Ontwikkelingen Genestetlaan

Er gebeurt ondertussen zoveel aan de Genestetlaan, dat we er even een nieuwe pagina voor hebben gemaakt.

2010
November

De Cruyff-Court wordt aangelegd,
het gras is er inmiddels aangebracht
en met het hekwerk zijn ze aan de gang.
De gemeente en bewoners willen het
24 november met een feestje openen:
woensdagmiddag, toernooitje vanaf 13.30 uur, muziekje erbij, wat te happen enzo
kom langs, speel mee en vier de opening!
Lees hierover meer in de KROONIEK van oktober/november 2010.

sloop zandvullen bestraten palen en doelen
laag lava het kunstgras ff wachten en spelen maar!

Oktober


jammer, dat andere
(inmiddels opgebost)
er een troep van maken


het kan ook gewoon zo,
lekker voetballen


brandstoffenhandel Giesbers
1970

Van de gebouwen aan het oude Giesberts terrein wordt de huur opgezegd per maart 2011.
Waarom, we weten het niet. Er wordt vooralsnog niets gesloopt en gebouwd.

September

De bouw van de Cruyff-Court is gestart, deze is gereed op 22 november.
De tekeningen van de nieuwe Cruyff-Court zijn nu hier te zienJuli
woensdagavond 14 juli om 19.30, in De Vrijbuiter

ging niet door wegens storm en stroomstoring, ná de zomervakantie krijgt u een nieuwe uitnodiging in de brievenbus.

Juni
De gemeente is momenteel bezig een schets van de beloofde Cruyff-Court te maken. Maar wat is er beloofd? De gemeente denkt hier wel eens anders over dan bewoners. Oja, en dan is er nog het geld, als je een Cruyff-Court beloofd moet je 'm wel kunnen betalen hé. Maar, we hopen dat we op maandag 28 juni dan toch écht duidelijk gemaakt hebben wat de bedoeling is!

April
20 April heeft de gemeente besloten: ja, de Cruyff-Court komt op de plaats van het 'oude' trapveldje aan De Genestetlaan. Of dit al vóór de zomervakantie klaar is, dat weten we nog niet...

Op 10 maart hebben bewoners uit het Willemskwartier een tweede informatieavond belegd: in De Vrijbuiter om 20 uur.
Want het gaat niet simpelweg om de komst van een Cruyff-Court ja of nee, er speelt meer. Eigenlijk gaat het om de jeugd in onze wijk en om de leefbaarheid aan de Genestetlaan en omgeving (want de court komt dan op de 'oude' voetbalplek en een stukje in de speeltuin...)
Op 24 februari organiseerde de gemeente een eerste vergadering over de Cruyff-Court in De Driesprong.
Lees hier de geschiedenis van de huidige twee trapveldjes.

Ook nieuw deze maand is de inrichting van het gebouw aan De Genestetlaan, náást De Muus
(voorheen ouderenopvang de Ceder, die naar Bottendaal verhuisde).
Hier zal het kerkgenootschap De Crusaders zondag een kerkdienst houden en door de week bijbelonderricht geven.

De gemeente Nijmegen wil samen met de stichting Cruyff Courts een Cruyff-Court aanleggen, een luxe variant van een trapveldje, in de wijk Wolfskuil of in het Willemskwartier. De plek komt van ergens anders uit Nijmegen, waar bewoners 'm écht niet wilden. Dus, wat vindt u er van? Op de vergadering van 24 februari j.l. in De Driesprong waren maar liefst twintig kinderen met jongerenwerker Wout uit het Willemskwartier meegekomen, ook u kunt u uw mening geven via de website www.nijmegen.nl/cruyffcourt. Overigens zal er nóg een informatieavond, en dan in het Willemskwartier komen op 10 maart (20.00 uur in De Vrijbuiter). We houden u op de hoogte!


komt er een SSHN-flat
op het oude Hermesterrein?


Lees hieronder meer over het voetbalgebeuren in onze buurt.

