onderzoek van bureau Vitri gekoppeld: een VZH met ALLE VOORZIENINGEN, ook de twee hobbywerkplaatsen, is haalbaar.
Vervolgens kwamen de verschillende argumenten aan de orde: een autowerkplaats past niet in een Voorzieningenhart of naast een basisschool, de circelzaag van de houthobbywerkplaats maakt teveel lawaai, er is eigenlijk geen plaats. Daar stelde dewijkraad tegenover: we missen de oorspronkelijke bedoeling, namelijk geen versplintering meer van de activiteiten over de wijk, de sociale rol die het VZH, ook de hobbywerkplaatsen, vervullen, iedereen ontmoet elkaar, jong en oud.
We werden het niet eens. Dhr Van Hooft heeft geen enkele toezegging gedaan. Maar er is wel geluisterd.
Op 15 mei neemt het College van B & W een beslissing.

En waar zijn de bewoners dan? Een aantal van hen staat hier op de foto.

In 2001 werd de Klankbordgroep gevraagd wát er goed voor de wijk zou zijn: een Voorzieningenhart, midden in de wijk, en met alles er in: de peuterspeelzaal, de basisschool, OKC Mengelmoes, De Wijkpost, De Muus, Sportrijk Willemskwartier, OpWeg en alle activiteiten in de Vrijbuiter en de Haard, inclusief alle bewonersgroepen. Dat kon als er voldoende geld was. En dat kwam er.

In 2005 ontstond uit de Klankbordgroep de Wijkraad Willemskwartier, dit wilde de gemeente Nijmegen om een gesprekspartner bij de ontwikkeling van de plannen voor de wijk te hebben. Alle bewoners en vaste gebruikers van het toekomstige Voorzieningenhart werden door gemeente en Wijkraad Willemskwartier onder leiding van bureau Vitri geraadpleegd: alle activiteiten zouden in het nieuwe Voorzieningenhart kunnen worden opgenomen. Dan blijkt er een exploitatietekort te ontstaan en het college van B&W besluit zich te beraden op alternatieven. De Wijkraad Willemskwartier meldde het College per direct dat bij alternatieven geen activiteiten mochten worden uitgesloten. Na de verkiezingen van maart 2006 wordt in het nieuwe collegeakkoord het exploitatietekort gedekt.

In januari 2007 blijkt dat er al maandenlang gesprekken zijn geweest tussen gemeente en Portaal: of Portaal misschien het Voorzieningenhart wilde gaan bouwen en beheren. Portaal gaf een ander bureau dan VITRI opdracht tot onderzoek. Al die maanden hebben wij in het Willemskwartier over deze ontwikkelingen niets meer gehoord en blijkt ineens dat er een wijziging in het programma van eisen is: autohobbywerkplaats en houthobbywerkplaats van de Haard kunnen niet mee naar het VZH. Wél naar het VZH kan ineens de GGD (zodat het exploitatietekort onvervangen wordt).

Op 6 februari laat de Wijkraad Willemskwartier haar gemeente en de vaste gebruikers van het VZH niet meer mee te willen praten: alle activiteiten moeten, wat de Wijkraad betreft, in het VZH worden opgenomen zoals oorspronkelijk ook afgesproken was. Het advies van de Klankbordgroep: maak één HART voor de wijk, voeg beide kanten van de Willemsweg samen, voor jong en oud, allochtoon en autochtoon. Anders werkt zo'n Voorzieningenhart niet en kunnen we het net zo goed niet bouwen.

a

Hoek Willemsweg-Thijmstraat. Dit hele woonblok zal worden gesloopt ten behoeve van het Voorzieningenhart.

Hieronder de toekomstige gebruikers van het pand: voorlopige opzet!

 

naam,
website-link

huidig telefoonnummer
(eind 2010)
                 
basisschool Groot-Nijeveld 024-3551566                  
wijkcentrum v/h de Vrijbuiter 024-3551376                  
wijkpost   024-3501743                  
welzijnsorganisatie Tandem 024-3553468 Ouder Kind centrum Huiskamerproject Jongerenwerk            
jeugd en gezin Centrum voor
Jeugden Gezin