Nieuw trapveldje

Geplaatst op: 19 juli 2010, laatste aanpassing: 17 december 2014

 

Voetbalplek 
2014-2015

Nieuwbouw, altijd al op die plek gepland, komt in zicht:
Stuworld (bouwer) wil op de voetbalplek én op de plek met loodsen appartementen bouwen.
Start bouw: eind 2015 (schatten wij)


De voetbalplek verdwijnt, de JOP ook.
Komen deze (ergens anders)  in de wijk terug?

 

 

Nieuwe voetbalplek
2007-2010

Deze nieuwe voetbalplek zal verdwijnen wegens nieuwbouw van de SSHN-studentenflat op dit terrein, in 2011 (schatten wij...).
 

Juni 2010:
De gemeente is momenteel bezig de Cruyff-court op de 'oude' voetbalplek te ontwikkelen, aanvankelijk vanuit een ander idee dan dat van de bewoners. Maar, we hopen dat we op maandag 28 juni dan toch écht duidelijk gemaakt hebben wat daar de bedoeling is!

Maart 2010:
Op 10 maart hebben bewoners uit het Willemskwartier een tweede informatieavond belegd: in De Vrijbuiter om 20 uur.
Want het gaat niet simpelweg om een Cruyff Court ja of nee, er speelt meer.

Lees hieronder de geschiedenis van de huidige twee trapveldjes

Februari 2010:
De gemeente nodigt bewoners van het Willemskwartier en bewoners van de Wolfskuil uit op 24 februari in de Driesprong om te peilen waar de Cruyff kan komen.
Bewoners van het Willemskwartier beleggen 10 maart een tweede vergadering in hun eigen wijk (De Vrijbuiter, 20 uur) om meer mensen te informeren en te raadplegen.

November 2009:
De nieuwe voetbalplek, dit jaar geopend, mag weer verdwijnen: er komt nieuwbouw van de SSHN (studentenflats dus; start bouw nog onbekend). Over een vervangende plek, zoals afgesproken, heeft de gemeente het nog niet gehad. Dus dit veldje verwijnt voor
Op de "oude" voetbalplek wil de gemeente een Cruyff court gaan maken. Hierover gaat de gemeente met de buurt in overleg.


De nieuwe voetbalplek is een succes

Januari 2009:
Zondag 11 januari opende Hans van Hooft het nieuwe voetbalveldje op het Hermesterrein. Jammer genoeg kon het voetbaltoernooi geen doorgang vinden, vanwege de vorst en de sneeuw. Maar de gemeente heeft beloofd dat dit in het voorjaar alsnog plaatsvindt.

November 2008:
De afgefikte keet aan de Genestetlaan is vrijdag 7 november gesloopt. Dag keet 0534-88, het spijt ons dat het zo moest gaan. Je wordt waarschijnlijk ook niet vervangen. Jammer van alle goede bedoelingen, en heel jammer voor onze spelende en voetballende jeugd.

Oktober 2008:
De keet is afgefikt. Brandstichting.

Blijkbaar is niet iedereen blij met het nieuwe trapveldje aan de Genestetlaan:

Ach, ondertussen wordt er lekker gevoetbald:

September 2008:
Nadat de portacabin gearriveerd was, gebeurde er twee weken niets
.... behalve dan een inbraak.
Dan worden water en stroom aangesloten en gebeurt er een week niets.
Vervolgens wordt er een flink gat gegraven, waar nu een meter rioolbuis los in ligt.
Weer een week later verdwijnen ineens de twee geplaatste doelen.

Okee, diezelfde week zijn twee andere doelen teruggeplaatst, maar echt professioneel is men niet bezig. Dus vanaf het neerzetten op 1 september duurde het exact zeven (7!) weken voordat het ding aangesloten was op water, stroom en riolering.

Met andere woorden: het komt maar niet af.

Om nu het heuglijk feit te vieren dat de keet er staat (en er bijna beheer is), en dat het veldje bijna gereed is, en ook de andere voetbalplek bijna klaar is, wil de gemeente de opening met een feest vieren, op zondag 2 november. Dat was warempel bijna gelukt ook nog. Maar bij nader inzien is die datum naar 11 januari 2009 verschoven.

Acht weken na plaatsing is de keet afgefikt.

Augustus 2008:
Het veldje wordt goed gebruikt, en dat is prima. Maar als je even wat beter naar de bodem van dat trapveldje kijkt, vragen we ons of dat wel zo'n goede speelplek is. Vooral als je bedenkt dat die bodem twee keer gesaneerd is, en ook nog een keer gezeefd. En dan hou je toch nog deze zooi over?We raden kinderen en ouders aan om op dit terrein vooral niet met blote voeten te gaan lopen. En struikelen of vallen lijkt ons ook best wel gevaarlijk.
We hebben hierover contact opgenomen met de gemeente, om ons uit te leggen wat hier nu eigenlijk wel en niet goed is gegaan. Misschien hoort het wel zo, zoals het terrein er nu bijligt, maar volgens ons had dat toch wat beter gekund.
Hier wat foto's van de huidige bodemgesteldheid op het nieuwe trapveld. Er blijkt zelfs asbesthoudend materiaal tussen te zitten.

Juni 2008:
De werkzaamheden vorderen gestaag.

jaja voetbalplek 8

4 juni. Links wordt het terrein uitgevlakt, zodat de tegels kunnen worden gelegd. Rechts: het gras wordt ingezaaid.

22 juni. Links: Trots op de wijk-dag. Een week later is het hek geplaatst. En een maand daarna wordt de grond nog maar een keer geschoond. Er zat nog allerlei puin en glas in namelijk.
30 september. De voetballers houden hun eigen veldje schoon. En als beloning krijgen ze (deze keer) een ijsje. Rechts: eind augustus is de portacabin neergezet. En eind oktober afgefikt, brandstichting.