2009

In januari waren de twee voetbalplekken aan De Genestetlaan opgeknapt en feestelijk geopend. Nou ja, opgeknapt, de oude voetbalplek is nu nog steeds niet af...
In november horen wij van de gemeente dat zij graag een Cruyff-Court aan De Genestetlaan wil.
Als het aan de gemeente ligt, zullen de twee huidige voetbalplekken dan verdwijnen. Maar eerst wordt nog aan de wijkbewoners gevraagd wat zij van de plannen vinden.

Onder aan deze pagina leest u de geschiedenis van het voetballen aan De Genestetlaan.


Aanbrengen van de kleuren voor het basketbalgedeelte

Oplevering nieuwe voetbalplek: voorjaar 2008! Dat werd uiteindelijk winter 2008. De opening was in januari 2009.

De beloofde werkzaamheden aan de oude voetbalplek zouden aansluitend plaatsvinden maar, u raadt het al... die zijn nog steeds niet af!


Afgebladderde verf, gaten in de muur

OPENINGSFEEST GEMEENTE
Tweede poging
:

(De eerste poging was in november gepland, maar die ging dus niet door.)
Het was op 11 januari dan uiteindelijk toch een geslaagde opening. Het sportgebeuren (voetbaltoernooi, basketbalclinic) ging niet door, het bleek, in januari, te koud. Er was geen plan B. Maar
Derde poging:
Later dit jaar, zo belooft de gemeente, gaan de geplande activiteiten alsnog door. Dat wordt dan een voetbaltoernooi en demonstraties op beide pleintjes. Met medewerking van de Matrixx Magixx. Voor kinderen tot en met 12 jaar op het oude pleintje en jongeren vanaf 12 jaar op het nieuwe pleintje.

2008


Een prachtig trapveldje, met een overdekte hangplek en fitnessapparaten

Niet alle ontwikkelingen zijn trouwens positief:

En een filmpje hebben we ook.


In eerste instantie zouden er op de Willemsweg nog een set fietsklemmen worden gezet. Dan,weer niet, met als argument: te weinig ruimte. Een jaar later worden ze ineens, zonder overleg met bewoners, op de Genestetlaan gezet. En ons podium op de wijkfeestdag dan?


Tegelijkertijd wordt er aan de kant waar de bomen staan flink gesnoeid aan het struikgewas

De Genestetlaan, het nieuwe parkje tegenover het mooie appartementencomplex. Deze buurt is erg mooi opgeknapt net als de nieuwe voetbalplek, maar ook hier overlast en vernielingen. Door oudere jongeren (uit de wijk?) die hier 's avonds laat rondhangen, en met de auto's nog es over het gazon scheuren.


Wat is dit? Crossveldje of park?

De wijkagent pikt het goed op en ondernam actie. Hij onderzocht begin november 2008 hoe het zit met de overlast op de hele Genestetlaan. Er zijn groepen jongeren die vooral tot 's-avonds laat overlast veroorzaken. Er zijn echter ook groepen jongeren die géén last veroorzaken! En hou die maar es uit elkaar, probeer de ene groep maar eens aan te spreken op slecht gedrag en de andere groep te belonen om hun goede inzet (met hun voetbalplek en met hun nieuwe hangplek).

"Op het voormalige Hermes-terrein is een hangplek voor jongeren ingericht en er is afgesproken dat zij zich daar 's avonds mogen bevinden, als zij zich redelijk rustig houden. Als jongeren zich in de Genestetlaan op andere plekken ophouden, worden zij verwezen naar hun hangplek. Alle geconstateerde overlast en vernielingen worden onmiddellijk beboet." Aldus wijkmanager Jan Bannink, in zijn brief aan de bewoners van de Genestetlaan, 18 november 2008.

Ach ja, overlast van jongeren. Dat is natuurlijk van alle tijden, wij waren vroeger ook niet van die lieverdjes. Maar het moet natuurlijk niet te gek worden. Dat vindt de politiek ondertussen ook, zoals dit artikel in De Gelderlander bewijst.

