Ontstaansgeschiedenis 't Hert

Geplaatst op: 23 mei 2011, laatste aanpassing: 24 januari 2016

In 2001 informeerde een groepje bewoners bij de gemeente Nijmegen of er niet iets voor de wijk gedaan kon worden, met name op het gebied van een nieuw te bouwen wijkcentrum. Er werd een klankbordgroep opgericht bestaande uit bewoners, (welzijns)organisaties, de basisschool in de wijk, de wijkagent en vertegenwoordigers van de gemeente.
 
Een van de voornaamste argumenten waarom

 wijkbewoners een nieuw, centraal wijkcentrum met voorzieningen wensten, was het opheffen van de door menigeen gevoelde scheiding tussen het oostelijk en westelijk deel van het Willemskwartier. Veel bewoners uit het oostelijk deel van de wijk hadden het gevoel dat ze hun medewijkbewoners uit het westelijk deel niet kenden en vice versa.


Daarnaast meende de klankbordgroep dat de bouw van wat later ’t Hert zou gaan heten de tweedeling tussen autochtone en allochtone bewoners zou wegnemen, alsook die tussen nieuwkomers en oudbewoners in de wijk. Kortom, het nieuwe gebouw zou in meerdere opzichten cohesiebevorderend zijn.
 

Het oude en inmiddels afgebroken wijkcentrum Het Spieghelhofje.

Na veel overleg en brainstormen ontstond in 2005 vervolgens het idee een centraal voorzieningenhart te realisereneen gebouw met daarin een basisschool, een kinderopvang en andere voorzieningen gericht op kinderen in deze leeftijdsgroep in de Brederostraat.

De klankbordgroep was echter niet tevreden met dit plan en daarom werd ervan af gezien. Zij had aan de hand van haar inventarisatie namelijk voor ogen een voorzieningenhart te willen creëren met als absolute voorwaarde alle bestaande activiteiten in de wijk erin te bundelen; de school, het buurthuis, en de activiteiten van de diverse (welzijns-)organisaties.

De inventarisatie werd omgezet in een programma van eisen. Dit werd vervolgens aanbesteed en liefst 24 architectenbureaus dongen mee naar de opdracht. Hieruit werden 10 architecten geselecteerd. Deze selectie werd teruggebracht tot 5, en van ieder van deze 5 architecten werd een reeds gerealiseerd werk bezocht. Hier sprongen twee bouwwerken uit. Het was uiteindelijk architect Yvonne van der Pluijm die een gebouw ontwierp met één centrale ingang voor alle gebruikers van het gebouw.

Ondertussen verstreken de jaren en moest de gemeente nog altijd overtuigd worden het nieuwe voorzieningenhart daadwerkelijk te bouwen, niet in de laatste plaats vanwege de financiële aspecten van het project. Om ervoor te zorgen dat de bouw niet vanwege de te verwachten kosten zou afketsen, besloot de Gemeente Nijmegen zich in te schrijven voor een wedstrijd uitgeschreven door de rijksoverheid.

Het doel van deze wedstrijd was het bedenken en uitwerken van een idee voor een cohesiebevorderende wijkvoorziening. In de 2e ronde van de wedstrijd werd de 4e plaats behaald, hieraan was een geldbedrag van 9 miljoen euro gekoppeld.  De bereidheid onder maar liefst 29 huishoudens in de wijk hun woning op te offeren om een geschikte locatie te creëren voor de bouw van ’t Hert bleek een grote rol gespeeld te hebben in het behalen van de hoge eindklassering.
 
Met het in de wacht gesleepte geldbedrag  kon dan eindelijk begonnen worden met de bouw van ’t Hert. De bouw kostte 12,3 miljoen euro. Tien jaar na het ontstaan van het idee te komen tot ’t Hert is het gebouw dan eindelijk daar: mei 2011 wordt het feestelijk geopend.

 

Terug naar vorige pagina