Basisschool Het Kleurrijk

Geplaatst op: 22 november 2010, laatste aanpassing: 20 november 2014

 

basisschool Het Kleurrijk
Thijmstraat 40, 6531 CS Nijmegen
024-3551566
e-mailadres: info@bshetkleurrijk.nl
website: www.bshetkleurrijk.nl

 

 

 

 

 

2014

 

Sinterklaas
Kerstmis
op vrijdag 5 december viert de school het Sinterklaasfeest en
in de week van 15 december viert de school kerstmis.
Vrijwilligers nodig voor het versieren van lokalen;
wilt u graag meehelpen? Meldt u aan op de school. 
Ook zoekt de school nog leden voor de OuderRaad.

De school groeit!
Er komt na de Kerstvakantie een derde kleuterunit met een nieuwe juf.

 

Pensioen
ICT-er Joop Mertens viert zijn vijfenzestigste verjaardag en verlaat Het Kleurrijk. Vrijdag 21 november gaat hij officieel met pensioen en neemt de basisschool  afscheid van hem. Joop blijft voor spoedgevallen digitaal bereikbaar. Joop, bedankt!
Van de wijkbewoners kreeg hij dit Willemskwartier boek (beperkte oplage Wijkraad Willemskwartier).

 

Nieuws vanuit de brede school;
juf Myra is bevallen van Mels. Hij is geboren op 20 augustus, 54 cm lang en weegt 4060 gram. Juf Myra komt snel een keer op bezoek met Mels.

 

Moestuin
Iedere vrijdag gaat groep 6 naar de moestuin (achter De Haard in de Groenestraat), de “Kleurentuin” genoemd. Het is een groot succes. Er is vanaf januari hard gewerkt: het grasveld is omgespit, een tegelpad aangelegd en er staan inmiddels veel planten.
Aardbeienplantjes zijn geplant en aardappels gepoot, spinazie gezaaid met nog meer aardappels, uien en ook mooie bloemen.
Ouders die de kinderen samen met meneer Peter willen begeleiden zijn van harte welkom! Zeker nu er een overkapping gaat komen in 2015 zijn er wat handige ouders nodig...

 

    Yfke Schuller vervangt juf Susan van groep 1/ 2 A in de Groene Unit. Zij werkt sinds 2002 als groepsleerkracht in het basisonderwijs en al vanaf augustus 2012 veel plezier voor de vervangingspool en nu dus op Het Kleurrijk.

Op 25 maart is juf Joyce bevallen van een dochter. Ze heet Babette Julia Maria.

Vera Derksen is vanaf begin van het schooljaar werkzaam als onderwijsassistent en vaak te vinden in groep 7 waar zij lessen heeft gegeven. Op 12 juni beeindigt ze haar LIO stage (leraar in
opleiding) én gaat zij genieten van haar zwangerschapsverlof.   Suzan Risakotta is in april gestart als onderwijsassistent op basisschool Het Kleurrijk en zal voornamelijk te vinden zijn in de blauwe unit om taken  van juf Vera over te nemen tot aan de zomervakantie:  zij zal dan afstuderen aan de Pabo in Arnhem.    

 

In februari waren de Cito-toetsen in Nederland,
de uitslag in maart: Joey Groffen uit Eindhoven is de enige leerling in Nederland met een foutloze Cito-toetsuitslag.
De toets is dit jaar iets beter gemaakt dan vorig jaar. Scholen mogen zelf weten wanneer ze de uitslagen van de toets bekend maken aan de leerlingen en hun ouders. Dus misschien moet je nog even wachten op de spannende uitslag.
 

In februari krijgt basisschool Het Kleurrijk een bibliotheek.
Kinderen en ook hun ouders kunnen de boeken in de bibliotheek op school lenen.
Ook op andere basisscholen in Nijmegen zijn en komen zulke voorzieningen.
Info bij debibliotheekopschool.nl

Miranda van Rodijnen  leesmediaconsulent van basisschool  

 

2013

Woensdag 9 oktober is van 08.45 uur tot 12.00 uur het Openingsfeest van  basisschool Het Kleurrijk. Wilt u de Brede school leren kennen, kom dan naar de feestelijke opening!

U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt. Het Kleurrijk, Thijmstraat 40, telefoon 024-3551566.

In september gaat de school samen met de diaconie (De Haard, Groenstraat) een moestuin opzetten. De kinderen gaan hier vanaf het voorjaar 2014 wekelijks hun eigen groente verbouwen; samenwerken in de open lucht en op een praktische manier leren over voedsel en natuur.

Tijdens de nationale burendag op zaterdag 21 september maakt het Kleurrijk
en andere bewoners van het Willemskwartier een start met de aanleg van de moestuin. 

Jawel, de score CITO-toets (van februari dit jaar) is openbaar. Het Kleurrijk zit nu op 531,6 en al jaren in een stijgende lijn.
Het kabinet wil met beter onderwijs de gemiddelde citotoets-score verhogen. In 2015 moet de gemiddelde score 537 zijn (is nu 535). Vanuit de onderwijswereld is hierop kritiek.

