WILLEMSKWARTIER JAREN 50

in
Geplaatst op: 2 oktober 2011, laatste aanpassing: 3 oktober 2011

'Willemskwartierders en levensomstandigheden in de jaren vijftig, onze kindertijd en de tijd dat onze grootouders in de wijk leefden.' Een digitale bijdrage van Henny Fransen op de website van Noviomagus.nl.

 

 

 
 

 

'Tussen 1917 en 1925 werd in het Nije Veld ten zuiden van het Nijmeegse stadscentrum in opdracht van Woningvereniging Nijmegen een arbeiderswijk in tuinstadarchitectuur gebouwd. In een buurt met dichtersnamen, ingeklemd tussen de spoorlijnen naar Den Bosch en Venlo, in het westen begrensd door de terreinen van Transformatorenfabriek Willem Smit en het zuiden door de Groenestraat, kwamen naar stedenbouwkundig ontwerp van architekt J. C. Hermans ruim 1450 volkswoningen tot stand, waarbij de Willemsweg de centrale as vormde met haaks daarop de Thijmstraat en de Da Costastraat.'

Aldus Henny Fransen in oktober 2011, oud-Willemskwartierder en oud-werknemer van het huidige Portaal. Zijn onvolprezen bijdrage levert ons weer een beter beeld van onze buurt Het Willemskwartier.

 

 

 

 

'Naast een flink aantal beroepen in de bouw en nevenbedrijven viel mij een evenredig aantal fabrieksarbeiders op in het Willemskwartier. Achteraf niet zo vreemd in een tijd dat de industrie een grote bloei doormaakte en de wijk omringt was met fabrieken in de metaal,- schoen,- kleding,- papier,- chocolade,- en wasmiddelenindustrie. Omdat de regering zich bij het stichten van volkswoningen op het standpunt stelde dat belanghebbende industrie├źn moesten bijdragen in de kosten van rente en aflossing, waren met fabrikanten uit de omgeving contracten afgesloten, waarbij in ruil voor hun bijdragen woningen voor het personeel beschikbaar werden gesteld. De woningen aan de Ruusbroecstraat 2 t/m 24B en Tollensstraat 133 t/m 155 werden voor het huisvesten van fabriekspersoneel in 1936 aan de nabij gelegen Export Papierfabriek verkocht. De woningvereniging houdt in de vijftiger jaren ook woningen voor spoorwegpersoneel beschikbaar, zodat er nogal wat conducteurs, machinisten, rangeerders en seinhuiswachters in de wijk wonen'.
 

Nogmaals, kijkt u zelf naar
Het Willemskwartier tussen 1950 en 1960
Een Nijmeegse volkswijk in onze jeugdjaren

op de historische website van de Stichting Noviomagus.NL ,
de geschiedeniswebsite van Nijmegen.