Diaconaal centrum de Haard

Geplaatst op: 19 september 2013, laatste aanpassing: 22 oktober 2017

Diaconie Nijmegen

Diaconaal centrum 'de Haard'
Groenestraat 170, 6531HW Nijmegen
Postbus 273, 6500AG Nijmegen
diaconie@kerkinactie-nijmegen.nl
024-3228480

 Het werk van de Diaconie
De Protestantse diaconie in Nijmegen verricht vanouds veel werk voor de mensen aan de onderkant van de samenleving: voor de daklozen, de drugsverslaafden, de ongedocumenteerden en andere groepen mensen die een leven leiden in de marge van onze maatschappij en niet meer weten waar ze terecht kunnen. Met een kleine staf en een grotere groep vrijwilligers zetten we ons vanuit de christelijke traditie in voor armoedebestrijding, hulp aan dak- en thuislozen en sociaal geïsoleerden. Concreet biedt de diaconie met inzet van haar spreekuren sociale zorg aan ruim 600 mensen; met bijvoorbeeld uitkeringsbeheer, budgetbeheer, verwijzing naar vele hulpverleningsinstanties, eerste opvang na detentie, incidentele financiële hulp bij acute problemen.

De diaconie doet echter veel meer: we werken veel samen met vele verschillende organisaties die zich inzetten voor de kwetsbaren in onze samenleving en bieden aan velen van hen een plek in ons pand de Haard. Zie voor al onze activiteiten : http://www.kerkinactie-nijmegen.nl/

 

2012

 

In maart 2012 nodigde de Diaconie belangstellenden uit voor de opening:
"We zijn blij met de mogelijkheden die dit gebouw voor  onze activiteiten nu en in de toekomst biedt, we laten  u graag zien wat we er door de verbouwing van hebben  gemaakt en we zijn dankbaar voor de inzet van de  velen die dit hebben mogelijk gemaakt."

Diaconaat is de maatschappelijke taak van de kerk, de Protestantse Gemeente Nijmegen.
Van oudsher is de diaconie betrokken bij de ondersteuning van mensen die in financiele nood zijn gekomen en elders geen hulp kunnen krijgen.

 

De diaconie houdt wekelijks open spreekuren in de Lutherse Kerk aan de Prins Hendrikstraat 79, maandag en donderdag van 9-11 uur.

 

De diaconie maakt zich sterk voor armoedebestrijding (project 'Schuldmaatje').
Er is betrokkenheid bij de Voedselbank, bij hulpverlening voor dak-en thuislozen, uitgeprocedeerde vluchtelingen en er wordt meegedacht over belangenbehartiging van de meest kwetsbare mensen.

 

 

De Haard

Diaconie Nijmegen

Diaconaal centrum 'de Haard'
Groenestraat 170, 6531HW Nijmegen
Postbus 273, 6500AG Nijmegen
diaconie@kerkinactie-nijmegen.nl