Gemeente

Werkzaamheden Nijmeegse bruggen

Persberichten - di, 2014-04-29 08:36
Begin mei vindt noodzakelijk onderhoud aan beide Nijmeegse Waalbruggen plaats. De gemeente combineert de werkzaamheden zoveel mogelijk om langdurige verkeershinder te voorkomen. Het werk gebeurt bovendien in de rustige uren.
Categorieën: Gemeente

Erepenning gemeente Nijmegen voor dichter H.H. ter Balkt

Persberichten - di, 2014-04-29 08:23
Zondagmiddag 27 april 2014 heeft de Nijmeegse dichter H.H. ter Balkt uit handen van burgemeester Bruls de erepenning van de gemeente Nijmegen ontvangen. Het college van burgemeester en wethouders wil door de toekenning van de erepenning Harry ter Balkt erkenning en waardering geven voor zijn (culturele) verdiensten voor de stad Nijmegen.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbestemmingsplan Laauwik – 2 (Murciastraat en omgeving)

Inspraak - di, 2014-04-29 07:26
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Laauwik – 2 (Murciastraat en omgeving) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
Categorieën: Gemeente

Onderzoek mediagebruik Nijmegenaren

Persberichten - vr, 2014-04-25 10:43
De gemeente Nijmegen start deze maand een breed onderzoek onder inwoners naar hun mediagebruik. Waar zijn Nijmegenaren te vinden op sociale media, welke kranten lezen ze en waar kijken en luisteren ze naar? Ook wil de gemeente graag weten hoe zij zich informeren over de gemeente en of ze tevreden zijn over de middelen die de gemeente daar zelf voor inzet. Het onderzoek kan de gemeente helpen om de communicatie met inwoners en de informatievoorziening aan Nijmegenaren te verbeteren.
Categorieën: Gemeente

Lintjesregen in Nijmegen

Persberichten - vr, 2014-04-25 10:08
Burgemeester Bruls reikt ter gelegenheid van Koningsdag de volgende Nijmegenaren een Koninklijke Onderscheiding uit.
Categorieën: Gemeente

Voortgang

Raadsnieuws - do, 2014-04-24 08:57
Coalitieonderhandelingen
Categorieën: Gemeente

Wensen en bedenkingen

Raadsnieuws - do, 2014-04-24 07:58
Transitie Jeugd & AWBZ
Categorieën: Gemeente

Programma dodenherdenking op 4 mei

Persberichten - vr, 2014-04-18 07:48
Op 4 mei tijdens de jaarlijkse dodenherdenking,legt burgemeester Bruls op Plein 1944 een krans bij de replica van het beeld de Knielende Soldaat. In de Sint Stevenskerk houdt generaal b.d. Peter van Uhm, een toespraak. Op het Keizer Traianusplein spreekt burgemeester Bruls.
Categorieën: Gemeente

Ontwerp omgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) Tijdelijke werkhaven (Oosterhoutse Waarden)

Inspraak - wo, 2014-04-16 06:28
Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen heeft op 20 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van MNO Vervat BV voor het aanleggen van een tijdelijke werkhaven, inclusief 9 afmeerpalen, laad- en loskade, de aanleg van een werkweg en kadeverharding en kappen van 2 wilgen in / bij het binnenwater parallel aan de Waal (Oosterhoutse Waarden).
Categorieën: Gemeente

Nijmegen werkt met Marikenniveau in openbare ruimte

Persberichten - di, 2014-04-15 13:58
Nijmegen wil klantgericht en kostenbewust omgaan met het werk in de openbare ruimte. In de nieuwe aanpak ‘geef ze de (openbare) ruimte’, wordt de aanpak van de openbare ruimte meer dan voorheen afgestemd met Nijmegenaren. In wijkbeheerplannen bepalen Nijmegenaren samen met de gemeente welk werk gedaan wordt in de wijk. Het uitvoeringsbudget wordt daarmee meer ingezet op delen van de openbare ruimte die inwoners belangrijk vinden. De gemeente Nijmegen zorgt voor één basisniveau van onderhoud, het ‘Marikenniveau’.
Categorieën: Gemeente

Zilveren Waalbrugspeld voor Marcel Claassen

Persberichten - di, 2014-04-15 12:54
De heer M.M. Claassen (66 jaar) ontving op 14 april de Zilveren Waalbrugspeld. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn verdiensten voor de Stichting Nijmegen Blijft in Beeld gedurende dertig jaar.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Brakkenstein - 1 (Kloostertuin – Hofgebouw)

Inspraak - do, 2014-04-10 14:53
In het kader van het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Brakkenstein - 1 (Kloostertuin – Hofgebouw) (zie Openbare bekendmakingen onder Ruimtelijke ordening) hebben Burgemeester en Wethouders van Nijmegen conform de Wet geluidhinder een ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) vastgesteld.
Categorieën: Gemeente

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Brakkenstein – 1 (Kloostertuin – Hofgebouw)

Inspraak - do, 2014-04-10 14:33
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Brakkenstein – 1 (Kloostertuin – Hofgebouw) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
Categorieën: Gemeente

Preventief bestrijden eikenprocessierups is effectief

Persberichten - wo, 2014-04-09 07:55
De gemeente Nijmegen start medio april 2014 met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups, dit jaar drie weken eerder dan vorig jaar. Het gaat om een biologische bestrijdigingsmethode.Deze nieuwe aanpak, die twee jaar geleden is gestart, blijkt na monitoring een effectieve bestrijdingsmethode.
Categorieën: Gemeente

Kruising Groenestraat-Muntweg wordt vernieuwd

Persberichten - wo, 2014-04-09 07:43
Het kruispunt Groenestraat-Muntweg-Wezenlaan gaat in de meivakantie op de schop. De gemeente Nijmegen gaat aan de westzijde bij voormalig café De Munt verkeersgeleiders en vrijliggende fietspaden aanleggen. Ook worden de verkeerslichten gekoppeld aan die van het kruispunt Groenestraat-Dobbelmanweg. De werkzaamheden zijn afgestemd met de wijkraad Hazenkamp.
Categorieën: Gemeente

Nijmegen sluit 2013 financieel positief af

Persberichten - wo, 2014-04-09 07:26
Burgemeester en wethouders hebben het boekjaar 2013 afgesloten met een door de accountant goedgekeurde jaarrekening die een klein overschot van 0,7 miljoen euro laat zien. Het college heeft een bedrag van 25 miljoen euro opzij gezet voor toekomstige risico’s. Hierbij gaat het voornamelijk om mogelijke tegenvallers bij projecten waarvoor de gemeente in eerdere jaren grond heeft gekocht zoals in de Waalsprong. De bezuinigingsoperatie waar B&W vanaf hun aantreden in 2010 mee bezig zijn, verloopt voorspoedig. De geplande besparing van 37 miljoen is nagenoeg volledig gehaald.
Categorieën: Gemeente

do, 1970-01-01 00:00
Inhoud syndiceren