Zaterdag 14 juni:
Het nieuwe trapveldje is nog lang niet klaar, maar de jeugd heeft het al gevonden.

Lekker groot

Woensdagmiddag 4 juni 2008:
Er is een begin gemaakt met de aanleg van de nieuwe voetbalplek op het voormalige Hermes-terrein.

 

Woensdagmiddag 13 februari 2008:
IInmiddels is er tot ieders tevredenheid een nieuwer ontwerp en een betere presentatie.
Hier de plattegrond (pdf-formaat). En wat materiaalfoto's.

Het plan is gebaseerd op de wensen van de oudere jongeren in onze wijk, in samenspraak met omwonenden, wethouder, wijkraad, Tandem Jongerenwerk en gemeente. De volgende tekening moet duidelijk maken wat deze jongeren kunnen verwachten.
Maar de tekening is niet echt duidelijk: hoe gaat deze voetbalplek er nu in het echt uitzien? Wat opvalt: de gearceerde omlijning blijkt een tribuneheuvel van gras te moeten worden. Ook is de toegezegde portacabin niet op deze tekening terug te vinden.Enkele vragen van de jongeren: wat voor verlichting komt er? Waarom is er geen hek langs de zijkanten? De tegels in het speelveld, van welk materiaal zijn die? Hoe zit de zitbalk eruit? De parkeerplaats voor de fietsen bestaat uit puin, daar kun je geen fiets op neerzetten want die valt om. Waarom geen fietsenklemmen? Hoe hoog is de ballenvanger?
Wethouder van Hooft heeft een portacabin toegezegd, maar dit was niet bekend bij de makers van de tekening. Ondertussen wel trouwens.De grasheuvel rechts van het veld is bedoeld als tribune voor publiek en als ballenvanger.
De verlichting zal volgens Jan Bannink bestaan uit bouwlampen. De jongens vinden dat prima.
De ballenvangers achter de doelen willen de jongens graag ook links en rechts van het veld. Hoe hoog zijn die ballenvangers eigenlijk? Vier meter, antwoordde Jan Bannink.
De ingetekende tegels van 50 bij 50 cm, waar zijn die van gemaakt? Beton.
De zitbalk is ongeveer tien meter lang. maar hoe breed? Zit zoiets wel lekker? En als het geregend heeft, hoe nat is dat ding dan? Trouwens, hoe ziet die zitbalk er eigenlijk uit? Nee, dát gaat niet door.
De fietsen blijven niet overeind op een puinveldje, dus graag een fietsrek of fietsklemmen. Hier wordt voor gezorgd. Naast de portacabin komt een goed fietsrek.
De portacabin (met faciliteiten als een toilet en stromend water) zal voor de jongeren uitmaken of zij het voetbalveld gaan gebruiken. Geen portacabin, dan gaan ze er niet heen. Dus komt er een mooie portacabin, 6 meter lang, met een ruimte van 3 x 3 meter en een wc-tje en keukentje met aanrecht. Prachtig. De jongeren zegden toe dat wanneer de voetbalplek naar tevredenheid ingericht is, zij toezicht zullen houden, rommel zullen verwijderen en overlast zullen voorkomen. Beheer van de portacabin - hier wordt nog nader over gesproken.
Al met al vinden de jongeren de nieuwe plannen (mét portacabin) er prima uitzien.
Inmiddels is de gemeente bezig met het krijgen van de vergunningen. Oplevering: voorjaar 2008!

Woensdagmiddag 7 december 2007:
Wij hebben ondertussen wat foto's genomen van bestaande voetbalplekken.

 

Er komt in april 2008 dus een mooie voetbalplek, mét portacabin aan de Genestetlaan, en verderop het terrein een mooie JOP (jongerenhangplek).

b


8 november 2007:
Er worden twee werkgroepen opgericht om te praten over het trapveldje dat er nu ligt: eentje voor jongeren van 4 tot 12 jaar en eentje om te praten over een nieuw trapveldje voor 12 jaar en ouder. Dit nieuwe veldje komt op het voormalige Hermes-terrein: de gemeente gaat een plan maken op basis van de wensen van de jongeren en dit werd in De Vrijbuiter besproken.

a


30 oktober 2007:
Wethouder van Hooft en de jongeren troffen elkaar in school Groot Nijeveld. De ideeën worden nog eens besproken:
Een portacabin? De wethouder zegt: ja, daar is altijd geld voor te vinden. Die portacabin komt er, het is er eentje van 6,1 meter, voorzien van water, stroom en riolering. Omdat voor de portacabin vergunningen moeten worden aangevraagd, duurt het wel tot april 2008 voordat ie er staat.


Donderdagmiddag 8 november 2007:
Wijkmanager Jan Bannink presenteerde het plan voor een nieuwe voetbalplek op het Hermesterrein.

Woensdagmiddag 6 juni 2007:
De jongeren die een ander speelveld willen, melden zich op het Stadhuis om raadsleden en wethouder van Hooft te spreken.
Pijnpunt is de bezoekersdruk. Er willen soms zo veel jongeren tegelijk gebruik van maken, dat er extra ruimte nodig is. Daarom wordt er gezocht naar extra ruimte voor een voetbalplek. Het voorstel om deze plek te realiseren op het tennisveld in de spoorkuil is voorlopig afgewezen omdat dit terrein eerst nog aangekocht moet worden. Daarom komt nu het Hermes-terrein in beeld.

p

Het begon min of meer op het stadhuis, waar jongeren en politiek in gesprek raakten. Zomer 2007.