Dichterspark

Geplaatst op: 19 september 2013, laatste aanpassing: 7 september 2015

Parkje-in-wording aan de Tollensstraat en Thijmstraat.

Hier stond de Fatimaschool, op de achtergrond stond de Fatimakerk. beiden zijn gesloopt.

Er is een fraai wijkparkje gekomen: het Dichterspark.
Hoe dat er kwam leest u hieronder

2015
In 't Hert is het schetsontwerp te zien op een montagefoto van het parkje waar de basisschool stond.

Nu nog een geschikte naam voor 't parkje.
Overigens wordt het terrein sinds oktober 2014 gebruikt als materiaalopslag omdat enkele straten (nu de Maerlantstraat en de Hofdijkstraat) gerenoveerd worden.
Woensdag 21 januari 2015 was de presentatie in 't Hert,
aanleg februari 2015 en gereed zomer 2015 (Opening Dichtersplein).

Meer informatie van die avond op Facebook 
 

Dichterspark
Dichterspark
Dichterspark

presentatie schetsontwerp in 't Hert, 21 januari 2015

 

2014
Vergadering woensdagavond 26 november in 't Hert:

Inhoudelijk gedeelte 
 Presentatie van schets ontwerp  (Stef en Lisa) 
 Bespreken schets ontwerp  
 Besluit over schets ontwerp  
 Gedichten en dichtregels
 Naam van het parkje
 Vervolg afspraken over presenteren schetsontwerp aan de wijk 
(dit schetsontwerp hangt in 't Hert bij de beheerders, rechts)      

 

Na de laatste werkgroepvergadering op dinsdag 7 oktober zal een datum bekend worden waarop het inrichtingsplan in 't Hert wordt gepresenteerd aan alle wijkbewoners. In de bijeenkomst op 26 augustus heeft de gemeente  schetsontwerpen laten zien, in september 2014 zal er in 't Hert een informatieavond plaatsvinden met presentatie van het ontstane en definitieve ontwerp aan de hele buurt.  
Dichterspark
Dichterspark
Dichterspark
Dichterspark
enkele van de gepresenteerde schetsen

 

Vervolg
  In de volgende bijeenkomst op 26 augustus 2014 van 19.30 tot 21.30 uur in ’t Hert zal de gemeente 3 schetsontwerpen laten zien (hierboven in beeld)

 

In september 2014 zal er in 't Hert een informatieavond plaatsvinden met presentatie van het ontstane ontwerp aan de hele buurt.         14 mei 2014, Startbijeenkomst in 't Hert
concept Kringwijzer Parkgroep

De complete groep komt in 5 bijeenkomsten samen  op 3 juni, 1 juli, 26 augustus, 3 september, 16 september en 7 oktober. De locatie hiervoor is telkens wijkcentrum ’t Hert. En de bijeenkomsten duren van 19:30 tot 21:30.

Op 3 september is er een presentatie aan de wijk van het voorlopig ontwerp.
 

Woensdag 14 mei
van 19.00 uur tot 21.00 uur 2014 was in 't Hert de startbijeenkomst voor de inrichting van het parkje op de hoek Tollenstraat / Thijmstraat. Tijdens deze avond
- informeerde gemeente iedereen over de scope en organisatie van dit participatieproject
- worden alle ideeën verzameld
- wordt de werkgroep van ongeveer 15 personen gevormd, die een gelijkwaardige       vertegenwoordiging is voor alle delen en groepen in de wijk. 

 


Vrijdag 7 maart was wethouder Jan van der Meer bij het terrein hoek Thijmstraat / Tollensstraat (waar een parkje en speelgelegenheid voor kinderen komt) mét omwonenden en mét een cheque om het parkje in te richten.

Een cheque voor bewoners! Foto: E. Jansen
 

 

2013
In februari 2014 is de voormalige basisschool aan de Tollensstraat / Thijmstraat gesloopt.
Er komt een nieuw parkje

De gemeente Nijmegen stopt extra geld in nieuwe wijkparkjes.

Ook in het Willemskwartier ,Nijmegen-West  en St. Anna wordt meer geld in groen gestopt: de verkoop van Heumensoord aan Vitens in 2013, bijna 2,3 miljoen euro, maakt dit mogelijk. 
Eerder was de wijk Willemskwartier al extra groen (-geld) toegezegd.
De bedoeling is dat over enkele weken een klankbordgroep van omwonenden wordt gevormd om mee te praten over de in te richten ruimte.
Hierover informeert deze website u eind februari weer.
Ook info op: www.thijmtollensstraat.nl

 

 

1955


de oude Fatimaschool, in 1955 gebouwd en in 1992  gesloopt

 

1950
In de jaren vijftig is op de plek de voormalige school aan de Tollensstraat / Thijmstraat een klein barakkenkamp te zien waar korte tijd gerepatrieerde mensen uit Nederlands Indië woonden.
Vanaf de jaren twintig was het een veldje, omzoomd met bomen, waar de kinderen speelden.

Er komt nu  dus  een nieuw parkje. Met speelgelegenheid voor kinderen.

Dichterspark
Dichterspark
Dichterspark
Dichterspark