bestrating 2015

Geplaatst op: 7 januari 2014, laatste aanpassing: 13 januari 2015

Vanaf de zomer 2014 worden de Maerlantstraat, Spieghelstraat, Tollensstraat, Hofdijkstraat, Beetsplein, Anna Bijnstraat en de Thijmstraat  in drie jaar opnieuw ingericht en rioolhuisaansluitingen  vervangen. In de Tollensstraat wordt, in 2016,  ook het riool gedeeltelijk vervangen.

Informatie HIER op de Facebookpagina.

    In de eerste fase in 2014 zijn de Hofdijkstraat, Anna Bijnstraat en Spieghelstraat gedaan.
Maerlantstraat en Ds. ter Haarstraat volgen in 2015.

 

 

 

Spieghelplein

 

Het plein aan de Spieghelstraat / Hofdijkstraat noemen we hier verder het Spieghelplein.
Niet te verwarren met het straks aan te leggen Spieghelhof (Spieghelstraat / M.Vasalisstraat).

Voor de inrichting van het Spieghelplein is variant 2 is gekozen:

bestrating 2015
bestrating 2015

 

-Het is níet haalbaar is om de bestaande drie bomen in de Spieghelstraat (waarde parkeerplaatsen komen) te verplaatsen naar het pleintje te verplaatsen. En dit is het niet. Het is technisch en financieel geen reële keuze om te doen voor deze plek.
Daarom wordt nu voorgesteld Japanse Sierkers te plaatsen
-Inmiddels blijkt dat de  3 nieuwe Veldesdoorns in de Hofdijkstraat vervangen kunnen worden door dezelfde Japanse Sierkers (nmiddels aangepast in het ontwerp).
-Een leverancier voor het speeltoestel wordt nog uitgezocht door enkele bewoners.