Gemeente

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Valburg – 16 (Windturbines A15), milieueffectrapport en partiële herziening Structuurvisie Nijmegen 2013

Inspraak - wo, 2014-10-08 07:40
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 1 oktober 2014 het bestemmingsplan Buitengebied Valburg – 16 (Windturbines A15), gewijzigd vastgesteld. Voor een overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsvoorstel en bijbehorende stukken.
Categorieën: Gemeente

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Oud West – 15 (Spreeuwenstraat 11)

Inspraak - wo, 2014-10-08 07:23
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 1 oktober 2014 het bestemmingsplan Nijmegen Oud West – 15 (Spreeuwenstraat 11) ongewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

do, 1970-01-01 00:00
Inhoud syndiceren