De gemeente kan worden aangesproken op haar verantwoordelijkheden. Ondersteun bewoners die welwillend zijn, plaats hekwerkjes, hou de boel schoon en vervang kapot straatmeubilair en dergelijke. Bewoners moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen.

VOETBALPLEK

En het zal niemand zijn ontgaan: de keet bij het nieuwe trapveldje aan De Genestetlaan is in de fik gezet.We zaten er allemaal op te wachten, je moet zoiets gewoon niet te lang leeg laten staan. De afgefikte keet aan de Genestetlaan is vrijdag 7 november gesloopt en afgevoerd. Dag keet 0534-88, het spijt ons dat het zo moest gaan, heel jammer voor onze spelende en voetballende jeugd. Er komt géén andere keet, zegt de gemeente: de voetbaljeugd zou zélf zorgdragen voor de keet en omdat dit niet is gelukt is het einde verhaal. Nou lijkt het erop dat de kwaden beloond en de goeden gestraft worden.


Na het schoonmaken is het goed rusten

OPENINGSFEEST GEMEENTE
Eerste poging

Gemeente, Portaal en bewoners wilden op 2 november 2008 een feest organiseren in de wijk, opening van de twee voetbalplekken aan de Genestetlaan én de opening van de nieuwbouw en vernieuwde straten: Potgieterplein, Pater van Meursstraat, Helmersstraat, De Genestetlaan, ook de Jacob Catsstraat en Ten Katestraat. Alleen ging dit feest NIET door...!

OPENINGSFEEST GEMEENTE
Tweede poging

11 januari 2009 was dan alsnog een feestdag, georganiseerd door de gemeente.
Derde poging:
Op 11 januari gooiden vorst en sneeuw roet in het eten, daarom gingen de geplande sportiviteiten niet door. De opening trouwens wel. Dat gaat in het voorjaar alsnog gebeuren, zo belooft de gemeente.

Een prettige samenwerking tussen Gemeente en de bewoners lijkt even niet mogelijk, al zeggen beide partijen dat wel te willen.


Na twee keer saneren werd er toch nog asbest aangetroffen

VOETBALPLEK

De oude voetbalplek aan De Genestetlaan wordt op dit moment opgeknapt en geschikt gemaakt voor jongeren tot en met 12 jaar.Alhoewel, het werk is inmiddels nog niet af: de wanden zijn nog niet geschilderd.


Onze welwillende voetbaljeugd op de oude voetbalplek

De werklui zijn begonnen met de bestrating op de oude voetbalplek en gaan heel voortvarend te werk. Filmpje!

De jongeren vanaf 12 jaar hebben een eigen, nieuwe voetbalplek gekregen. De officiële opening vindt in de herfst plaats, aldus onze wijkmanager Jan Bannink. Met een feestje en een voetbaltoernooi (weer een belofte, weer een project dat op zijn minst vertraging oploopt). Het saneren van het terrein liep niet lekker, na twee keer bleef toch nog deze zooi over. En er zat dus asbesthoudend materiaal tussen: niet netjes (weer niet af).
Van 11 t/m 13 augustus is het hele veld netjes gezeefd. En op 28 augustus kan de portacabin dan komen. Die wordt links vooraan geplaatst.
De JOP (JongerenOntmoetingsPlek) komt achter op het terrein te staan..

VOETBALPLEK

De aanleg van de nieuwe voetbalplek aan De Genestetlaan is 4 juni 2008 eindelijk begonnen.
Maar het rare is: deze nieuwe voetbalplek is eigenlijk bedoeld voor de oudere jeugd. Maar wat zie je daar? Heel veel voetballende jongere jeugd. De ouderen voetballen nog steeds op het oude trapveldje.


Het begon min of meer op het stadhuis, waar jongeren en politiek in gesprek raakten. Zomer 2007.
We zijn benieuwd hoe zich dit in de toekomst gaat ontwikkelen...