Gemeente

Gewijzigd vastgesteld facetbestemmingsplan Archeologie

Inspraak - wo, 2014-07-09 14:48
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 25 juni 2014, het facetbestemmingsplan Archeologie gewijzigd vastgesteld. Voor een overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsvoorstel.
Categorieën: Gemeente

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Centrum Binnenstad – 3 (Stratemakerstoren)

Inspraak - wo, 2014-07-09 14:37
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 25 juni 2014 het bestemmingsplan Nijmegen Centrum Binnenstad – 3 (Stratemakerstoren) gewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg – 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)

Inspraak - wo, 2014-07-09 14:23
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 25 juni 2014 het bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg – 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20) gewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Oud West – 15 (Spreeuwenstraat 11)

Inspraak - wo, 2014-07-09 13:38
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Oud West – 15 (Spreeuwenstraat 11) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
Categorieën: Gemeente

Energiebesparing gemeentelijke gebouwen krijgt extra impuls

Persberichten - di, 2014-07-08 14:22
Het energiezuiniger maken van de gemeentelijke gebouwen is succesvol. In 2014 wordt niet alleen flink minder energie verbruikt, maar ook 400.000 euro bespaard. Het stadhuis, parkeergarage Eiermarkt en verschillende andere gebouwen zijn aangepakt. Reden voor de gemeente om ook de komende jaren flink te investeren. De investeringen betalen zichzelf terug.
Categorieën: Gemeente

Energiebesparing bij Nijmeegse sportverenigingen

Persberichten - di, 2014-07-08 14:17
Twintig Nijmeegse sportverenigingen hebben gebruik gemaakt van een energiescan die de gemeente heeft aangeboden. Ze besparen daarmee in totaal zo’n € 25.000 per jaar. De energierekening is één van de hoogste kostenposten van sportverenigingen. Om deze kosten te verlagen heeft de gemeente Nijmegen aan alle sportverenigingen met een eigen accommodatie een energiescan aangeboden.
Categorieën: Gemeente

Gemeentenieuws De Brug van 9 juli 2014

Gemeentenieuws - di, 2014-07-08 13:36
In De Brug van 9 juli leest u het gemeentenieuws met daarin onder andere:
Categorieën: Gemeente

Haan Stevenstoren tijdelijk weg

Persberichten - di, 2014-07-08 10:15
In het kader van de restauratie van de Stevenskerk en –toren, verdwijnt de goudkleurige windhaan tijdelijk van de Stevenstoren. De karakteristieke windvaan van 1.25 meter hoog en 120 kilo wordt op donderdagmiddag 10 juli van de toren getakeld.
Categorieën: Gemeente

Gemeente Nijmegen mag afvalstoffenheffing afschaffen

Persberichten - do, 2014-07-03 12:38
De landsadvocaat stelt dat de gemeente Nijmegen de afvalstoffenheffing geleidelijk mag afschaffen. Het is aan de gemeenteraad om te beslissen dat de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan het beheer van huishoudelijke afvalstoffen worden opgevangen vanuit de algemene middelen. Bijvoorbeeld via de opbrengst van de OZB. Volgens de landsadvocaat kan worden verdedigd dat hier geen belasting afhankelijk van winst, inkomen of vermogen wordt geheven. Ook voldoen de plannen aan de eisen van algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Categorieën: Gemeente

do, 1970-01-01 00:00
Inhoud syndiceren