Het Kleurrijk is gegroeid

Geplaatst op: 21 augustus 2011, laatste aanpassing: 15 september 2017

Basisschool Het Kleurrijk in het Willemskwartier groeit, van 129 naar 218 leerlingen. Daarom wordt in voorzieningenhart 't Hert intern verhuisd en na een kleine aanpassing zal de school weer optimaal functioneren.
De gemeente Nijmegen trekt hierom 200.000 euro uit voor basisschool het Kleurrijk. 
Brede School Het Kleurrijk, Thijmstraat 40c, 6531CS Nijmegen 024-3551566