Na de zomer in 2013 nemen schooldirecteur en leerkrachten van de Josephscholen in Nijmegen deel aan het Samsung FIT/traject en leren hoe sociale media en ICT te gebruiken in de lessen en in het contact met ouders. Josephscholen zijn één van de 19 onderwijsinstellingen die een plaats á €30.000 kregen in het FIT-straject en heeft de ambitie om met de inzet van ICT en sociale media haar leerlingen op passende, uitdagende en gevarieerde wijze leerstof aan te bieden. Ook wil de stichting de mogelijkheden van ICT en sociale media benutten om op een directe manier te communiceren met de ouders en zo een educatief partnerschap aangaan.

Vrijdag 28 juni is de zomervakantie gestart.

Voor komend schooljaar verwacht de school wéér meer leerlingen, allen uit de wijk.
Hiermee is de trend gezet van elk jaar een stijgend aantal leerlingen.
Het Kleurrijk hoopt op den duur een school te zijn voor bijna 200 leerlingen (nu is dat 137). 

Zondag 23 juni staat de school óók met een kraam op de Trots op de Wijk dag, naast voorzieningenhart 't Hert op de Willemsweg.

 

Op 11 en 12 juni stonden de dappere kinderen van basisschool Het Kleurrijk (groepen 3,4 en 8) op het grote podium van de Lindenberg met de LEF-voorstelling Tim en de Grote Verhalensoep.
LEF is een project van de afdeling Onderwijs van de Lindenberg.

Het was een prachtig verhaal om in mee te spelen, de kinderen genoten. 
We hebben een en ander op beeld in dit FILMPJE,
geniet er óók van!

 

 

Maandag 25 maart spelen de leerlingen van  middelbare school Karel de Grote College de voorstelling  De Rode Prinses, voor groep 3 tot en met groep 8 in de Aula van 't Hert 

 

Maandag 18 maart om 20.00 uur organiseert basisschool Het Kleurrijk een avond 't Hert: ''Gezond Samenleven'' in het Willemskwartier.
 

Er zitten dit jaar, voor het eerst sinds jaren van daling, méér kinderen op school dan eerdere jaren. Mooi!

 

2012
Week van het Geld
tijdens de Week van het Geld (12-16 november) leren kinderen in het basisonderwijs een week lang alles over omgaan met geld

Open Avond
woensdag 13 november van 19.30 uur tot 21.00 uur. De Open Avond van 13 november is bedoeld om alle ouders in onze wijk met (binnenkort) schoolgaande kinderen kennis te laten maken met de basisschool.

 

Opvoeden en Opgroeien
vrijdag 5 oktober 2012 van 09:00 tot 10:00
tijdens de koffieochtend op Basisschool Het Kleurrijk aan de slag met het thema opvoeden en opgroeien. Gratis, aanmelden hoeft niet.
Contact: CJG Midden, school.

Ger wordt conciërge op een andere school

 

Afscheid
van Lia, Zoë en Ger.

Lia gaat met pensioen, Zoë verhuist en Ger wordt conciërge op een andere school.

 

Paasviering op school
vrijdagochtend krijgen de kinderen van school een heerlijk paasontbijt. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen.


De basisschool zit in een nieuw gebouw (2011) en heeft vanaf toen een nieuw leerprogramma en nieuwe naam en dus nu (2012) een nieuwe directrice: Magda van Dijk
Vrijdag 2 maart was het afscheid van Ad Korsmit.

 

 

 

 

CITO-toets

is in 2012 is de toets in Nederland beter gemaakt dan vorig jaar. 140.000 leerlingen hebben de Citotoets gemaakt, jongens waren iets beter in rekenen en wiskunde en meisjes deden het beter in taal. Gemiddelde, landelijke score dit jaar is 535,1. Vorig jaar was dat 535 . Bij 535 hoort het advies havo.

De Cito-toets was op 7, 8 en 9 februari 2012.
De uitslag van de test is voor achtstegroepers een hulpmiddel bij het kiezen van het juiste type middelbare school. Daarnaast geeft de leraar een schooladvies en de wens van ouders en kind telt ook mee. De kinderen maken dan vragen op het gebied van Taal, Rekenen-Wiskunde, Studievaardigheden en op de meeste scholen ook over Wereldoriëntatie.

 

 

Aanmelden

Vóór 1 maart op www.schoolwijzer.nl zodat de kans groot is op een plek van uw voorkeurschool!
Meer informatie basisscholen Nijmegen op www.schoolwijzer.nl
Bij het aanmelden geeft u tenminste 3 voorkeuren op. Dat kunnen bijvoorbeeld scholen in de buurt zijn of waar al een broertje of zusje zit. In dat geval krijgt uw kind voorrang bij plaatsing.


Meer informatie over de voorrangsregels vindt u op www.schoolwijzernijmegen.nl Daar kunt u ook terecht op informatie over de basisscholen in Nijmegen.

 

2011
In het voormalige schoolgebouw basisschool Groot Nijeveld aan de Tollensstraat zat tot november 2012 Talita Koemi, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerenden van 4 tot 20 jaar.


In februari 2014 is de 'oude' school (Groot Nijeveld) gesloopt: er komt een recreatieve groenvoorziening.
Door hedendaagse ontwikkelingen (crisis, protest omwonenden in 2013) komt er dus een parkje in plaats van een flat op de plek van de school, waar héél vroeger de Fatimaschool stond (1955, foto hieronder).