Gemeente

Deel Graafseweg krijgt andere rijwegindeling

Persberichten - di, 2017-02-07 14:35
Het wegprofiel op de Graafseweg wordt aangepast op het gedeelte tussen de Arend Noorduijnstraat en de Rozenstraat. Op dit weggedeelte gaat het aantal rijstroken staduitwaarts terug van twee naar één; de fiets krijgt hier juist meer ruimte. De maatregel sluit aan op het Nijmeegse mobiliteitsbeleid Nijmegen Duurzaam Bereikbaar: verkeer dat niet perse in het centrum hoeft te zijn, moet zoveel mogelijk via de S100 rijden (De Oversteek, Energieweg en Neerbosscheweg). Binnen de S100 wordt zoveel mogelijk ruimte gecreëerd voor de fiets en het openbaar vervoer. Zo kunnen we voorkomen dat de stad dichtslibt en de leefbaarheid onder druk komt te staan.
Categorieën: Gemeente

Waardering ondernemersklimaat en bedrijfsomgeving in de lift

Persberichten - di, 2017-02-07 12:40
Ondernemers en instellingen zijn positief over het vestigingsklimaat in Nijmegen: zij waarderen dit met een 6,7, tegen een 6,5 in 2014. Ook de waardering voor hun bedrijfsomgeving is hoger: van een 6,9 in 2014 naar een 7,1. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Monitor Vestigingsklimaat van de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Nijmegen.
Categorieën: Gemeente

Nijmegen en MOJO werken opnieuw samen aan grote concerten in Goffertpark

Persberichten - di, 2017-02-07 12:35
De gemeente Nijmegen en MOJO in samenwerking met Event Design Holland willen ook de komende vijf jaar topacts laten optreden in het Goffertpark. Daarom sluiten de gemeente en de concert- en evenementenorganisator een nieuwe overeenkomst voor grootschalige optredens tot 2022. De samenwerking bracht onder meer de Red Hot Chili Peppers, Bruce Springsteen, Muse en Coldplay naar Nijmegen. Dit jaar staan Guns ‘n’ Roses en Robbie Williams in het Nijmeegse stadspark.
Categorieën: Gemeente

Rivierpark wint De Nederlandse Bouwprijs 2017

Persberichten - di, 2017-02-07 09:09
Het rivierpark Nijmegen heeft De Nederlandse Bouwprijs 2017 gewonnen in de categorie Civiele Kunstwerken. Dat werd maandagavond 6 februari bekend gemaakt. Bij het waterveiligheidsproject Ruimte voor de Waal is de dijk 350 meter landinwaarts gelegd en is een nevengeul gegraven. Hierdoor is Nijmegen beter beschermd tegen hoogwater. maar is er ook in het hart van de stad een bijzonder rivierpark ontstaan met een eiland in de Waal. De jury constateert dat “Nijmegen erin is geslaagd met groot vakmanschap een enorme meerwaarde voor stad en ommelanden te creëren.”
Categorieën: Gemeente

Genomineerden Nijmeegse sportprijzen 2016

Persberichten - di, 2017-01-31 16:11
De 12 genomineerden voor de Nijmeegse Sportprijzen 2016 zijn bekend. Nijmegenaren konden tot 4 januari hun sporthelden voordragen. Zij kunnen vanaf vandaag tot en met 15 februari stemmen op de genomineerden. De stemmen van het publiek bepalen samen met het oordeel van een jury wie de prijzen winnen. Op vrijdagavond 10 maart worden de winnaars in vier categorieën bekendgemaakt in de Jan Massinkhal.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 1/2

Raadsnieuws - di, 2017-01-31 15:33
agenda en stukken
Categorieën: Gemeente

Betere verkeerssituatie bij verplaatsing AH Groenestraat

Persberichten - di, 2017-01-31 14:05
Vestiging van de AH op het voormalige Smit Draad terrein aan de Groenestraat leidt tot een verbetering van de verkeerssituatie. Dat blijkt uit het geactualiseerde verkeersonderzoek van een extern onderzoeksbureau, dat het college van B&W naar de gemeenteraad heeft gestuurd.
Categorieën: Gemeente

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Lindenholt - 1 (woonwagens Ackerbroekweg)

