Betaalbare huur? Hoe dan?

Geplaatst op: 27 februari 2014, laatste aanpassing: 5 maart 2014

Hoe houden we de huur in Nijmegen betaalbaar?
Wat kunt u kiezen bij de lokale partijen?

 

Een bijdrage van de onvolprezen website in Nijmegen-Oost en de politieke partijen in deze stad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GroenLinks

GL

PvdApvda D66d66 SPsp
Het kabinet van PvdA en VVD heeft ervoor gekozen dat de Nijmeegse woningcorporaties ieder jaar 30 miljoen moeten betalen aan de schatkist. Een slechte keuze, waardoor huurders de klos zijn. Dat laten we niet gebeuren en daarom stellen wij 2 dingen voor: blijven investeren in isolatie van woningen zodat bewoners minder geld aan hun energierekening kwijt zijn. En we stoppen de huurstijgingen door hierover harde afspraken te maken met de woningcorporaties. Laten we blij zijn dat in Nijmegen nog steeds volop gebouwd wordt! De PvdA is altijd voorstander geweest van ‘gemengde wijken’: koopwoningen naast sociale huurwoningen. Mooi dat het project Handelskade (het voormalige Gelderlander-terrein) gerealiseerd wordt ondanks de crisis. En mooi dat hier naast dure koopappartementen ook sociale woningbouw wordt gerealiseerd. Een echt Nijmeegse aanpak! D66 vindt dat je woningen moet bouwen waar vraag naar is. Dat kunnen dure en goedkope huurwoningen zijn, maar ook naar goedkope koopwoningen blijft vraag. Voor iedere wijk menen wij dat het aanbod gericht moet zijn op een ongedeelde stad.

 

Door de jaarlijkse extra huurverhoging schieten de huren in Nijmegen veel sneller omhoog dan elders. Een op de drie sociale huurwoningen wordt over enkele jaren onbetaalbaar voor lage inkomens.Wij willen een einde maken aan de extra huurverhoging, we houden de huren betaalbaar en maken een eind aan lange wachttijden voor starters en studenten. Dat kan door als gemeente zelf te investeren in de bouw van 4.000 betaalbare en middeldure huurwoningen. Dat levert bovendien 1.000 extra banen op.

VVDvvd CDAcda VSPvsp Gewoon NijmegenGN
Er zijn in Nijmegen voldoende sociale huurwoningen. Er is juist een gebrek aan iets duurdere huur- en koopwoningen, waardoor veel mensen die graag willen doorstromen noodgedwongen in goedkope woningen blijven zitten. De oplossing ligt dus in het bouwen van woningen waar vraag naar is en niet in het eindeloos goedkope en kwalitatief minder goede woningen bouwen. Iedereen moet kunnen wonen in onze stad en iedereen moet oud kunnen worden in de eigen wijk. Dat betekent dus ook dat iedereen een betaalbare huur moet kunnen houden. Het grootste probleem op de Nijmeegse huurmarkt is dat er weinig wordt doorgeschoven. Daarom moet er bij grote bouwprojecten goed gekeken worden naar de behoeften van mensen en naar de samenhang in de regio. Geen commentaar Het lijkt Gewoon Nijmegen goed om meer aandacht te besteden aan ouderenhuisvesting en jongerenhuisvesting. Bouwen voor ouderen betekent dat eengezinswoningen vrij komen in de sociale sector. Betaalbaar wonen kan zo georganiseerd worden.
De Nijmeegse Fractiednf ChristenUniechristenunie Creatieve Partij Nijmegen 2.0CPN ONP/PSP’92onp psp
Doordat woningbouwcorporaties flink investeren in energiezuinigheid gaan de woonlasten omlaag en kan de huurverhoging worden opgevangen. De ChristenUnie Nijmegen wil een woonakkoord tussen woningbouwcooperaties, banken en de gemeente. Stoppen met slopen en meer bouwen, dat moeten we  afspreken. Ook moet de gemeente Nijmegen leegstand bestrijden door de invoering van een leegstandsregister. De ChristenUnie helpt graag mee en heeft vast een leegstandsregister gemaakt:
www.leegstandsregisternijmegen.nl.
Geen commentaar Geen commentaar
OPAopa PiratenPartijpp - -
Om niet alleen dure woningen te bouwen maar ook goedkopere sociale woningbouw. Woningbouwverenigingen/stichtingen  aanspreken dat een bepaald percentage van het woningbezit binnen de sociale markt moet blijven, dus minder huursverhoging. Geen commentaar - -