De Tollensstraat heette vroeger de Beltweg. Het was de weg naar de vuilnisstort. De Tollensstraat begrenst het spooremplacement (de Spoorkuil) aan de Willemskwartier-kant.

De locomotievenloods, op de achtergrond de papierfabriek

Het spooremplacement vanaf de Graafsebrug

Links de Fatimakerk vanaf de Thijmstraat. Rechts de Tollensstraat en de schoorsteen van de papierfabriek