Wijkraad Willemskwartier

Geplaatst op: 19 juli 2010, laatste aanpassing: 7 december 2014

2014

Op maandag 10 maart 2014 besloot de opgeheven Wijkraad Willemskwartier tot een herstart.

Het bestuur werd herhaaldelijk te kennen gegeven (uit professionele hoek én vanuit bewoners) dat er geen enkel aanspreekpunt voor de wijk Willemskwartier meer was. 
Ook is er geen wijkblad en geen Programmaraad meer en is er afbraak voorzieningen in het vooruitzicht.

 

Inmiddels (10 december 2014) zijn we volop bezig
met het ontplooien en/of ondersteunen van initiatieven uit de buurt
(KerstBazaar, Eten in 't Hert, Koffie in 't Hert, Buurtrangers, Opfleurdag
en natuurlijk deze website, Trots op de Wijk, Opschoondag: die deden we al).

Mail ons (wijkraadwillemskwartier@gmail.com),
of bel de Wijkraad Willemskwartier 06-14028364

 

2005-2012

Op maandag 16 januari 2012 heeft het bestuur haar leden voorgesteld om na bijna zeven jaar te stoppen met de werkzaamheden.

Het bestuur heeft zich uitputtend en voldoende beziggehouden met de twee items waarvoor de vereniging indertijd opgericht is:
-het Voorzieningenhart (gereed) en
-sloop- en nieuwbouw in de wijk.


Het Vzh 't Hert is gerealiseerd (2011) en de nieuwbouw tot en met laatste fase (Fase 4, Jan Luykenstraat) staat op de rails: de woningen zijn gesloopt en er wordt mogelijk dit jaar (2013) gebouwd.

 

Algemeen is ingestemd met het beëindigen van de Wijkraad-activiteiten, welke deze maanden netjes worden afgebouwd.
Uiteraard blijven de bestuursleden aktief in de wijk met de uit Wijkraad voortgekomen zaken als
Trots op de Wijk 
Willemskwartiernijmegen.nl
Opschoondag
Schuilkelderroute
enz.

Het is mooi geweest, zo.
Bedankt voor u vertrouwen in ons!2010
De Wijkraad is een vereniging die groeit in leden maar ook in doelstellingen:
3. Betaalbaarheid van de woningen,
4. Terugkeer van oudbewoners die dat willen,
5. Behoud van de basisschool voor het Willemskwartier,
6. Nieuwe, heringerichte straten die er mooi uit komen te zien.

Bewoners, de wijkraad, de wijkmanager en raadsleden in gesprek in De Vrijbuiter

Het bestuur bestaat op dit moment uit:
Gerrie Looman, voorzitter
Ferry Blüm, secretaris
Dirk-Jan Burgersdijk, penningmeester
Jamaa Himi

Zaterdag 5 juni 2010 vierde de Wijkraad Willemskwartier haar jubileum
 met een hapje en drankje in de Vrijbuiter, voor leden én niet leden.

 

 

2005
De Wijkraad is een vereniging, opgericht in 2005, naar initiatief van de gemeente.
Oorspronkelijk is de doelstelling het behartigen van de belangen van de bewoners.
De Wijkraad begon als klankbordgroep, toegespitst op twee punten:
1. Voorzieningenhart (VZH't Hert
2. Sloop en nieuwbouw met behoud van sociale huurwoningen.