Gemeente

Stadswinkel verhuist in voorjaar naar Mariënburg 30

Persberichten - di, 2015-11-17 13:58
In het voorjaar van 2016 verhuist de Stadswinkel naar het pand van de gemeente aan de Mariënburg 30 (naast de bibliotheek). Hiermee wil de gemeente de dienstverlening verbeteren; vanaf dat moment vinden Nijmegenaren hier alle gemeentelijke loketten onder één dak. Op 30 november start de verbouwing van het gebouw de Mariënbeurs, aan de Mariënburg 30. Het pand gaat daarvoor dicht en de afdelingen en loketten verhuizen tijdelijk naar de huidige Stadswinkel (Mariënburg 75).
Categorieën: Gemeente

Vier gemeenten verbeteren toeleiding zorg voor migrantenjeugd met psychische problematiek en licht verstandelijke beperking (lvb)

Persberichten - di, 2015-11-17 12:18
Op donderdagmiddag 19 november 2015 vindt in Nijmegen met ca 200 professionals uit 34 gemeenten het afsluitende congres plaats van het EIF-project. Dit is een Europees project in vier gemeenten om de toeleiding tot de jeugd-ggz en –lvb structureel te verbeteren voor kwetsbare migrantenjeugd. In het project is met 20 lokale samenwerkingspartners 2 jaar lang geïnvesteerd in het netwerk rondom de jongere, vooruitlopend op de transitie in de jeugdzorg en regierol van de gemeente. Ruim 500 professionals in wijken en op scholen zijn getraind in cultuursensitief werken en vroegsignalering van ggz- en lvb-problematiek bij migrantenjeugd, 1000 migrantenouders zijn voorgelicht en aan 500 gezinnen is extra ondersteuning dan wel vroege (ggz-)hulp geboden. Op het congres staat de overdracht van de ontwikkelde aanpakken centraal, om de problematiek eerder te onderkennen en sneller effectieve hulp te bieden.
Categorieën: Gemeente

81 bomen op Lentse Warande

Persberichten - di, 2015-11-17 11:03
Op de Lentse Warande worden de komende twee weken 81 iepen geplaatst. Wethouder Harriët Tiemens plantte vanochtend het eerste exemplaar op de nieuwe kade.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 25/11

Raadsnieuws - di, 2015-11-17 09:33
Bekijk de agenda & stukken
Categorieën: Gemeente

Brede looproute station Nijmegen - Doornroosje

Persberichten - ma, 2015-11-09 14:36
Op maandag 9 november starten werkzaamheden bij het busstation van Nijmegen CS. Dan wordt busperron A onderdeel van de bredere looproute van het station naar het Talia-gebouw, met daarin Doornroosje en het fietstransferium. Dagelijks steken naar schatting zo’n 2500 mensen het plein over. De bussen hebben geen last van de werkzaamheden. Het werk is voor de kerstvakantie gereed.
Categorieën: Gemeente

Minder hinder werkzaamheden Voorstadslaan (9 november – half december)

Persberichten - ma, 2015-11-09 09:08
Sinds begin oktober tot half december vinden er wegwerkzaamheden plaats aan de Voorstadslaan op het gedeelte tussen Hezelpoort en Weurtseweg. De geplande weekendafsluiting van 7 en 8 november is vervallen; er is alleen nog een afsluiting in de nacht van 12 en 13 november tussen 20.00 – 07.00 uur, om een deel van de weg te asfalteren.
Categorieën: Gemeente

Drie scenario’s voor een Leve(n)de Waalkade

Persberichten - do, 2015-11-05 11:48
Een rustige Waalkade in een parkachtige setting, een Waalkade met ruimte voor sport en spel of een Waalkade die bol staat van de evenementen. Dat zijn de drie scenario’s voor de Waalkade die zijn uitgewerkt op basis van de 850 ideeën en suggesties die in juni zijn opgehaald uit de stad. Van 5 tot en met 15 november kan iedereen via een enquête zijn mening geven over de drie varianten. Op maandag 9 november is tussen 17.30 tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst bij Vivaldi’s, Waalkade 66. Daarna is de informatie van woensdag 11 t/m zondag 15 november tussen 13.00 en 17.00 uur te zien in de infoboot Nijmegen omarmt de Waal aan de Waalkade 100. De scenario’s en de enquête zijn ook te vinden op www.nijmegen.nl/levendewaalkade.
Categorieën: Gemeente

Impressie bezoek gemeenteraad aan Nijmegen-Noord

Raadsnieuws - wo, 2015-11-04 13:58
Wijkbezoek
Categorieën: Gemeente

Gemeenteraad bezoekt Nijmegen-Noord

Raadsnieuws - wo, 2015-11-04 13:58
Wijkbezoek
Categorieën: Gemeente

Gemeentesecretaris Nijmegen vertrekt naar zorgorganisatie Attent Zorg en Behandeling

Persberichten - wo, 2015-11-04 09:36
Per 1 februari 2016 legt Van der Ploeg zijn taak als gemeentesecretaris van Nijmegen neer.
Categorieën: Gemeente

Vrede van Nijmegen Penning voor Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Persberichten - di, 2015-11-03 14:19
De Vrede van Nijmegen Penning van 2016 wordt toegekend aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Europees Hof krijgt de penning voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van Europa en de bescherming van de rechten van de mens. De penning wordt in het najaar van 2016 uitgereikt in de Stevenskerk in Nijmegen waarna Guido Raimondi, president van het Hof, de Vrede van Nijmegenlezing zal uitspreken. ‘Het is voor het Hof een grote eer om deze prijs in ontvangst te nemen en een teken van erkenning voor onze bijdrage aan vrede en tolerantie op ons continent.’
Categorieën: Gemeente

Investeren in een Toegankelijk Nijmegen

Persberichten - di, 2015-11-03 12:54
Gemeente Nijmegen gaat investeren in beter toegankelijke looproutes in de openbare ruimte. Het is de ambitie om een openbare ruimte te maken die iedereen met en zonder een beperking kan gebruiken. Wethouder Renske Helmer-Englebert van Openbare Ruimte: “Jezelf veilig en zonder belemmeringen kunnen verplaatsen is een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan de samenleving. Ik wil Nijmegenaren vragen om de hindernissen in de openbare ruimte te melden”. Het melden van belemmeringen in de toegankelijkheid kan binnenkort via de bel- en herstelapp.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 11/11

Raadsnieuws - di, 2015-10-27 18:33
Bekijk de agenda & stukken
Categorieën: Gemeente

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Oud West - 16 (Floraweg 51)

Inspraak - di, 2015-10-27 07:53
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 21 oktober 2015 het bestemmingsplan Nijmegen Oud West - 16 (Floraweg 51) ongewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

do, 1970-01-01 00:00
Inhoud syndiceren