De veerkracht van Willemskwartier

Geplaatst op: 7 februari 2014, laatste aanpassing: 3 april 2014

De veerkracht van wijken, een boek  dat gaat over de leefbaarheid van buurten. Een onderwerp dat al jaren hoog op de agenda staat van politiek, bestuur en beleid. In het boek schetst de auteur de geschiedenis van drie wijken, met hun hoogte- en dieptepunten – en de tekenen van herstel. Zij richt de schijnwerper niet op de zogeheten krachtwijken, maar op wijken zoals het Willemskwartier in Nijmegen,

 

Regentessekwartier in Den Haag en Zuilen in Utrecht die in de lift lijken te zitten.

Hoe hebben deze drie wijken dat voor elkaar gekregen, en heeft hun revival iets te maken met hun historische karakter?
Miriam van de Kamp (cultuursocioloog) sprak daarover met stedelijke professionals, en met gevestigde en nieuwe bewoners. Zij bekeek wat overheden, woningcorporaties, maar ook wijkorganisaties en actieve bewoners hebben gedaan om het wonen in buurten te veraangenamen.
Het boek biedt geen recept voor het erbovenop helpen van een buurt. Wel heeft de auteur patronen en factoren in kaart gebracht die bepalend zijn voor de revitalisering van wijken. 

Miriam van de Kamp (1980) houdt zich als cultuursocioloog al jaren bezig met stedelijke vraagstukken. Zij schreef dit boek als onderzoeker bij het Centre for Modern Urban Studies aan de Haagse Campus (Universiteit Leiden). De veerkracht van wijken wordt uitgegeven door Uitgeverij De Nieuwe Haagsche. m.c.van.de.kamp@cdh.leidenuniv.nl  

 

 

De veerkracht van Willemskwartier

Foto bij artikel in de Volkskrant van vrijdag 7 maart 2014