Jacob van Lennepplaats

De Jacob van Lennepplaats is in 1979 op het terrein van de papierfabriek "Export" aan de Tollensstraat (voorheen Beltweg). In 1919 is deze fabriek opgestart in een voormalig zuurkool- annex conservenfabriekje, aan de Beltweg nummer 41. Papier werd van buitenaf aangevoerd en hier bewerkt. Pas vanaf 1928 maakte men zelf papier. Hiervoor werden vier waterputten geboord en een nieuw ketelhuis met een schoorsteen van 55 meter gebouwd. In het najaar van 1944 werd de papierfabriek door de Nederlandse staat verbeurd verklaard, omdat het een Duits bedrijf was. In 1948 werd het verkocht aan een van de oorspronkelijke oprichters, de heer Wahle, die in Gennep een eigen papierfabriek gestart was. Tijdens de oorlog (actie Veritable) ging deze fabriek echter in vlammen op. In de Tollensstraat kon hij de productie voortzetten. Uiteindelijk is het bedrijf door expansie verhuisd naar Katwijk aan De Maas. In 1977 werd het complex gesloopt om plaats te maken voor woningbouw.

p

 

Papierfabriek "Export", opgericht in 1919

De 55 meter hoge schoorsteen wordt gesloopt

De huurwoningen die hier werden neergezet waren bedoeld voor de grotere gezinnen. Ook werd op deze plek een seniorenflat gebouwd, De Zevenster. De huren van de gezinswoningen waren flink, de energiekosten navenant: de woningen waren slechts voorzien van enkel glas. Pas halverwege jaren negentig plaatste Portaal dubbel glas, tegen een flinke huurverhoging. Op het midden van het plein was een keurig plantsoen. Begin jaren negentig is hier door omwonenden een speelplek gerealiseerd.

In de strijd tegen hondenpoep in de wijk heeft de Jacob van Lennepplaats in de jaren negentig als eerste in Nijmegen een speciaal hondenpoepveldje gekregen. In 2008 moet dit veldje wijken voor de uitbreiding en nieuwbouw van sportschool Noviomagum. Honden worden dan geacht zich naar de Spoorkuil te begeven waar een een nieuwe poepvoorziening zal worden aangelegd. Daar kunnen de honden trouwens nu al legaal rondrennen, spelen en poepen.