Inspraak - di, 2017-01-31 13:01
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 18 januari 2017 het bestemmingsplan Nijmegen Lindenholt - 1 (woonwagens Ackerbroekweg) ongewijzigd vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

City Deal energietransitie, gezondheid en voeding

Persberichten - ma, 2017-01-30 16:03
De sectoren energie, voeding en gezondheid kenmerken de bedrijvigheid in de stedelijke regio’s Arnhem-Nijmegen, Apeldoorn en Ede. Om deze sectoren een extra impuls te geven gaan de steden met de provincie Gelderland, een tiental regionale partners en de rijksoverheid samenwerken. Via vernieuwende proeftuinen en slimme combinaties bundelen de partijen hun krachten in deze Gelrestad-samenwerking, zodat het profiel van de gehele regio sterker wordt. Zij doen daarvoor óók een beroep op medewerking van het rijk. De deal is maandagmiddag 30 januari getekend in Nijmegen.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Hogere Waarde Wet geluidhinder Nijmegen Bottendaal Galgenveld - 5 (Groesbeekseweg 146)

Inspraak - wo, 2017-01-25 11:04
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Bottendaal Galgenveld - 5 (Groesbeekseweg 146) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
Categorieën: Gemeente

Omgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) Nijmegen Kanaalhavens – 5 (LNG bunkeren van Truck to Ship)

Inspraak - wo, 2017-01-25 07:18
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend aan ENGIE Energie Nederland N.V. voor het LNG bunkeren van binnenvaartschepen per tankauto bij de bestaande kade op de locatie Hollandiaweg 11 te Nijmegen.
Categorieën: Gemeente

Intensieve ondersteuning jonge Eritreërs bij integratie blijft nodig

Persberichten - di, 2017-01-24 13:05
Eind 2015 kregen 97 Eritrese statushouders tussen de 18 en 23 jaar woonruimte in een voormalig studentencomplex aan de Griftdijk in Nijmegen-Lent. De gemeente heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de stand van zaken in hun integratie.
Categorieën: Gemeente

Stemronde ideeëncompetitie Langs de Waal van start

Persberichten - vr, 2017-01-20 12:25
Vanaf 20 januari kunnen Nijmeegse inwoners en andere geïnteresseerden stemmen op één van de 43 ideeën die de ideeëncompetitie Langs de Waal opleverde. De gemeente Nijmegen startte de competitie op 1 oktober 2016 met een oproep voor tijdelijke initiatieven voor het Rivierpark. De ideeën lopen uiteen van horeca tot natuurprojecten.
Categorieën: Gemeente

Politieke Avond 18/01

Raadsnieuws - wo, 2017-01-18 15:33
agenda en stukken
Categorieën: Gemeente

Zilveren Waalbrugspeld voor Wil van den Broek

Persberichten - wo, 2017-01-18 08:51
De heer W.J.G.M. (Wil) van den Broek (76) is voorgedragen voor een Zilveren Waalbrugspeld voor zijn jarenlange verdiensten als voorzitter, bestuurslid en vrijwilliger van de Stichting Koprol.
Categorieën: Gemeente

Zilveren Waalbrugspeld voor Rinie Mollen

Persberichten - vr, 2017-01-13 18:36
De heer M.A. (Rinie) Mollen (65) is voorgedragen voor een Zilveren Waalbrugspeld voor zijn jarenlange verdiensten als beheerder bij Creatief Centrum Nijmegen-Zuid.
Categorieën: Gemeente

Sjors Sportief laat Nijmeegse kinderen kennis maken met sport

Persberichten - do, 2017-01-12 13:30
Om kinderen op jonge leeftijd voor sport te interesseren, kunnen Nijmeegse sportaanbieders dit jaar gratis deelnemen aan Sjors Sportief, een landelijk sportstimuleringsprogramma. De gemeente betaalt eenmalig de promotiekosten via het boekje en de website van Sjors Sportief voor hun activiteiten in 2017.
Categorieën: Gemeente

Koninklijke onderscheiding voor Gerard Meijer

Persberichten - ma, 2017-01-09 15:47
De heer prof.dr. G.J.M. (Gerard) Meijer (54) ontving op 9 januari 2017 de versierselen behorende bij de benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij krijgt deze Koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor de wetenschap in het bijzonder.
Categorieën: Gemeente

do, 1970-01-01 00:00
Inhoud syndiceren