bewonersavond 'west'

Geplaatst op: 21 november 2016, laatste aanpassing: 22 oktober 2017

De verloedering in dit deel van de wijk loopt de spuigaten uit, vinden bewoners. Dus is in juni 2017 wederom een gesprek met gemeente en enkele omwonenden geweest om een plan te maken voor het Potgieterplein en Helmersstraat met daarin drie mogelijkheden:
de bakken blijven zoals ze nu zijn en worden op leuke, nette manieren dichtgemetseld en de bomen blijven zoals ze nu staan. 
Andere mogelijkheid is dat alleen de buitenste randen van de bakken blijven behouden, 

zodat het plein niet oprijdbaar blijft. De bomen zakken in de grond. Ook is een mogelijkheid om de bakken weg te halen en te vervangen door zogenaamde nietjes, waardoor je het plein niet op kunt rijden. In alle gevallen wordt aan knikkerpotjes, bomen, planten en dergelijke gedacht. 

Wat ging hier aan vooraf?
Op 11 oktober 2016 heeft er op verzoek van een aantal bewoners een gesprek
plaatsgevonden met de wijkraad Willemskwartier en Portaal. Reden voor dit gesprek was dat bewoners zich zorgen maken over de sfeer in de wijk. Er werden een aantal zaken benoemd; zoals woningtoewijzing, overlast bestrijding, verloedering van het Potgieterplein en veiligheid op straat. Aan het einde van deze avond is er afgesproken dat dit eerste overleg een vervolg krijgt:

dinsdag 22 november organiseerde Portaal op verzoek van deze verontruste bewoners een tweede, breder overleg waar ook Politie (wijkagent Olaf Kakerissa) en Gemeente Nijmegen (wijkmanager Marian Hooijman en wijkbeheerder Rob van de Wetering, Bureau Toezicht) aanwezig waren. Het ging over woningtoewijzing, overlast bestrijding, verloedering en veiligheid op straat  rondom het Potgieterplein (tussen Da Costastraat, Genestetlaan en Willemsweg).

Een drugspanden-actie en verbeterpunten bestrating zijn inmiddels gerealiseerd of staan op de rol voor dit najaar.