Spieghelhof

Geplaatst op: 7 november 2013, laatste aanpassing: 22 oktober 2017
  Gemeente begon in april met inrichten van een groen Spieghelplein.
Gemeente Nijmegen heeft met bewoners het plein 'groen' ingericht: bomen en parkachtig met speelruimte voor kinderen van 6 tot 12 jaar, alsook een 'muur' als herdenkingsmonument (Nijmegen Frontstad) welke een plaquette heeft die 28 september plechtig wordt onthuld. Er is € 71.000 beschikbaar voor de inrichting.

Een stappenplan van vijf of zes bijeenkomsten heeft geleid  tot een definitief plan wat  24 februari 2016 vanaf 19.30u is te zien in VZH 't Hert. 

In februari beginnen de werkzaamheden voor de aanleg van het parkje en in de loop van maart zullen deze worden afgerond. In mei is het parkje dan klaar voor gebruik. Een grote oude boomstam komt er in het midden te liggen. Daar kan over geklauterd worden, maar er kan ook een barbecue aan gehouden worden. Er worden nieuwe bomen geplant, kleine glooiingen aangebracht en een cirkel en een ovaal te midden van struiken en gras maken het compleet. In de ovaal zal de muur als oorlogsmonument een plaats krijgen.
    Info gemeente: r.tannemaat@nijmegen.nl
   Info Wijkraad: Ferry Blüm 06-14028364
          Spieghelhof is een nieuwe straat in het Willemskwartier. Sinds 2014 staan hier nieuwe woningen en is er een nieuw plein. In 2016 wordt het plein ingericht en een monument geplaatst.       plattegrond  plein  

    plattegrond straten 
  In 2015 zijn de laatste woningen aan het plein opgeleverd  (vier koopwoningen 81-85 tegenover waren al in 2014 opgeleverd).

 

Twee foto's van de bebouwing rond het Spieghelhof;
 

Linkerfoto:                                          Rechterfoto:
de flat en de wonigen nu in aanbouw    vier woningen links (rechts Kentalis-blok , dit is Spieghelstraat)

Spieghelhof
Spieghelhof
Spieghelhof


 

Maandag 29 september 2014 was het voor de nieuwe bewoners van het appartementencomplex aan het Spieghelhof de kijkdag;
tussen bouwvakkers, dozen tegels en electradraad door kon iedereen de woning bekijken en opmeten alsook Portaalmedewerkers om raad vragen.
Eind 2014 betrokken de huurders al het appartementencomplex van Portaal,
in 2015 zijn ook de laatste woningen aan het plein opgeleverd
(vier koopwoningen tegenover waren al in 2014 opgeleverd).

Een fotoverslag hieronder

Spieghelhof
Spieghelhof
Spieghelhof
Spieghelhof
Spieghelhof
Spieghelhof
Spieghelhof
Spieghelhof
Spieghelhof
Spieghelhof
Spieghelhof
Spieghelhof
Spieghelhof
Spieghelhof
Spieghelhof
Spieghelhof

 

Rondom het Spieghelhof wordt ondertussen druk gebouwd aan de (zes) laatste (koop)woningen;

Spieghelhof
Spieghelhof
Spieghelhof
Spieghelhof