Architectuur in Willemskwartier

Geplaatst op: 11 november 2013, laatste aanpassing: 26 februari 2016

Zondag 28 februari 2016 vindt de maandelijkse ACN rondwandeling plaats door het Willemskwartier. Het Willemskwartier is rond de jaren ’20 vorige eeuw gebouwd als een volkswijk, volgens het stedenbouwkundige principe van het tuindorp. Het Willemskwartier heeft de vorm van een driehoek en wordt begrensd door de spoorlijnen naar Den Bosch en Venlo en de Groenestraat. Door de jaren heen heeft er op gezette tijden een vernieuwingsslag 

plaatsgevonden maar het karakter van de wijk is altijd overeind gebleven. De laatste jaren stond in het teken van de bouw van een nieuw wijkcentrum en de vervangende nieuwbouw in het oostelijk deel van het Willemskwartier.

De rondleiding voert langs oud- en nieuwbouw, langs bijzondere gebouwen en plekken en laat zien hoe de wijk zich de laatste decennia heeft ontwikkeld.

De rondleiding wordt verzorgd door stedenbouwkundige Kees Teeken.
Gestart wordt om 11 uur bij voorzieningenhart ’t Hert, hoek Willemsweg-Thijmstraat.
De kosten bedragen 7 euro.

Aanmelden kan via
info@architectuurcentrumnijmegen.nl

 

In november 2013 organiseerde  Achitectuur Centrum Nijmegen ook al een rondwandeling door de wijk Willemskwartier gegeven door architectuurhistoricus Michiel Kruidenier.

Wat was er zoal te zien?

Het Willemskwartier behoort samen met de Wolfskuil en het Waterkwartier tot de grote arbeiderswijken die aan het begin van de twintigste eeuw in Nijmegen werden gebouwd naar ontwerp van de huisarchitect J.C.Hermans.

Tussen 1916 en 1925, dus in slechts negen jaar tijd, bouwde de Woningvereeniging Nijmegen, de voorloper van Woningstichting Portaal, hier bijna 1.500 woningen. Op enkele middenstandswoningen na, waren de woningen vooral bedoeld voor industriearbeiders.

De wijk huisvestte dan ook een groot aantal bedrijven, zoals de tricotagefabriek Müller & Co (Amsterdamse School, Tollensstraat), gloeilampenfabriek Splendor Annastraat), schoenenfabriek Swift en transformatorenfabriek W. Smit & Co (Groenestraat).

Door de eenzijdige bevolkingssamenstelling en omdat de oude woningen niet meer aan de huidige eisen voldeden, is er vanaf het eind van de jaren tachtig in de buurt veel nieuwbouw verschenen. Met name de laatste jaren heeft Portaal een groot aantal woningen afgebroken en vervangen door moderne huizen, zowel in de sociale huursector, als in de koopsector.

In 2010 ontving het project ‘57 woningen aan de Brederostraat van Bedaux de Brouwer Architecten BNA een eervolle vermelding bij de Architectuurprijs Nijmegen. De jury waardeerde het tuinstedelijk karakter van de wijk dat als uitgangspunt voor de herstructurering had gediend.
Gelukkig is ook een belangrijk deel van de traditionele, bakstenen woningen is bewaard gebleven, zoals de woningen rondom het Beetsplein.

De rondleiding voert langs oud- en nieuwbouw, langs bijzondere plekken en gebouwen en laat zien hoe de wijk zich in de laatste eeuw heeft ontwikkeld en is veranderd, maar desondanks toch altijd is gebleven wat zij was: een b(l)oeiende wijk met een geheel eigen karakter.

1
2
3
4